Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Andrej Babiš diskuse strana 2350

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 86830 23.05.2020 13:45
I proto následně bude toto trestní oznámení zasláno i ministryni spravedlnosti s žádostí o přezkoumání nezákonného postupu státních zástupců, zejména vedoucích Městského státního zastupitelství a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 pro neplnění povinnosti dle zmíněného § 2 odst. 3 trestního řádu. II. K věci: 1, První podezřelý dne 30. 11. 2019 vystoupil v pořadu ruské televize způsobem, který po obsahové i formální stránce nesl jednoznačně znaky trestného činu výtržnosti, jakož i zvlášť závažného zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, jak bude dále pojednáno. Výtržností se rozumí jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití. Jde zpravidla o násilný nebo slovní projev takového charakteru, že hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví, majetku nebo výrazně snižuje vážnost většího počtu osob současně přítomných (k tomu rozhodnutí č. 44|1990 Sb. rozh. tr.). Z hlediska materiální stránky trestného činu výtržnictví podle § 202 tr. zák. je přitom obecně nutno uvážit zejména intenzitu, rysy a průběh útoku (zda šlo o slovní či jiné, nebezpečnější projevy), posoudit okolnosti, za nichž byl čin spáchán (zda na pracovišti, na ulici, v restauraci, na shromáždění občanů, v denní či noční době aj.), dále zjišťovat pohnutku činu, zhodnotit následky a též osobu pachatele (jeho dosavadní způsob života, povahové vlastnosti) apod. (k tomu přiměřeně č. 4|1976, 1|1984 Sb. rozh. tr.). Ve světle této judikatury první podezřelý zjevně narušil veřejný klid a pořádek, neboť jeho vystoupení politika v zahraniční televizi snížilo vážnost rozhodující části české veřejnosti, která sledovala toto vystoupení a následný záznam.

Anonym 86830 23.05.2020 13:44
Oba tito funkcionáři byli prosazeni bývalým ministrem spravedlnosti za ODS, později přestoupivším do TOP 09 Jiřím Pospíšilem. Vzniká tak zvláštní mocensko-právní nástroj nátlaku, který se mimo jiné projevuje nejen v tom, že tito nejvyšší funkcionáři státních zastupitelství, sloužící politickým zájmům opozice, nejenom, že nemohou být odvoláni, jak by si zřejmě zasloužili, ale vzniká dojem, že výměnou za tuto problematickou podporu političtí představitelé opozice trvale mohou porušovat trestní zákon, alespoň pokud jde o verbální trestní činy, ale státní zástupci nereagují. Pavel Novotný, starosta Řeporyjí. A tak starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář se mohl beztrestně a opakovaně dopouštět přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1, 2 trestního zákoníku v souvislosti s jeho pokusy o odstranění pomníku maršála Koněva a obdobným způsobem jednal i primátor Hřib Ovšem nad jiné hrubým a očividným porušení tohoto ustanovení lze zaznamenat v daném případě u Pavla Novotného, jak bude pojednáno dále. Tento závěr je závažný a diskutabilní, nicméně si nelze si jinak vysvětlit, že když jde o ojedinělé, byť nesporně nevhodné výkřiky podnapilého bývalého tajemníka SPD, neučiněné, ani tiskem, televizí či jinými sdělovacími prostředky čili relativně méně závažné, státní zástupci a policie okamžitě jednají, ale jde-li politické činitele tzv, demokratické opozice, je jejich reakce je nulová.

Anonym 86830 23.05.2020 13:43
1. Podezřelý : Pavel Novotný, starosta MČ části Praha-Řeporyje 2. Podezřelý: David Roznětinský, zastupitel MČ Praha ? Řeporyje 3. Podezřelá: Lucie Seguin, zastupitelka MČ Praha ? Řeporyje 4. Podezřelý: Pavel Bechyně, zastupitel MČ Praha ? Řeporyje 5. Podezřelý: Jiří Blažek, zastupitel MČ Praha ? Řeporyje 6. Podezřelý: Jozef Čupka, zastupitel MČ Praha ? Řeporyje 7. Podezřelá : Lenka Fialová, zastupitelka MČ Praha ? Řeporyje 8. Podezřelý: Radek Hanák, zastupitel MČ Praha ? Řeporyje 9. Podezřelý: Jaroslav Kejha, zastupitel MČ Praha ? Řeporyje 10. Podezřelý: Vojtěch Kuchař, zastupitel MČ Praha ? Řeporyje 11. Podezřelý: Michal Tuma, zastupitel MČ Praha ? Řeporyje 1. podezřelý pro pokračující přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, 2 trestního zákoníku, 1-11. podezřelí pro zvlášť závažný zločin založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst 1, 2 a, b, odst. 3 trestního zákoníku I. Úvodem. Mezi základní zásady trestního řízení patří zásada, že podle § 2 odst. 3 trestního řádu je státní zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Soukromá iniciativa v podobě trestního oznámení je toliko podnětem pro orgány činné v trestním řízení a nemůže založit plnohodnotné trestní stíhání. Vyhrazení zahájení trestního stíhání státnímu zástupci ovšem znamená, že by státní zástupci tuto svou povinnost měli beze zbytku naplňovat. Tak tomu však není v případě mnohých pachatelů z řad opoziční ODS či TOP 09, tedy politických stran, které i s využitím dosud nejvýraznější nátlakové skupiny v historii České republiky Chvilek pro demokracii, brojí proti případnému odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana tak i vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové.

Anonym 86830 23.05.2020 13:42
Starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný a dalších 10 radních má problém. Známý advokát Jiří Vyvadil nám totiž dnes do redakce zaslal kopii podaného trestního oznámení na zmíněné osoby z Řeporyjí kvůli podezření ze spáchání několika trestných činů, jako jsou výtržnictví, nebezpečné vyhrožování, schvalování trestného činu, podpora a propagace hnutí, hanobení národa a rasy a z výčtu jmenovaných skutků lze odvodit i možné další paragrafy. Samotné trestní oznámení obsahuje nejen výčet toho, co Pavel Novotný v poslední době předvedl, ale obsahuje i brutální historický popis tragédie z dubna roku 1945, která se odehrála v obci Zákřov a na které se podílelo Gestapo společně s oddílem Vlasovců. Naše redakce se proto rozhodla přinést plné znění trestního oznámení, protože obsahuje nejenom výčet žalovaných skutků, ale i historický popis děsivé události, na které se podíleli Vlasovci, kterým dnes chce Pavel Novotný a zastupitelstvo tamní radnice stavět pomník.

Anonym 86830 23.05.2020 13:42
Padlo trestní oznámení na Pavla Novotného a dalších 10 zastupitelů Řeporyjí a bude mazec! Advokát Jiří Vyvadil žaluje starostu Řeporyjí z výtržnictví, nebezpečného vyhrožování, schvalování trestného činu, z podpory a propagace hnutí a dalších činů! V trestním oznámení je i popis Zákřovské tragédie, při které v dubnu roku 1945 Vlasovci společně s Gestapem ještě zaživa upálili domlácené místní obyvatele v dřevěné boudě kvůli podezření, že jsou partyzáni! Šokující trestní oznámení přinášíme v plném znění, to si počtete!

Anonym 86830 23.05.2020 13:02
A ty jsi na howno.:-)

Mašín 81182 23.05.2020 09:55
Velice dobře Petříček, Zeman je na mrtvici.

Anonym 46117 22.05.2020 19:18
Tato studie se týká jen středoevropských zemi,pochopitelně,že ji nelze aplikovat na Čínu ci Rusko.

Anonym 46117 22.05.2020 18:23
Příspěvek níže jen potvrzuje úvahy sociologů,že lidé kteří zažili socialistickou totalitu se umí lépe orientovat v nepředvídaných situacích,uvažuji samostatněji,protože byli nuceni si nformace hledat jinde než z oficiálních zdrojů.Proste se řídí selským rozumem a to se ukázalo právě v době pandemie.

Anonym 86830 22.05.2020 17:53
Statistici už několik let monitorují nadměrnou úmrtnost vybraných zemí v Evropě. Od počátku pandemie koronaviru nebylo zcela jasné, jestli se virus na celkovém počtu všech úmrtí výrazně projeví. Mohla za to mimo jiné dle odborníků zkreslená data z Číny, která doteď ukazují až stokrát nižší počty nakažených a mrtvých na počet obyvatel než v ostatních zasažených zemích. Na celkovém počtu všech úmrtí se ale pandemie ukázala. Výrazně přeskočila i nejhorší chřipkovou epidemii, se kterou byl koronavirus hojně srovnáván. v Evropě se situace začíná zdánlivě měnit. Jediná země, která má stále vysoce nadměrný počet úmrtí, je z těch monitorovaných Velká Británie, kde tuto statistiku může hnát nahoru relativně opožděná reakce vlády Borise Johnsona. Ta nejdřív plánovala cíleně promořit populaci koronavirem a vybudovat kolektivní imunitu. Později ale po vzoru ostatních zemí zavedla přísná karanténní opatření. (PROSTĚ SE NECHALI ZBLBNOUT MAKRELOU A JEJÍ TEORIÍ O PROMOŘENÍ 70% OBYVATELSTVA. TO BY TEPRVE BYLO MRTVÝCH.. EXPERTKA NA BATERKY.)

Jiří 46288 22.05.2020 17:41
Pokračování! Že si jen zapoměl klíče! Syn musel být převezen do nemocnice! Matka denně v hospodě! Doporučuji matce syna odebrat a matku zavřít až zčerná!

Jiří 46288 22.05.2020 17:38
V dnešním dílu seriálu Policie v akci Delta 104 Andrea Macháčková a její kolega Novotný zasahovali proti mladé matce,která zbila svého mladého syna,že si jen

Anonym 37233 22.05.2020 14:52
Já bych si raději v nemocnici připlatil, sociálové mají vše zadara.

Anonym 86830 22.05.2020 14:05
Moje řeč, taky jsem to tady psala..

Anonym 46117 22.05.2020 13:37
U nás před Albertem je na chodníku napis..Za tu cenu ať jim zelenina a ovoce shnije!

Anonym 46117 22.05.2020 13:27
Covid má rád vlhko a sprchy jsou pro něj ideální prostředí.

Anonym 46117 22.05.2020 13:25
Mrsin by měl psát pohádky,tak navniho hlupacka jen tak neuvidíš.

Jiří 46288 22.05.2020 13:25
Ministr zdravotnictví říká: Problematická je Praha a Darkov! (z hlediska Covidu! ) Horníci sdělují! Po šichtě je nás ve sprchách i 200!

Anonym 86830 22.05.2020 13:12
To jsou ti praví kamarádíčkové blbobloku, všelijakých lobbistů a jejich obhájců, včetně těch hnojařů, kteří to tady za 25 let všechno pohnojili.

Anonym 86830 22.05.2020 13:11
Důkazní kombo diář ? fotografie nadto doplnil šedesátilitrový kufr, který Dbalý schoval u svého přítele. V něm policisté našli: hotovost v celkové výši 26,1 milionu korun. Poštovní známky v hodnotě 4 336 00 korun. A zlato za 3 486 00 korun. Podle žalobce si takovou částku nemohl legálně vydělat, a to ani společně se svou manželkou.

Anonym 86830 22.05.2020 13:10
Na fotografiích zachytil balíčky s pětitisícovými bankovkami. A to v několika variantách. Nejcitlivějšími a současně nejprůkaznějšími byly však snímky, na nichž Dbalý zachytil sám sebe. Na první z nich stál u stolu s vyskládanou hradbou peněz a v rukou třímal bílou čtvrtku papíru s nápisem Cca 28 00 00?. Druhá fotka byla odvážnější ? Dbalý se na ní svlékl.

Anonym 86830 22.05.2020 13:08
Soud trestal Dbalého za to, že v pozici šéfa Nemocnice Na Homolce přijal v letech 2008 až 2011 úplatky celkem za 12 milionů. A to konkrétně za tři okruhy zakázek: za poradenské a konzultační služby, za účetní a medicínsko-právní služby a za právní služby, které nemocnici poskytovala advokátní kancelář Šachta a Partners (dnes MSB Legal), spojovaná s lobbistou Ivem Rittigem. Jak soudkyně Hrnčířová ve čtvrtek konstatovala, veřejné soutěže zmanipuloval tak, aby vyhrál předem dohodnutý vítěz.

Anonym 86830 22.05.2020 13:07
Bývalé nemocniční účetní Bialešové a Michalovi uložil soud čtyřleté vězení, někdejšího právníka nemocnice Žďárka poslal za mříže na 3,5 roku. V rámci peněžitého trestu mají Bialešová a Žďárek každý zaplatit státu 3,65 milionu a Michal 2,4 milionu korun. Zbývající obžalované Zdeňka Čápa a Josefa Kantůrka soud potrestal podmínkami a peněžitými tresty ve výši jednoho milionu a 600 00 korun.

Anonym 86830 22.05.2020 13:07
Pět let od zatčení Vladimíra Dbalého se dočkala i druhá větev korupčního skandálu Nemocnice Na Homolce soudního rozuzlení. Pražský městský soud uznal někdejšího ředitele Dbalého vinným, uložil mu 8,5 roku vězení a k tomu peněžitý trest 10,9 milionu korun. Společně s dalšími obžalovanými Emilií Bialešovou a Romanem Žďárkem má Dbalý navíc uhradit nemocnici způsobenou škodu ve výši 49,5 milionu. Vinu shledal trestní senát i u zbylých obžalovaných: u právníka Davida Michala a Dbalého poradců? Zdeňka Čápa a Josefa Kantůrka.

Anonym 86830 22.05.2020 13:06
Druhý trest za ?moo? v Nemocnici Na Homolce: exředitel Dbalý dostal 8,5 roku vězení. Druhá větev korupční kauzy Nemocnice Na Homolce a druhý trest pro Vladimíra Dbalého. Pražský městský soud ve čtvrtek odpoledne vynesl odsuzují verdikt: úplatky ve státním špitále ohodnotil 8,5letým vězením pro exředitele Dbalého. (TO JSOU NADSTANDARDY PODLE MINULÝCH VLÁD!! )

Anonym 86830 22.05.2020 13:03
Taky pozůstatek vlád debbilbloku.

Anonym 86830 22.05.2020 13:03
A vybavení kanceláří takovým tatrmanům jako byl Dbalý - exředitel Na Homolce se svým kokainem.

Anonym 46117 22.05.2020 12:50
Prdlačky,peníze za nadstandardy šly leckde na vybavení nadstandardnich kanceláří,kobercu.

Mašín 81182 22.05.2020 12:36
Jiříku, tobě by zůstala péče jako máš dnes, časem by se i zlepšila díky přílivu peněz z nadstandardů, bohatý by si mohl dovolit péči o kterou má zájem(dnes to blokují pojišťovny, protože to není v cenících a tyto operace se dělají na černo) a zaplatil by pouze rozdíl mezi standardem a nadstandardem s tím, že by ten rozdíl šel na účet nemocnice, která by měla dostatek prostředků na další zlepšování služeb i pro méně majetné a skončila by doba astronomicky zadlužených nemocnic, do kterých musí sypat miliardy stát.

Mašín 81182 22.05.2020 12:28
Jiříku, nadstandardy odstraní všimné do kapes doktorů. Dnes nemáš stejnou péči jako bohatí. Bohatý uplatí doktora, který mu tu dražší operaci udělá. Ovšem většina peněz, která by z této operace zůstala nemocnici a ta by mohla zlepšovat své vybavení i pro méně majetné, tak končí na účtech některých doktorů.

Jiří 46288 22.05.2020 12:17
Sám jste se pane Mašín usvědčil v preferování bohatých,když si chcete platit nadstandard! Preferování bohatých občané nepřipustí,proto ODS už volby nikdy nevyhraje! Občané mají bohaté zkušenosti s nečasem pana Nečase!

Jiří 46288 22.05.2020 12:08
Proto ODS nikdy k moci!

Jiří 46288 22.05.2020 12:06
Stop! Preferování bohatých! Preferování bohatých je parketa ODS!

Anonym 46117 22.05.2020 12:05
Nadstandard byl i kyčelní a kolenní kloub,ale když jsem se zeptala našeho ortopeda v čem je lepší ten,který si zaplatím,řekl,že rozdíl je jen v tom,že s tím dražším se mu lépe pracuje,jinak žádný.Jnak připlatit si jedno luzak lze i teď.Nemocnice Agel mají tzv.zlate karty,za které se platí a obsahují kompletní preventivní prohlídky.Ja osobně nejsem zastáncem nadstandardu.Vsichni mají dostat stejnou kvalitní péči.

Jiří 46288 22.05.2020 12:04
Pane Mašín! Nadstandardy v nemocnicích nikdy! Stop nemocnice pro bohaté! Nemocnice pro všechny občany stejně! Jak pro bezdomovce stejná péče,tak stejná péče pro miliardáře!

Anonym 86830 22.05.2020 11:57
Nadstandard byl už to, že ti udělali tolik vyšetření, co bys ještě chtěl, aby pro tebe přijeli sanitkou a vymetli lidi z čekárny, abys tam byl sám..? Aby ti brali krev zlatou jehlou, nebo ti dali něco dobrého k obědu..? To byl nadstandard už sám o sobě, že se honili kolem takovýho nevděčnýho pparrchanta.

Anonym 46117 22.05.2020 11:50
Mrsine,ty máš jen 2 cm,ale ty tvoje bláboly stojí za to.

Mašín 81182 22.05.2020 11:45
Kdybych měl 3 cm nádor na mozku, tak už bych tady nebyl.

Mašín 81182 22.05.2020 11:44
Zadarmo jsem to samozřejmě neměl, protože si platím zdravotní pojištění. Bohužel raději bych si platil nadstandardy, ale to v tomhle státě není možné.

Anonym 86830 22.05.2020 11:42
117 nepsala, že rakovina je AIDS, nýbrž že z té krve se dá zjistit kromě rakoviny i AIDS, klaune. A neuč orly létat. Dej pokoj.

Anonym 46117 22.05.2020 11:41
Mrsinovi nepřišli na nádor na mozku,to se divím,ale možná uznali,že operace by byla stejně zbytečná.

Anonym 46117 22.05.2020 11:40
Mrsine,to jsi nám napsal novinku,že AIDS není rakovina a u lékaře jsi musel být asi za první republiky.

Anonym 86830 22.05.2020 11:39
Mršíne, a tohle všechno jsi měl zadarmo. Tak buď rád, že to prověřili.., ale tobě není nic dobré, kdyby ti neudělali žádné vyšetření, tak bys tady zase pindal, že se na tebe vykašlali. Víš, co jsi stál peněz?

Anonym 86830 22.05.2020 11:36
Vláda v čele s Prymulou, Maďarem a dalšími to zvládli na jedničku. Bohužel ještě není konec. Nebezpečím jsou okolní státy, Německo, Rakousko i Polsko. O těch ostatních ani nemluvím.

Mašín 81182 22.05.2020 11:35
AIDS není rakovina. Před lety jsem měl zvýšenou hladinu D-dimerů-4x. Takže jsem byl v podstatě po smrti, protože to znamená velký nádor, plicní embolii, žilní trombózu, rozsáhlé popáleniny, těhotenství a další. Samozřejmě nic takového se nepotvrdilo, akorát jsem strávil celý den na vyšetřeních. Echo srdce jsem odmítl, protože se mi nechtělo trávit další den v nemocnici. Do dneška jsem zdravej jak řípa. Takže vyšetření krve zase tak směrodatné není.

Anonym 86830 22.05.2020 11:34
Samozřejmě, doktor zaškrtne, co konkrétního požaduje. Mršín co si nevygugluje, to neví.

Anonym 46117 22.05.2020 11:28
Kdyby v začátku pandemie u nás fungovaly nemocnice ve standardním režimu bylo by nakažených covidem o stovky ne li tisíce více.Hroznym příkladem je situace ve Velké Británii.

Anonym 46117 22.05.2020 11:24
Hlupacek Mrsin si to musí nejdříve vygooglit.

Anonym 46117 22.05.2020 11:24
Pro odběru krve záleží na zadané,co tam lékař zatrhl,ale dá se zjistit všechno včetně AIDS.

Anonym 86830 22.05.2020 11:23
Mršín jen dělá chytráka, ale ve skutečnosti co neopíše, to neví. Dokonce se v krvi zjišťuje konkrétní rakovina, konkrétní markery třeba na určitou cévu vedoucí někam - třeba k vaječníkům. S Mršínem si psát, to je jako s negramotem.

 <<nové   starší>> 

1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11650 11700 11750 11800 11850 11900 11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500 12550 12600 12650 12700 12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300 13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 17450 17500 17550 17600 17650 17700 17790

světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti