Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Andrej Babiš diskuse strana 14950

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 46113  67 let 24.11.2019 10:58
Masine,ty jsi komous,ti taky sociologii považovali za pavědu.A patent na průzkumy chování lidstva měli podle tebe jen nacci.

Anonym 86830 24.11.2019 10:57
Mašíne, nikdo nemohl tušit, že tě to tak chytne, ale kdybychom to věděli, opsala bych název pořadu i přesný čas. A stanice, které člověk poslouchá kvůli hudbě. Vím, že tě mrzí, že nemáš žádnou z těch vlastností, ale co naděláš, třeba v \"příštím životě\".. :-))Howgh.

Anonym 86830 24.11.2019 10:54
Kdysi je pojem hloupý jako ty, bylo řečeno kdy. Dávno nebo kdysi jsou termíny pro Kalouskovu kariéru, tohle bylo v porovnání s jeho érou docela nedávno. Kdysi jsi se narodil ty.

Mašín 81182 24.11.2019 10:53
Přesně typická formulka bolševiků a nácků: Vědci z celého světa. A ani jeden nemá jméno.

Anonym 46113  67 let 24.11.2019 10:52
Bylo napsáno hodně studií o tom,že co se týká techniky udělalo lidstvo veliký pokrok,bohužel v oblasti chování(závist,sobectví,atd) moc nepokročilo.

Mašín 81182 24.11.2019 10:51
Náckové si takové studie dělali v porodnicích a psychiatrických léčebnách. Jejich současní následovníci si tyto studie schovávají za nekonkrétní vědce.

Anonym 86830 24.11.2019 10:49
Knedliku, abychom byli na stejné úrovni, vědci z celého světa, byla to dlouholetá studie a týkalo se to lidí na všech kontinentech. Když o tom nic nevíš, tak nedělej chytráka, vím, že tě musí mrzet, že to nikde nemůžeš najít, musel bys prohledat několik let dozadu všechny pořady v rozhlase.. :-))

Anonym 46113  67 let 24.11.2019 10:48
Masin chce abychom obdivovali jeho opsana moudra.Kazdy pochopí,že se jedná o studii,kterou nikdo nechce praktikovat,ale o průzkum lidského myšlení a chování.

Mašín 81182 24.11.2019 10:46
Aha takže další zpráva z náckovského tábora. Bylo to oznámeno kdysi, v nějakém rádiu, nějakými vědci.

Anonym 86830 24.11.2019 10:44
Koukám, že ani Mašín to nepochopil.., už je zase u fašistů a válek.rnNe, Mašíne, v té studii nešlo o likvidaci populace, která nesplňuje kritéria, která vědce zajímala. Byl to obraz a konstatování o lidské společnosti jako takové a oznámili to v rádiu před cca 6-8 lety.

Mašín 81182 24.11.2019 10:42
Pro pitomia 86830rnKteří vědci?

Mašín 81182 24.11.2019 10:41
Nacistický program eutanazie probíhal i na našem území. Bylo to dětské psychiatrické léčebně v Opařanech.

Mašín 81182 24.11.2019 10:39
Po zkušenostech s nacismem, válkou a holokaustem byly sociální darwinismus a zejména rasové teorie ostře odsouzeny, nadále se však objevují v USA i v Evropě, často v souvislosti s krajní pravicí.

Mašín 81182 24.11.2019 10:38
Dalo by se říci, že podobných akcí by se dobrovolně účastnil jen sadista, ale opak je pravdou. Lékaři šli bezesporu na školu s vidinou, že budou život zachraňovat a nikoli se spolupodílet na rasově a nacionálně motivovaných vraždách. Hitlerem nařízená eutanazie dodávala orgány do nemocnic. Neuropatolog Julius Hallervorden si objednal pro své výzkumy 500 mozků lidí, kteří byli právě z důvodů nacistické eutanazie zbaveni života.

Anonym 86830 24.11.2019 10:37
No, Marcelo, ty nejsi schopná pochopit nic, to už jsme se přesvědčili, ty a Mařena se svým slovníkem samozřejmě nepatříte k těm deseti procentům, patří tam totiž i přirozená inteligence. Vědci neměli na mysli, že by vás poslali na onen svět, nýbrž vydali vědeckou zprávu o populaci na této planetě. Ale neboj se, dožiješ v míru (tedy pakliže sem nedotlačíte jinou kulturu, která nemá s empatií, přirozenou inteligencí, pokorou a charakterem nic společného).

Mašín 81182 24.11.2019 10:36
Jak byly děti zabíjeny, uvedl do protokolu během poválečných procesů jeden z lékařů: Děti, jež měly být usmrceny, dostávaly ráno a večer po 0,5 g luminalu; pokud byly starší deseti let, pak ještě třetí dávku v poledne. Smrtelná dávka tohoto prášku na spaní činí pro dospělé 0,4 g denně, pro děti školního věku 0,1 g a pro děti do tří let 0,05 g. Prášek se přidával do jídla, aby se potlačila jeho hořká chuť. Pokud bylo dítě tak ospalé, že nedokázalo polykat, dostalo lék formou klystýru. V důsledku trvalého bezvědomí a povrchního dýchání se po dvou až pěti dnech rozvinul zápal plic, jehož průběh a symptomy, jako např. silná bronchitida, sekrece hnisu z nosu, šelesty na plicích nebo zvýšená teplota, se zaznamenávaly do chorobopisu. () Po exitu dítěte se prováděla pitva; potvrdila, že ve více než 90 procentech byla příčinou lobární pneumonie a tracheobronchitida.?

Mašín 81182 24.11.2019 10:28
Jak to vede tato STBácká vláda svědčí i cena eletrické Škody Citigo. U nás 480 tisíc, ve Francii 150 tisíc a na Slovensku je pod 300 tisíci.

Anonym 86830 24.11.2019 10:27
TO NENÍ VĚC RASISMU, VĚDECKÁ STUDIE SE TÝKALA LIDSTVA NA PLANETĚ JAKO TAKOVÉHO. VĚDCI NEŘEKLI, ŽE 90% LIDSTVA JSOU SWINĚ, TO BYLO NAPSÁNO POD DOJMEM ČLÁNKŮ O PEČOVATELSKÝCH SLUŽBÁCH, KDE SE TAK TY LIDI CHOVAJÍ. STUDIE POTVRDILA ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA, ŽE JEN 10% POPULACE NA TÉTO PLANETĚ MÁ VLASTNOSTI, JAKÉ ČLOVĚK MÁ MÍT. BOHUŽEL SE MNOŽÍ ČASTO TI, KTEŘÍ NEDOSÁHNOU ANI NA JEDNU Z TĚCHTO VLASTNOSTÍ. RASY S TÍM NEMAJÍ CO DĚLAT, DLOUHOLETÝ VÝZKUM BYL PROVÁDĚN VŠUDE.rnAnonym 46113 67 let24.11. 09:07rnMarcelo,zase dokazujes jak jsi hloupá.S rasismem to nemá nic společného.Poradne cti,mezi těmi 10% jsou lidé bez ohledu na rasu a vyznání.Ty nechápeš nic.

Mašín 81182 24.11.2019 10:26
Gratuluji paní Adamové ke zvolení předsedkyně TOP09.

Mašín 81182 24.11.2019 10:24
má být plus(smrt) mínus(život)

Mašín 81182 24.11.2019 10:23
Pro 46113 rnJe pravda, že náckové vraždili hlavně na základě rasy. Tento typ selekce vychází ze sociálního darwinismu, který vznikl v 19. století, takže nic nového, jak se nám tady snaží nakukat pitomio 86830. Sociální darwinismus právě hlásá, že můžou přežít pouze nejschopnější a nejsilnější. To, že Hitler selektoval lidi nejen na základě rasy svědčí i Akce T4. Tato akce šla napříč rasami a týkala se i \"árijců\". Předehrou k akci T4 byl přísně tajný výnos Říšského ministerstva vnitra ze dne 18. srpna 1939, podle něhož měly všechny porodní asistentky a vedoucí lékaři porodnic hlásit Říšskému výboru k vědeckému podchycení těžkých geneticky a dědičně podmíněných onemocnění všechny nově narozené postižené či znetvořené děti. Pod tuto akci spadaly také děti do 3 let. Věková hranice se pak v průběhu války posouvala až dosáhla 16-17 let. Rozhodovali na základě písemných podkladů a děti hodnotili znaménkem (smrt) nebo ? (život). Rozhodnutí o eutanazii muselo být jednomyslné. V případě nejednoznačného výsledku se provádělo dodatečné šetření.Děti byly usmrcovány ve speciálně pro tento účel zřízených odborných dětských odděleních. První takovéto oddělení vzniklo v Gördenu u Brandenburgu pod vedením Hanse Heinze. Postupně pak vznikala další centra dětské eutanazie v Německu, Rakousku a Polsku. Po dětech přišli na řadu i dospělí. Celkem bylo v letech 1939?1945 povražděno asi 200?250 tisíc postižených. Z toho asi 5 tisíc dětí.

Anonym 46113  67 let 24.11.2019 09:53
Prosazováním eura si Topka sama pod sebou podřezala větev.Tak jim třeba.

Anonym 37249 24.11.2019 09:48
Top 09 prosazuje euro, migranty, prolomení Benešovy dekrety. O tom to je. Ale ještě bude ve hře,Klaus,to je vlastenec.

Edik 78323 24.11.2019 09:47
Mašín je mamlas,řadové sestry byli za každého režimu,je to h?up.

Anonym 46113  67 let 24.11.2019 09:16
Rasismus preferuje lidí jedné rasy,ale tento výzkum hodnotí podle charakteru,empatie a inteligence.To jsi opravdu tak pitomá?

Edik 78323 24.11.2019 09:12
Vedoucí opič? packy Burešová si dnes bude hodovat ,včera se ji podařilo potáhnout z potravinové sbírky,několik sardinek,to budou v ústavu hody..

Marcela 9466 24.11.2019 09:11
O9.07 A co to tedy je,když ne rasismus blbko??

Edik 78323 24.11.2019 09:09
Pěkný den všem zdravým lidem Mařenky a Burešové se to netýka..

Edik 78323 24.11.2019 09:08
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košili v sekáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou modré jelita.Burešová dnes bude asi kráásně,přeji rozevřený rnden..ANO už je o mnoho mnoho líp,ať žije neuplatný Andrej Babiš..

Marcela 9466 24.11.2019 09:07
ANO,utratit,rozprodat,. . . . Úspory,rezervy a žít na dluh.Politika stburešovy tlupy.(Vzácné kovy).

Anonym 46113  67 let 24.11.2019 09:07
Marcelo,zase dokazujes jak jsi hloupá.S rasismem to nemá nic společného.Poradne cti,mezi těmi 10% jsou lidé bez ohledu na rasu a vyznání.Ty nechápeš nic.

Edik 78323 24.11.2019 09:06
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košili v sekáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou modré jelita.Burešová dnes bude asi kráásně,přeji rozevřený den..

Marcela 9466 24.11.2019 09:06
ANO,utratit,rozprodat,. . . . Úspory,rezervy a žít na dluh.Politika stburešovy tlupy.

Edik 78323 24.11.2019 09:04
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košili v sekáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou na modré jelita.

Edik 78323 24.11.2019 09:02
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košikiv sakáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou na modré jelita.

Marcela 9466 24.11.2019 08:16
21:58 = Jsi Adolf Hitler?

Anonym 86830 23.11.2019 21:58
Režim nerežim, vědci svou dlouholetou studií lidí konstatovali, že jen 10% lidí by se ideálně mělo množit, protože mají všechny vlastnosti, které je třeba mít. 90% lidstva na planetě by neprošlo. V tom není žádná politika, je do dané. 10% ku 90%, aneb slušnost (empatie, charakter, přirozená inteligence a pokora) versus swině.

Mašín 81182 23.11.2019 21:33
Režim dostal pod kontrolu alespoň část kléru, ale hlavně došlo k získání kontroly nad nemovitostmi řeholnic, který přešel pod správu Náboženské matice. Ta jej posléze přerozdělovala státním institucím např. národním výborům. Celková hodnota zabaveného majetku činila cca 475 milionů Kčs.

Mašín 81182 23.11.2019 21:32
Posléze probíhaly politické procesy proti řádovým sestrám, které hlavně sloužily k zastrašování a definitivnímu zničení řádů. K tomu využíval komunistický režim propagandistickou kampaň, kterou použil na nejvýznamnější ženské řády v Československu.

Anonym 46113  67 let 23.11.2019 21:32
Je to všechno omlidech.Pamatuju se na hlavní sestru na pooperačním.Byla to kovaná soudružka a předsedkyně KSČ v nemocnici.Ale jeji oddeleni bylo vzorové,její sestry kmitaly.Sama nakoupila kráječe na ovoce a stále kontrolovala oddělení.Jeji přístup byl vždycky lidský.Zvlaste dbala na hygienu a přístup k tekutinám.To už se dnes vidí málo.Z KSČ nikdy nevystoupila,ale naučily jsme se od ní hodně.Nezalezi v jaké straně člověk je,ale jak ho vychovali a vstepovali mu úctu ke starému,nemocnému člověku.

Mašín 81182 23.11.2019 21:32
V roce 1953 byl vypracován plán na zrušení všech ženských řádů a kongregací. Měl následovat povinný odchod sester do civilního zaměstnání. Tento plán byl nazván Akce B a měl se uskutečnit k 1. červenci. V tomto roce však po smrti Stalina a Gottwalda proběhlo ve Východním bloku několik nepokojů, proto se českoslovenští komunisté uchýlili k postupnému vytlačování řeholnic z veřejného života. Řeholnice byly perzekvovány, nuceně stěhovány, podrobovány politickému školení, bylo omezeno přijímání novicek a používány další represálie, kterými jim komunistický režim ztrpčoval každodenní život.

Mašín 81182 23.11.2019 21:31
Ani StB nezůstávala nijak pozadu a snažila se co možná nejvíce narušit život řeholnic. Dokonce vysílala k řeholnicím své informátorky, ale účinek bylo často opačný, řeholnice se ještě více semkly a celá situace došla do stavu pasivní rezistence až odporu. Státní orgány se snažily různě znepříjemňovat řeholnicím život, proto byly nuceny pracovat v těžkých podmínkách, ve škodlivém prostředí nebo byly ubytovány v nevyhovujících prostorech. I přes tyto nepříjemnosti se řeholnice nevzdaly svého života.

Mašín 81182 23.11.2019 21:30
Řeholnice měly být politicky zpracovány a byl na ně vyvíjen psychologický nátlak, aby dobrovolně opustily řád a odešly do civilu. Odchodem do civilu by se vyhnuly internaci, ale této nabídky využilo jen málo řeholnic. Výjimku tvořily Sestry apoštolátu sv. Františka nebo Schönstattské hnutí, které po tomto postupu mohly fakticky vykonávat svůj apoštolát. Členky těchto řádů pracovaly jako pečovatelky a nadále tajně pokračovaly ve svém řádovém životě.

Mašín 81182 23.11.2019 21:27
U výslechu se ocitla i ona, příslušníci StB ji přišli zatknout do Domova důchodců. Hledali mě, zrovna když jsme připravovali biblickou hodinu pro vysokoškoláky. Odvezli mě někam na Červený vrch. Chtěli vědět za každou cenu, kdo z vysokoškoláků k nám chodí. Nejdřív se ptali pěkně, pak ohavně. Když už jsem nevěděla, jak dál, tak protože jsem byla v uniformě sestry, řekla jsem, že se musím okamžitě vrátit ke svým pacientům: ?Buď mě pusťte, nebo zařiďte za mě službu.? Pustili mě a přitom mi řekli: ?Budiž vám země lehká, lhala jste,? popsala průběh výslechu.

Mašín 81182 23.11.2019 21:26
Na Květnou neděli 27. března 1983 Státní bezpečnost provedla v těchto malých komunitách razii. Začala přesně v sedm ráno, kdy vstoupila policie. Pobrali všechno náboženské a šestnáct sester a bratří šlo do vazby. Byli tam i staří a nemocní otcové, kteří potřebovali léky. Tak jsme po nocích sháněly právníky, kteří by zařídili, abychom za nimi mohly jít a léky jim přinést,? vypráví sestra Milada.

Mašín 81182 23.11.2019 21:25
Chodili sklepem nebo jsme jim my sestry dávaly navštívenky od pacientů, aby se mohli prokazovat, že jdou za někým ze staroušků. Také za námi chodily dívky. Dělaly uklízečky a přitom se s námi modlily. Pak si často dělaly zdravotnické školy a sestěhovávaly se do malých domků. Tak vznikaly malé komunity. Vše bylo samozřejmě velmi tajné,? vypráví Milada Anna Kopecká. Říká, že během normalizace její řád přijal šestnáct nových sester.

Mašín 81182 23.11.2019 21:25
Často se v té době setkávala s prosbou nemocných starých lidí, aby nebyli z domova důchodců odváženi do nemocnice. Přáli si zemřít tam, v péči řádových sester. Domov důchodců také začal přitahovat děvčata toužící sloužit bližním, a studenty se zájmem o náboženství z okolních kolejí. Sestry vyšly zájemcům o duchovní osvětu vstříc a začaly organizovat biblické kroužky a výuku teologie, což byly v době socialismu zakázané aktivity.

Mašín 81182 23.11.2019 21:24
Areál Domova důchodců tvořily tři domy plné ležících starých lidí. Na našem oddělení jsme měly osmdesát pacientů a za rok se to celé vždy vyměnilo. Za dvacet let, co jsem tam působila, tam zemřelo 1 600 staroušků,? vzpomínala.

Mašín 81182 23.11.2019 21:24
V době uvolnění v roce 1968 se mohly řádové sestry vrátit do Prahy a začít pracovat jako zdravotní sestry v Domově důchodců v Šolínově a Thákurově ulici v Praze 6 ? Dejvicích. Sestra Milada vzpomínala, že v domově při jejich příchodu panovaly strašné hygienické podmínky. Stala se staniční sestrou a pustila se do nápravy. Sestry začaly o umírající pečovat s křesťanskou láskou, místo proměnily v důstojné místo pro poslední chvíle života. Podmínkou bylo, abychom tam chodily v civilu. Biskup Tomášek s tím souhlasil a pak tam za námi chodil a doprovázel staroušky při umírání.?

Anonym 86830 23.11.2019 21:05
To je přesně pracovnice, která tam zapadá už podle slovníku. Nenávist k lidem, zvláště ke starým, je toho jen dalším důkazem.

 <<nové   starší>> 

1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11650 11700 11750 11800 11850 11900 11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500 12550 12600 12650 12700 12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300 13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 17450 17500 17550 17600 17660

světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti