Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Andrej Babiš diskuse strana 2300

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 86830 03.05. 10:59
Smrt Adama otevřela případ vraždy jeho otce Lubomíra Kašáka! rnLubomír Kašák byl podle dosavadní vyšetřovací verze v září roku 2002 v Solenici na Příbramsku zastřelen svým společníkem ve firmě IDOS Zdeňkem Němcem, který měl následně po činu spáchat sebevraždu.rnrnrnJenže teď, po tom, co byl mladší Kašák nalezen v lese nad Rožmitálem u Mohyly Jana Jakuba Ryby, vytáhla se ze spisu svého času aktuální vyšetřovací verze, že Němcova vražda mohla být zinscenovaná a že za smrtí dvou obchodních partnerů stojí někdo třetí.

Anonym 86830 03.05. 10:55
NFPK založený miliardářem Janečkem vytvořil publikaci \"Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her\". Na jednom místě shromáždil informace z otevřených zdrojů ohledně nejkontroverznějších záležitostí kolem éry Miroslava Kalouska v polistopadové politice.rnrn\"Zájemci se tak mohou dozvědět, jak zkušení parašutisté hodnotili kvalitní\" padáky, na nichž zahynul vojín Roman Prinich, jak se v případě zakázky na modernizaci tanku řady T-72 hlasovalo až do úplného vítězství outsidera, jak se ztratil\" otisk firemního razítka z obálky v zakázce na štábní informační systém. Dále pak jak byly vyměněny stíhací letouny MiG-29 za polské vrtulníky, které však pro svůj účel nebyly příliš vhodné, jak se v roce 1997 přel Petr Nečas s Miroslavem Kalouskem o to, zda armádní koncepce obrany země požaduje maximální nebo minimální počet tanků řady T-72, nebo jak proběhl prodej\" kasáren na náměstí Republiky v Praze v hodnotě necelé jedné miliardy korun, ze které však stát neobdržel skoro nic,\" píše se na webu NFPK.rnrnDočíst se ale můžete i o roli Kalouska v kauze Diag Human či v kauze CASA, v níž je stíhána stranická kolegy Kalouska Vlasta Parkanová. \"Překvapí i to, jak křesťanskodemokratický ministr financí Kalousek nadělil pod stromeček v roce 2008 hazardním společnostem dárek v podobě povolení internetového kurzového sázení,\" pokračuje fond.

Anonym 86830 03.05. 10:52
Ještě se někdo diví, proč jim vadí Babiš! ?

Anonym 86830 03.05. 10:51
Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, protože se otevřela kauza proti min. dopravy V. Bártovi(VV) ve spojitosti s lobbyistickou firmou ABL. Další pak proti min. vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min. Vondrovi (ODS) kvůli problému s ProMoPro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik MiroslavrnKalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na občany a pracující národ, aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo snížením počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž..

Anonym 86830 03.05. 10:50
Protože začaly být problémy s P. Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld. Kč, jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo by prosadili výše uvedený podvod. Novému ministru ŽP Pavlu Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči k zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P. Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce. Ovšem nikdo z vlády netušil, že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem vrtů začalo.

Anonym 86830 03.05. 10:49
V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.- Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld. Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k dohodě?, že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsournzakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dnarnvydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min.financí.Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů hledají v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou. Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu. A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který za tím účelem požádá stát o jejich finanční dotaci.rnProti této myšlence se postavil P. Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby stát zadlužil neuvěřitelnou částkou 114 mld. Kč.

Anonym 86830 03.05. 10:47
Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně. Jejich 3 vrtné zdroje u 12km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát.rnO desítky zdrojů ze 3km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro sebe a své známé. Záhy po této události uveřejnil Bohuslav Sobotka 19.3.2009 v Internetu článek Budou legálně ukradeny miliardy? ? Hovoří v něm, že min. financí M. Kalousek (nyní v případě nedodržení ekologických termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu.rnNa likvidaci neznámých ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen Engineering a min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF.

Anonym 86830 03.05. 10:47
Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh, začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.rn2). Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil. Kč nemělo pro Mor. naftové doly, a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil. Kč za likvidaci 11 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucí komplexního geologického odboru při MND. V r.devatenáctset devadesát sedm postihlarnstřední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premiérovi V. Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po dohodě? s min. ŽP L. Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M. Kalouska kolem 30-50 mil. Kč!

Anonym 86830 03.05. 10:45
Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh, začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.

Anonym 86830 03.05. 10:44
Po těchto machinacích Miroslav Kalousek při předávání funkce ministra financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vládě oznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld. Kč a v červenci téhož roku se zmiňoval dokonce o -209 mld. Kč!!

Anonym 86830 03.05. 10:44
Kalousek proto odškodnil? Nomuru 3,6 mld. Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (bývalá Nová huť) a Evraz (bývalé Vítkovice Steel), kde nároky firem byly v desítkách mld. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld. Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld. Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes,7.5.dvatisíce devět).

Anonym 86830 03.05. 10:43
Na scéně se najednou objevily dva případy:rn1). Ještě v roce dvatisíce sedm byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld. Kč a v následujícím roce dvatisíce odm klesl dokonce na -19,4 mld. Kč. Při odchodu ze své funkce ministra financí v roce dvatisíce devět Miroslav Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a odkoupila švýcarskárnfirma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld.Kč. Její právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomáda Bechtigera, aby se vzdal požadavku 120 mld. Kč, zůstalo utajeno.

Anonym 86830 03.05. 10:42
Kč ze sociálního fondu a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch..ATD, ATD..

Anonym 86830 03.05. 10:41
Za tyto machinace se stal ministrem financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v roce dvatisíce osm půjčila Topolánkova vláda 70 mld.

Anonym 86830 03.05. 10:40
Přesto převzal Miroslav Kalousek na základě své smlouvy další padáky za114 milionu Kč. Stát díky němu přišel o 19 mld. Kč.

Anonym 86830 03.05. 10:40
Vývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal. Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Miroslava Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci ze zkušební jednotky.

Anonym 86830 03.05. 10:39
Podvody Miroslava Kalouska, ministra financí ? to je tedy síla! rnJmenuji se RNDr. Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie při Moravských naftových dolech, a.s. Hodonín, jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO.., absolvent postgraduálu na pařížské Sorbonně. Bývalý disident (pod dohledem StB Hodonín)Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi závažné pro náš stát: PODVOD V AKCI ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD? ZA 114 MILIARD KČ

Anonym 86830 03.05. 10:31
Na otázku, proč tedy Radka Kalousková už jedenáct let sedí ve společnosti, z které nic nemá, nic v ní nedělá, Kalousek ani Kašák nedokázali odpovědět.

Anonym 86830 03.05. 10:29
Napojení na stavební firmu IDOS je prvním doloženým případem, odkud do pokladny Kalouskovy rodiny tečou peníze.

Anonym 86830 03.05. 10:28
A TOTO:|Financováním Kalouskovy kampaně a luxusním veleslavínským bytem propojení stavební firmy IDOS a politiky nekončí: příbramským starostou je člen celostátního vedení KDU-ČSL a Kalouskův přítel Josef Vacek. Ten přiznal, že IDOS přispíval i na jeho kampaň v komunálních volbách v roce 1998. Za dobu, kdy příbramskou radnici vede Vacek, IDOS získal mnohamilionové zakázky: výstavbu bytů v bývalých kasárnách, zakázky v areálu aquaparku, zakázku na recyklaci stavebních a demoličních materiálů, rekonstrukci střechy zimního stadionu a zakázku na odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu.

Anonym 86830 03.05. 10:25
A CO TAKOVÝ STŘET ZÁJMŮ, KTERÝM SE MRŠÍN TADY POŘÁD OHÁNÍ..|rnSpojovacím článkem mezi firmou a poslancem je Radka Kalousková, politikova žena a Kašákova sestra. Lubomír Kašák nejprve prostřednictvím sestry přispěl půl milionem korun na Kalouskovu předvolební kampaň v roce 1998 a o rok později za 6,5 milionu korun koupil výše zmíněný byt na Veleslavíně a ubytoval v nich Kalouskovy.

Anonym 86830 02.05. 20:31
Nejbohatším politikem je ministr financí Kalousek, který si nakradl miliardy. Přesně to veřejně prohlásil šéf dopravní firmy Student Agency Radim Jančura. Všeobecně se o tom šušká. Někdo už to musel říct nahlas,? řekl podnikatel. rnrnMinistr ?nancí s břitkým humorem Miroslav Kalousek (51, TOP 09) míval na kontě nemovitosti za miliony korun. Po únorovém rozvodu je ale nejen bez manželky Radky (54), ale i bez o?ciálního domova.

Anonym 86830 02.05. 20:30
Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že ke špatným ekonomickým výsledkům v Česku přispělo, že jsou tu profesionální šiřitelé blbé nálady, např. protikorupční fond Karla Janečka nebo Transparency International, kteří viděli za každým stínem zločin a oznamovali to veřejnosti, i když tomu tak nebylo?. Souhlasíte s tímto názorem?

Anonym 86830 02.05. 20:23
A diví se: \"Jak může politik, který toto organizoval a s velkou pravděpodobností si nakradl hezké miliardy, být šéfem státní pokladny? To je opravdu kozel zahradníkem.\" Kalousek se vyjádřil, že na Jančuru kvůli pomluvě podává trestní oznámení. Odborník na právo hospodářské soutěže a regulaci trhu, advokát Robert Pelikán před časem na svém bbllogu veřejně prohlásil: I já si myslím, že si Miroslav Kalousek s velkou pravděpodobností nakradl hezké miliardy.\" Kvůli tomuto výroku ho pak vláda odmítla jmenovat do rady Českého telekomunikačního úřadu. Nyní půjde nebojácný právník na Kalouskovo několikaleté působiště ? Ministerstvo financí ? jako poradce nového ministra a vicepremiéra za hnutí ANO Andreje Babiše. Na bývalého šéfa rezortu Miroslava Kalouska názor nezměnil.

Anonym 86830 02.05. 20:21
Kalousek \"nakrad miliadry - symbol korupce\"

Anonym 86830 02.05. 20:21
Nemůžete říct: Pane Kalousku, tady mám papír, smlouvu, která dokazuje, že tento tendr byl \"cinknutý\"? rnTo nebude mít nikdy nikdo, ani policie. Já nejsem policie ani detektiv. Ano, mám spoustu podnětů od úředníků, bývalých kolegů ze strany nebo bankovních úředníků. Lidem z banky občas projdou takové informace pod rukama a nemusí si to nechat pro sebe.  Jestli je to cár papíru a nesmysl, nedokážu ověřit. Pokud to bude mít aspoň trochu hlavu a patu, můžu to maximálně posunout na policii a nechat to tam vyhnít. To hlavní ale je, že pan Kalousek už špatné jméno má a já jsem jen to, co bylo napsáno, shrnul a s nadsázkou řekl, že je to nejbohatší muž v České republice.  rnJsem přesvědčený, že určité veliké zloděje v této zemi, a to je třeba pan Kalousek nebo Martin Roman, nikdy do tepláků nedostaneme, to není ani důležité. V případě pana Kalouska by stačilo, kdyby byl donucen třeba odejít z politiky. Myslím, že pan Kalousek je ten největší ďábel v české politice. To je lucifer, to je to největší zlo. A ne proto, že zvyšuje daně, ale kvůli tomu, jak se chová a jaký je. O Nečasovi si myslím, že je to pořád slušný člověk, ale je to taková figurka v rybníku Kalousků. A nemá sílu s tím něco udělat. V šachu ho drží právě Kalousek, protože i Nečas byl na MPSV. A co jsem tak pochytil od lidí \"dobré vůle\", tak i po tehdejším ministrovi Nečasovi může vypadnout nějaký kostlivec. Tak jak vypadl kostlivec z doby předsednictví EU u pana Vondry, kterého rovněž drží Kalousek na drátkách. Vondra je taky velmi slušný, pouze manažersky nezvládl předsednictví. Ve firmě by byl okamžitě vyhozen a trestně popotahován. Myslím si, že by z vlády měl odejít. Ale jsem přesvědčený, že peníze z ProMoPra neukradl, jen je manažersky neuhlídal a rozkutálely se mu. 

Anonym 86830 02.05. 20:20
Říkáte, že vycházíte z toho, co se řeklo nebo napsalo. Sešly se vám poté, co Kalousek reagoval trestním oznámením, nějaké konkrétní důkazy nebo náměty od lidí? Jen dnes do kanceláře přišly dva dopisy. Něco už mám. Mým úkolem na obranu ale nebude hledat důkazy na Kalouska. To není moje práce. Já ty důkazy mám. On je spojen se zakázkami, které buď vůbec nebyly, nebo byly pokřivené, ať už na ministerstvu obrany nebo teď v případě softwaru na MPSV. Když soutěž není, automaticky by to měl být signál, že tam korupce byla. A ve chvíli, kdy jsou zakázky v miliardových hodnotách, tak je prostě jasné, že z toho vypadne nějaká provize. Toto je pro mě dostatečný důkaz, že si pan Kalousek nějaké peníze nakradl. Jestli to byly miliony, nebo miliardy, je naprosto jedno. To, že je nejbohatší Čech, je nadsázka, blbost, to samozřejmě není pravda. Každý ví, že nejbohatší Čech je pan Kellner. Jsem přesvědčen, že Kalousek v korupci jel a jede. A že je jen nejbohatší politik, ne nejbohatší člověk.rnAle důkazy pro to nemáte. Jen usuzujete z toho, co bylo napsáno.rnMám důkaz. Důkazy jsou to, že u zakázek, které byly vypsány, buď soutěž neproběhla, nebo proběhla prapodivně. To je důkaz korupce. Kalouska nikdy nedostanete do tepláků, ani Martina Romana pravděpodobně ne. Nikdy se nedostaneme k penězům pana Kalouska, to je jasné. O soutěžích řádově v hodnotách miliard rozhodují politici. Aby kvůli tomu mohli někoho zavřít, musí soud najít důkazy, ale ten důkaz se nikdy nenajde. Víc dokazovat nemusím, já čtu noviny. Pan Kalousek má tak špatné jméno, že mám právo opakovat, co si myslí ostatní. Pokud to trestní oznámení poslal, tak mi hrozí až dva roky. Je tam ale důležitý bod, který ten soud bude zkoumat, a to, zda tím, co jsem napsal, můžu poškodit jeho dobré jméno.A vy se domníváte, že žádné nemá.rnPřesně tak. Já jsem nemohl poškodit jeho dobré jméno, to je ten hlavní bod, který bude pro mě z hlediska obhajoby klíčový. Přinesu tam ale spoustu podnětů.

Anonym 86830 02.05. 20:18
To největší rýpnutí bylo, když jsme s nadačním fondem proti korupci Karla Janečka dali návrh ÚOHS na zastavení plnění zakázky na programy MPSV za dvě miliardy korun. Myslím si, že aniž jsem jeho jméno při té příležitosti zmínil, jsem ho opravdu nas..l. Pak, když jsem na relativně neznámém webu řekl tu památnou větu, že Miroslav Kalousek je nejbohatší Čech a nakradl si miliardy, ho to asi vytočilo. Volal mi, byl opravdu hodně nasr..ý, položil telefon. Volal i Karlu Janečkovi z fondu, plácal nesmysly, včetně toho, aby mě Janeček z toho fondu vyrazil. Ten z toho byl taky v šoku. Kalousek reagoval tím, že podá trestní oznámení. Přitom takových věcí se už o něm v novinách napsalo mnoho. Asi to byla souhra náhod, kvůli které přestal uvažovat racionálně. Chytrý politik ví, že je nejlépe, když takové věci vyšumí.

Anonym 86830 02.05. 20:18
A vy osobně? Vy jste se s něčím podobným přímo od pana Kalouska nesetkal? Zcela jsem procitl z představy o Kalouskovi, který už těch kšeftů nechal, před Vánocemi, když jsem se s ním setkal při focení do MF DNES. Řekl jsem mu, že ministr dopravy dobrovolně a zbytečně posílá půl miliardu do Českých drah, že ty peníze defrauduje, a jestli mi s tím není ochoten nějak pomoci. On mi odpověděl: \"Žalujte Českou republiku,\" a utekl. Zase jsem za ním došel pár metrů a zkoušel jsem to znovu, prostě jsem si připadal jako největší vlezdopprrdelka na světě. A on zase přede mnou utekl, ani se se mnou nerozloučil a vypadl. To mě strašně zlomilo.

Anonym 86830 02.05. 20:17
Kalousek byl za své působení na ministerstvu obrany, kde byl na počátku své politické dráhy působil náměstkem, často kritizován. Byla mu připisována odpovědnost za několik kontroverzních zakázek, z nichž měl údajně profitovat jeho přítel zbrojař Richard Háva a společnost Omnipol. Vyšetřování těchto kauz, stejně jako dalších stížností na Kalouskovo počínání na ministerstvu, ale žádná pochybení neprokázalo.Proč jste si \"vybral\" zrovna Kalouska? Máte s ním nějakou negativní zkušenost? Já jsem si ho nevybral. Je asi nejdéle sloužícím politikem ve vysokých funkcích a mám pocit, že je i nejvíc kontroverzní. Hodně se o něm píše a mluví právě v souvislosti s velkými zakázkami, ať už na ministerstvu dopravy či v souvislosti s programem na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), co tam (ministr) Drábek s (náměstkem) Šiškou nějak uklohnili. Já jsem pouze řekl, co si řada lidí myslí, a shrnul jsem to do jedné věty.

Anonym 86830 02.05. 20:16
Ze zdrojů:|Nechali jsme nejbohatšího člověka v této zemi - díky miliardovým tendrům na obraně, díky smlouvě na výběr mýta s firmou Kapsch, což je také jeho práce, i díky softwaru pro ministra (sociálních věcí Jaromíra) Drábka, v němž má dle mých informací také prsty - dělat ministra financí. Jak může politik, který toto organizoval a s velkou pravděpodobností si nakradl hezké miliardy, být šéfem státní pokladny? To je opravdu kozel zahradníkem,? uvedl Jančura v rozhovoru pro server Českápozice.

Anonym 86830 02.05. 20:15
O panu Kalouskovi jsem řekl, že je nejbohatší politik. Bylo to přepsáno jako nejbohatší Čech. Za to se omlouvám ? je pouze nejbohatší politik. A trvám na tom, že si nakradl miliardy. Pan Kalousek na mne podal trestní oznámení. To podezřele rychle vyšumělo. Novináři a já jsme ho vyzvali, aby v trestním oznámení pokračoval. A on slíbil, že na mne podá občanskoprávní žalobu, která by už nemohla skončit v koši.rnPane Kalousku, já Vás vyzývám, splňte svůj slib a podejte na mne žalobu, že jsem lhář, abych mohl shrnout Dílo a život pana Kalouska? a dát do kupy informace, které potvrdí, že jste si za svůj politický život musel nakrást minimálně miliardu korun.

Anonym 86830 02.05. 20:14
\"Nechali jsme nejbohatšího politika v této zemi ? díky miliardovým tendrům na obraně, díky smlouvě na výběr mýta s firmou Kapsch, což je také jeho práce, i díky softwaru pro ministra Drábka, v němž má dle mých informací také prsty ? dělat ministra financí, říká Jančura v rozhovoru.

Anonym 46075 02.05. 19:59
Peníze za nic nedělají,to je heslo deblbbloku,který byl odstavený od koryt.Sice Mrsin neumí česky,počítat,ale drát omprachy se bude pořád.Takove podmínky měly jen komunistické kádry,tak Mrsine přiznej se.

Anonym 86830 02.05. 19:46
Mršín tady jenom přiznal - nemusíte dělat vůbec nic, nemusíte ani vůbec nic umět, stačí, když jste voličem Kalouskovců a sedíte už roky na pěti židlích, odkud vám za nic plynou prachy.. A jelikož prachy docházejí, tak Mršín je celý hin z tenčících se penězovodů. A proto denně nasazuje proti Babišovi a celé vládě. Když byli u koryt zloději, penízky se sypaly i jemu bůhví z čeho všeho.. Prostě u takových lidí jako je Mršín, je všechno a jen o prachách.

MÍCHAL 18512 02.05. 19:26
Ty jsi dobře placený provokatér Mašíne.Vím to déle než si myslíš.Pracuj.Neohlížej se na nic a nikoho - podle instrukcí.Pracuj víc abychom věděli přesně jak vypadají prodejné dě.ky.

MÍCHAL 18512 02.05. 19:25
Ty jsi dobře placený provokatér Mašíne.Vím to déle než si myslíš.Pracuj.Neohlížej se na nic a nikoho - podle instrukcí.Pracuj víc abychom věděli přesně jak vypadají prodejné dě.ky.

MÍCHAL 18512 02.05. 19:24
Ty jsi dobře placený provokatér Mašíne.Vím to déle než si myslíš.Pracuj.Neohlížej se na nic a nikoho - podle instrukcí.Pracuj víc abychom věděli přesně jak vypadají vo..vé.

Anonym 46075 02.05. 19:22
Jenom iddiot teď prodává podíly a akcie,když jsou na nízké ceně.Ted je čas pro nákup.Mrsin je padly na kebuli.

Anonym 86830 02.05. 18:38
Jenom iddiott se chlubí s tím, co údajně má.. Nedivím se, že závidí Babišovi a celé roky tady bude klofat takový nýmand, který vlastně nic nedělá, protože nic neumí. Ani tu češtinu. TUPounek.

Anonym 86830 02.05. 18:35
Mršín prý sedí ve firmách. Pokud vím, tak dřepí 24 hodin denně u těchto stránek, TUPounek.

Anonym 46075 02.05. 16:32
Mrsine,nepředváděj se,stejně ti to nikdo nevěří.

Anonym 46075 02.05. 16:24
Spořicí účty jsou nevýhodné,my jsme investovali do nemovitostí a zlatá.Aspon mám na to vliv a nemusím čumět na schůzích.

Mašín 81182 02.05. 16:21
Tak zrovna u jedné prodávám svůj podíl se solidním ziskem. Kvůli tomu se podíly ve firmách kupují. Ty to bohužel nemůžeš pochopit, když tvojí jedinou investicí v životě byl spořící účet s 0,5% úrokem.

Anonym 46075 02.05. 16:18
Mrsine dělat tajtrliku do počtu by mě nebavilo a ještě nemít vliv na hospodaření se svými penězi už vůbec ne.Uz ty tvoje firmy nemohou ulevat prachy jako za vlády deblbbloku,tak to ti vadí,proto ta zlost se ukřivděnost.

Mašín 81182 02.05. 16:15
Babiš něco vybudoval? A co jako? Takže, když ti zloděj vykrade byt, tak taky něco buduje?

Mašín 81182 02.05. 16:13
Kdyby si nebyla hloupoučká, tak firmu řídí jednatel a ne společník. Společník pouze vlastní část firmy.

Anonym 46075 02.05. 16:12
Tím se Mrsine chlub,že děláš celý život howno.Pak se nedivím,že závidíš panu Babišovi,který něco vybudoval.Ty jen čumíš u stolu a na nic nemáš vliv,no to bych raději šla past krávy.

Anonym 46075 02.05. 16:09
Mrsin sedí v pěti firmách a nemá na ně,chvála Bohu,vliv.Vetsi howadinu nevymýšlím,ty Mrsine vždycky pobavís.Ty už nevíš jak by jsi se zviditelnil,chvalidupo.

Mašín 81182 02.05. 16:07
No a? A to si představ že v těch firmách sedím několik let a nic nedělám.

 <<nové   starší>> 

1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11650 11700 11750 11800 11850 11900 11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500 12550 12600 12650 12700 12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300 13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350

světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti