Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Andrej Babiš diskuse strana 15100

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Mašín 81182 24.11.2019 10:24
má být plus(smrt) mínus(život)

Mašín 81182 24.11.2019 10:23
Pro 46113 rnJe pravda, že náckové vraždili hlavně na základě rasy. Tento typ selekce vychází ze sociálního darwinismu, který vznikl v 19. století, takže nic nového, jak se nám tady snaží nakukat pitomio 86830. Sociální darwinismus právě hlásá, že můžou přežít pouze nejschopnější a nejsilnější. To, že Hitler selektoval lidi nejen na základě rasy svědčí i Akce T4. Tato akce šla napříč rasami a týkala se i \"árijců\". Předehrou k akci T4 byl přísně tajný výnos Říšského ministerstva vnitra ze dne 18. srpna 1939, podle něhož měly všechny porodní asistentky a vedoucí lékaři porodnic hlásit Říšskému výboru k vědeckému podchycení těžkých geneticky a dědičně podmíněných onemocnění všechny nově narozené postižené či znetvořené děti. Pod tuto akci spadaly také děti do 3 let. Věková hranice se pak v průběhu války posouvala až dosáhla 16-17 let. Rozhodovali na základě písemných podkladů a děti hodnotili znaménkem (smrt) nebo ? (život). Rozhodnutí o eutanazii muselo být jednomyslné. V případě nejednoznačného výsledku se provádělo dodatečné šetření.Děti byly usmrcovány ve speciálně pro tento účel zřízených odborných dětských odděleních. První takovéto oddělení vzniklo v Gördenu u Brandenburgu pod vedením Hanse Heinze. Postupně pak vznikala další centra dětské eutanazie v Německu, Rakousku a Polsku. Po dětech přišli na řadu i dospělí. Celkem bylo v letech 1939?1945 povražděno asi 200?250 tisíc postižených. Z toho asi 5 tisíc dětí.

Anonym 46113  67 let 24.11.2019 09:53
Prosazováním eura si Topka sama pod sebou podřezala větev.Tak jim třeba.

Anonym 37249 24.11.2019 09:48
Top 09 prosazuje euro, migranty, prolomení Benešovy dekrety. O tom to je. Ale ještě bude ve hře,Klaus,to je vlastenec.

Edik 78323 24.11.2019 09:47
Mašín je mamlas,řadové sestry byli za každého režimu,je to h?up.

Anonym 46113  67 let 24.11.2019 09:16
Rasismus preferuje lidí jedné rasy,ale tento výzkum hodnotí podle charakteru,empatie a inteligence.To jsi opravdu tak pitomá?

Edik 78323 24.11.2019 09:12
Vedoucí opič? packy Burešová si dnes bude hodovat ,včera se ji podařilo potáhnout z potravinové sbírky,několik sardinek,to budou v ústavu hody..

Marcela 9466 24.11.2019 09:11
O9.07 A co to tedy je,když ne rasismus blbko??

Edik 78323 24.11.2019 09:09
Pěkný den všem zdravým lidem Mařenky a Burešové se to netýka..

Edik 78323 24.11.2019 09:08
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košili v sekáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou modré jelita.Burešová dnes bude asi kráásně,přeji rozevřený rnden..ANO už je o mnoho mnoho líp,ať žije neuplatný Andrej Babiš..

Marcela 9466 24.11.2019 09:07
ANO,utratit,rozprodat,. . . . Úspory,rezervy a žít na dluh.Politika stburešovy tlupy.(Vzácné kovy).

Anonym 46113  67 let 24.11.2019 09:07
Marcelo,zase dokazujes jak jsi hloupá.S rasismem to nemá nic společného.Poradne cti,mezi těmi 10% jsou lidé bez ohledu na rasu a vyznání.Ty nechápeš nic.

Edik 78323 24.11.2019 09:06
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košili v sekáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou modré jelita.Burešová dnes bude asi kráásně,přeji rozevřený den..

Marcela 9466 24.11.2019 09:06
ANO,utratit,rozprodat,. . . . Úspory,rezervy a žít na dluh.Politika stburešovy tlupy.

Edik 78323 24.11.2019 09:04
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košili v sekáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou na modré jelita.

Edik 78323 24.11.2019 09:02
8:16 jsi blbá? Jsem!! Co dělá Maxipes Fík,už jste mu zrzavému kryplovi koupili košikiv sakáču Burešová? Kolik je 2x2 času jsi měla dost.Víš kolik % mají tví Tuponí09\"? Pouhých 3,3% a božské ANO 33-35%\"..\"..Vzhůru na Letnou na modré jelita.

Marcela 9466 24.11.2019 08:16
21:58 = Jsi Adolf Hitler?

Anonym 86830 23.11.2019 21:58
Režim nerežim, vědci svou dlouholetou studií lidí konstatovali, že jen 10% lidí by se ideálně mělo množit, protože mají všechny vlastnosti, které je třeba mít. 90% lidstva na planetě by neprošlo. V tom není žádná politika, je do dané. 10% ku 90%, aneb slušnost (empatie, charakter, přirozená inteligence a pokora) versus swině.

Mašín 81182 23.11.2019 21:33
Režim dostal pod kontrolu alespoň část kléru, ale hlavně došlo k získání kontroly nad nemovitostmi řeholnic, který přešel pod správu Náboženské matice. Ta jej posléze přerozdělovala státním institucím např. národním výborům. Celková hodnota zabaveného majetku činila cca 475 milionů Kčs.

Mašín 81182 23.11.2019 21:32
Posléze probíhaly politické procesy proti řádovým sestrám, které hlavně sloužily k zastrašování a definitivnímu zničení řádů. K tomu využíval komunistický režim propagandistickou kampaň, kterou použil na nejvýznamnější ženské řády v Československu.

Anonym 46113  67 let 23.11.2019 21:32
Je to všechno omlidech.Pamatuju se na hlavní sestru na pooperačním.Byla to kovaná soudružka a předsedkyně KSČ v nemocnici.Ale jeji oddeleni bylo vzorové,její sestry kmitaly.Sama nakoupila kráječe na ovoce a stále kontrolovala oddělení.Jeji přístup byl vždycky lidský.Zvlaste dbala na hygienu a přístup k tekutinám.To už se dnes vidí málo.Z KSČ nikdy nevystoupila,ale naučily jsme se od ní hodně.Nezalezi v jaké straně člověk je,ale jak ho vychovali a vstepovali mu úctu ke starému,nemocnému člověku.

Mašín 81182 23.11.2019 21:32
V roce 1953 byl vypracován plán na zrušení všech ženských řádů a kongregací. Měl následovat povinný odchod sester do civilního zaměstnání. Tento plán byl nazván Akce B a měl se uskutečnit k 1. červenci. V tomto roce však po smrti Stalina a Gottwalda proběhlo ve Východním bloku několik nepokojů, proto se českoslovenští komunisté uchýlili k postupnému vytlačování řeholnic z veřejného života. Řeholnice byly perzekvovány, nuceně stěhovány, podrobovány politickému školení, bylo omezeno přijímání novicek a používány další represálie, kterými jim komunistický režim ztrpčoval každodenní život.

Mašín 81182 23.11.2019 21:31
Ani StB nezůstávala nijak pozadu a snažila se co možná nejvíce narušit život řeholnic. Dokonce vysílala k řeholnicím své informátorky, ale účinek bylo často opačný, řeholnice se ještě více semkly a celá situace došla do stavu pasivní rezistence až odporu. Státní orgány se snažily různě znepříjemňovat řeholnicím život, proto byly nuceny pracovat v těžkých podmínkách, ve škodlivém prostředí nebo byly ubytovány v nevyhovujících prostorech. I přes tyto nepříjemnosti se řeholnice nevzdaly svého života.

Mašín 81182 23.11.2019 21:30
Řeholnice měly být politicky zpracovány a byl na ně vyvíjen psychologický nátlak, aby dobrovolně opustily řád a odešly do civilu. Odchodem do civilu by se vyhnuly internaci, ale této nabídky využilo jen málo řeholnic. Výjimku tvořily Sestry apoštolátu sv. Františka nebo Schönstattské hnutí, které po tomto postupu mohly fakticky vykonávat svůj apoštolát. Členky těchto řádů pracovaly jako pečovatelky a nadále tajně pokračovaly ve svém řádovém životě.

Mašín 81182 23.11.2019 21:27
U výslechu se ocitla i ona, příslušníci StB ji přišli zatknout do Domova důchodců. Hledali mě, zrovna když jsme připravovali biblickou hodinu pro vysokoškoláky. Odvezli mě někam na Červený vrch. Chtěli vědět za každou cenu, kdo z vysokoškoláků k nám chodí. Nejdřív se ptali pěkně, pak ohavně. Když už jsem nevěděla, jak dál, tak protože jsem byla v uniformě sestry, řekla jsem, že se musím okamžitě vrátit ke svým pacientům: ?Buď mě pusťte, nebo zařiďte za mě službu.? Pustili mě a přitom mi řekli: ?Budiž vám země lehká, lhala jste,? popsala průběh výslechu.

Mašín 81182 23.11.2019 21:26
Na Květnou neděli 27. března 1983 Státní bezpečnost provedla v těchto malých komunitách razii. Začala přesně v sedm ráno, kdy vstoupila policie. Pobrali všechno náboženské a šestnáct sester a bratří šlo do vazby. Byli tam i staří a nemocní otcové, kteří potřebovali léky. Tak jsme po nocích sháněly právníky, kteří by zařídili, abychom za nimi mohly jít a léky jim přinést,? vypráví sestra Milada.

Mašín 81182 23.11.2019 21:25
Chodili sklepem nebo jsme jim my sestry dávaly navštívenky od pacientů, aby se mohli prokazovat, že jdou za někým ze staroušků. Také za námi chodily dívky. Dělaly uklízečky a přitom se s námi modlily. Pak si často dělaly zdravotnické školy a sestěhovávaly se do malých domků. Tak vznikaly malé komunity. Vše bylo samozřejmě velmi tajné,? vypráví Milada Anna Kopecká. Říká, že během normalizace její řád přijal šestnáct nových sester.

Mašín 81182 23.11.2019 21:25
Často se v té době setkávala s prosbou nemocných starých lidí, aby nebyli z domova důchodců odváženi do nemocnice. Přáli si zemřít tam, v péči řádových sester. Domov důchodců také začal přitahovat děvčata toužící sloužit bližním, a studenty se zájmem o náboženství z okolních kolejí. Sestry vyšly zájemcům o duchovní osvětu vstříc a začaly organizovat biblické kroužky a výuku teologie, což byly v době socialismu zakázané aktivity.

Mašín 81182 23.11.2019 21:24
Areál Domova důchodců tvořily tři domy plné ležících starých lidí. Na našem oddělení jsme měly osmdesát pacientů a za rok se to celé vždy vyměnilo. Za dvacet let, co jsem tam působila, tam zemřelo 1 600 staroušků,? vzpomínala.

Mašín 81182 23.11.2019 21:24
V době uvolnění v roce 1968 se mohly řádové sestry vrátit do Prahy a začít pracovat jako zdravotní sestry v Domově důchodců v Šolínově a Thákurově ulici v Praze 6 ? Dejvicích. Sestra Milada vzpomínala, že v domově při jejich příchodu panovaly strašné hygienické podmínky. Stala se staniční sestrou a pustila se do nápravy. Sestry začaly o umírající pečovat s křesťanskou láskou, místo proměnily v důstojné místo pro poslední chvíle života. Podmínkou bylo, abychom tam chodily v civilu. Biskup Tomášek s tím souhlasil a pak tam za námi chodil a doprovázel staroušky při umírání.?

Anonym 86830 23.11.2019 21:05
To je přesně pracovnice, která tam zapadá už podle slovníku. Nenávist k lidem, zvláště ke starým, je toho jen dalším důkazem.

Ludva 46228  39 let 23.11.2019 21:03
Moje milá Bakala a á. Kníže pekel Top 0 si naBakala do plíny. Piráti voní Bakalou.

Anonym 46113  67 let 23.11.2019 20:59
830 potvrdilo se,že Lora maká v LDNce,její slovník je přesně ten samý jak popisují ve článcích.Odpor k někomu vzdělanému je taky její parketa.

Anonym 86830 23.11.2019 20:53
Není to věc politiky, je to věc lidí, empatie, charakteru.., a ten ani komouši ani žádní politici neovlivní. Jak jsou lidi vychovaní. To není tak, že by vychovaný charakterní člověk s empatií se změnil, protože zvolili takovou a takovou stranu. To je směšné tvrdit. Charakter člověka je určen výchovou do dvou-tří let, jak řekl světově uznávaný pediatr Josef Švejcar. I tady vidíme, že lidi jsou tací, jací jsou a co dokážou psát za zvěrstva. To žádná vláda nezmění, je to jen a jen o lidech a o tom, co v nich skutečně je.

Anonym 46113  67 let 23.11.2019 20:52
Masine,zase kecáš.Babicka byla v nemocnici v roce 1974.Radovych sester tam bylo deset.

Anonym 86830 23.11.2019 20:47
LDN NEVYJÍMAJE. rnAnonym 46113 67 let23.11. 20:28rnBohužel se to děje i v LDN.

Anonym 46113  67 let 23.11.2019 20:46
Byla chyba zrušit poplatky v nemocnicích a u lékaře.To se nepovedlo.Bohuzel řadových sester je čím dál méně.Ale péče o nemocné,to byla jejich náplň práce,měly soucit s lidmi.Dnes jsou lidé čím dál agresivnejsi,vidím to v práci.

Mašín 81182 23.11.2019 20:36
No vidíš, řádové sestry STBáci likvidovali a dnes je STBák tvůj guru.

Anonym 46113  67 let 23.11.2019 20:33
Neumyji,

Anonym 46113  67 let 23.11.2019 20:33
I když si objednáte pečovatelskou péči domu,situace také není růžová.Praci oflaknou,starecky neumějí,nestarají se jestli vzal léky.Takze ani péče doma nic nevyřeší,pokud pečovatelky nemaji k lidem vztah.Moje babička byla po mrtvici v nemocnici a nemohla si vynachválit řádově sestry.

Mašín 81182 23.11.2019 20:32
Situace se změnila, když vláda pravice zavedla poplatky v nemocnicích. Měsíční pobyt na LDNce vycházel na 3 tisíce a to si hodně lidí rozmyslelo odkládat svoje rodiče. Po zrušení poplatků opět LDNky praskají ve švech.

Anonym 46113  67 let 23.11.2019 20:28
Bohužel se to děje i v LDN.Kdysi jsem musela mít povinnou praxi v nemocnici.Sestry na nic neměly čas.Na stolku nechaly celé jablko,i když věděl,že bez nakrájení ho seniorka nesmí.Rano se v sesterne cpaly jídlem a pokud někdo zvonil,tak mi řekly,že zvoní pořad,ať si toho nevšímáme.Je to už hodně dlouho,ale vidím,že se situace nezměnila.

Mašín 81182 23.11.2019 20:26
ANO, před nástupem komoušů a STBáků lidé dožívali doma. Komoušové naučili lidi odkládat své staré rodiče do ústavů pod heslem : o vše se postará stát. Tato vláda místo toho, aby finančně podpořila dožívání starších občanů doma tím, že jim sníží daně, tak svou sociální politikou toto odkládání starších občanů jenom podporuje.

Anonym 86830 23.11.2019 20:24
To je vizitka každého národa. Jak se staví ke svým potřebným, dětem, seniorům, nemocným.

Anonym 86830 23.11.2019 20:22
pokračování:rnSvědectví pečovatelky: Kradou jídlornToto chování pečovatelek je bohužel každodenní realita ve většině domovů pro seniory, někde více, někde méně. Pracovala jsem 13 let jako pečovatelka, naposledy v XX. A tam byste také koukali, jak se s klienty zachází. Když jim jednu někdo neubalí, tak se s nimi pečovatelky baví jako s hadrem. I s tím psem se bavíte lépe. Každou chvíli vulgárně oslovují klienty, probírají nad nimi jejich přirození, smějí se při úmrtí klientky, že dali paní do rakve zimní bundu, péče strašná, krade se klientům jídlo, ráno dostává každý klient třeba dva rohlíky a něco k tomu a pečovatelky to dělají tak, že se dá každému jeden rohlík, který se jen namaže máslem ? v lepším případě ? a zbytek rohlíků a třeba salám sbalí, polévku dostane jen ten, kdo se nají sám. Ostatním se polévka ani nedá, protože to trvá dlouho, než ji klient sní. Pokud to jen trochu jde, klientům se krade i druhé jídlo, třeba buchty, knedlíky atd., svačinu dostane jen ten, kdo by mohl říct, že ji nedostal. Pitný režim jen na zapití léků, pokud se neumí napít sám, má smůlu, z 12hodinové pracovní doby se tam 5 hodin pracuje a 7 hodin prosedí pomlouváním, píší si samy pochvaly, aby dostaly prémie. Ti lidé jsou chudáci, když jim pečovatelka každý den říká: Co jste to vychovala za syna, když na vás kašle a nepřinese vám novou košili atd. Nebo: Jó, když se vám u nás nelíbí a máte kecy, jak se o vás špatně staráme, tak si táhni domů, ať se o tebe stará tvoje rodina, která na tebe sxxe. Neříkám, že jsou takové všechny, to určitě ne, ale třeba v tomto domově je to horor. rnKřik a malý zájemrnMoje maminka byla také klientkou domova XX a její život tam skončil rychleji, než jsem čekala. Chodila jsem za maminkou pětkrát týdně v různých časech, takže jsem chod oddělení znala velice dobře. Na chování personálu, když jsem byla tam, si nemohu stěžovat. Maminka mi ale sama občas řekla, že na ni sestry křičí. Vysvětlila jsem jí, že to nemají lehké a že když neposlouchají?, tak musí zvednout hlas. Celý život jsem učila, tak vím, že to je někdy účinná metoda. Maminka byla částečně pohyblivá, ale trpěla závratěmi, takže se nesměla sama pohybovat. A v tom byl ten největší problém. Nedovedli zajistit, aby se sama nepohybovala. Mnohokrát se tedy stalo, že jsem přišla na pokoj a maminka ležela na zemi. Většinou se to obešlo bez vážnějších zranění, jen modřiny a rozbitá hlava. Nepodařilo se mi se sestrami domluvit, aby zvýšily dohled a aspoň nechávaly otevřené dveře (velice často jen posedávaly v jídelničce proti maminčinu pokoji). Poslední pád byl fatální, zlomila si krček. Přestože maminka byla velká bojovnice, v 92 letech už tuto operaci nezvládla a po 6 týdnech zemřela.  rnNapsala jsem panu řediteli dopis (v případě zájmu Vám ho mohu přeposlat), kde jsem tuto situaci popsala a upozornila i na další problémy (zejména v hygieně klienta), ale tento můj dopis zůstal bez odpovědi.rnPátrání reportérů bude pokračovat čtvrtou částí minisérie Ve stínu Slunečnice.... (zkráceno)

Anonym 86830 23.11.2019 20:20
pokračování:rnObdiv statečné pečovatelcernRáda bych touto cestou poděkovala statečné pečovatelce Gabriele Lhoťanové. Její odvaha mě ujistila v mém pohledu na sociální služby, kde jsem od roku 2006 také pracovala. Musím konstatovat, že to, co se děje v Ostravě, je bohužel běžná praxe. Vedení těchto zařízení se zbavují personálu, jako je Gabriela. Nechápeme, jak je vůbec možné, že tyto praktiky, ačkoliv se o nich ví, jsou stále tolerovány. S pozdravem pečovatelka, která prošla domovem XX.rnMy si stěžovali, on to odnesl?rnTaké mám zkušenost, kdy jsem měla dědečka ve XX. Hrozná potíž se vším. A když jste si stěžoval, tak to odnesl on, který tam, chudák, byl. Neochota ? mohl zvonit na sestru, jak chtěl, a nepřišla. Každý měsíc si sám volat a žádat o rehabilitace a cvičení. To není normální. A doktorka vám řekne: To zase voláte vy, jo? Po této zkušenosti jsem tenkrát psala i starostovi, co se tam děje. Ale nijak to nepomohlo. Pán, který s ním byl na pokoji, mi vždy říkal: My víme, kdy si stěžuješrnUčila jsem personál zaklepat a zdravit?rnPřed lety jsem v domově XX měla maminku a dnešní reportáž mi obnovila vzpomínky na dobu, kdy maminka zemřela, jak se chovali zaměstnanci, co si dovolili a jak jsem to musela řešit stížností až u zřizovatele, nicméně jsem si naivně myslela, že se něco změnilo. Dnes vidím, že je to v domově snad ještě horší. Jen malý dodatek, v době, kdy maminka byla ještě docela v pořádku, jsem místní personál učila třeba klepat na dveře a zdravit klienty. Protože jsem to za maminkou měla velmi blízko, byla jsem tam denně a v kteroukoliv dobu, takže jsem byla svědkem, že personál vcházel do pokojů klientů bez klepání a zdravení. Vznesla jsem námitku a trochu se to zlepšilo. Děkuji Vám, že lidem ukazujete, co se kde děje.rnSestry jí nadávaly, že je tlustá?rnMáme s tím bohužel také zkušenost v domově důchodců ve XX. Babička byla po vážné mozkové mrtvici, nechodila a ochrnula na celou levou stranu. Ruku nerozhýbala a byla na tom špatně, zatímco sestry jí nadávaly, že je tlustá, že má prosit, když něco potřebuje, a za vše děkovat a o vše si říci a podobně. Říkaly jí, že už nikdy nebude chodit, prostě samá hnusná slova, věty Bylo mi z toho vždy špatně, babička pak jen brečela. Pak se její zdravotní stav zhoršil, dostala druhou mozkovou mrtvici. V té době byl domov důchodců zavřený kvůli chřipkovému období, nás za ní vůbec nechtěli pustit, abychom se ujistili, že je v pořádku, protože babička nám nezvedala telefon a my vůbec nevěděli, že prodělala další mrtvici. Zavolali záchranku a nám pak volali, že ji odvezlarnzáchranka a že na tom není vůbec dobře. Z nemocnice nám volali, že se máme přijet s babičkou rozloučit. Ona i přesto přežila, ale umírala dalšího půl roku. Bylo to něco šíleného, už nikdy bych nikoho nikam nedala. Je to něco fakt hnusného a zlého, jak se chovají k lidem. Ať si uvědomí, že jednou budou také staří a že se o ně také budou muset starat.... (zkráceno)

Anonym 86830 23.11.2019 20:20
pokračování:rnArogancernJsem dcera jednoho z klientů v domově XX, kde neomezeně vládne a velí XX. Náš tatínek je zde dlouhodobě ubytován, vybral si to sám, nikdy nic pořádně po personálu nepotřeboval. Obrat nastal ve chvíli, kdy prodělal těžkou mozkovou příhodu a stal se z něho bezmocný, na pomoc druhých odkázaný člověk. Navštěvujeme a ošetřujeme tatínka každý druhý den, jsme zdaleka a máme svoji práci a rodinu. Můžeme se podepsat pod Váš článek, přístup personálu je arogantní, tvrdý.rnNa naše prosby o to, aby tatínka ošetřili, dali mu např. kapky proti bolesti, jsme se setkávali s odmítnutím s tím, že mají jinou práci a my jim nebudeme diktovat, co mají dělat. Že taťka nemluví, nemůže se bránit a má strašné bolesti, je vůbec nezajímalo. Takhle se zdravotník, na němž jsou závislí staří, bezmocní, nemocní lidé, nemůže chovat a navrhujeme, aby byla sestra XX odvolána ze své funkce. Několikrát jsme si stěžovali i vrchní sestře, ale ta vše kryje. Několikrát jsme přistihli sestry, když jsme si neočekávaně kontrolovali léky dle seznamu, že tam mají jiný počet, což je strašné. Na stížnosti opět žádná reakce. () Za všechno můžeme my, rodinní příslušníci, protože pořád něco máme. A hlavně tam pořád chodíme, což je asi nežádoucí. Zaplatili jsme i rehabilitaci, tatínek se začal pěkně rozhýbávat. Výsledek je ten, že tatínek jim spadl, což odhalila až nemocnice, nám nikdo nic neřekl. Přestal se hýbat, má těžké proleženiny.

Anonym 86830 23.11.2019 20:19
pokračování:rnNenávist ke vzdělaným seniorkámrnVíte, pracovala jsem v jednom domově, který byl vyhlášen domovem roku. Ono být na oko nejlepší neznamená být opravdu nejlepší, pokud výsledky jsou na míru a vše je jen na oko. Dokonalá prezentace není vše a mnohdy spíše zakrývá skutečnou tvář domova.rnDívala jsem se na vaši reportáž a mohu potvrdit, že Slunečnice v Ostravě není jediným domovem, kde se takováto zvěrstva dějí. Žer, nemám jenom tebe, dělej? a ó paní profesorka se nám zase poxxala a to má vysokou školu? aj. jsem zažila na vlastní uši a oči v domově XX. Neustále se kryjí agresivní pracovnice, které za zavřenými dveřmi krmí seniory tak, že se vám udělá špatně, jak se dusí a jaké narážky ze strany zaměstnanců vychází. Některé seniory nechávali třeba půl dne zcela pomočené a pokálené s tím, že na to nemají čas Vedoucí pracovnice oddělení v té době, kdy jsem tam pracovala, společně s dalšími nenáviděla seniorky, které měly vysokou školu, a dávala jim to dost dobře vědět ? psychický teror a hrubé zacházení.rnJsem ráda, že tam už nepracuji. Svému zaměstnání jsem dávala vše a víc, než jsem musela. Práci jsem měla ráda, ale pokud bude vedení stále zastaralé a protekční ze známosti (viz XX) a nedá nikdy šanci novým a kvalifikovaným lidem v oboru, nikdy nevymizí z těchto organizací ten starý odér a vše zůstane ve starých a pohodlných kolejích. Byla jsem nevhodným člověkem, jelikož jsem se několikrát ozvala a nechtěla být součástí těchto zvěrstev.rnRadši bych se zabil?rnPo zhlédnutí dnešního článku na Seznamu zasílám link na stránky XX, kde ležela naše maminka. Po tom všem, čím jsme si prošli a nikdo s tím nechtěl mít nic společného, věřte, že bych raději spáchal sebevraždu, než bych tam měl skončit. Naši maminku jsme z bezpečnostních důvodů museli převézt do XX, kde bydlím. To už ale bylo pozdě, jelikož jí v XX zhoršili její zdravotní stav nepečováním. Smrt už pro ni byla vysvobozením..

Mašín 81182 23.11.2019 20:19
Pro 86830rnSamozřejmě, že jeho šance na zahojení jsou obrovské. Ale to vůbec neznamená, že se potřebuje zahojovat. Když mu to zahojení Babiš dal na zlatém táce, tak proč by se nezahojil.

Anonym 86830 23.11.2019 20:19
Špatné je to s námi co je týká dnešních zpráv - ohlasy na týrání starých lidí, viz níže:rn\"Tohle jste zažili vy. Čtenáři reagují svými zážitky na reportáž o ponižování seniorů\"rnJedná se o výběr ze vzkazů a e-mailů, které jste poslali do redakce po zveřejnění prvních dvou dílů investigativní série Ve stínu Slunečnice. Reportéři Seznamu Jiří Kubík a Nikola Zwrtková v ní dokládají, co se také děje za zdmi pečovatelských domů. Texty jsou záměrně anonymní, redakce identitu pisatel i zmiňovaná místa zná. rnSvědectví uklízečky: Měli hladrnPracovala jsem v XX dva měsíce jako uklízečka. Chování personálu ke starým lidem je katastrofické. A ty pacientky, co se nedokázaly samy najíst, trpěly hladem. Určitě to není v penězích, které ošetřovatelky dostávají na výplatu. Je to o hyenismu, který tyto ženy mají asi v sobě, a našly si místo, kde ho mohou ventilovat.rnNepřebalovali je?rnChci se vyjádřit k teď viděné ukázce ohledně domova pro seniory Slunečnice. Dělala jsem tu samou práci přes XX v domově pro lidi s demencí XX a totéž chování jsem vídala každý den. Na klienty mluvili sprostě, nepřebalovali je, zubní kartáčky měli neoznačené a špinavé v jednom kelímku. Poslala jsem podnět i na hygienu. Nejhorší je, to byl důvod k mému ukončení této profese, že když jsem si dělala kurz pracovníka v sociálních službách a měla povinnou praxi v domově pro seniory XX ? údajně pětihvězdičkový, že jsem se s takovým chováním setkala i tam. Probrečela jsem celé dny praxe, protože takové chování a starost? jsem nečekala. A došlo mi, že se takto chovají asi všude, když se tyto situace opakovaly i tady Podepisovala jsem tam mlčenlivost a hned vzápětí jsem zjistila proč Nemohu zapomenout na stoletou paní, která nebyla jediná, držela v sevřených rukou obvazy a sestra? jí pomocí injekce dávala pít? stylem, že jí vše najednou stříkla do pusy, paní celá mokrá, ale odškrtlo se, že dostala napít S jídlem to samé. Každý úsměv od těch starých lidí, kteří zjistili, že jsem nepřišla ublížit, tak ničil psychiku, že jsem to vzdala a k té práci se už nepřiblížila. Na podněty samozřejmě nikdy nikdo nereagoval. S pozdravem a poděkováním, že jste vše natočili a ukázali, co jsou tito lidé zač a čeho jsou schopni..

 <<nové   starší>> 

1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11650 11700 11750 11800 11850 11900 11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500 12550 12600 12650 12700 12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300 13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 17450 17500 17550 17600 17650 17700 17790

světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti