Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost
Tereza Mašková (vítěz Superstar 2018) (Mašková, Tereza) Love (deluxe) (Buble, Michael) Soucast (Callta, Pavel) Effet Miroir (limited) (Zaz) Extended (Ultravox)

Andrej Babiš diskuse strana 9950

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Mašín 81182 18.07. 21:28
V jednom dopise ze dne 16. 6. 1415 se zmiňuje o jakýchsi ženách v Betlémské kapli, Petře, Důře, Kateřině zvané Hus, paní na Zderaze a vdově Kateřině Ježkové. S poslední z nich žil také na Kozím Hrádku v době, kdy měl současně poměr s Annou z Mochova. Náš zbožný kazatel a reformátor patrně rád holdoval i gruppensexu neboli orgiím.

Mašín 81182 18.07. 21:27
Sečteme-li veškeré urozené dámy a připočteme-li k tomu ještě oněch dvanáct žen v domě Kateřiny ze Sulevic (patrně tajný nevěstinec pro církevní hodnostáře), pod krycím názvem Útulek vdov a panen, dospějeme k počtu čtyřiadvacet. Náš rektor pražské univerzity, horlivý skromný kazatel a neúnavný kritik církevních neřestí disponoval celkem 24 souložnicemi, převážně vdanými manželkami z nejvyšších společenských tříd.

Mašín 81182 18.07. 21:26
Náš věhlasný buditel a mravokárce, nekompromisní bojovník proti hříchům katolické církve sice souložil v Betlémské kapli manželku krále Václava IV. Žofii, ale, jak uvádí historik František Šmahel, nepohrdl ani prostou děvečkou z Útulku vdov a panen. Takže určité sociální revoluční cítění mu nelze upřít. V oblasti dámské dělohy nečinil žádných třídních rozdílů!

Mašín 81182 18.07. 21:21
Není pravda, že
Hus byl vysoké štíhlé, až asketické postavy, jak ho známe z řady pozdějších vyobrazení. Sám svým přátelům jednou napsal: Musím jezdit na oslu, neb jsem tlust. Kůň by ho totiž neunesl. Do Kostnice pak cestoval v průvodu sestávajícím ze dvou povozů a třiceti koní. Není však vyloučené, že v důsledku strádání ve vězení dramaticky zhubl. A to nejlepší nakonec. Kazatel sám sobě neříkal Hus, ale Husa. To však jeho následovníkům i pozdějším historikům nepřipadalo z pochopitelných důvodů dost důstojné.

Mašín 81182 18.07. 21:20
Není pravda, že
Hus zemřel pro pravdu a pouze pro pravdu. Zemřel pro svoji víru, kterou tehdejší církevní autority označily za bludnou a kacířskou. Husovo odhodlání zúčastnit se koncilu pramenilo i toho, že věřil v brzký konec světa a s tím související Boží soud, jediný skutečně spravedlivý. Na blížící se konec světa usuzoval z toho, že se ukázala příslušná znamení, a to i během koncilu, například úplné zatmění Slunce 7. června 1415. Poslední možnost vzdát se své bludné víry Hus dostal ještě 6. července ráno či dopoledne.

Mašín 81182 18.07. 21:19
Není pravda, že
proces, který vedl kostnický koncil s Husem, byl prvním a jediným sporem Husa a církve. Ten začal formálně již dříve tím, že se Hus odvolal k Apoštolskému (tj. papežskému) soudu proti spálení Wyclifových spisů, k němuž došlo 16. července 1410 a svému uvržení do klatby o dva dny později. Koncil tento proces pouze převzal.

Mašín 81182 18.07. 21:18
Není pravda, že
by se koncil proti Husovi spiknul, anebo ho dokonce odsoudil předem. Po třech veřejných slyšeních, na nichž Hus zdlouhavě promlouval, nabídl koncil Husovi k odsouhlasení prohlášení, kterým by se Hus vzdal jistých bludných článků víry. Hus však po koncilu vyžadoval stanovisko, z něhož by vyplývalo, proč jsou tyto články víry bludné. Koncil poté výčet článků zúžil a prohlášení formulovat obecněji. Tím chtěl vyjít vstříc Zikmundovi, aby projednávání Husova kacířství nezablokovalo dosažení hlavního cílu koncilu, tj. odstranění papežského schizmatu. Hus však nepřistoupil ani na tuto mírnější formulaci prohlášení. Zikmundovi pak nezbylo, než na Husa nechat dopadnout církevní tresty podle kanonického práva v plném rozsahu. Kdyby tak neučinil, církevní hodnostáři by to považovali za takové znevážení své autority, které by vedlo až k předčasnému rozpuštění koncilu.

Mašín 81182 18.07. 21:17
Není pravda, že
Jan Hus je původním autorem myšlenek, které hlásal. Pouze obhajoval, případně dále rozvíjel učení anglického církevního reformátora Johna Wyclifa (1320|1331 1384), které směřovalo proti kněžím nehodným svého kněžství. Wyclif hlásal, že církev nepředstavují papež a duchovenstvo, ale tvoří ji lidé vyvolení Bohem a že hlavou církve Kristus a nikoliv papež. Pokud papež a preláti svým životem ukazují, že nepatří k lidem vyvoleným Bohem, jsou sborem Satanovým a nemohou Kristovu církev duchovně vést.

Mašín 81182 18.07. 21:16
Není pravda, že
Zikmund vystupoval na koncilu proti Husovi. Naopak se zasadil o zmírnění podmínek jeho věznění a vyjednal pro něj veřejné slyšení.

Mašín 81182 18.07. 21:16
Není pravda, že
Zikmund Lucemburský porušil svůj ochranný glejt a tím Husa zradil. Tato světským panovníkem vystavená listina zaručovala Husovi pouze bezpečnou cestu na koncil, na teologická jednání koncilu se nevztahovala a ani vztahovat nemohla.

Mašín 81182 18.07. 21:15
Není pravda, že
Jan Hus byl nucen zúčastnit se koncilu. Vydal se na něj dobrovolně, protože v něm jako ve shromáždění nejvyšších církevních a teologických autorit své doby viděl možnost, jak obhájit své učení.

Mašín 81182 18.07. 21:15
Není pravda, že
se kostnický koncil sešel kvůli Husovi. Konal se od listopadu 1414 do 22. dubna 1418 a na nátlak římského a českého krále Zikmunda Lucemburského jej svolal vzdoropapež Jan XXII. Hlavním účelem koncilu bylo ukončit papežské schizma trvající od roku 1378. V čele katolické církve během něj stanuli nejprve dva a poté dokonce tři papežové najednou. Na koncilu se měli všichni tři papežství vzdát a měl být zvolen nový papež, což se nakonec také podařilo. Husův případ byl do programu koncilu zařazen do kolonky různé.

Mašín 81182 18.07. 21:14
10 omylů o mistru Janu Husovi. Nezemřel pro pravdu a nemusel zemřít vůbec!

Michal1 8181 18.07. 21:10
Jirka Mánek, bývalý šéf národního parku Šumava, to pěkně rozjel by PL. Mimo jiné se zmínil, že pokud nejvyšší představitel římskokatolické církve líbá nohy uprchlíkům a neudržuje jako svátost manželství a spojení muže a ženy, tak je v Evropě něco špatně. Takový papež je zaprodanec ďábla by asi řekli věřící. Zlatý náš Jan Hus, to byl jen chudý kněz, ale žádný zaprodanec a pro svou pravdu se nechal upálit. Měli jsme taky hrdiny. O té dnešní době se to moc říci nedá:-):-)

Mašín 81182 18.07. 21:05
Star Dance: jasná favoritka Nora Fridrichová.

Mašín 81182 18.07. 20:53
Česko předehnalo Západ. Na byt se u nás šetří nejdéle v Evropě

Mašín 81182 18.07. 20:51
Počet běženců, kteří nelegálně přešli hranici z Česka do Německa, stoupl

Michal1 8181 18.07. 20:49
Mirko, děkuju moc, odjíždíme ale až zítra navečer. Čtu příspěvky, uzík je sprostý jak dlaždic a taky agresivní, dnes ráno agresivita už kvůli počasí a to ho drží až do teď. Stanio, hoďte to za hlavu, to vám vůbec za to nestojí. My víme, že jste inteligentní člověk a co si o vás myslí nějaký uzík v dvojím vydání vám i nám může být jedno. Ať vyskakuje jak chce, stejně mu to není nic platné. Fando, opět pěkný příspěvek, :-)

Mirka 46222  66 let 18.07. 20:14
Michale přeji Vám krásnou dovolenou a pěkně si ji užijte.

Fanda 46426  73 let 18.07. 20:11
Ochrano 5822 , jediný kdo tady dnes sténá a kvičí tak jsi to ty , bembelo

Ostraha 5822 18.07. 20:10
Fanouši už ses přebalil? Vyčistil protézu, smrdíš i přes monitor, kapoune.

Ostraha 5822 18.07. 20:09
S pozdravem Ovar je zmrrd a Bureš jeho odnož.

Fanda 46426  73 let 18.07. 20:09
Ostraho , když nevíš kdo jsou ty dvě Dámy , tak si je neber ani do toho svého prasečího otvoru , mamrde

Ostraha 5822 18.07. 20:07
Končím, stačí mně, že se opět podařilo a soudruzi sténají a vyjí jako hladoví vlci. :-))hahaha.

Ostraha 5822 18.07. 20:05
Vždy pouze VÝJIMKA! Stania se zde kdysi pochlubila, že má nad starou pipinou vytetovaný srp a kladivo. Nyní už přes velké břicho na ten výtvor nevidí, ale určitě přítel, pokud jí odhrne deku z břicha, si ten pohled užívá. Tak čau a piš do půlnoci, howwádko boží, zítra tě zase odrovnáme soudružko.
Zajdi k psychiatrovi, než si dáš provaz.

Anonym 21219 18.07. 20:03
Stania : A co bys chtěl jména? Pašeráci lidí jsou to. Stačí si tam na ně počíhat.

Fanda 46426  73 let 18.07. 20:02
Pro 5822 , když píšeš přání pro svoji :mamá: tak to neadresuj na jiné jméno , mamá je potom ošizena ty tlamo hhulvácká

Stania 78935 18.07. 19:58
SLOVA ODBORNÍKŮ: (TEDY NE NĚKOHO HLOUPÉHO, JAKO JE MAŘENA, KTERÁ VÍ ÚPLNÝ KULOVÝ)
-
Základem je sloveso vyjímat, ale správným tvarem je pouze výjimka. Toto slovíčko patří k nejčastějším češtinářským chybám dělají ji jak žáci na základních školách, tak studenti na středních i vysokých školách, ba dokonce i mnozí vystudovaní dospělí.Pro zapamatování správného pravopisu slova výjimka si postačí uvědomit, že výraz byl odvozen od slovesa vyjímat
a při jeho přeměně na podstatné jméno došlo ke změně délek i|y vyjímat x výjimka.
Význam slova výjimka je mezi pisateli jistě ve větším povědomí než jeho správná pravopisná podoba, ale opakování je matkou moudrosti. Připomeňme tedy jen krátce, že toto podstatné jméno užíváme především ve významu odchýlení od pravidla, běžného stavu věcí apod.
Nezapomeňte také na správný pravopis příbuzných slov výjimečně a výjimečný!
Příklad:
Já ti pro tentokrát udělím výjimečně výjimku, ale nebude to rozhodně pravidlem, Tomáši!
Udělám výjimku, ale příště do školy půjdeš!
Výjimky nejsou v češtině ojedinělé.
Závaznou přihlášku je nutné podat do 31. 8., výjimky nejsou udělovány.
Protože je Petr velmi pracovitým zaměstnancem, udělá dnes vedoucí firmy výjimku a 8232; a přehlédne jeho pozdní příchod do zaměstnání.
Závěrečnou slohovou práci odevzdají všichni žáci bez výjimky do příštího pondělí.

Ostraha 5822 18.07. 19:51
Podařilo se, tak papáá.

Ostraha 5822 18.07. 19:50
Moravačka promluvila, nevím kdo je Rottrová a Špinarová. V Praze se jimi nezabýváme. V Praze zná Hutku a Kryla každý. Už konečně ty demenntní osobo zavři hubu, jsi směšná, hloupá, velmi nevzdělaná, obézní, bez zubů, chudák nafukovací panák.

Ostraha 5822 18.07. 19:47
Stančo věnuj se někdy svému nafukovacímu příteli, oblaž ho svojí přítomností. Tvoje četné příspěvky vypovídají o tvé samotě, chudinko, je mi líto, že jsi na vozíčku, ale zato zde nikdo nemůže. Nevzdělaná lůůzo, typický volič té chátry.

Anonym 5822 18.07. 19:45
Pro vysloužilou bll.ou kurwwu od tyče Stanii.
Základem je sloveso vyjímat, ale správným tvarem je pouze výjimka. Toto slovíčko patří k nejčastějším češtinářským chybám dělají ji jak žáci na základních tak debi..ní Stanča. Hezký večer, soudruzi a kousněte so do pr..e

Stania 78935 18.07. 19:45
Marcelo, ještě k tomu Hutkovi - přítel ještě říkal, že Hutka je z Moravy. Ty zřejmě taky, proto tak dobře víš, co je zač.
Přítel mi zanotoval jednu písničku, kterou jsem sice poznala, ale nevěděla jsem, kdo to zpívá. Já bych věděla, kdo je Nohavica, ale už bych nevěděla, co zpívá. To nejsou "mezery ve vzdělání" jako máš ty, to je jenom trochu odlišný vkus od tvého a jiné nasměrování. Každý Pražák ví, kdo je Špinarová, Rottrová, ale ne každý zná emigranta Hutku.

Stania 78935 18.07. 19:35
Tady by ale bylo důležitější vědět, co je to za loď, komu patří a kdo tomu velí. Že je sem cpou všemi způsoby, horem dolem, to už víme všichni.

Anonym 21219 18.07. 19:31
Počkej Mašíne, až začnou práskat ti prásknutí. To budou omalovánky. :-)

Mašín 81182 18.07. 19:20
Bezprověrkový kancléř prezidenta Zemana Vratislav Mynář je krásnou ukázkou papaláš.ké arogance. Po jeho kejklech s černou stavbou rybníka se ukazuje, že dostal dotace dva miliony korun na zasněžování sjezdovky v Nové Lhotě na Hodonínsku. Jenže ty peníze se rovnou mohly hodit do kanálu, protože se pořád nelyžuje a nezasněžuje a asi nikdy nebude.

Anonym 21219 18.07. 19:18
zDE JE VÝROBA IMIGRANTŮ ROZEBRANÁ S TITULKAMA (ZAPNĚTE SI JE A PŘEKLAD) JAK NALOŽÍ LODIČKU A VYPUSTÍ DO VLN DO NEBEZPEČÍ. TO JE MEZINÁRODNÍ PODVOD HODNÝ VÁLKY. MERKEL SE TŘESE A VÍ PROČ. VIDEO S TITULKAMA NÍŽE.
-
Frontex filmt Schlepper - Defend Europe hatte recht!

Anonym 21219 18.07. 19:15
UŽ TO VIDĚL TOMIO? TEN BUDE MÍT RADOST.
-
HARRY TV - EU migrant smugglers caught in action, fake danger created to enforce rescue by EU

Anonym 21219 18.07. 19:14
V RYBÁŘSKÉM ČLUNU JSOU POD STŘECHOU IMIGRANTI CO PŘIVEZOU Z LIBYE, PROTOŽE JAK BYLO ŘEČENO POBŘEŽÍ BY NEPŘEJELI ANI NÁHODOU JE RYCHLE NA MOŘI VYLOŽÍ NA PŘEPLNĚNÝ ČLUNS VESTAMA A PAK ZAPOU KAMERY TePRVE.

Anonym 21219 18.07. 19:14
V rybářském člunu jsou pod střechou imigranti co přivezou z libye, protože jak bylo řečeno pobřeží by nepřejeli ani náhodou je rychle na moři vyloží na přeplněný čluns vestama a pak zapou kamery teprve.

Anonym 21219 18.07. 19:09
Stanio vidíš co sem dávám? To v mediích nepustí nikde a normální člověk by měl být za to rád a ukázat to druhým co dělají. Toto je přínosná informace a může jí kdokoliv číst a ten to zase ukáže druhým a někdy stačí jedinec.

Stania 78935 18.07. 19:09
Marcelo - jdi se zase naučit pro tebe něco nového z češtiny.
Slovo "výjimka" se nepíše "vyjímka" - to už bys ve svém věku taky mohla vědět. A můžeš si jít ověřit, jestli lžu.

Anonym 21219 18.07. 19:05
Z jiného kanálu : jak se zachraňují (vyrábí) imigranti. Je to úplně nové video asi z dronu. Názor si udělejte sami. To musel Salvini a soudce vidět.
-
HARRY TV - EU migrant smugglers caught in action, fake danger created to enforce rescue by EU

Stania 78935 18.07. 19:05
Pro tebe je lhář každý, kdo sympatizuje s Babišem.
Pro mě jsi lhářka ty, která víš, že Mařena není dalších deset maňásků, a lidem tady určuješ, kde kdo žije a co je zač. Takže jsi kromě toho i oppruzná lhářka.
Tvoji literaturu nečtu, a Hutka - teď jsem se ptala přítele, jestli ví, kdo to je, tak mi řekl, že je to emigrant, který se po převratu vrátil do ČR, měl by mít brejličky.. a zpíval nějaký popřevratový repertoár..
Sorry, ale já skutečně neznám každého emigranta nebo výhry s účtenkami - každého nezajímají tvé zvyklosti nebo tvoji oblíbenci, Marcelo.
A nelži ani v tom, že mě nečteš a nereaguješ na mě, když ani tohle není pravda. Kolikrát už jsi mi napsala, že jsem z Prd.., zneuznalá.. a další žvásty - to už bych ani nespočítala, prolhaná lopato.

Marcela 9466 18.07. 19:04
Pokud neumí někdo vyjmenovat desatero,je to především jeho ostuda.

Anonym 21219 18.07. 19:00
Nemá to cenu se soudama je něco špatně. Zrovna byla u soudu ta pašeračka a tady máme video, jak je nakládají z lodi na gumový člun tedy opačně. Viz video níže.
-
Caught in the act: people smugglers filmed transferring migrants at sea

Anonym 21219 18.07. 18:51
Jestliže nejvyšší představitel římskokatolické církve líbá nohy uprchlíkům a neudržuje jako svátost manželství a spojení muže a ženy, tak je nasnadě, že je v Evropě něco špatně. Lidi mladší 30 let dnes už neumí vyjmenovat desatero, zato uznávají mnoho pohlaví, říká bývalý šéf Národního parku Šumava a koordinátor hnutí Trikolóra v jižních Čechách Jiří Mánek.
-
NEŘEKL BYCH TO LÉPE AT SE JDE EU I S PAPEŽEM PLAZÍCÍM SE U NOH MUSLIMŮ VYCPAT.

Marcela 9466 18.07. 18:26
Ano,udělám vyjímku a odpovím ti Stanio.
Pokud někdo napíše,že nezná "výherní"účtenky,knihu Čuk a Gek nebo pana Hutku,atd(tak důkladně tě opravdu nečtu)je to velký hlupák,ale spíš obrovský LHÁŘ.
Piš si se svým Bratrstvem opičí hlavičky.Mě neoslovuj.

Stania 78935 18.07. 18:08
Marcelo, co to je "výherní účtenky".., ty snad s nimi soutěžíš..
Bonzo-banda je zde po včerejšku víc než jasná.

Marcela 9466 18.07. 18:04
StBureš si laciným populismem získal závistivce a hlupáky.
Ti celé dny čekají(například zde)na to,co jim opět slíbí.Posílají "výherní"účtenky,udávají.
Podnikat je ani nenapadne.

 <<nové   starší>> 

1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11650 11700 11750 11800 11850 11900 11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500 12550 12600 12650 12700 12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300 13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 17450 17500 17550 17600 17650 17700 17750 17800 17850 17900 17950 18000 18050 18100 18150 18200 18250 18300 18350 18400 18450 18500 18550 18600 18650 18700 18750 18800 18850 18900 18950 19000 19050 19100 19150 19200 19250 19300 19350 19400 19450 19500 19550 19600 19650 19700 19750 19800 19850 19900 19950 20000 20050 20100 20150 20200 20250 20300 20350 20400 20450 20500 20550 20600 20650 20700 20750 20800 20850 20900 20950 21000 21050 21100 21150 21200 21250 21300 21350 21400 21450 21500 21550 21600 21650 21700 21750 21800 21850 21900 21950 22000 22050 22100 22150 22200 22250 22300 22350 22400 22450 22500 22550 22600 22650 22700 22750 22800 22850 22900 22950 23000 23050 23100 23150 23200 23250 23300 23350 23400 23450 23500 23550 23600 23650 23700 23750 23800 23850 23900 23950 24000 24050 24100 24150 24200 24250 24300 24350 24400 24450 24500 24550 24600 24650 24700 24750 24800 24850 24900 24950 25000 25050 25100 25150 25200 25250 25300 25350 25400 25450 25500 25550 25600 25650 25700 25750 25800 25850 25900 25950 26000 26050 26100 26150 26200 26250 26300 26350 26400 26450 26500 26550 26600 26650 26700 26750 26800 26850 26900 26950 27000 27050 27100 27150 27200 27250 27300 27350 27400 27450 27500 27550 27600 27650 27700 27750 27800 27850 27900 27950 28000 28050 28100 28150 28200 28250 28300 28350 28400 28450 28500 28550 28600 28650 28700 28750 28800 28850 28900 28950 29000 29050 29100 29150 29200 29250 29300 29350 29400 29450 29500 29550 29600 29650 29700 29750 29800 29850 29900 29950 30000 30050 30100 30150 30200 30250 30300 30350 30400 30450 30500 30550 30600 30650 30700 30750 30800 30850 30900 30950 31000 31050 31100 31150 31200 31250 31300 31350 31400 31450 31500 31550 31600 31650 31700 31750 31800 31850 31900 31950 32000 32050 32100 32150 32200 32250 32300 32350 32400 32450 32500 32550 32600 32650 32700 32750 32800 32850 32900 32950 33000 33050 33100 33150 33200 33250 33300 33350 33400 33450 33500 33550 33600 33650 33700 33750 33800 33850 33900 33950 34000 34050 34100 34150 34200 34250 34300 34350 34400 34450 34500 34550 34600 34650 34700 34750 34800 34850 34900 34950 35000 35050 35100 35150 35200 35250 35300 35350 35400 35450 35500 35550 35600 35650 35700 35750 35800 35850 35900 35950 36000 36050 36100 36150 36200 36250 36300 36350 36400 36450 36500 36550 36600 36650 36700 36750 36800 36850 36900 36950 37000 37050 37100 37150 37200 37250 37300 37350 37400 37450 37500 37550 37600 37650 37700 37750 37800 37850 37900 37950 38000 38050 38100 38150 38200 38250 38300 38350 38400 38450 38500 38550 38600 38650 38700 38750 38800 38850 38900 38950 39000 39050 39100 39150 39200 39250 39300 39350 39400 39450 39500 39550 39600 39650 39700 39750 39800 39850 39900 39950 40000 40050 40100 40150 40200 40250 40300 40350 40400 40450 40500 40550 40600 40650 40700 40750 40800 40850 40900 40950 41000 41050 41100 41150 41200 41250 41300 41350 41400 41450 41500 41550 41600 41650 41700 41750 41800 41850 41900 41950 42000 42050 42100 42150 42200 42250 42300 42350 42400 42450 42500 42550 42600 42650 42700 42750 42800 42850 42900 42950 43000 43050 43100 43150 43200 43250 43300 43350 43400 43450 43500 43550 43600 43650 43700 43750 43800 43850 43900 43950 44000 44050 44100 44150 44200 44250 44300 44350 44400 44450 44500 44550 44600 44650 44700 44750 44800 44850 44900 44950 45000 45050 45100 45150 45200 45250 45300 45350 45400 45450 45500 45550 45600 45650 45700 45750 45800 45850 45900 45950 46000 46050 46100 46150 46200 46250 46300 46350 46400 46450 46500 46550 46600 46650 46700 46750 46800 46850 46900 46950 47000 47050 47100 47150 47200 47250 47300 47350 47400 47450 47500 47550 47600 47650 47700 47750 47800 47850 47900 47950 48000 48050 48100 48150 48200 48250 48300 48350 48400 48450 48500 48550 48600 48650 48700 48750 48800 48850 48900 48950 49000 49050 49100 49150 49200 49250 49300 49350 49400 49450 49500 49550 49600 49650 49700 49750 49800 49850 49900 49950 50000 50050 50100 50150 50200 50250 50300 50350 50400 50450 50500 50550 50600 50650 50700 50750 50800 50850 50900 50950 51000 51050 51100 51150 51200 51250 51300 51350 51400 51450 51500 51550 51600 51650 51700 51750 51800 51850 51900 51950 52000 52050 52100 52150 52200 52250 52300 52350 52400 52450 52500 52550 52600 52650 52700 52750 52800 52850 52900 52950 53000 53050 53100 53150 53200 53250 53300 53350 53400 53450 53500 53550 53600 53650 53700 53750 53800 53850 53900 53950 54000 54050 54100 54150 54200 54250 54300 54350 54400 54450 54500 54550 54600 54650 54700 54750 54800 54850 54900 54950 55000 55050 55100 55150 55200 55250 55300 55350 55400 55450 55500 55550 55600 55650 55700 55750 55800 55850 55900 55950 56000 56050 56100 56150 56200 56250 56300 56350 56400 56450 56500 56550 56600 56650 56700 56750 56800 56850 56900 56950 57000 57050 57100 57150 57200 57250 57300 57350 57400 57450 57500 57550 57600 57650 57700 57750 57800 57850 57900 57950 58000 58050 58100 58150 58200 58250 58300 58350 58400 58450 58500 58550 58600 58650 58700 58750 58800 58850 58900 58950 59000 59050 59100 59150 59200 59250 59300 59350 59400 59450 59500 59550 59600 59650 59700 59750 59800 59850 59900 59950 60000 60050 60100 60150 60200 60250 60300 60350 60400 60450 60500 60550 60600 60650 60700 60750 60800 60850 60900 60950 61000 61050 61100 61150 61200 61250 61300 61350 61400 61450 61500 61550 61600 61650 61700 61750 61800 61850 61900 61950 62000 62050 62100 62150 62200 62250 62300 62350 62400 62450 62500 62550 62600 62650 62700 62750 62800 62850 62900 62950 63000 63050 63100 63150 63200 63250 63300 63350 63400 63450 63500 63550 63600 63650 63700 63750 63800 63850 63900 63950 64000 64050 64100 64150 64200 64250 64300 64350 64400 64450 64500 64550 64600 64650 64700 64750 64800 64850 64900 64950 65000 65050 65100 65150 65200 65250 65300 65350 65400 65450 65500 65550 65600 65650 65700 65750 65800 65850 65900 65950 66000 66050 66100 66150 66200 66250 66300 66350 66400 66450 66500 66550 66600 66650 66700 66750 66800 66850 66900 66950 67000 67050 67100 67150 67200 67250 67300 67350 67400 67450 67500 67550 67600 67650 67700 67750 67800 67850 67900 67950 68000 68050 68100 68150 68200 68250 68300 68350 68400 68450 68500 68550 68600 68650 68700 68750 68800 68850 68900 68950 69000 69050 69100 69150 69200 69250 69300 69350 69400 69450 69500 69550 69600 69650 69700 69750 69800 69850 69900 69950 70000 70050 70100 70150 70200 70250 70300 70350 70400 70450 70500 70550 70600 70650 70700 70750 70800 70850 70900 70950 71000 71050 71100 71150 71200 71250 71300 71350 71400 71450 71500 71550 71600 71650 71700 71750 71800 71850 71900 71950 72000 72050 72100 72150 72200 72250 72300 72350 72400 72450 72500 72550 72600 72650 72700 72750 72800 72850 72900 72950 73000 73050 73100 73150 73200 73250 73300 73350 73400 73450 73500 73550 73600 73650 73700 73750 73800 73850 73900 73950 74000 74050 74100 74150 74200 74250 74300 74350 74400 74450 74500 74550 74600 74650 74700 74750 74800 74850 74900 74950 75000 75050 75100 75150 75200 75250 75300 75350 75400 75450 75500 75550 75600 75650 75700 75750 75800 75850 75900 75950 76000 76050 76100 76150 76200 76250 76300 76350 76400 76450 76500 76550 76600 76650 76700 76750 76800 76850 76900 76950 77000 77050 77100 77150 77200 77250 77300 77350 77400 77450 77500 77550 77600 77650 77700 77750 77800 77850 77900 77950 78000 78050 78100 78150 78200 78250 78300 78350 78400 78450 78500 78550 78600 78650 78700 78750 78800 78850 78900 78950 79000 79050 79100 79150 79200 79250 79300 79350 79400 79450 79500 79550 79600 79650 79700 79750 79800 79850 79900 79950 80000 80050 80100 80150 80200 80250 80300 80350 80400 80450 80500 80550 80600 80650 80700 80750 80800 80850 80900 80950 81000 81050 81100 81150 81200 81250 81300 81350 81400 81450 81500 81550 81600 81650 81700 81750 81800 81850 81900 81950 82000 82050 82100 82150 82200 82250 82300 82350 82400 82450 82500 82550 82600 82650 82700 82750 82800 82850 82900 82950 83000 83050 83100 83150 83200 83250 83300 83350 83400 83450 83500 83550 83600 83650 83700 83750 83800 83850 83900 83950 84000 84050 84100 84150 84200 84250 84300 84350 84400 84450 84500 84550 84600 84650 84700 84750 84800 84850 84900 84950 85000 85050 85100 85150 85200 85250 85300 85350 85400 85450 85500 85550 85600 85650 85700 85750 85800 85850 85900 85950 86000 86050 86100 86150 86200 86250 86300 86350 86400 86450 86500 86550 86600 86650 86700 86750 86800 86850 86900 86950 87000 87050 87100 87150 87200 87250 87300 87350 87400 87450 87500 87550 87600 87650 87700 87750 87800 87850 87900 87950 88000 88050 88100 88150 88200 88250 88300 88350 88400 88450 88500 88550 88600 88650 88700 88750 88800 88850 88900 88950 89000 89050 89100 89150 89200 89250 89300 89350 89400 89450 89500 89580

filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti