Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Andrej Babiš diskuse strana 3550

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 86830 03.05. 14:13
Podvody Miroslava Kalouska, ministra financí? to je tedy síla! rnJmenuji se RNDr. Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie při Moravských naftových dolech, a.s. Hodonín, jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO.., absolvent postgraduálu na pařížské Sorbonně. Bývalý disident (pod dohledem StB Hodonín)Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi závažné pro náš stát: PODVOD V AKCI ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD? ZA 114 MILIARD KČrnVývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal. Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Miroslava Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci ze zkušební jednotky.Za tyto machinace se stal ministrem financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v roce dvatisíce osm půjčila Topolánkova vláda 70 mld.Kč ze sociálního fondu a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch..ATD, ATD..Na scéně se najednou objevily dva případy:rn1). Ještě v roce dvatisíce sedm byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld. Kč a v následujícím roce dvatisíce odm klesl dokonce na -19,4 mld. Kč. Při odchodu ze své funkce ministra financí v roce dvatisíce devět Miroslav Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a odkoupila švýcarskárnfirma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld.Kč. Její právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomáda Bechtigera, aby se vzdal požadavku 120 MILIARD Kč, zůstalo utajeno.

Anonym 86830 03.05. 14:07
Kalousek proto odškodnil? Nomuru 3,6 mld. Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (bývalá Nová huť) a Evraz (bývalé Vítkovice Steel), kde nároky firem byly v desítkách mld. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld. Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld. Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes,7.5.dvatisíce devět).

Anonym 86830 03.05. 14:05
Po těchto machinacích Miroslav Kalousek při předávání funkce ministra financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vládě oznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld. Kč a v červenci téhož roku se zmiňoval dokonce o -209 mld. Kč!! rnrnAnonym 8683003.05. 10:44rnKalousek proto odškodnil? Nomuru 3,6 mld. Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (bývalá Nová huť) a Evraz (bývalé Vítkovice Steel), kde nároky firem byly v desítkách mld. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld. Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld. Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes,7.5.dvatisíce devět).rnrnAnonym 8683003.05. 10:43rnNa scéně se najednou objevily dva případy:rn1). Ještě v roce dvatisíce sedm byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld. Kč a v následujícím roce dvatisíce odm klesl dokonce na -19,4 mld. Kč. Při odchodu ze své funkce ministra financí v roce dvatisíce devět Miroslav Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a odkoupila švýcarskárnfirma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld.Kč. Její právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomáda Bechtigera, aby se vzdal požadavku 120 mld. Kč, zůstalo utajeno.rnrnAnonym 8683003.05. 10:42rnKč ze sociálního fondu a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch..ATD, ATD..

Anonym 86830 03.05. 14:03
Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh, začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.rn2). Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil. Kč nemělo pro Mor. naftové doly, a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil. Kč za likvidaci 11 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucí komplexního geologického odboru při MND. V r.devatenáctset devadesát sedm postihlarnstřední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premiérovi V. Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po dohodě? s min. ŽP L. Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M. Kalouska kolem 30-50 mil. Kč! Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně. Jejich 3 vrtné zdroje u 12km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát.rnO desítky zdrojů ze 3km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro sebe a své známé. Záhy po této události uveřejnil Bohuslav Sobotka 19.3.2009 v Internetu článek Budou legálně ukradeny miliardy? ? Hovoří v něm, že min. financí M. Kalousek (nyní v případě nedodržení ekologických termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu.rnNa likvidaci neznámých ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen Engineering a min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF.

Anonym 86830 03.05. 14:02
V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.- Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld. Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k dohodě? , že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsournzakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dnarnvydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min.financí.Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů hledají v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou. Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu. A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který za tím účelem požádá stát o jejich finanční dotaci.rnProti této myšlence se postavil P. Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby stát zadlužil neuvěřitelnou částkou 114 mld. Kč.

Anonym 86830 03.05. 14:01
Protože začaly být problémy s P. Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld. Kč, jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo by prosadili výše uvedený podvod. Novému ministru ŽP Pavlu Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči k zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P. Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce. Ovšem nikdo z vlády netušil, že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem vrtů začalo.

Anonym 86830 03.05. 14:00
Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, protože se otevřela kauza proti min. dopravy V. Bártovi(VV) ve spojitosti s lobbyistickou firmou ABL. Další pak proti min. vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min. Vondrovi (ODS) kvůli problému s ProMoPro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik MiroslavrnKalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na občany a pracující národ, aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo snížením počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž..

Anonym 86830 03.05. 13:59
NFPK založený miliardářem Janečkem vytvořil publikaci \"Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her\". Na jednom místě shromáždil informace z otevřených zdrojů ohledně nejkontroverznějších záležitostí kolem éry Miroslava Kalouska v polistopadové politice.rnrn\"Zájemci se tak mohou dozvědět, jak zkušení parašutisté hodnotili kvalitní\" padáky, na nichž zahynul vojín Roman Prinich, jak se v případě zakázky na modernizaci tanku řady T-72 hlasovalo až do úplného vítězství outsidera, jak se ztratil\" otisk firemního razítka z obálky v zakázce na štábní informační systém. Dále pak jak byly vyměněny stíhací letouny MiG-29 za polské vrtulníky, které však pro svůj účel nebyly příliš vhodné, jak se v roce 1997 přel Petr Nečas s Miroslavem Kalouskem o to, zda armádní koncepce obrany země požaduje maximální nebo minimální počet tanků řady T-72, nebo jak proběhl prodej\" kasáren na náměstí Republiky v Praze v hodnotě necelé jedné miliardy korun, ze které však stát neobdržel skoro nic,\" píše se na webu NFPK.rnrnDočíst se ale můžete i o roli Kalouska v kauze Diag Human či v kauze CASA, v níž je stíhána stranická kolegy Kalouska Vlasta Parkanová. \"Překvapí i to, jak křesťanskodemokratický ministr financí Kalousek nadělil pod stromeček v roce 2008 hazardním společnostem dárek v podobě povolení internetového kurzového sázení,\" pokračuje fond.

Anonym 86830 03.05. 13:58
Blbínek si dneska vybral pro změnu zase Švédsko, nedávno to bylo Rakousko, předtím Německo.., prostě amatérský chlubil.

Anonym 86830 03.05. 13:56
Mršín je blb a provokatér. Ten by i Hitlera očišťoval, kdyby na to přišlo.

Mašín 81182 03.05. 13:31
Ten RNDr. Rudolf Jiříček je taky zajímavý případ. Nejdřív ho pronásleduje STB, v 68 odjede v poklidu studovat na Sorbonu, za dva roky se vrátí, v pohodě dostane práci, ale je stále pronásledován STB, protože je disident. Fakt je, že mezi disidenty byla polovina STBáků.

Mašín 81182 03.05. 13:23
Sledované takzvané reprodukční číslo ve Švédsku v posledních dnech kleslo pod hodnotou jedna. Znamená to, že jeden člověk s koronavirem SARS-CoV-2 nakazí v průměru méně než jednu další osobu. Potvrdil to v rozhovoru s televizí SVT hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell. Skandinávská země přitom k boji proti koronaviru přistupuje liberálněji než většina dalších států. Dosud například neuzavřela školy, obchody či restaurace.

Mašín 81182 03.05. 13:22
Švédský přístup ke koronaviru slaví úspěch, reprodukční číslo je menší než jedna

Mašín 81182 03.05. 13:20
Česko vede nejdražší boj s virem v Evropě. 165 milionů korun na jednoho nakaženého. Pohroma

Anonym 37246 03.05. 12:56
Mašine ty a Moravec jste dvojka, oba stojíte za h.. o

Mašín 81182 03.05. 12:55
V něčem ale Česká republika skutečně dominuje. Žádná jiná evropská vláda neporušila při vydávání svých krizových opatření zákon. Navíc z toho důvodu, aby se podvodně vyhnula povinnosti platit poškozeným firmám náhradu škody. Žádná jiná evropská země neporušila zákon ani podruhé, jako když česká vláda zrušila doplňovací senátní volby na Teplicku.rnrnAle skutečně mistrovskou disciplínou Babišovy vlády je chvastounský marketing. Tady by se jistě mohli mnozí populisté leccos přiučit.

Mašín 81182 03.05. 12:54
Zatímco ostatní evropské země poskytují přímou pomoc z veřejných peněz, česká vláda do ní selektivně a svévolně zatahuje soukromý sektor. Ten je tak nucen finančně se spolupodílet na zmírňování škod, které nezpůsobil.

Mašín 81182 03.05. 12:54
V přímé pomoci podnikatelům patří česká vláda mezi nejhorší v Evropě. Na rozdíl od nás, kde se měsíc čeká na často zamítavé vyrozumění k žádostem o úvěry, dostaly firmy v jiných zemích nevratnou finanční pomoc na účet několik dní po zavření jejich provozu. To platí mimo jiné v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Británii, Polsku a Maďarsku.

Mašín 81182 03.05. 12:53
Po šesti týdnech od vypnutí ekonomiky má peníze na účtech s výjimkou nouzové dávky v podobě 25 tisíc korun za březen a duben jen minimum firem a živnostníků. Úvěrové programy COVID nefungují, dosáhl na ně jen zlomek firem. Nedokonalý je i program Antivirus určený na částečnou náhradu mzdy zaměstnanců, kteří nemohou pracovat. Zaměstnavatel ale musí zaplatit mzdové náklady v plné výši a předem, jinak nemá nárok.rnrnNěmecko vkládá do přímé pomoci v přepočtu 9 bilionů korun. To u nás odpovídá více než jednomu bilionu, klamavě slibovanému Babišovou vládou. Británie přímo pomohla lidem a firmám v poměru ještě vyšší částkou 10,5 bilionu korun.

Mašín 81182 03.05. 12:53
Důvody k optimismu jsou u nás zatím minimální, což potvrzuje dosavadní praxe. Vláda sice slibuje 1,2 bilionu korun, které údajně nalije do ekonomiky, ale z toho má jít 950 miliard na státní záruky za bankovní úvěry. Přímá pomoc zatím dosahuje řádu desítek miliard korun, je příliš byrokratická a pomalá. Většina poškozených podnikatelů na ni nedosáhne, nebo jim nebude stačit.

Mašín 81182 03.05. 12:52
To se projeví ve druhé fázi řešení pandemie, v návratu k normálnímu životu. Právě v odblokování ekonomiky Česká republika výrazně zaostává. Teprve nyní se ukáže, nakolik jsou vlády schopny vyvést ochromenou společnost z nedobrovolného útlumu. Kdo toho bude schopen v co nejkratší době a s co nejmenším počtem firem, které drastické zásahy státu nepřežijí.

Mašín 81182 03.05. 12:52
Klíčový podíl mají samotní občané, kteří se chovali disciplinovaně, ušili si roušky a suplovali tak povinnosti vlády. Zavést plošné a robustní restrikce není nic složitého, i když by se každá měla citlivě vážit na miskách vah. Pokud však nejsou podloženy promyšlenou přípravou a okamžitou pomocí poškozeným firmám a občanům, mohou nadělat více škody než užitku.

Mašín 81182 03.05. 12:51
Je nutné doplnit, že na tomto vývoji mají nezastupitelnou zásluhu zdravotníci, které vláda dlouhé týdny ohrožovala kritickým nedostatkem ochranných pomůcek. Nebýt manažerského selhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, snížilo by se ohrožení života i v domovech pro seniory. Že není hůř, za to patří díky i sociálním službám, které byly vystaveny stejnému zdravotnímu riziku jako lékaři a sestry. Nelze se nyní tvářit, že šlo o drobné provozní chybičky.

Mašín 81182 03.05. 12:50
Přesto platí, že v zachycení šíření koronaviru patří Česká republika do lepší třetiny evropských zemí. Souvisejících faktorů je ovšem víc, nejen razantní kroky vlády, které sehrály svoji roli v nejisté době nástupu epidemie na evropském kontinentu.

Mašín 81182 03.05. 12:50
Jiným měřítkem je poměr aktuálně nemocných (bez vyléčených a zemřelých) k počtu obyvatel. Česká republika má nyní 38 aktivních případů|100 tisíc lidí, a v tomto ohledu ji předstihují i některé původní členské země EU, jako jsou Německo, Rakousko, Finsko či Dánsko, kde se situace zlepšuje. Dánsko přitom jako první země před dvěma týdny otevřelo školy.

Mašín 81182 03.05. 12:49
Podstatně lépe než my je na tom Slovensko, které hlásí 25 případů|100 tisíc lidí a 25 zemřelých, zatímco v České republice s dvojnásobným počtem obyvatel je nyní 72 případů|100 tisíc lidí a 245 obětí. Dále nás předstihly například Řecko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Litva nebo Lotyšsko.

Mašín 81182 03.05. 12:49
Měřítek mezinárodního srovnání je celá řada, i když žádné není úplně dokonalé. Nejčastěji se porovnává počet případů nákazy koronavirem v poměru k počtu obyvatel. V tomto žebříčku nás v Evropě předstihlo třináct zemí z oblasti Balkánu, střední Evropy a Pobaltí. Vynechme přitom absolutní premianty s propracovanými strategiemi a bez zásadnějších zásahů do podnikání, jako je Tchaj-wan (2 případy|100 tisíc lidí, 6 zemřelých).

Mašín 81182 03.05. 12:48
Vláda se porovnává se zeměmi, které zasáhla koronavirová nákaza nejtíživěji, jako jsou Itálie, Španělsko nebo Británie. S odstupem času se však ukazuje, že barvotiskový obraz české cesty nabírá trhliny.

Mašín 81182 03.05. 12:48
Hezky se to poslouchá, ale realita je jiná. Tento jasný plán? není podložený žádnými veřejně sdílenými epidemiologickými daty, skrývá mnohé nelogičnosti, často se mění a provázejí ho vnitřní spory. O vliv se neustále přetahují dvě rozhodovací centra. Jedno kolem Ústředního krizového štábu ministra vnitra Jana Hamáčka a druhé kolem premiéra Babiše, který před sebou postrkuje ministry Vojtěcha a Havlíčka.

Mašín 81182 03.05. 12:45
Premiéra doplňují jeho ministři v čele s mnohomluvným Karlem Havlíčkem. Máme jasný plán, který každý zná a který má jasné termíny. Patříme mezi tři země v Evropě, které vědí, co dělat,? reagoval na kritiku, že vláda nemá pevnou strategii. Tyto chvalozpěvy je nutné uvést na pravou míru.

Mašín 81182 03.05. 12:45
Virová nákaza COVID-19 v poslední době ustupuje. Vláda proto rozvolňuje nouzová opatření, jimiž dramaticky zabrzdila ekonomiku. Chaotický vývoj a tradiční zmatek v komunikaci doprovázejí gejzíry sebechvály. Premiér Babiš se vrací do původní polohy, kdy pojímal boj s wuchanským virem jako marketingovou show a mezinárodní soutěž. I při žádosti o prodloužení nouzového stavu prohlašoval, že naše země zvládá pandemii koronaviru jako jedna z nejlepších v Evropě.

Mašín 81182 03.05. 12:44
Zvládáme pandemii mezi nejlepšími, chlubí se Babiš. Fakta ale hovoří o něčem jiném

Mašín 81182 03.05. 12:37
Koukám, že Kalousek může za všechno neštěstí na světě. Krom jiného i za spory ve firmě IDOS a za to, že mladej Kašák byl feťák sedající za volant.

Mašín 81182 03.05. 12:27
V dubnu 2007 byla TI ČR podezřelá ze zpronevěry státní dotace v souvislosti s pořádáním Mezinárodní protikorupční konference ve dnech 8. až 11. října 2001. Policie ČR vyšetřovala, jak organizace naložila s třicetimilionovou dotací, resp. bezúročnou půjčkou, kterou jí poskytlo Ministerstvo financí. Organizace totiž vrátila jen 14,5 milionu korun. Ředitelka TI ČR Adriana Krnáčová tehdy uvedla, že: \"Okolnosti případu, především pak jeho načasování, nás vedou k důvodným obavám, že cílem trestního oznámení je diskreditovat vytrvalou snahu o důsledné odhalovaní případů korupce, zejména korupce politické\". K 1. lednu 2008 však Adriana Krnáčová rezignovala na svoji funkci výkonného ředitele a organizaci opustila. Vzápětí ji nahradil David Ondráčka, který do té doby v organizaci působil na pozici projektového manažera.

Mašín 81182 03.05. 12:25
Policie šetřila českou pobočku Transparency International kvůli správnosti vyúčtování překlenovací půjčky od vlády Miloše Zemana ve výši 30 milionů korun. Měla se tak dopustit úvěrového podvodu. Transparency nezaplatila penále za zadrženou státní dotaci ve výši jednoho a půl miliónu korun. Loni v říjnu policisté obvinění organizace odložili.

Mašín 81182 03.05. 12:25
Transparency International měla podle Kalouska zneužít část peněz, které v roce 2001 vyinkasovala od vlády Miloše Zemana na pořádání protikorupčního fóra. Minimálně tím, že je včas nevrátila do státní kasy. Za to měla zaplatit pokutu jeden a půl milionu korun. Jenže organizace se mezitím změnila z občanského sdružení ve veřejně prospěšnou společnost. A tak pokutu dostat nemůže.

Mašín 81182 03.05. 12:24
\"Já ho považuji za nedůvěryhodného politika zejména v souvislosti s financováním jeho bytu. Nelze mu zapomenou to, že bez toho, že by si ověřil nějaká fakta, tak vystřelil do světa takové obvinění, které se nemůže nechat jenom tak bokem,\" řekla Krnáčová. Kalousek zase vytýká Transparency International, že čerpala neprůhlednou dotaci ze státního rozpočtu: \"Není pochyb o tom, že část těchto prostředků použila, nebo spíš zneužila, v rozporu se zákonem.\"

Mašín 81182 03.05. 12:24
Ministr financí Miroslav Kalousek trvá na tom, že česká pobočka Transparency International je nedůvěryhodná. Stejným slovem přitom v pořadu 20 minut Radiožurnálu počastovala čelného politika KDU-ČSL i odcházející ředitelka zmíněné organizace Adriana Krnáčová. Vyčítá mu, že nevysvětlil financování svého bytu.

Mašín 81182 03.05. 12:22
TI kritizovala Kalouska v době, kdy jí šéfovala Adriana Krnáčová. V té době byla TI vyšetřována policií ze zneužití dotace. Tak asi tak.

Anonym 86830 03.05. 11:37
Evidentně rodině Kašákových spolupráce s Kalouskem nepřinesla vůbec nic dobrého.

Anonym 86830 03.05. 11:36
Transparency International mluvila stejně. Ty ty instituce taky chválíš nebo haníš, jak se ti zrovna hodí.., jsi bez názoru, tvůj názor je Kalousek, Makrela a Gréta.. To mi jako úsudek o všem stačí.

Mašín 81182 03.05. 11:31
Janeček s tím svým fondem je taky komik. Na začátku obhajoval Babiše, že to není zloděj a když po letech zjistil, že ten jeho fond je akorát k smíchu, tak začal bojovat proti Babišovi.

Mašín 81182 03.05. 11:29
Mladej Kašák jel na drogách(svědectví spolužáků), nafetovanej sednul do Alfy a připadal si nesmrtelnej a následně to napasoval do nejbližšího stromu.

Anonym 86830 03.05. 11:27
A nesnaž se už vůbec mluvit o někom jiném, protože člověk, který se živí lichvou a sedí na pěti místech, kde nic nedělá, je pro mě ten poslední.

Anonym 86830 03.05. 11:26
Jestli si myslíš, že ty o čemkoliv přesvědčíš mě, tak se vůbec nemusíš obtěžovat, tobě a podobným novodobým klaunům nevěřím nos mezi očima.

Mašín 81182 03.05. 11:24
Klaus ml., to je ten, který léta díky papíkovi měl zajištěné financování svého gymnázia v takové výši, o které se nikomu v tomto státě ani nesnilo. Jakmile jeho papík skončil ve funkcích, tak majitel gymnázia Klause ml. přímo vykopl. Poté to zkoušel v ODS, kde chtěl s pomocí papíka vykousat Fialu. To se mu také nepovedlo, tak založil stranu zaměřenou na fašistické tendence, kde očekává Klaus ml. velkou zásobu voličů.

Anonym 86830 03.05. 11:23
Ty se mnou vůbec nediskutuj, klaune. Ty bys dokázal obhajovat i Hitlera.

Mašín 81182 03.05. 11:18
Protože to nebylo jeho. Nemovitosti Kalouskových financovali hlavně rodiče Kalouskový.

Anonym 86830 03.05. 11:14
Vůbec nikdo se už nediví, že Kalousek se rozvedl a všechno převedl tak, aby neměl nic.

Anonym 86830 03.05. 11:10
Dej pokoj, hloupý otrapo.

 <<nové   starší>> 

1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11650 11700 11750 11800 11850 11900 11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500 12550 12600 12650 12700 12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300 13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 17450 17500 17550 17600 17660

světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti