Oficiální stránky Václav Klaus
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Václav Klaus diskuse strana 3900

Jak na vás Václav Klaus působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:31
Po sametové revoluci najednou zmizeli všichni zlí komunisté a zbyli jen ti hodní. Nikdo se na jmenovaných zločinech nepodílel a vlastně se tak moc nestalo: měli jsme se přece celkem dobře. Komunisté určitě, nestraníci a třídní nepřátelé určitě ne. Oni jen se snažili o naše dobro, nikdo nechtěl nikomu ublížit a na zločinech se nepodíleli. To ti druzí. Opakuje se přesně situace s Němci po válce: oni také o ničem nevěděli, jen poslouchali rozkazy, bojovali za svou vlast a za vše zlé může jen Hitler. To on zavinil smrt padesáti milionů lidí. Jak to asi sám dokázal? Kolektivní vina nexistuje.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:30
USA a jeho presidentovi Wilsonovi vděčíme podstatně za vznik našeho svobodného státu, v roce 1918 za jeho obnovu po 2. světové válce i za sametovou revoluci. Je velkým nevděkem na tuto pravdu zapomínat. Nepřátelé Ameriky jsou i našimi nepřáteli. Všimněme si, že štvou proti USA stejně jako za komunistů. Jsou s nimi zajedno.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:28
Počet obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 mezi občany bývalého Československa je vyší, než se dosud předpokládalo. Podle nejnovějších zjištění Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu si srpnová okupace vyžádala 90 mrtvých, což je o 18 více, než uváděla předlistopadová ministerstva vnitra a obrany v oficiálních zprávách pro předsednictvo vlády. Uvedla to včera dokumentaristka ÚDV Milada Kadlecová.

Tehdejší údaje hovořily o 72 mrtvých, 267 těžce a 4 4 2 lehce zraněných. Kadlecová však na základě studia historických pramenů zjistila, že usmrcených bylo 90, těžce zraněných 301 a lehce 526. Podle ní však ani tato čísla nebudou konečná.

Normalizační Husákův režim průběžně lustroval. Objevil-li se někde bezpartijní šéf, předseda či ředitel, byl to malý zázrak či velká finta. Centrální seznam úhlavních nepřátel tzv. reálného socialismu obsahoval 6 3 3 5 jmen a měl jasný smysl: zahnat nepřátele režimu do kouta i s jejich rodinami, izolovat je, zbavit je možnosti kvalifikované práce, vyloučit je ze státní správy, ze sdělovacích prostředků atd., přičemž ono a tak dále bylo pružné a nekonečně široké.

Celkem poslali komunisté do vězení 262.0 lidí. 262 tisíc nevině odsouzených, někteří byli dokonce popraveni a nejméně stejný počet lidí, kteří takto přišli o manžela, děti, o rodiče a podobně. Za všechny tyto a mnohé další zločiny nebyl nikdo potrestán. Proč?

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:25
Důsledky na veřejný život byly děsivé včetně veřejného duchovního života. Zanikly všechny duchovně zaměřené spolky, časopisy a nebyla možná jakákoliv veřejná duchovní činost včetně vydávání knih. Za činosti tohoto druhu se chodilo do vězení, jako například za rozšiřování duchovních textů. Tak v době, kdy se budhista či komunista Fr. Drtikol (? ) radoval za vlády komunistů, okruh paní Heranové šel za rozšiřování duchovní literatury do vězení. Dnes o jejím hrdinství a statečnosti nikdo neví. Ušlechtilý Drtikol, který k jejímu osudu přispěl, se oslavuje: myslel to přece dobře. Otázka zní: Pro koho? Pro ateisty a zločince?

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:24
Komunisté z nás udělali guberni S S S R, který nás bezohledně hospodářsky vykořisťoval. Za statisíce tun uranu jsme nedostali ani korunu. Ani dnes nám Rusko nezaplatilo, co nám dluží a již nikdy nezaplatí. Jde o stovky miliard korun.

Výsledkem hospodaření komunistů byl celostátní úpadek, měnová reforma v roce 1953. Kromě vybraných soudruhů, kteří postiženi nebyli, nás všechny komunisté ožebračili. Za jednu starou Kč jsme dostali 2 haléře nové měny. Byli okradeni všichni, co si spořili celý život na důchod včetně sirotků. Tyto peníze prostě zmizely. Komunisté je prohospodařili.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:23
Hned po puči začaly hromadné vyhazovy žáků ze škol včetně středních. Nebyli vyhazováni pouze vysokoškoláci, ale i středoškoláci, kteří byli nekomunisté. Dále vzdělání bylo odepřeno všem, kteří neměli spolehlivý původ. Postižených byly statisíce.

Ze zaměstnání bylo propuštěno a zařazeno k lopatě desetitisíce inženýrů a doktorů. Bránický most byl podle nich pojmenován příhodně Mostem inteligence.

Vedení státu i podniků se octlo v rukách nevzdělanců zedníků, holičů, nádeníků, jejichž jedinou kvalifikací byla komunistická legitimace.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:22
Komunisté, kteří prohlašovali, že budují beztřídní společnost, která každému zaručí naplnění jeho potřeb, ve skutečnosti tak vytvořili ryze třídní společnost. Privilegovaní komunisté mohli vše. Práva vést rozuměj neomezeně vládnout, si dokonce odhlasovali jako zákon: Komunistická strana je vedoucí silou ve společnosti. Tím zdůvodňovali svou absolutní, nekontrolovatelnou moc nad nestraníky. Ti byli druhořadými občany, jejichž hlavní poviností bylo bez řečí poslouchat komunisty. Ti, kteří dostali nálepku třídní nepřítel, byli bezprávnými psanci, kteří mohli být pronásledováni, jak se kterému komunistovi zlíbilo.

Topák2 91696 29.06.2012 22:21
za krky na stromy ty komanče

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:21
Komunisté rovněž zavedli znovu sobotu, a dokonce i nevolnictví, neboli připsání k půdě. Platila pracovní povinost. Nikdo nesměl být bez pracovního poměru. V takovém případě se na dotyčného vztahoval § trestního zákona o příživnictví a trest nepodmíněného vězení.

Novodobé nevolnictví platilo pro obyvatele pohraničních okresů, bývalých Sudet. Vztahovalo se na ně nařízení, že jejich obyvatelé nesmějí být přijímáni do pracovních poměrů ve vnitrozemí. Jelikož musel být každý zaměstnán, občané produktivního věku se nemohli z pohraničí odstěhovat.

Obdobné bylo i postavení lidí z venkova, kteří byli družstevníky včetně jejich dětí. Nemohli, oni ani jejich děti, se odstěhovat jinam, pokud neměli souhlas vedení družstva. Proti jeho rozhodnutí odvolání nexistovalo. Když byl dotyčný kulak nebo dítě z kulacké rodiny, byl jeho osud na dlouhá léta zpečetěn. Nemohli ani studovat ani nalézt si lepší zaměstnání, pokud samozřejmě nebyli komunisty. Šlo-li o prospěch rodné strany, neplatila žádná omezení. Ta platila jen pro nestraníky a zvláště pro třídní nepřátelé.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:18
Co je zvláště zavrženi hodné je, jak se komunisté mstili na dětech. Tyto středověké metody, že děti platí za hříchy svých rodičů, ve 20. století obnovilo jen gestapo a komunisté. Děti třídních nepřátel a se špatným třídním původem nesměly ve velké většině studovat nejen vysoké, ale ani střední školy. Tím je poznamenali na celý život. Naproti tomu být dítětem komunistů znamenalo mít přednost při přijímání na všechny školy i před mnohem lepšími dětmi nestraníků. Takto celoživotně postižených dětí, které se nedostaly na školu, bylo mnoho desítek tisíc, ne-li statisíce.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:17
Nejostudnější kapitolu napsali komunističtí tyrani v případě těch svých obětí, které riskovaly životy v boji proti nacistické hrůzovládě. Pokud zůstaneme u letců, bylo jich podle odhadů historika Zdeňka Těšínského uvězněno či zavražděno 247, 126 z nich sloužilo u RAF. Československá poválečná ani světová vyznamenání nic neznamenala, řada letců byla uvězněna bez soudu. Když už je neuvěznili, alespoň je degradovali a odsoudili je i jejich manželky k podřadným povoláním. Před takovým osudem uprchlo do zahraničí celkem 450 československých letců, kteří bojovali na frontách druhé světové války.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:16
Symbolem žen, které režim ponížil, zavřel do žaláře a popravil, se stala právnička a politička Milada Horáková. Národní socialistka, za války vězněná nacisty, byla rok po převratu zatčena a ve vykonstruovaném procesu odsouzena za velezradu a vyzvědačství. Právě na jejím případu se plně ukázala krutost komunistických vládců a rovněž děsivá proměna, jíž prošla společnost. Od popravy Horákovou nezachránily ani protesty z celého světa, v dopise Gotwaldovi se přimlouval i Albert Einstein. Naopak doma se volalo po krvi po celou dobu procesu přicházely rezoluce, dokonce i od dětí ze škol, požadující pro Horákovou nejtvrdší trest.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:16
Ačkoli komunisté ve volbách v roce 1946 slibovali podporu malému a střednímu podnikání a ještě i ústava přijatá v květnu 1948 zachovává právo na soukromé vlastnictví podniků do 50 zaměstnanců, po nástupu k moci hodili sliby do koše a znárodněny byly všechny zbývající firmy. Tím se Československo stalo raritou i v regionu ani Polsko či Maďarsko zcela nevymýtily drobné podnikání. Po podnicích byla zkonfiskována půda, vesnici postihla kolektivizace. Komunisté vysídlovali rolníky, nejčastěji vesnické boháče.

Tyto represe postihly celkem 1629 farmářů. Protože museli odejít i s rodinami, celkem bylo postiženo odhadem asi pět tisíc lidí.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:14
Akce K proti církvi

KSČ chtěla od počátku přeměnit církev v poslušný nástroj moci. Prohlášení loajality po ní ale požadovala neúspěšně. Státní aparát zasahoval proti katolickým školám, spolkům a tisku. Po roce 1949 začali komunisté likvidovat kláštery v tzv. Akci K. Do centralizačních klášterů převezli 2376 mnichů. Poté začala likvidace 720 ženských klášterů a internace 10 tisíc řeholnic. Akci předcházely procesy s představiteli řádů. StB pronásledovala i křesťanskou mládež a omezovala církevní vzdělání.Řeholníci perzekvovaní v 50. a 60. letech komunistickým režimem. 361 osob bylo ve vykonstruovaných procesech odsouzeno dohromady k trestu 21 10 let a tři na doživotí. Perzekuce zasáhla také kněží a laiky.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:13
Smrtící hranice

V únoru 1948 přestaly platit cestovní pasy. Desetitisíce lidí se ale rozhodly odejít na Západ. Československo tak opouštěli ilegálně, různými způsoby. Po únoru 1948 emigrovalo 150 tisíc až 20 0 tisíc lidí. Pohraniční stráž jich 174 zastřelila (posledního v roce 1985). V dubnu 1951 byla hranice se západním Německem a Rakouskem obehnána drátěným zátarasem. Byl do něj pouštěn elektrický proud o napětí 3 tisíce 5 tisíc V. V drátech zahynulo 8 8 lidí. Po řadě protestů ze zahraničí stráž do zátarasů proud od roku 1965 nepouštěla.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:11
Procesy jako tragické divadlo

KSČ začala po únoru 1948 likvidovat své odpůrce. Za smyšlená provinění byly tisíce lidí odsuzovány až na doživotí a 241 dokonce k smrti. V roce 1949 poslal soud na smrt hrdinu 2. světové války generála Heliodora Píku. Žalobce Vaš a spol. sepsali dokumenty, které ho usvědčovaly z velezrady. Po procesu s představiteli nekomunistických stran (1950) byla oběšena Milada Horáková. Dalšímu procesu s církevními představiteli předcházel tzv. číhošťský zázrak (1950). StB zatkla kněze Josefa Toufara kvůli podvodu s pohybujícím se křížem v kostele. Kněz po brutálních výsleších zemřel. Režim se postupně vypořádal také s vojáky, kulaky, se sportovci a později i se soudruhy z vlastních řad (proces s Rudolfem Slánským).

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:09
Koncentrační tábory

Vybudoval je režim pro špiony a velezrádce při uranových dolech v Jáchymově, Horním Slavkově a Příbrami. V sedmnácti lágrech jich byly zavřeny desetitisíce. Na Jáchymovsku to byly například Rovnost, Svornost, Bratrství, Nikolaj. Na Příbramsku Vojna a Bytíz.

ModráKrev 90186 29.06.2012 22:09
Tábory nucených prací

V Československu jich bylo v letech 1948 1951 zřízeno sedmatřicet. Zavíraly se do nich bez soudního líčení až na dva roky takzvané politicky nespolehlivé osoby. Ty pak pracovaly v dolech nebo železárnách.

Mejdik 21710 29.06.2012 21:59
Káťo, jaké soukromé maily? S tebou si nikdo nechce psát, tak sedíš na všech oficiálních stránkách jako žabák na prameni a jenom prudíš.

Káťa 95599 29.06.2012 21:47
Bohužel Majo, nepatříme do tvé party. Jsme docela obyčejné Moravanky, musíš mezi své na tu tvou E 55. Přejeme ti hodně kunčoftů.
A jak vidím, těšila jsem se, že naší nepřítomnosti využijí pisatelé na pokyn Rudé krve k rozboru společenských problémů, nestalo se tak. Nějak ti to nejde, Rudá krvi na komando. Dobrou noc.

Maja 91696 29.06.2012 20:50
Dlouho jsem tu nebyla,myslela jsem že Káťa a Mynáme jsou češky, nevěděla jsem že jsou š.apky hnědočeské z E 5.5

Káťa 95599 29.06.2012 18:49
Já taky odcházím. Teď tady budou mít k veliké a nefalšované radosti Rudé krve volný prostor i jiní. Doufám, že se budou zabývat aktuálními problémy naší společnosti a ne našimi maličkostmi. Těch skutečných problémů je u nás až dost.
Mynáme, hezký večer a dobrou noc. Ahojky.

Mynáme 21385 29.06.2012 18:45
Katko napsala jsi to moc hezky. Musím jít ahoj .

Káťa 95599 29.06.2012 18:29
Mynáme, z naší drahé vlasti se stalo bramborové divadélko. Co si musí o nás myslet celý civilizovaný svět? Že jsme naprosto nesvéprávní, když si nedokážeme udělat sami pořádek. Od slavné éry husitů jsme se nedokázali sami o sebe postarat. I na té prokleté Bílé hoře za nás bojovali němečtí žoldnéři a hrdinný Šlikův pluk Moravanů na to nestačil. To jsme celí my.

Mynáme 21385 29.06.2012 18:16
cha cha cha

Mynáme 21385 29.06.2012 18:15
Pecková další hnůj z topky té zahltili nadávkami fesbuk ,když vzkázala důchodcům že se jim nepřidá ,protože jsou z války na bídu zvyklí.

Káťa 95599 29.06.2012 18:15
Mně se taky zdá, že tato stránka je poslední výspou ODS. Vlastně je tady zastoupená jediným exemplářem - Modrým trotlem. Kdyby ho viděl James Fenimore Cooper, nenapsal by román "Poslední Mohykán", ale "Poslední ODEESÁK" a poslední věta tohoto románu by zněla: "Zhasni za sebou."

Mynáme 21385 29.06.2012 18:12
Pokračuji tak na fejsbuku založili stránku s názvem "kalou. politická prostit. a ku.a

Káťa 95599 29.06.2012 17:57
Ale Mynáme, co Ti doporučuji pro relaxaci: podívej se na stránku Nečase. Já tam nepíšu, tahle stránka a soukromé maily mi bohatě postačí, ale po těch ubohostech pobóchaného Modrého trotla jsou tamější příspěvky hotovým pohlazením na duši.

Káťa 95599 29.06.2012 17:52
Cože Mynáme, Tys to žblemty Modrého trotla dokonce četla, i když v rychlosti? Tak to máš můj obdiv. To by nestrávil ani žralok. A kdyby to byl jen zloděj, on je to navíc totální blb.

Mynáme 21385 29.06.2012 17:38
Musela jsem v rychlosti projet co modrá krev píše. Je to tvrdá pravice .Já ty zloděje nemůžu ani cítit.

Káťa 95599 29.06.2012 17:34
Pro 17:22. A co oslovení "bratře" mezi Sokoly. To zavedl Miroslav Tyrš (vlastně Tirsch! ). Koho Sokolové kopírovali?

Káťa 95599 29.06.2012 17:31
Mynáme, v Bohnicích je to jedno. Myslíš že mu dají delší vycházky? Když bude takhle blbnout jako dneska, sotva.

Mynáme 21385 29.06.2012 17:30
Nenadávej modrýmu blíží se víkend.

Káťa 95599 29.06.2012 17:24
Není to sprosté slovo. Dostalo to pouze pejorativní nádech, když se ocitlo v tlamách takové chátry, jakou je náš Modrý trotl. Podobně je to s pozdravem "Čest práci." Co je na něm špatného? Pořád lepší než to pravičácké "Čest zlodějinám". Jednou se o tom tady psalo. Svatopluk Čech napsal už před mnoha lety: Čest práci každé, která dobro plodí, ať mává kladivem, či řídí pluh - a tak dále. Podle logiky lůzy, zastoupené zde Modrým trotlem, byl zřejmě Svatopluk Čech komunista. Co chceš od Modrého trouby?

Anonym 90186 29.06.2012 17:22
Tady komunistická diktatura kopírovala nacistickou-v Německu se oslovovali "soukmenovče-soukmenovkyně".Tady to komunisti vysvětlovali tak, že páni už tady nejsou, jen vládnoucí dělnická třída. Komunisti a odboráři si tykali. U soudu se ale neříkalo "Soudruhu obžalovaný-ale pane obžalovaný, tady jaksi titul pan nevadil. Ale byli i pracovní kolektivy, kde se všichni mezi sebou oslovovali pane.A říkali : "U nás kdybys někomu řekl soudruhu, tak se urazí " O tom by se ještě dalo hodně vzpomínat.

Mynáme 21385 29.06.2012 17:17
Katko já se nechci hádat ale oslovení soudruhu není sprosté slovo.Někde jsem četla, že se tak oslovují dělníci ve Franci.Však on nám to někdo vysvětlí.

Mynáme 21385 29.06.2012 17:12
Co ti vadí film krokodýl Dunde je bezvadný film.

Káťa 95599 29.06.2012 17:11
Jo Mynáme, možná ti mladší sami nebyli komunisty, ale jen proto, že už to nestihli. Ale byli to snaživí svazáčci, děti svých rodičů, kovaných komunistických soudruhů. Proto tito modří soudruzi mají stále ve zvyku oslovení "soudruhu" a používají ho i při oslovení normálních lidí.

Mynáme 21385 29.06.2012 17:10
povinou oprava

Mynáme 21385 29.06.2012 17:09
Nemluv mi o doktorech, mám před sebou povinou roční prohlídku to zase bude peněz.

ModráKrev 90186 29.06.2012 17:08
Mynáme jdi radši na na krokouše, tam nemusíš myslet.

Mynáme 21385 29.06.2012 17:06
Modrá krav tak jmenuj třeba vládu kdo nebyl komunista? A začni Pružinskij z hradu, nečas svazák no pokračuj.

Káťa 95599 29.06.2012 17:06
Tak fajn, Mynáme, já Tě poslechnu. Těch lotrandů už mám fakticky plné zuby. A teď jsem se dočetla, že slovenský lékař vybírá za zaklepání na dveře 10 Euro. No nazdar, to už Heger stříhá ušima a zavede to u nás povinně za každé otevření domovních dveří na zdravotním středisku.

Mynáme 21385 29.06.2012 17:03
Katko já se budu dívat na krokodýla . Ale určitě jsi ho viděla ,je to pohodový film. To je samá modrá krev, rudá krev ale kdybys do nich píchla tak bude stříkat zelená voda.

ModráKrev 90186 29.06.2012 17:02
Agent Falmer nám bude zachraňovat demokraci?
Předseda komunistů Filip se u nás obává nástupu fašistického systému. Prý jsme fašisté, zavádíme fašistický systém, protože stíháme pana hejtmana Ratha vazebně. Uf, máme tu agenta STB, člověka který ničil osudy lidí, aktuálního poslance a předsedu strany, máme tady stranu obhajující ideologi, která je v rozporu s naší ústavou a necháváme ji demokraticky dýchat.

Naše demokracie nemá problém s fašismem, máme problém s tím, že tu stále existuje Komunistická strana, ať se jmenuje jakoli, hájíme práva těch, kterým nezáleží na právech nikoho. Bude to nekorektní a třeba za to budu jednou viset, ale ať jde ten komunista, demokraticky, do pr.ele.

Káťa 95599 29.06.2012 16:56
A vidíš, teď jsem si vzpomněla. Večer je v telce další díl "Krokoše Dundee. Mám dojem, že tenhle díl jsem ještě neviděla. Mám na to koukat, nebo si mám zopáknout Lotranda a Zubejdu? Lotrandů je v naší vládě jak naseto.

Káťa 95599 29.06.2012 16:54
Hele, Mynáme, já jsem docela fanynka některých počítačových her. Nemám ráda ty válečné, strategie a adventury mne docela nudí. Ale RPG si někdy ráda zahraju. A teď hraju Skyrim. Tak jsou takové potvory, které se jmenují falmeři. Jeden z nich je asi náš bohnický klient Modrý trotl. Plete si totiž falmera s Falberem. No, co taky můžeš od blba čekat.

ModráKrev 90186 29.06.2012 16:51
Pohrdání lidmi je v socialismech bez ohledu na generaci základem, tak i nezbytná "prosociální" lžipolitika. Kdo je slušný, komu neharaší v hlavě revoluce, kdo má spokojený život nemusí dělat Uhla a podobné veletoče, je i spontántě přirozeně sociálně empatický. Socialisté lžou světu, že člověk musí být vykořistován, okrádán rathem, tedy pokud oni to neřící a tomu nevládnou. Hloupost, 9 9% lidí pečuje o domácí zvířata docela obstojně, dokonce veterináři prosperují i na venkově. Ale to by musel člověk řešit své osobní věci, a ne se jen drbat oklikou řešením cizích. Příklad třeba bezúročné půjčky soc dem v komunálních volbách, cesta do pekel namydlená, ale na plakátech.no neberte to.

ModráKrev 90186 29.06.2012 16:49
Jyrka Dienstbier podporovaný bonzákem Falmerem není miláčkem národa,ale miláčkem pomocníků VB,estébáků,Cigánů,potomků muslimských studentů a dalších sympatizantů a voličů KsČsd.

 <<nové   starší>> 

1
světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Bolek Polívka oficiální stránky Petr Rezek oficiální stránky Hynek Tomm oficiální stránky Pavel Kožíšek oficiální stránky Míra Hejda oficiální stránky Tereza Kostková oficiální stránky Jan Smigmator

Další osobnosti | Bolek Polívka | Petr Rezek | Hynek Tomm | Pavel Kožíšek | Míra Hejda | Tereza Kostková | Jan Smigmator |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti