Oficiální stránky
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Diskuse na téma známé osobnosti

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Edík 78323  53 let 28.09. 18:16
[Andrej Babiš] Lehni hňupe!

Anonym 81166 28.09. 18:16
[Andrej Babiš] Značná část obyvatelstva české kotliny ještě věřila na duchy sídlící v každém kmeni a na víly u pramenů a tůní. Duchové bydleli na křižovatkách cest a pod každým prahem. Celý svět byl pro staré Slovany plný tajemných nadpozemských bytostí, zlých i dobrých, a kdo s nimi vstupoval v kontakt, byl podle nových křesťanských měřítek modloslužebníkem. A to vzbuzovalo rozsáhlé konflikty.
Státní převrat, který uspořádal Boleslav, byl neobyčejně krutý a vyznačoval se masovými vraždami. Kousek od tajemného kostela svatého Petra na Budči byl při průzkumu objeven hromadný hrob, v němž jsou doslova naházeny ostatky zhruba padesáti, možná šedesáti bojovníků, jimž byly usekány hlavy i údy. Stáří ostatků odpovídá první polovině desátého století a lze se domnívat, že na Budči, která byla těsně spojena s Václavovým mládím, proběhla brutální hromadná poprava jeho přívrženců.

Edík 78323  53 let 28.09. 18:15
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:15
[Andrej Babiš] Lehni blbe a hňupe dohromady!!

Anonym 81166 28.09. 18:15
[Andrej Babiš] Je jasné, že motivem Boleslavovy bratrovraždy byla touha po moci. Václav nemohl svými aktivitami vzbuzovat jen úctu, proti jeho moci se srotilo více sil pod Boleslavovým vedením. Z pozdějších ohlasů se dovídáme, že mu nepřátelé vyčítali kněžské způsoby. Je těžké hovořit přímo o protěžování církve, neboť ta v té době ještě na českém území nemohla mít tak velkou moc. Nicméně Václav se snažil o hmotné zabezpečení kněží a nemohl to činit jinak než prostřednictvím daní. Jestli přebíral ze západního kulturního okruhu zá.orný vztah k zotročování křesťanů, tak zřejmě někomu kazil i obchod. A když ochotně vybíral stříbro a krávy pro tribut, který někteří jeho předkové platili jen liknavě, tak si také u části velmožů nepolepšil. Jeho evropské vztahy na druhou stranu přiváděly do země nové vzdělané kněze a s nimi i nejrůznější novoty.

Edík 78323  53 let 28.09. 18:14
[Andrej Babiš] Lehni hňupe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:14
[Andrej Babiš] Lehni hňupe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:14
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:13
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:13
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Anonym 81166 28.09. 18:13
[Andrej Babiš] Dne 28. září 935 ráno před jitřní mší byl kníže Václav na akropoli boleslavského hradiště zavražděn. Do dvora nad Labem byl pozván zákeřně svým bratrem Boleslavem, strávil s ním večer, seděl vedle něj během hostiny. Brzy ráno však mezi bratry vypukl spor a Boleslav napadl Václava s mečem v ruce. Václav se běžel skrýt do kostela Kosmy a Damiána, u zavřených dveří jej však napadli Boleslavovi družiníci Hněvsa, Česta a Tiro. Dveře byly zjevně zamčeny schválně, vražda byla tedy plánovaná.

Edík 78323  53 let 28.09. 18:13
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:13
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:13
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Anonym 81166 28.09. 18:12
[Andrej Babiš] Josef Pekař příhodně říká, že svatý Václav obdaroval svůj národ nejen tím, jak žil a vládl. Obdaroval ho i svojí smrtí a zejména svým posmrtným životem. Jakožto všeobecně uznávaný světec vtiskl vládnoucímu českému rodu a později české koruně posvátnou dimenzi, která sloužila jako legitimace státní moci. Václav je dědicem české země, je zde mystickým věčným panovníkem. Svůj věčný trůn obdržel v myslích celých generací díky své mučednické smrti.

Edík 78323  53 let 28.09. 18:12
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:12
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Anonym 81166 28.09. 18:12
[Andrej Babiš] Český prezident Miloš Zeman považuje svatého knížete Václava za kolaboranta s Němci. Je to naprosto nehorázný nesmysl a účelová lež, kterou používají u nás všichni služebníci Ruska a Sovětského svazu. Je to lež, kterou dlouho šířili komunisté, kterým se kníže Václav nehodil do krámu. Podívejme se, jaká jsou fakta.
Výtka vůči Václavovi, že se poddal Němcům a zavedl tak tradici naší podřízenosti, je naprosto nesmyslná a neodpovídá historické skutečnosti. Nic takového, jako je dnes Německo, tehdy neexistovalo. Václav mu tedy nemohl sloužit. Václav naopak přispěl ke zrovnoprávnění Čechů s ostatními kmeny, vévodstvími a vznikajícími národy v rámci celého tohoto latinského světa. Emancipace Čechů, jejich kulturní i politické zrovnoprávnění a postupné odstraňování divošských praktik, mezi něž patřil i obchod s otroky, to je konkrétní a praktický přínos křesťanství v Čechách, o jehož rozvoj se Václav zasloužil.

Edík 78323  53 let 28.09. 18:12
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:12
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:11
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:11
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:11
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:11
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:11
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:11
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:11
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:11
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:10
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:10
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:10
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:10
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:10
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:10
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:09
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:09
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:09
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:09
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:09
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:09
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:09
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:09
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:08
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:08
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:08
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:08
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Edík 78323  53 let 28.09. 18:08
[Andrej Babiš] Lehni blbe!

Anonym 81166 28.09. 17:20
[Andrej Babiš] Takže včera dostal Janeček od Policie ocenění ke stému výročí republiky a dnes ho Bureš předhodí davu jako oběť? To je skutečně možné jen u nás..)) Tenhle člověk měl být vyhozen minutu poté, co loni řekl, že nevidí důvod, proč by měl řešit podivné a podezřelé emise korunových dluhopisů, při nichž stát přišel o miliardy na daních..

Anonym 81166 28.09. 17:18
[Andrej Babiš] Když Schillerová říká, že Janeček špatně komunikuje, může to v Anostánu také znamenat, že se Janečkovi nedaří plnit hlavní úlohu, kterou sdílí se Schillerovou: krýt a zametat Burešovy daňové podvody. Pak není divu, že je třeba Janečka pokárat a případně vyměnit.

Anonym 81166 28.09. 17:17
[Andrej Babiš] Bureš ty odborníky tahá, jak králíky z klobouku. Jasný rukopis Malé velké Taťány.
Kde všude teď bude muset Bureš zase utáhnout šrouby, aby měl na ty soudy a odškodnění? Na tohle EET stačit nebude, tak co jen Andrejko vymyslí? Daň z otevřeného okna?

 <<nové   starší>> 

1
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 33000 33500 34000 34500 35000 35500 36000 36500 37000 37500 38000 38500 39000 39500 40000 40500 41000 41500 42000 42500 43000 43500 44000 44500 45000 45500 46000 46500 47000 47500 48000 48500 49000 49500 50000 50500 51000 51500 52000 52500 53000 53500 54000 54500 55000 55500 56000 56500 57000 57500 58000 58500 59000 59500 60000 60500 61000 61500 62000 62500 63000 63500 64000 64500 65000 65500 66000 66500 67000 67500 68000 68500 69000 69500 70000 70500 71000 71500 72000 72500 73000 73500 74000 74500 75000 75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500 90000 90500 91000 91500 92000 92500 93000 93500 94000 94500 95000 95500 96000 96500 97000 97500 98000 98500 99000 99500 100000 100500 101000 101500 102000 102500 103000 103500 104000 104500 105000 105500 106000 106500 107000 107500 108000 108500 109000 109500 110000 110500 111000 111500 112000 112500 113030

filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

SeznamkaJste známá osobnost?

Máte vlastní oficiální stránky, ale není zde na ně uveden odkaz? Vložit odkaz «


Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / kontakt
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti