Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Andrej Babiš diskuse strana 1400

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Mašín 81182 24.11. 10:24
má být plus(smrt) mínus(život)

Mašín 81182 24.11. 10:23
Pro 46113 rnJe pravda, že náckové vraždili hlavně na základě rasy. Tento typ selekce vychází ze sociálního darwinismu, který vznikl v 19. století, takže nic nového, jak se nám tady snaží nakukat pitomio 86830. Sociální darwinismus právě hlásá, že můžou přežít pouze nejschopnější a nejsilnější. To, že Hitler selektoval lidi nejen na základě rasy svědčí i Akce T4. Tato akce šla napříč rasami a týkala se i \"árijců\". Předehrou k akci T4 byl přísně tajný výnos Říšského ministerstva vnitra ze dne 18. srpna 1939, podle něhož měly všechny porodní asistentky a vedoucí lékaři porodnic hlásit Říšskému výboru k vědeckému podchycení těžkých geneticky a dědičně podmíněných onemocnění všechny nově narozené postižené či znetvořené děti. Pod tuto akci spadaly také děti do 3 let. Věková hranice se pak v průběhu války posouvala až dosáhla 16-17 let. Rozhodovali na základě písemných podkladů a děti hodnotili znaménkem (smrt) nebo ? (život). Rozhodnutí o eutanazii muselo být jednomyslné. V případě nejednoznačného výsledku se provádělo dodatečné šetření.Děti byly usmrcovány ve speciálně pro tento účel zřízených odborných dětských odděleních. První takovéto oddělení vzniklo v Gördenu u Brandenburgu pod vedením Hanse Heinze. Postupně pak vznikala další centra dětské eutanazie v Německu, Rakousku a Polsku. Po dětech přišli na řadu i dospělí. Celkem bylo v letech 1939?1945 povražděno asi 200?250 tisíc postižených. Z toho asi 5 tisíc dětí.

Anonym 46113  67 let 24.11. 09:53
Prosazováním eura si Topka sama pod sebou podřezala větev.Tak jim třeba.

Anonym 37249 24.11. 09:48
Top 09 prosazuje euro, migranty, prolomení Benešovy dekrety. O tom to je. Ale ještě bude ve hře,Klaus,to je vlastenec.

Edik 78323 24.11. 09:47
Mašín je mamlas,řadové sestry byli za každého režimu,je to h?up.

Anonym 46113  67 let 24.11. 09:16
Rasismus preferuje lidí jedné rasy,ale tento výzkum hodnotí podle charakteru,empatie a inteligence.To jsi opravdu tak pitomá?

Edik 78323 24.11. 09:12
Vedoucí opič? packy Burešová si dnes bude hodovat ,včera se ji podařilo potáhnout z potravinové sbírky,několik sardinek,to budou v ústavu hody..

Marcela 9466 24.11. 09:11
O9.07 A co to tedy je,když ne rasismus blbko??

Edik 78323 24.11. 09:09
Pěkný den všem zdravým lidem Mařenky a Burešové se to netýka..

Edik 78323 24.11. 09:08
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košili v sekáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou modré jelita.Burešová dnes bude asi kráásně,přeji rozevřený rnden..ANO už je o mnoho mnoho líp,ať žije neuplatný Andrej Babiš..

Marcela 9466 24.11. 09:07
ANO,utratit,rozprodat,. . . . Úspory,rezervy a žít na dluh.Politika stburešovy tlupy.(Vzácné kovy).

Anonym 46113  67 let 24.11. 09:07
Marcelo,zase dokazujes jak jsi hloupá.S rasismem to nemá nic společného.Poradne cti,mezi těmi 10% jsou lidé bez ohledu na rasu a vyznání.Ty nechápeš nic.

Edik 78323 24.11. 09:06
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košili v sekáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou modré jelita.Burešová dnes bude asi kráásně,přeji rozevřený den..

Marcela 9466 24.11. 09:06
ANO,utratit,rozprodat,. . . . Úspory,rezervy a žít na dluh.Politika stburešovy tlupy.

Edik 78323 24.11. 09:04
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košili v sekáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou na modré jelita.

Edik 78323 24.11. 09:02
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košikiv sakáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou na modré jelita.

Marcela 9466 24.11. 08:16
21:58 = Jsi Adolf Hitler?

Anonym 86830 23.11. 21:58
Režim nerežim, vědci svou dlouholetou studií lidí konstatovali, že jen 10% lidí by se ideálně mělo množit, protože mají všechny vlastnosti, které je třeba mít. 90% lidstva na planetě by neprošlo. V tom není žádná politika, je do dané. 10% ku 90%, aneb slušnost (empatie, charakter, přirozená inteligence a pokora) versus swině.

Mašín 81182 23.11. 21:33
Režim dostal pod kontrolu alespoň část kléru, ale hlavně došlo k získání kontroly nad nemovitostmi řeholnic, který přešel pod správu Náboženské matice. Ta jej posléze přerozdělovala státním institucím např. národním výborům. Celková hodnota zabaveného majetku činila cca 475 milionů Kčs.

Mašín 81182 23.11. 21:32
Posléze probíhaly politické procesy proti řádovým sestrám, které hlavně sloužily k zastrašování a definitivnímu zničení řádů. K tomu využíval komunistický režim propagandistickou kampaň, kterou použil na nejvýznamnější ženské řády v Československu.

Anonym 46113  67 let 23.11. 21:32
Je to všechno omlidech.Pamatuju se na hlavní sestru na pooperačním.Byla to kovaná soudružka a předsedkyně KSČ v nemocnici.Ale jeji oddeleni bylo vzorové,její sestry kmitaly.Sama nakoupila kráječe na ovoce a stále kontrolovala oddělení.Jeji přístup byl vždycky lidský.Zvlaste dbala na hygienu a přístup k tekutinám.To už se dnes vidí málo.Z KSČ nikdy nevystoupila,ale naučily jsme se od ní hodně.Nezalezi v jaké straně člověk je,ale jak ho vychovali a vstepovali mu úctu ke starému,nemocnému člověku.

Mašín 81182 23.11. 21:32
V roce 1953 byl vypracován plán na zrušení všech ženských řádů a kongregací. Měl následovat povinný odchod sester do civilního zaměstnání. Tento plán byl nazván Akce B a měl se uskutečnit k 1. červenci. V tomto roce však po smrti Stalina a Gottwalda proběhlo ve Východním bloku několik nepokojů, proto se českoslovenští komunisté uchýlili k postupnému vytlačování řeholnic z veřejného života. Řeholnice byly perzekvovány, nuceně stěhovány, podrobovány politickému školení, bylo omezeno přijímání novicek a používány další represálie, kterými jim komunistický režim ztrpčoval každodenní život.

Mašín 81182 23.11. 21:31
Ani StB nezůstávala nijak pozadu a snažila se co možná nejvíce narušit život řeholnic. Dokonce vysílala k řeholnicím své informátorky, ale účinek bylo často opačný, řeholnice se ještě více semkly a celá situace došla do stavu pasivní rezistence až odporu. Státní orgány se snažily různě znepříjemňovat řeholnicím život, proto byly nuceny pracovat v těžkých podmínkách, ve škodlivém prostředí nebo byly ubytovány v nevyhovujících prostorech. I přes tyto nepříjemnosti se řeholnice nevzdaly svého života.

Mašín 81182 23.11. 21:30
Řeholnice měly být politicky zpracovány a byl na ně vyvíjen psychologický nátlak, aby dobrovolně opustily řád a odešly do civilu. Odchodem do civilu by se vyhnuly internaci, ale této nabídky využilo jen málo řeholnic. Výjimku tvořily Sestry apoštolátu sv. Františka nebo Schönstattské hnutí, které po tomto postupu mohly fakticky vykonávat svůj apoštolát. Členky těchto řádů pracovaly jako pečovatelky a nadále tajně pokračovaly ve svém řádovém životě.

Mašín 81182 23.11. 21:27
U výslechu se ocitla i ona, příslušníci StB ji přišli zatknout do Domova důchodců. Hledali mě, zrovna když jsme připravovali biblickou hodinu pro vysokoškoláky. Odvezli mě někam na Červený vrch. Chtěli vědět za každou cenu, kdo z vysokoškoláků k nám chodí. Nejdřív se ptali pěkně, pak ohavně. Když už jsem nevěděla, jak dál, tak protože jsem byla v uniformě sestry, řekla jsem, že se musím okamžitě vrátit ke svým pacientům: ?Buď mě pusťte, nebo zařiďte za mě službu.? Pustili mě a přitom mi řekli: ?Budiž vám země lehká, lhala jste,? popsala průběh výslechu.

Mašín 81182 23.11. 21:26
Na Květnou neděli 27. března 1983 Státní bezpečnost provedla v těchto malých komunitách razii. Začala přesně v sedm ráno, kdy vstoupila policie. Pobrali všechno náboženské a šestnáct sester a bratří šlo do vazby. Byli tam i staří a nemocní otcové, kteří potřebovali léky. Tak jsme po nocích sháněly právníky, kteří by zařídili, abychom za nimi mohly jít a léky jim přinést,? vypráví sestra Milada.

Mašín 81182 23.11. 21:25
Chodili sklepem nebo jsme jim my sestry dávaly navštívenky od pacientů, aby se mohli prokazovat, že jdou za někým ze staroušků. Také za námi chodily dívky. Dělaly uklízečky a přitom se s námi modlily. Pak si často dělaly zdravotnické školy a sestěhovávaly se do malých domků. Tak vznikaly malé komunity. Vše bylo samozřejmě velmi tajné,? vypráví Milada Anna Kopecká. Říká, že během normalizace její řád přijal šestnáct nových sester.

Mašín 81182 23.11. 21:25
Často se v té době setkávala s prosbou nemocných starých lidí, aby nebyli z domova důchodců odváženi do nemocnice. Přáli si zemřít tam, v péči řádových sester. Domov důchodců také začal přitahovat děvčata toužící sloužit bližním, a studenty se zájmem o náboženství z okolních kolejí. Sestry vyšly zájemcům o duchovní osvětu vstříc a začaly organizovat biblické kroužky a výuku teologie, což byly v době socialismu zakázané aktivity.

Mašín 81182 23.11. 21:24
Areál Domova důchodců tvořily tři domy plné ležících starých lidí. Na našem oddělení jsme měly osmdesát pacientů a za rok se to celé vždy vyměnilo. Za dvacet let, co jsem tam působila, tam zemřelo 1 600 staroušků,? vzpomínala.

Mašín 81182 23.11. 21:24
V době uvolnění v roce 1968 se mohly řádové sestry vrátit do Prahy a začít pracovat jako zdravotní sestry v Domově důchodců v Šolínově a Thákurově ulici v Praze 6 ? Dejvicích. Sestra Milada vzpomínala, že v domově při jejich příchodu panovaly strašné hygienické podmínky. Stala se staniční sestrou a pustila se do nápravy. Sestry začaly o umírající pečovat s křesťanskou láskou, místo proměnily v důstojné místo pro poslední chvíle života. Podmínkou bylo, abychom tam chodily v civilu. Biskup Tomášek s tím souhlasil a pak tam za námi chodil a doprovázel staroušky při umírání.?

Anonym 86830 23.11. 21:05
To je přesně pracovnice, která tam zapadá už podle slovníku. Nenávist k lidem, zvláště ke starým, je toho jen dalším důkazem.

Ludva 46228  39 let 23.11. 21:03
Moje milá Bakala a á. Kníže pekel Top 0 si naBakala do plíny. Piráti voní Bakalou.

Anonym 46113  67 let 23.11. 20:59
830 potvrdilo se,že Lora maká v LDNce,její slovník je přesně ten samý jak popisují ve článcích.Odpor k někomu vzdělanému je taky její parketa.

Anonym 86830 23.11. 20:53
Není to věc politiky, je to věc lidí, empatie, charakteru.., a ten ani komouši ani žádní politici neovlivní. Jak jsou lidi vychovaní. To není tak, že by vychovaný charakterní člověk s empatií se změnil, protože zvolili takovou a takovou stranu. To je směšné tvrdit. Charakter člověka je určen výchovou do dvou-tří let, jak řekl světově uznávaný pediatr Josef Švejcar. I tady vidíme, že lidi jsou tací, jací jsou a co dokážou psát za zvěrstva. To žádná vláda nezmění, je to jen a jen o lidech a o tom, co v nich skutečně je.

Anonym 46113  67 let 23.11. 20:52
Masine,zase kecáš.Babicka byla v nemocnici v roce 1974.Radovych sester tam bylo deset.

Anonym 86830 23.11. 20:47
LDN NEVYJÍMAJE. rnAnonym 46113 67 let23.11. 20:28rnBohužel se to děje i v LDN.

Anonym 46113  67 let 23.11. 20:46
Byla chyba zrušit poplatky v nemocnicích a u lékaře.To se nepovedlo.Bohuzel řadových sester je čím dál méně.Ale péče o nemocné,to byla jejich náplň práce,měly soucit s lidmi.Dnes jsou lidé čím dál agresivnejsi,vidím to v práci.

Mašín 81182 23.11. 20:36
No vidíš, řádové sestry STBáci likvidovali a dnes je STBák tvůj guru.

Anonym 46113  67 let 23.11. 20:33
Neumyji,

Anonym 46113  67 let 23.11. 20:33
I když si objednáte pečovatelskou péči domu,situace také není růžová.Praci oflaknou,starecky neumějí,nestarají se jestli vzal léky.Takze ani péče doma nic nevyřeší,pokud pečovatelky nemaji k lidem vztah.Moje babička byla po mrtvici v nemocnici a nemohla si vynachválit řádově sestry.

Mašín 81182 23.11. 20:32
Situace se změnila, když vláda pravice zavedla poplatky v nemocnicích. Měsíční pobyt na LDNce vycházel na 3 tisíce a to si hodně lidí rozmyslelo odkládat svoje rodiče. Po zrušení poplatků opět LDNky praskají ve švech.

Anonym 46113  67 let 23.11. 20:28
Bohužel se to děje i v LDN.Kdysi jsem musela mít povinnou praxi v nemocnici.Sestry na nic neměly čas.Na stolku nechaly celé jablko,i když věděl,že bez nakrájení ho seniorka nesmí.Rano se v sesterne cpaly jídlem a pokud někdo zvonil,tak mi řekly,že zvoní pořad,ať si toho nevšímáme.Je to už hodně dlouho,ale vidím,že se situace nezměnila.

Mašín 81182 23.11. 20:26
ANO, před nástupem komoušů a STBáků lidé dožívali doma. Komoušové naučili lidi odkládat své staré rodiče do ústavů pod heslem : o vše se postará stát. Tato vláda místo toho, aby finančně podpořila dožívání starších občanů doma tím, že jim sníží daně, tak svou sociální politikou toto odkládání starších občanů jenom podporuje.

Anonym 86830 23.11. 20:24
To je vizitka každého národa. Jak se staví ke svým potřebným, dětem, seniorům, nemocným.

Anonym 86830 23.11. 20:22
pokračování:rnSvědectví pečovatelky: Kradou jídlornToto chování pečovatelek je bohužel každodenní realita ve většině domovů pro seniory, někde více, někde méně. Pracovala jsem 13 let jako pečovatelka, naposledy v XX. A tam byste také koukali, jak se s klienty zachází. Když jim jednu někdo neubalí, tak se s nimi pečovatelky baví jako s hadrem. I s tím psem se bavíte lépe. Každou chvíli vulgárně oslovují klienty, probírají nad nimi jejich přirození, smějí se při úmrtí klientky, že dali paní do rakve zimní bundu, péče strašná, krade se klientům jídlo, ráno dostává každý klient třeba dva rohlíky a něco k tomu a pečovatelky to dělají tak, že se dá každému jeden rohlík, který se jen namaže máslem ? v lepším případě ? a zbytek rohlíků a třeba salám sbalí, polévku dostane jen ten, kdo se nají sám. Ostatním se polévka ani nedá, protože to trvá dlouho, než ji klient sní. Pokud to jen trochu jde, klientům se krade i druhé jídlo, třeba buchty, knedlíky atd., svačinu dostane jen ten, kdo by mohl říct, že ji nedostal. Pitný režim jen na zapití léků, pokud se neumí napít sám, má smůlu, z 12hodinové pracovní doby se tam 5 hodin pracuje a 7 hodin prosedí pomlouváním, píší si samy pochvaly, aby dostaly prémie. Ti lidé jsou chudáci, když jim pečovatelka každý den říká: Co jste to vychovala za syna, když na vás kašle a nepřinese vám novou košili atd. Nebo: Jó, když se vám u nás nelíbí a máte kecy, jak se o vás špatně staráme, tak si táhni domů, ať se o tebe stará tvoje rodina, která na tebe sxxe. Neříkám, že jsou takové všechny, to určitě ne, ale třeba v tomto domově je to horor. rnKřik a malý zájemrnMoje maminka byla také klientkou domova XX a její život tam skončil rychleji, než jsem čekala. Chodila jsem za maminkou pětkrát týdně v různých časech, takže jsem chod oddělení znala velice dobře. Na chování personálu, když jsem byla tam, si nemohu stěžovat. Maminka mi ale sama občas řekla, že na ni sestry křičí. Vysvětlila jsem jí, že to nemají lehké a že když neposlouchají?, tak musí zvednout hlas. Celý život jsem učila, tak vím, že to je někdy účinná metoda. Maminka byla částečně pohyblivá, ale trpěla závratěmi, takže se nesměla sama pohybovat. A v tom byl ten největší problém. Nedovedli zajistit, aby se sama nepohybovala. Mnohokrát se tedy stalo, že jsem přišla na pokoj a maminka ležela na zemi. Většinou se to obešlo bez vážnějších zranění, jen modřiny a rozbitá hlava. Nepodařilo se mi se sestrami domluvit, aby zvýšily dohled a aspoň nechávaly otevřené dveře (velice často jen posedávaly v jídelničce proti maminčinu pokoji). Poslední pád byl fatální, zlomila si krček. Přestože maminka byla velká bojovnice, v 92 letech už tuto operaci nezvládla a po 6 týdnech zemřela.  rnNapsala jsem panu řediteli dopis (v případě zájmu Vám ho mohu přeposlat), kde jsem tuto situaci popsala a upozornila i na další problémy (zejména v hygieně klienta), ale tento můj dopis zůstal bez odpovědi.rnPátrání reportérů bude pokračovat čtvrtou částí minisérie Ve stínu Slunečnice.... (zkráceno)

Anonym 86830 23.11. 20:20
pokračování:rnObdiv statečné pečovatelcernRáda bych touto cestou poděkovala statečné pečovatelce Gabriele Lhoťanové. Její odvaha mě ujistila v mém pohledu na sociální služby, kde jsem od roku 2006 také pracovala. Musím konstatovat, že to, co se děje v Ostravě, je bohužel běžná praxe. Vedení těchto zařízení se zbavují personálu, jako je Gabriela. Nechápeme, jak je vůbec možné, že tyto praktiky, ačkoliv se o nich ví, jsou stále tolerovány. S pozdravem pečovatelka, která prošla domovem XX.rnMy si stěžovali, on to odnesl?rnTaké mám zkušenost, kdy jsem měla dědečka ve XX. Hrozná potíž se vším. A když jste si stěžoval, tak to odnesl on, který tam, chudák, byl. Neochota ? mohl zvonit na sestru, jak chtěl, a nepřišla. Každý měsíc si sám volat a žádat o rehabilitace a cvičení. To není normální. A doktorka vám řekne: To zase voláte vy, jo? Po této zkušenosti jsem tenkrát psala i starostovi, co se tam děje. Ale nijak to nepomohlo. Pán, který s ním byl na pokoji, mi vždy říkal: My víme, kdy si stěžuješrnUčila jsem personál zaklepat a zdravit?rnPřed lety jsem v domově XX měla maminku a dnešní reportáž mi obnovila vzpomínky na dobu, kdy maminka zemřela, jak se chovali zaměstnanci, co si dovolili a jak jsem to musela řešit stížností až u zřizovatele, nicméně jsem si naivně myslela, že se něco změnilo. Dnes vidím, že je to v domově snad ještě horší. Jen malý dodatek, v době, kdy maminka byla ještě docela v pořádku, jsem místní personál učila třeba klepat na dveře a zdravit klienty. Protože jsem to za maminkou měla velmi blízko, byla jsem tam denně a v kteroukoliv dobu, takže jsem byla svědkem, že personál vcházel do pokojů klientů bez klepání a zdravení. Vznesla jsem námitku a trochu se to zlepšilo. Děkuji Vám, že lidem ukazujete, co se kde děje.rnSestry jí nadávaly, že je tlustá?rnMáme s tím bohužel také zkušenost v domově důchodců ve XX. Babička byla po vážné mozkové mrtvici, nechodila a ochrnula na celou levou stranu. Ruku nerozhýbala a byla na tom špatně, zatímco sestry jí nadávaly, že je tlustá, že má prosit, když něco potřebuje, a za vše děkovat a o vše si říci a podobně. Říkaly jí, že už nikdy nebude chodit, prostě samá hnusná slova, věty Bylo mi z toho vždy špatně, babička pak jen brečela. Pak se její zdravotní stav zhoršil, dostala druhou mozkovou mrtvici. V té době byl domov důchodců zavřený kvůli chřipkovému období, nás za ní vůbec nechtěli pustit, abychom se ujistili, že je v pořádku, protože babička nám nezvedala telefon a my vůbec nevěděli, že prodělala další mrtvici. Zavolali záchranku a nám pak volali, že ji odvezlarnzáchranka a že na tom není vůbec dobře. Z nemocnice nám volali, že se máme přijet s babičkou rozloučit. Ona i přesto přežila, ale umírala dalšího půl roku. Bylo to něco šíleného, už nikdy bych nikoho nikam nedala. Je to něco fakt hnusného a zlého, jak se chovají k lidem. Ať si uvědomí, že jednou budou také staří a že se o ně také budou muset starat.... (zkráceno)

Anonym 86830 23.11. 20:20
pokračování:rnArogancernJsem dcera jednoho z klientů v domově XX, kde neomezeně vládne a velí XX. Náš tatínek je zde dlouhodobě ubytován, vybral si to sám, nikdy nic pořádně po personálu nepotřeboval. Obrat nastal ve chvíli, kdy prodělal těžkou mozkovou příhodu a stal se z něho bezmocný, na pomoc druhých odkázaný člověk. Navštěvujeme a ošetřujeme tatínka každý druhý den, jsme zdaleka a máme svoji práci a rodinu. Můžeme se podepsat pod Váš článek, přístup personálu je arogantní, tvrdý.rnNa naše prosby o to, aby tatínka ošetřili, dali mu např. kapky proti bolesti, jsme se setkávali s odmítnutím s tím, že mají jinou práci a my jim nebudeme diktovat, co mají dělat. Že taťka nemluví, nemůže se bránit a má strašné bolesti, je vůbec nezajímalo. Takhle se zdravotník, na němž jsou závislí staří, bezmocní, nemocní lidé, nemůže chovat a navrhujeme, aby byla sestra XX odvolána ze své funkce. Několikrát jsme si stěžovali i vrchní sestře, ale ta vše kryje. Několikrát jsme přistihli sestry, když jsme si neočekávaně kontrolovali léky dle seznamu, že tam mají jiný počet, což je strašné. Na stížnosti opět žádná reakce. () Za všechno můžeme my, rodinní příslušníci, protože pořád něco máme. A hlavně tam pořád chodíme, což je asi nežádoucí. Zaplatili jsme i rehabilitaci, tatínek se začal pěkně rozhýbávat. Výsledek je ten, že tatínek jim spadl, což odhalila až nemocnice, nám nikdo nic neřekl. Přestal se hýbat, má těžké proleženiny.

Anonym 86830 23.11. 20:19
pokračování:rnNenávist ke vzdělaným seniorkámrnVíte, pracovala jsem v jednom domově, který byl vyhlášen domovem roku. Ono být na oko nejlepší neznamená být opravdu nejlepší, pokud výsledky jsou na míru a vše je jen na oko. Dokonalá prezentace není vše a mnohdy spíše zakrývá skutečnou tvář domova.rnDívala jsem se na vaši reportáž a mohu potvrdit, že Slunečnice v Ostravě není jediným domovem, kde se takováto zvěrstva dějí. Žer, nemám jenom tebe, dělej? a ó paní profesorka se nám zase poxxala a to má vysokou školu? aj. jsem zažila na vlastní uši a oči v domově XX. Neustále se kryjí agresivní pracovnice, které za zavřenými dveřmi krmí seniory tak, že se vám udělá špatně, jak se dusí a jaké narážky ze strany zaměstnanců vychází. Některé seniory nechávali třeba půl dne zcela pomočené a pokálené s tím, že na to nemají čas Vedoucí pracovnice oddělení v té době, kdy jsem tam pracovala, společně s dalšími nenáviděla seniorky, které měly vysokou školu, a dávala jim to dost dobře vědět ? psychický teror a hrubé zacházení.rnJsem ráda, že tam už nepracuji. Svému zaměstnání jsem dávala vše a víc, než jsem musela. Práci jsem měla ráda, ale pokud bude vedení stále zastaralé a protekční ze známosti (viz XX) a nedá nikdy šanci novým a kvalifikovaným lidem v oboru, nikdy nevymizí z těchto organizací ten starý odér a vše zůstane ve starých a pohodlných kolejích. Byla jsem nevhodným člověkem, jelikož jsem se několikrát ozvala a nechtěla být součástí těchto zvěrstev.rnRadši bych se zabil?rnPo zhlédnutí dnešního článku na Seznamu zasílám link na stránky XX, kde ležela naše maminka. Po tom všem, čím jsme si prošli a nikdo s tím nechtěl mít nic společného, věřte, že bych raději spáchal sebevraždu, než bych tam měl skončit. Naši maminku jsme z bezpečnostních důvodů museli převézt do XX, kde bydlím. To už ale bylo pozdě, jelikož jí v XX zhoršili její zdravotní stav nepečováním. Smrt už pro ni byla vysvobozením..

Mašín 81182 23.11. 20:19
Pro 86830rnSamozřejmě, že jeho šance na zahojení jsou obrovské. Ale to vůbec neznamená, že se potřebuje zahojovat. Když mu to zahojení Babiš dal na zlatém táce, tak proč by se nezahojil.

Anonym 86830 23.11. 20:19
Špatné je to s námi co je týká dnešních zpráv - ohlasy na týrání starých lidí, viz níže:rn\"Tohle jste zažili vy. Čtenáři reagují svými zážitky na reportáž o ponižování seniorů\"rnJedná se o výběr ze vzkazů a e-mailů, které jste poslali do redakce po zveřejnění prvních dvou dílů investigativní série Ve stínu Slunečnice. Reportéři Seznamu Jiří Kubík a Nikola Zwrtková v ní dokládají, co se také děje za zdmi pečovatelských domů. Texty jsou záměrně anonymní, redakce identitu pisatel i zmiňovaná místa zná. rnSvědectví uklízečky: Měli hladrnPracovala jsem v XX dva měsíce jako uklízečka. Chování personálu ke starým lidem je katastrofické. A ty pacientky, co se nedokázaly samy najíst, trpěly hladem. Určitě to není v penězích, které ošetřovatelky dostávají na výplatu. Je to o hyenismu, který tyto ženy mají asi v sobě, a našly si místo, kde ho mohou ventilovat.rnNepřebalovali je?rnChci se vyjádřit k teď viděné ukázce ohledně domova pro seniory Slunečnice. Dělala jsem tu samou práci přes XX v domově pro lidi s demencí XX a totéž chování jsem vídala každý den. Na klienty mluvili sprostě, nepřebalovali je, zubní kartáčky měli neoznačené a špinavé v jednom kelímku. Poslala jsem podnět i na hygienu. Nejhorší je, to byl důvod k mému ukončení této profese, že když jsem si dělala kurz pracovníka v sociálních službách a měla povinnou praxi v domově pro seniory XX ? údajně pětihvězdičkový, že jsem se s takovým chováním setkala i tam. Probrečela jsem celé dny praxe, protože takové chování a starost? jsem nečekala. A došlo mi, že se takto chovají asi všude, když se tyto situace opakovaly i tady Podepisovala jsem tam mlčenlivost a hned vzápětí jsem zjistila proč Nemohu zapomenout na stoletou paní, která nebyla jediná, držela v sevřených rukou obvazy a sestra? jí pomocí injekce dávala pít? stylem, že jí vše najednou stříkla do pusy, paní celá mokrá, ale odškrtlo se, že dostala napít S jídlem to samé. Každý úsměv od těch starých lidí, kteří zjistili, že jsem nepřišla ublížit, tak ničil psychiku, že jsem to vzdala a k té práci se už nepřiblížila. Na podněty samozřejmě nikdy nikdo nereagoval. S pozdravem a poděkováním, že jste vše natočili a ukázali, co jsou tito lidé zač a čeho jsou schopni..

 <<nové   starší>> 

1
světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti