Oficiální stránky
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Diskuse na téma známé osobnosti

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 90186 25.04. 02:31
[Miloš Zeman] Za předvolební nekampaň Zemana na Karlovarsku zaplatil kraj 600 tisíc

Anonym 90186 25.04. 01:26
[Miloš Zeman] Přibližně desítku případů řešil také daňový poradce a zakladatel Unie daňových poplatníků Jan Rambousek. I on potvrzuje, že podle jeho zkušeností finanční správa používá zajišťovací případ v situacích, kdy to není oprávněné. Za daleko závažnější však považuji to, že tento institut používá správce daně jako pojistku, když mu nevyjde jiný způsob doměrku, uvedl Rambousek.Řeším teď případy, že správce daně prohrál soud. V jedněch případech tvrdil, že bylo místo zdanitelného plnění jinde, v dalším případě, že zboží dodal někdo jiný. Protože soud tato rozhodnutí zrušil, hledá správce daně způsob, jak dodanit tyto subjekty jiným způsobem. Zcela ignoruje to, že daň má být doměřena správně. A tak přichází s teorií, že se daňový subjekt zapojil do daňového podvodu, a že o tomto věděl nebo vědět mohl. Klienti podávají nové žaloby, dodal Rambousek.
Pokud finanční správa vydá zajišťovací příkaz, musí podle Goláně podnikatel zaplatit okamžitě, jakmile mu úředníci zavolají. Pokud tak neučiní, zahájí správce daně okamžitou exekuci. Dost často se podle něj zajišťovací příkazy vydávají v pátek, aby podnikatelé nemohli třeba další den vše zaplatit, pokud tu možnost mají. Z podnikatele následně udělají nespolehlivého plátce, tudíž jej vyřadí z možnosti s někým obchodovat. Takové akce nedělala ani Babišova matička StB, jediné srovnání je možné pouze s gestapem, dodal Goláň s odkazem na ministra financí Andreje Babiše.

Anonym 90186 25.04. 01:24
[Miloš Zeman] Pětasedmdesátiletému podnikateli strhli úředníci z účtu 8 milionů, pak vtrhli do provozovny, sebrali mu pokladnu, zabavili mu auto, kterým do provozovny přijel, a sepsali zásoby. Poté mu sebrali i další auta a dali zástavní právo na nemovitost. Důvod? Prý se vědomě účastní na podvodu s DPH. Tomu člověku je 75 let a je to nejslušnější člověk, kterého máme v portfoliu svých klientů. Podniká od roku 1991 a musel by trpět minimálně neléčenou schizofrenií, aby se v tomhle věku účastnil na daňovém podvodu. Ten člověk to neměl zapotřebí ani kvůli věku a ani kvůli penězům. Naprostý nesmysl, dodal Goláň, podle kterého se jedná už o čtvrtý podobný případ.

Anonym 90186 25.04. 01:23
[Miloš Zeman] Své zkušenosti se zajišťovacími příkazy má i daňový poradce Tomáš Goláň. Jeden můj klient, jemuž je 75 let, vlastní od roku 1991 firmu. Celý život prodával kůže ještě jako zaměstnanec SVIT, od roku 1991 do dnešního dne obchodoval s kůžemi ve své firmě. Jako dodavatele měl osobu, kterou znal od roku 1984 a která mu kůže dodávala do jeho firmy nepřetržitě od roku 1994. V roce 2012 a 2013 mu jeho známý z roku 1984 sdělil, že mu kůže budou dodávat jiné firmy, které on bude zastupovat a u kterých bude kontrolovat kvalitu a množství dodaných kůží, popisuje jeden ze svých případů.
Tyto firmy byly plátci DPH, byly spolehlivými plátci a bylo jim placeno na účet zveřejněný správcem daně. Jednalo se o rok 2012 a 2013, kdy ani správce daně neměl nejmenší ponětí o tom, co jsou to podvody na DPH. V roce 2016 správce daně zjistil, že firmy, které klientovi dodávaly kůže, neodváděly DPH a jsou pro plátce daně nekontaktní. Celá kontrola byla zahájena 14. ledna 2016 a v pátek 10. února obdržel klient zajišťovací příkazy na 17 milionů Kč, pokračuje Goláň.

Anonym 90186 25.04. 01:22
[Miloš Zeman] Zajišťovací příkazy jsou v posledních letech nadužívány. Roste počet rozhodnutí a klesá zajišťovaná částka, tedy se zajišťovací příkazy používají plošněji, vysvětlil Hubal. To ukazuje i statistika. V roce 2014 použila finanční správa zajišťovací příkaz ve 2426 případech, o rok později už to bylo v 2793 případech a loni se jednalo o 2927 případů. Vyplývá to z údajů, které finanční správa zveřejnila na svém webu.
Jsou to desítky případů, ale v republice jsou jich nepochybně tisíce, což můžete vidět i z té statistiky. Jsou to tisíce zničených životů lidí, kteří nic nespáchali, jenom si pořídili zboží zasažené daňovým podvodem, dodal Hubal, který nadbytečné používání zajišťovacího příkazu přirovnává k masové preventivní popravě. Ze statistiky navíc vyplývá, že úředníci uznávají odvolání pouze v jednotkách případů.
Generální finanční ředitelství na dotaz, proč použití zajišťovacích příkazů roste a zda je toto kontroverzní opatření používáno v situacích, kdy je to naprosto nezbytné, neodpovědělo.

Anonym 90186 25.04. 01:20
[Miloš Zeman] Finanční správa zajišťovací příkaz používá i v případech, kdy to není nutné. Podnikatel se do problémů dostal třeba jen proto, že jeho dodavatel neodváděl řádně DPH. Přestože o tom podnikatel nemohl mít tušení, finanční správa se mu rozhodla zabavit prakticky veškerý jeho majetek.

Anonym 90186 25.04. 01:20
[Miloš Zeman] Představte si, že vám úředníci z účtu strhnou miliony, celníci s pistolemi vtrhnou do vašeho podniku, seberou pokladnu, zabaví všechny automobily a nemovitost zastaví. Vypadá to jako scéna z akčního filmu, jedná se přitom ale o běžný scénář, který si zažily tisíce podnikatelů v Česku. Metodě, kterou správce daně v takovém případě použil, se říká zajišťovací příkaz. Použít se má v extrémních případech. Finanční správa si ho ale zvykla používat plošně a masově, a to i u nevinných lidí.
Zajišťovací příkaz je extrémní a mimořádný prostředek právní ochrany. Má se použít v situaci, kdy dotyčný jde na letiště a v kufru má svých 50 ukradených milionů. To je na místě, mu je zajistit. Ale nemá se to používat u člověka, který má výrobní halu, 120 zaměstnanců a čtyři nákladní auta a který se rozhodně nechystá prchnout takže nehrozí, že stát přijde o peníze. Pokud se tedy vůbec prokáže, že něco udělal, uvedl daňový poradce a člen rady Unie daňových poplatníků David Hubal.

Anonym 90186 25.04. 01:10
[Miloš Zeman] Babišovi lidé navíc zjevně nechápou hloubku problému. Pokud jde o chybu, kdy měli podle NKÚ vykázat 83 miliard a místo toho vykázali 83 milionů, vůbec se k ní nevyjadřují. Stejně tak bagatelizují přesun 31 miliard dluhů do špatných položek. Zdůrazňují, že se tím pouze změnila struktura dluhu, nikoli jeho výše. Ve skutečnosti však byl u zhruba 20miliardové státem poskytnuté garance problém, že z účetnictví vůbec nebylo zřejmé, že byla garance poskytnuta. Účetnictví nemá přinášet pouze souhrnné informace o majetku a dluzích, nýbrž také informace o jednotlivých skupinách majetku i dluhů. Jinak by se všichni mohli vykašlat na sestavování rozvahy. Ministerstvo, které má na starosti tvorbu účetních předpisů, by to mohlo vědět.

Anonym 90186 25.04. 01:09
[Miloš Zeman] Obdobně Babišovi účetní experti často zapomněli snížit vykazovanou hodnotu znehodnoceného majetku. Už jen kvůli zapomínání při tvorbě rezerv a při snižování hodnoty majetku se skutečnost liší od obrazu podávaného ministerstvem o desítky miliard korun.

Anonym 90186 25.04. 01:08
[Miloš Zeman] Nyní NKÚ prověřoval Babišovo ministerstvo, konkrétně za rok 2015, a objevil nesrovnalosti v účetnictví ve výši těžko představitelných minimálně 240 miliard korun.
Babiš mimo jiné úplně zapomněl vytvářet rezervu na odstraňování ekologických zátěží z komunistické éry. Od revoluce totiž probíhá snaha dát do pořádku místa zatížená chováním komunistů k životnímu prostředí. Lokality kontaminované ropnými produkty, pesticidy, těžkými kovy a dalšími hnusy nebezpečnými pro naše zdraví. Babišovým úkolem je zajistit projekty na úklid či vyčištění skládek, důlních oblastí, vojenských základen, různých průmyslových oblastí a podobně. Ministr si o této problematice rád povídá, ale jak je vidět, své sliby nemyslí moc vážně, když netvoří rezervy, které přitom povinně vytvořeny být měly. Stát se k likvidaci škod zavázal během privatizace, aby je nepřesouval na soukromé firmy.

Anonym 90186 25.04. 01:07
[Miloš Zeman] Kala pak uvedl: Slovo zneužití neumím použít, to bude předmětem vyšetřování. Důležité je ale to, že daňoví poplatníci Evropské unie a České republiky se složili na jakýsi luxusní hotel pro horních deset tisíc, kteří díky tomu nemusejí čekat ve frontě někde do zoo. Myslím, že už to samo o sobě svědčí o tom, že ta dotace nebyla správně využita, nepodpořila to, co podpořit měla, nějakou vznikající firmu. Zároveň Kala kritizoval i EET, protože podle něj honíme čudly a velké ryby nám často unikají.

Anonym 90186 25.04. 01:06
[Miloš Zeman] Prezident NKÚ Miloslav Kala je známým bojovníkem proti lžím ministra financí Andreje Babiš (ANO), a tak mu je trnem v oku. Možná proto mu také Babiš blokoval stavbu budovy, kde by úřad sídlil (a mohl se tak přestěhovat z pronájmu). Podle Kaly tím Babiš omezoval nezávislost úřadu a jeho právo rozhodovat si o svém rozpočtu.
Kala kritizoval Babiše zejména v souvislosti s jeho lhaním kolem vlastnictví Farmy Čapí hnízdo, kde navíc Babišovy děti a bratr jeho přítelkyně ztratili všechny dokumenty, které by je možná mohly usvědčit.

Anonym 90186 25.04. 01:06
[Miloš Zeman] Díky Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) se nyní provalilo, že nikdo jiný v celé republice nedělá při oceňování a účtování dluhů i majetku tak obrovské chyby jako právě toto ministerstvo pod vedením Andreje Babiše (ANO). Nakonec tedy ani nevíme, jak vlastně dopadlo loňské hospodaření státu. Byly to ale vůbec chyby? Některé z nich vypadají jako jednoznačné falšování informací o skutečném stavu, jak si dále ukážeme.

Anonym 90186 25.04. 01:04
[Miloš Zeman] Městský úřad v Černošicích dostal podnět k prošetření nesrovnalostí v majetkovém přiznání vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) a zahájil přestupkové řízení. Jeho výsledek by měl být znám do dvou měsíců, jak stanovuje zákon, řekla dnes ČTK tajemnice úřadu Bohumila Budková.

Anonym 90186 25.04. 01:04
[Miloš Zeman] Společnost Agro Jevišovice patří do holdingu Agrofert. Tamní zemědělci přijeli v pondělí navštívit ministra financí Andreje Babiše nejen s mnoha otázkami, ale také s cepy a sudlicemi. Podle jejich tvrzení jim Babiš dluží značné finanční prostředky.

Anonym 90186 25.04. 01:02
[Miloš Zeman] Zákon o veřejných zakázkách říká, že jednací řízení bez uveřejnění lze udělat pouze za určitých podmínek. Jedna z nich je, že nesmí docházet k rozšíření věci, na kterou se dělá toto jednací řízení. Na EET tedy toto jednací řízení bez uveřejnění vůbec nemohlo být použito, protože se jedná o rozšíření systému Adis, uvádí Michal Bláha s tím, že ví o tom, že již padlo v této souvislosti trestní oznámení, sám ho však nepodal. To by měla řešit policie, dodal.
V rozhovoru se také vyjádřil k tomu, že o Finanční správě řekl, že je daňové gestapo. Dříve jsem byl já jako podnikatel zákazníkem daňové správy, teď se ke mě chovají jako k podezřelému, řekl Michal Bláha. Tvrdě podle něj postupovali Finanční úřady v devadesátých letech. Po roce 200 se jejich přístup změnil a úředníci se snažili spíše radit a pomáhat. V posledních třech letech (tedy od nástupu Babiše) se podle něj přístup berňáku radikálně změnil k horšímu.
V souvislosti s Andrejem Babišem ještě poradce jeho ministerstva řekl, že si myslí, že Babiš Agrofert stále řídí, i když mu oficiálně nepatří. Převedení do svěřenského fondu bylo jen formalitou, řekl.

Anonym 90186 25.04. 01:00
[Miloš Zeman] Michal Bláha, který se před krátkou dobou stal poradcem ministra financí Andreje Babiše, řekl, že systém EET je předražený a nelegální.Michal Bláha je podnikatelem v IT, který zavedl například hlídač EET. Ten sleduje, zda systém EET nepadá atd. Michal Bláha patří od začátku k hlasitým kritikům EET a především Andreje Babiše. Nyní mu však dělá neplaceného poradce. Jsem poradcem ministerstva, ne přímo Babiše. Snažím se pomoci státu, vysvětlil.
A v hned přišel s tvrdou kritikou svého šéfa. EET je nelegální projekt. Byl vysoutěžen ve výběrovém řízení, výherce, který to vyhrál, nabídl, že EET naprogramuje za 40 milionů s tím, že náklady ročně budou 1015 milionů korun. Toto výběrové řízení bylo bez udání důvodu zrušeno. Následně přišlo ministerstvo financí s tím, že tuto zakázku přidělí bez výběrového řízení v rámci jednacího řízení. Neboli firma IBM získala zakázku napřímo bez výběrového řízení, nikdo jiný nebyl osloven. S tím, že to bude stát 50 milionů korun. Navíc se velmi rychle se ukázalo, že tato částka je pouze za část systému EET s tím, že celý bude stát jen v první rok 150200 milionů, řekl Michal Bláha. S tím podle něj souvisí nelegálnost celého projektu.

Anonym 5822 24.04. 16:41
[Miloš Zeman] Kdo ty bláboly Zemanový píše? Určitě ne Ovčáček :-)) Nebo ano?

Anonym 31168 24.04. 16:25
[Andrej Babiš] Pro 81824. Jedině kvalitní bejkovec rajtující po tvojí zadnici z tebe může vycepovat rozumného člověka.Chce to revolucí dostat k moci dostatečně krutou ruku mladé generace.Ta už si s tvým lumpáckým zadkem hravě poradí.

Lenka 46740  25 let 24.04. 14:20
[Hana Hegerová] Paní Hegerová. Kontakt na Vás nikde nezle splašit. Čili planě doufám, že si ty naše emotivní a prapodivně trapné komentáře čtete alespoň tu, byť zprostředkovaně. Mám Vás ráda. A moc. A tu trapnost odpusťte. Vždyť když bych poprvé studovala text některého z Vašich šansonů, taky bych se cítila trapně. Nemám právo povídat, natož pak zpívat tak oduševnělý text. A stejně tak jsem trapná, když se Vám něco podobného pokouším psát. Paní Hegerová, děkuju upřímně a mějte se nejlíp. Nejlíp, ne dobře. Posloucháme Vás všichni pořád dokola. A to není málo :)

Anonym 31168 24.04. 12:59
[Miloš Zeman] Stále mám větší dojem,že většina kandidátů na prezidenta, co zde chce kandidovat, může být po revoluci zralá pro šibenici.

Anonym 81824 24.04. 12:59
[Andrej Babiš] Navratil 37219 72 let24.04. 12:52
Pane Babis kdyz jsem kritizoval anonymni reserse tak mi to vase oficialni stranky vymazaly vas priznivec
xx
nenechte se odradit, může to být mechanický filtr na kombinaci znaků..

Navratil 37219  72 let 24.04. 12:52
[Andrej Babiš] Pane Babis kdyz jsem kritizoval anonymni reserse tak mi to vase oficialni stranky vymazaly vas priznivec

Anonym 5822 24.04. 12:43
[Miloš Zeman] Paní Zemanová mi fakt nepřipadala jako vůdčí osobnost:-), když jsem ji u Anděla na Smíchově potkávala, jak nosí do čistírny oděvy. Malá, nevýrazná, osoba, nyní změnila barvu vlasů, s nadváhou zřejmě nemíní nic dělat, bude bojovat za svého méďu, se kterým dlouho žila odděleně. Asi jí pofidérní sláva stoupla do hlavy. Jo, jednoduchý život, kdy se o nic nemusí starat, se lehce neopouští. Je to celé směšné.

Anonym 5822 24.04. 12:39
[Miloš Zeman] Emmanuel Macron si počíná, jako by už vyhrál francouzské prezidentské volby. Aspoň podle některých politiků, kteří favoritovi voleb vyčítají přílišné oslavy po triumfu v prvním kole.
Dle fotografie |vidím tam ješitnost, aroganci, sebestřednost, připadá si zřejmě jako frajer, ale kolo bych o něho neopřela| je mně tento člověk výrazně nesympatický, doufám, že nevyhraje.

Navratil 37219  72 let 24.04. 12:32
[Andrej Babiš] Pane Babis nenechte se odradit tema kecama lidi co chteji rozkrast republiku

Navratil 37219  72 let 24.04. 12:27
[Andrej Babiš] Gratuluji k rozdeleni prebitku

Anonym 90186 24.04. 11:41
[Miloš Zeman] Nesmíme nechat kredencáky zvolit hanebného Zemana.

Anonym 90186 24.04. 11:40
[Miloš Zeman] Zemanová se musí dost snažit,představa,že stráví někde na Vysočině další roky s naštvaným dědkem a jeho uraženým egem musí být pro ni dost děsivá..

Anonym 90186 24.04. 11:40
[Miloš Zeman] Doufám, že budeme stejně moudří jako Francouzi a nezvolíme si prezidenta, za kterého se budeme muset dalších pět let stydět

Anonym 90186 24.04. 11:39
[Miloš Zeman] 2013: Zeman - pokud Mynář nezíská prověrku, odvolám ho
2013: Zeman měl virozu u klenotů
2015: vlevo dole, pokud se článek nenajde, omluvím se
2015: omlouvám se, že se článek nenašel, ale určitě existuje
už mě nebaví dál psát. Tohle na hradě dalších 5 let nechci. Děkuji rozumným občanům ČR, kteří nebudou volit pana Zemana.

Anonym 90186 24.04. 10:35
[Miloš Zeman] Až 800 českých lodníků zaměstnaných v Nizozemsku, kteří chybně danili a museli finanční správě naráz zaplatit statisíce korun, volá o pomoc. Stovky z nich se ocitly ve vážných existenčních problémech, některým hrozí exekuce. Finanční správa přitom tvrdí, že jim vychází maximálně vstříc a že je domluvená s nizozemskou stranou, která má lodníkům urychleně vrátit daně z let 2013-2016. Místo toho lodníkům začaly chodit výzvy, aby v Nizozemsku dodatečně zaplatili daně za rok 2015.

Anonym 90186 24.04. 10:33
[Miloš Zeman] Babiš kritizuje dotace na podporu zaměstnanosti. Sám je čerpá ve výši 70 milionů

Anonym 90186 24.04. 10:07
[Miloš Zeman] Takže Bureš se dal opravdu na řeckou cestu, když MF pod jeho vedením zfalšovalo finanční výsledky o 100 miliard. Takže žádných plus 60 miliard, ale mínus 40 miliard. A to v tom lepším případě, protože kontrola se zaměřila na rok 2015. Za rok 2016 ještě kontrola neproběhla. K tomu si připočtěte totálně rozpuštěné rezervy, armádu úředníků, o české dluhopisy není zájem, i když jsou nabízené s plusovou jednoprocentní sazbou, koruna i bez intervencí neposiluje a v tuto chvíli je evidován nejvyšší státní dluh v historii tohoto státu. Na druhé straně rekordní dotace do Agrofertu, prodloužená podpora biopaliv 1. generace, i když ve světě od této podpory už dávno upustili.

Anonym 81824 24.04. 09:16
[Andrej Babiš] Anonym 3116823.04. 17:49
Pro 81824.Pro tvoje nejapné poznámky vůči nám budoucím zasloužilým revolucionářům potřebuješ po revoluci nejprve bejkovcem řádně spráskat zadek a teprve potom pokračovat v dalším mučení.
xx
jsi jen magor..

Anonym 81824 24.04. 09:15
[Andrej Babiš] Anonym 3116823.04. 19:37
Pro 37225.Jedině tvrdá ruka mladé levicové generace dokáže udělat pořádek ve stávajícím kapitalistickém svinčíku.
xx
nějaká generace snad ale nesmí být degenerovaná jako ty se svými plky..

Anonym 31168 23.04. 19:37
[Andrej Babiš] Pro 37225.Jedině tvrdá ruka mladé levicové generace dokáže udělat pořádek ve stávajícím kapitalistickém svinčíku.

Anonym 37225 23.04. 18:40
[Andrej Babiš] Tohle není stránka pana Babiše. To jsou jen vulgární výlevy novodobých "revolucionářů" typu Lenina!! Bolševici vždycky všechno rozkradli a nikdy nic nevytvořili. Jste hnusní!!

Anna 10923  65 let 23.04. 18:26
[Jiří Čunek] Samoživitelky to jistě nemají jednoduché, ale než se schválí zálohované výživné, mělo by se jasně říci, jak z těch partnerů to výživné později stát vymůže. Jistě jste si všimli, že spousta nezaměstnaných řekne " mám dluhy a proto nechodím do práce, protože mi stejně víc nezůstane." Abychom k těm dětem ještě do smrti neživili i ty nezodpovědné rodiče.

Anonym 31168 23.04. 17:49
[Andrej Babiš] Pro 81824.Pro tvoje nejapné poznámky vůči nám budoucím zasloužilým revolucionářům potřebuješ po revoluci nejprve bejkovcem řádně spráskat zadek a teprve potom pokračovat v dalším mučení.

Anonym 90186 23.04. 17:09
[Miloš Zeman] Pátek byl prvním dnem od roku 1880, kdy Velká Británie nemusela kvůli výrobě elektřiny spalovat uhlí. Úplného odstavení uhelných elektráren chce dosáhnout do roku 2025,
Uhlí se tak v současnosti podílí na pokrytí britské výroby elektřiny přibližně devíti procenty. Největší část, kolem 50 procent, spadá na plynové elektrárny, následují obnovitelné zdroje s třetinovým podílem.
"Význam uhlí opravdu klesá na úkor ekologičtějších zdrojů energie," vysvětluje pro agenturu Bloomberg Duncan Burt, provozního šéfa britské přenosové soustavy. "Solární panely a větrné turbíny vytlačují fosilní paliva. Trend ještě zesílí v následujícím období, kdy měsíce červen a červenec přinášejí slunečné počasí," dodal Burt."Před deseti lety by byl den bez nutnosti spalovat uhlí nepředstavitelný. Během následující dekády ovšem náš energetický systém projde další radikální proměnou," uvedla Hannah Martinová z britské pobočky organizace Greenpeace.
Hlavní motivací k přechodu k čistším zdrojům energie je boj proti klimatickým změnám, doplňuje agentura Bloomberg. Členské státy Evropské unie proto musí do konce této dekády pokrývat pětinu své spotřeby energie z obnovitelných zdrojů.

Anonym 90186 23.04. 17:05
[Miloš Zeman] Americký člen pozorovatelské mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) dnes zahynul během kontrolní mise na východě Ukrajiny ovládaném proruskými separatisty. Podle agentury DPA je zabitým americký lékař, při incidentu byla rovněž zraněna členka mise z Německa. Jejich hlídkový vůz, který řídil Čech, najel u obce Pryšyb nedaleko Luhansku na protitankovou minu a vybuchl.
Pár tomahavků na ruské rekreanty na Ukrajinském území by vůbec neškodilo.

Anonym 81824 23.04. 17:04
[Andrej Babiš] Anonym 3116822.04. 20:28
Vše co se po komunistech prolhalo k moci a dodnes Česko zbídačuje, bude třeba při kruté revoluci odporážet za vlastizradu co nejkrutějším způsobem.Navíc znárodňovat všechen majetek celých vlastizrádných rodů.Důchodcům za jejich pomoc při instalaci stávajícího kapitalistického svinčíku naordinovat takovou dietu,jakou neměli ani vězňové za nebožtíka Hitlera v koncentráku a ne se nadále na debužírování důchodců dlužit.Je třeba,že když důchodci nechali lumpům u moci Česko rozprodat a rozrást,tak aby o hladu sušili hubu.
xx
Anonyme 31168..
nechlastej, tvoje věty jsou hrozné..

Anonym 81824 23.04. 16:58
[Andrej Babiš] Tadeáš 19320 35 let22.04. 08:17
Zdravím, v takovém malém podniku nám kvůli Vašemu skvělému nápadu klesly tržby o 80 procent. Nefunguje totiž terminál. Díky moc, pane Babiš.
xx
když nejde elektřina, nejde nic..
nákupní centra zavřou a je to..
v bohatých bankách rozjedou elektrocentrály..
v nemocnicích rozjedou centrály..
xx
za nefunkční terminál, stejně jako třeba za rozbité splachovadlo Babiš nemůže..
xx
zamysli se, čím to asi je..
;-)

Anonym 31168 23.04. 14:57
[Miloš Zeman] Pro 90168.Pro Rusko je při jeho převelikých surovinových zásobách a jeho rozlehlosti nepodstatné kolik cizích zemí se za dvacet roků domluví Rusky.Pro Rusko je podstatné si svoje rozsáhlé surovinové zdroje pošetřit pro další generace Rusů,na tebou uvedené mohou Rusové kadit.

Anonym 31168 23.04. 14:50
[Miloš Zeman] Pokud EU bude požadovat po Češích pokutu,že nechtějí brát migranty ,tak hned podniknout kroky s vystoupením z NATO i EU.Na uvedenou pokutu si nedlužit,ale o uvedenou částku důchodcům,za to, že nás do EU zatahli snížit důchody.Tuto částku evidovat jako prostředek na léčbu důchodců z troubovitosti.Hlad důchodcům nejlépe pročistí mozek od představ o budoucím kapitalistickém ráji.

Anonym 90186 23.04. 14:23
[Miloš Zeman] Ruština ale stále zůstává důležitým dorozumívacím nástrojem v postsovětském prostranství, a to i v obchodním styku. Nakonec Kyrgyz s Tádžikem nebo Estonec s Ázerbájdžáncem se domluví stále spíš rusky než anglicky. I to ale postupně přestane být pravda. Například v Gruzii se mladí lidé znatelně více přiklání k angličtině než k ruštině a za další generaci tady bude těžké domluvit se rusky i v restauraci. Naopak v sousední Arménii, která je na Rusko mnohem více napojena ekonomicky i politicky, se ruština drží velmi pevně.
Při pohledu na geopolitickou mapu je zřejmé, že v zemích, které s Ruskem nemají zrovna vřelé vztahy, jako je Ukrajina, Gruzie nebo baltské státy, panuje i odpor k ruštině. A tak dochází k poněkud absurdní situaci zatímco Rusko jako stát expanduje a obsadilo například ukrajinský Krym nebo gruzínskou Jižní Osetii, ruština je v defenzivě a ustupuje na mnoha frontách. A to i na kulturní, vědecké a obchodní. Podle expertů lze očekávat, že v roce 2025 ruštinu co do počtu uživatelů předežene zcela jistě třeba portugalština i bengálština.

Anonym 90186 23.04. 14:21
[Miloš Zeman] Postupně ubývá těch, kdo mluví rusky i doma, také na Ukrajině, tedy kromě Donbasu a Krymu okupovaného Rusy. V roce 1994 se k ruskojazyčným hlásilo na Ukrajině 33 procent lidí, nyní je to už jen 24 procent.
Jedinou postsovětskou republikou, kde se ruštině daří, je Bělorusko. Tam dokonce počet těch, kdo se rusky doma i hádají, od roku 1994 roste. Je to tím, že bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu i v Bělorusku zavládla národní euforie a návrat k běloruským tradicím se stal politickým programem. Za vlády prezidenta Alexandra Lukašenka, který viděl budoucnost země ve svazku s Ruskem, se bělorusky mluvit zase přestalo. Dnes ruštinu pokládá za rodný jazyk o pětinu víc Bělorusů než před 23 lety.

Anonym 90186 23.04. 14:20
[Miloš Zeman] Další úder dostala ruština minulý týden v Kazachstánu prezident Nazarbajev oznámil, že je třeba se připravit na přechod z azbuky na latinku.

Anonym 90186 23.04. 14:16
[Miloš Zeman] V Tádžikistánu zakázali dávat dětem jména slovanského původu. Kazaši se chtějí vzdát azbuky a přejít na latinku. Ruština nejspíš za deset let vypadne z desítky nejrozšířenějších jazyků světa.
Jméno Ivan hodža Rachmon bude napříště v tádžickém telefonním seznamu chybět jednak mezi třemi tisíci nově povolenými křestními jmény už není Ivan, za druhé tádžické úřady zakázaly veškeré doplňky ke jménům jako chalífa, hodža či mullo. Vedení této perskojazyčné bývalé sovětské republiky se tak prý snaží obrodit vlastní kulturu a zbavit se cizích nánosů i rusifikačních vlivů.

 <<nové   starší>> 

1
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 33000 33500 34000 34500 35000 35500 36000 36500 37000 37500 38000 38500 39000 39500 40000 40500 41000 41500 42000 42500 43000 43500 44000 44500 45000 45500 46000 46500 47000 47500 48000 48500 49000 49500 50000 50500 51000 51500 52000 52500 53000 53500 54000 54500 55000 55500 56000 56500 57000 57500 58000 58500 59000 59500 60000 60500 61000 61500 62000 62500 63000 63500 64000 64500 65000 65500 66000 66500 67000 67500 68000 68500 69000 69500 70000 70500 71000 71500 72000 72920

filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

SeznamkaJste známá osobnost?

Máte vlastní oficiální stránky, ale není zde na ně uveden odkaz? Vložit odkaz «


Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / kontakt
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti