Oficiální stránky
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Vložit odkaz na oficiální stránky známé osobnosti

Pokyny:

Vkládejte pouze odkazy na oficiální stránky známých osobností.
Známou osobností je pro tyto účely míněn člověk, o kterém by alespoň 100.000 lidí bylo schopno říci, že vědí o jeho existenci. A to na základě jména, hlasu nebo podoby.
Obecně platí, že pokud jste známou osobností, víte, že jste známá osobnost. Pokud si o někom myslíte, že je známou osobností, patrně skutečně je známou osobností.
Pokud ale víte, že váš švagr není známou osobností, potom sem zcela určitě odkaz na stránky svého švagra nevkládejte! Děkujeme.

Všechny vkládané záznamy budou před uveřejněním nejprve zkontrolovány.

Známá osobnost

Jméno (volitelně)
Příjmení (nebo jednoslovné jméno)
Foto JPG z disku (volitelně)
Zdroj fotografie (volitelně odkud máte foto)
 
Oficiální stránky
Umělecké zastoupení (volitelně)
Facebook stránka (volitelně)
Youtube kanál (volitelně)
Blog (volitelně)
Fanpage (volitelně)
 
Popis osobnosti,
kým je, co dělá

(volitelně)