Oficiální stránky Miloš Zeman
Oficiální stránky
  přidat osobnost
Soucast (Callta, Pavel) Effet Miroir (limited) (Zaz) Extended (Ultravox) Propustka Do Pekel (Divokej Bill) Limitless (Piano Guys)

Miloš Zeman diskuse strana 3100

Jak na vás Miloš Zeman působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 90186 17.04.2017 15:57
Ta volební rovnice pro podzimní volby je velmi jednoduchá. Buď voliči budou chtít pokračování hnutí ANO ve vládě, anebo si zvolí návrat k vládnutí tradičních politických stran.
Klasické falešné dilema. Babiš nám předkládá dvě možnosti a vyvolává dojem, že existují pouze ony. Dělá to samozřejmě proto, aby vyvolal dojem, že ANO může prosadit svůj program jen tehdy, pokud volby vyhraje přesvědčivě a v ideálním případě nebude potřebovat koaliční partnery. Ve skutečnosti je vysoce pravděpodobné, že i jako vítěz voleb bude muset v koalici vládnout. A navíc je zde současný model: Babišovo ANO jako součást koalice ano, tradičních politických stran.

Anonym 90186 17.04.2017 15:56
Já jsem od roku 2011 potkal tisíce lidí.
Zde není zcela zřejmé, co tímto údajem, navíc vágním, chce Babiš vůbec říct. V projevu jím opět podkládal svou schopnost naslouchat; mohlo jít buď o dovolávání se falešné autority (každý, nejen Babiš, nejen ostatní politici potkali od roku 2011 tisíce lidí. Co to o nich říká? A co říká Babišova věta o oněch lidech, jejich složení, kvalitě, důvodech k setkání? ), nebo opět o tzv. společný efekt: Jak kvalita programu, osoby vůdce souvisí s počtem lidí, které potkal?

Anonym 90186 17.04.2017 15:55
Kdybych nerozuměl lidem, kdybych jim s pokorou nenaslouchal, tak bych nikdy nevybudoval od nuly firmu, která se stala jednou z největších ve Střední a Východní Evropě a zaměstnává 35 tisíc lidí!
Babiš kombinuje dva fauly: emotivní klam oslavující úspěch a tzv. společný efekt. Ten první předpokládá, že bohatství nějak nutně souvisí s pravdivostí tvrzení. Ve druhém případě jde o sloučení zdánlivě souvisejících jevů, které ovšem nemají společnou příčinu. Jinými slovy: Babiš zde vystavuje na odiv svůj podnikatelský úspěch, který ale těžko může být způsoben tím, že seděl a s pokorou poslouchal, co mu kdo říká.

Anonym 90186 17.04.2017 15:54
Vládly tu tradiční politické strany, které si 25 let dělaly z veřejných peněz koryto.
Jde o další příklad již zmíněného unáhleného zobecnění. Babiš podsouvá vlastnosti celku v tomto případě tradičním politickým stranám, na základě malého vzorku nebo excesu. Případy zneužívání veřejných peněz, a to jak ty domnělé, či skutečné, pravomocně odsouzené, se ovšem nevyhýbají ani nezávislým politikům v komunále, úředníkům bez stranické příslušnosti a podobně. Jinými slovy nejde o rys charakteristický tradičním politickým stranám, které by ho měly ve svém genetickém kódu.

Anonym 90186 17.04.2017 15:54
Letos to bude už šest let, kdy jsem nevydržel mlčet a přestal se bát a začal jsem hlasitě kritizovat naše polistopadové politiky.
Jde o klamný argument ze skupiny útočících na city. Konkrétně o argument vzbuzující soucit. Vytváří se zde dojem, že hlasitá kritika polistopadových poměrů je čímsi, co s sebou neslo strach a nutnost ho nějakým impulsem překonat. Ve skutečnosti nejsou známy případy, kdy by byl někdo postihován za vyjadřování politického názoru; Babiš navíc ve stejné době úspěšně budoval své hospodářské impérium a není o něm možné uvažovat jako o ušlápnutém disidentovi.

Anonym 90186 17.04.2017 15:53
Co o problémech obyčejných lidí vědí politici, kteří sedí ve sněmovně 20 let? Copak mohou něco vědět o problémech běžných rodin, když se od školy nikdy neživili ničím jiným než politikou?
Tak se Andrej Babiš ptal ve svém projevu, v němž představil svou vizi České republiky do roku 2035. Argumentem o politicích, kteří sedí ve sněmovně 20 let, podkládal své návrhy na změnu volebního systému.
Ve skutečnosti je mezi dvěma sty poslanci takových jen sedm z nichž pět se od školy živilo i jinak než politikou. Jde tedy o řečnický klam, který se jmenuje unáhlené zobecnění: řečník podsouvá publiku vlastnost celku na základě příliš malého vzorku.

Anonym 90186 17.04.2017 15:53
Sedm řečnických triků Babiše

Anonym 31168 17.04.2017 14:22
Pokud se diktatura v Turecku osvědčí,tak to ovlivní i jíné země.Ona takzvaná demokracie při troubovitosti národa jako jsou Češi může mít pro národ katastrofální následky.Protože blbové zvolí demokraticky lumpy a ti národ zbídačí.Česko je toho zářným příkladem.

Anonym 90186 17.04.2017 10:09
Asi nejvíce je úpadek právního myšlení vidět právě u předsedy Pavla Rychetského, který se ani slovem nezmíní, že v takto důležité věci rozhoduje o dokumentech, které se ho bezprostředně týkají, a navíc mate veřejnost, když tvrdí, že jde o dokumenty získané nelegálním způsobem.
Nejméně od roku 1953 byla Státní bezpečnost poslušným vykonavatelem příkazů Komunistické strany Československa. Ta prohlásila sama sebe za vedoucí sílu ve společnosti a až do pádu režimu se o své postavení nehodlala s nikým dělit.
Na případu nejmenovaného člena Etické komise ČR Karla Srpa je dobře vidět, co by se stalo, pokud by veřejnost neměla možnost studovat svazky Státní bezpečnosti. Neexistovala by možnost, jak legálně ověřit, co je opravdu obsahem dokumentů, o kterých mluví Karel Srp, ale i Mirek Vodrážka nebo Jaroslav Hutka. Spisy by se opět, jako v devadesátých letech minulého století, staly hračkami v rukou politiků a byly používány k politickým hrám a nejrůznějšímu vydírání.

Anonym 90186 17.04.2017 10:08
Plénum Ústavního soudu ovšem nerozhodovalo pouze o omezení přístupu ke svazkům bývalé Státní bezpečnosti, jak se snaží jeho předseda předkládat čtenáři v textu svého stanoviska, ale i o přístupu k materiálům všech organizačních úrovní bývalé Komunistické strany Československa. Ani v případě těchto dokumentů nemůže být řeč o jejich nelegálním původu. Jde o dokumenty, které byly zpracovány aparátem komunistické strany. Návrhem, který tak vehementně obhajuje předseda soudu Rychetský, by bylo znemožněno studium všech písemností KSČ, včetně jejích nejvyšších orgánů, ale také např. centrální kádrové kartotéky, která obsahuje cca 3,5 milionu členských karet a dalších dokumentů. Velmi často šlo o přihlášky mladých partajních adeptů, kteří zde podrobně popisují, jak milují Sovětský svaz, vyrovnali se s katolickou církví a chtějí budovat zářné zítřky s ostatními soudruhy.
Ani jednoho ze soudců Ústavního soudu, kteří byli členy Komunistické strany Československa, nenapadlo, že se měli z projednávání věci vyloučit pro podjatost.

Anonym 90186 17.04.2017 10:07
Zákon č. 182|1993 Sb., o Ústavním soudu v § 36 odst. 1. říká: Soudce je vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.
V této souvislosti je důležité zdůraznit, že Státní bezpečnost založila k osobě Pavla Rychetského dne 31. října 1975 spis v kategorii prověřovaná osoba s krycím jménem Prokop. Svazek vedla desátá správa, první odbor, první oddělení v problematice pravicový oportunismus, tj. útvar zaměřený na sledování bývalých členů KSČ. V lednu 1979 byl jeho svazek převeden na signální, tedy vyšší formu rozpracování, a krycí jméno se změnilo na Rychtář. V květnu 1983 spis převzala krajská správa StB v Praze. O rok později byl k Rychetskému zaveden ještě neoperativní spis nepřátelské osoby druhé kategorie. Celý svazek byl 23. září 1987 uložen do archivu s archivním číslem 820 464 MV, dnes spočívá v Archivu bezpečnostních složek a je stále přístupný badatelům. Dodejme navíc, že dle internetové encyklopedie Wikipedia byl Pavel Rychetský v letech 1966 až 1969 členem Komunistické strany Československa.

Anonym 90186 17.04.2017 10:06
Neuběhl ani měsíc od rozhodnutí Ústavního soudu, jímž byla ponechána v platnosti výjimka v přístupu k citlivým a osobním informacím, a veřejnost mohla zkraje roku sledovat souboj mezi prezidentem Zemanem a premiérem Sobotkou o člena Etické komise, ve kterém hrály svazky Státní bezpečnosti hlavní roli.
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský hlasoval pro přísnější regulaci v přístupu k archiváliím po bývalé Státní bezpečnosti. Ve svém minoritním stanovisku, k němuž se připojilo šest jeho kolegů, uvedl: Získávání těchto (citlivých údajů o osobách) údajů bylo součástí represivní praxe tehdejších státních orgánů. Dotčené osoby byly sledovány a odposlouchávány. Ti, co s těmito osobami byli v kontaktu, zase byli nuceni o nich vypovídat. V podrobném dvaačtyřicetibodovém rozboru hájí svůj menšinový názor, proč by bylo prospěšnější omezit přístup veřejnosti k archiváliím Státní bezpečnosti.

Anonym 90186 17.04.2017 09:39
Ministři dopravy Sobotkovy vlády váhali nad mýtem dva a půl roku, až do chvíle, kdy ministr Ťok problém svěřil svému náměstkovi Jakubu Kopřivovi. Ten přišel s plánem, podle nějž bude mýtný systém další tři roky řídit dosavadní správce Kapsch, přičemž zakázku dostane bez soutěže. Ťok přinesl plán počátkem července na vládu. Ostatní ministři se ošívali, proto Ťok na radu ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) nabídl úhybnou strategii. Předloží jim ke schválení dokument, ve kterém je pouze napsáno, proč je nezbytné rozhodnout o zakázce na správu mýta bez veřejné soutěže.
Kromě ministrů z Babišova hnutí s ním pak souhlasili ještě dva sociální demokraté (Sobotka, Zaorálek) a dva lidovci (Jurečka, Herman). Už pouze na vědomí dostali Ťokovi kolegové stejný dokument, kde byla navíc poznámka, že zakázku dostane Kapsch. Nikdo je tedy nemůže přímo obvinit. Sám Ťok se pojistil jenom tím, že smlouvu s Kapschem nechal podepsat náměstka Kopřivu, který tak nese v první řadě trestní odpovědnost.
Šalamounský přístup ministrů jako by v listopadu zkopíroval antimonopolní úřad.

Anonym 90186 17.04.2017 09:37
Prodloužení smlouvy na mýto o tři roky ponechalo mnoho dopravních expertů jako opařených. Zadat pětimiliardovou zakázku z ruky a vědomě přitom porušit zákon vyžaduje značnou míru odvahy a ministr dopravy Dan Ťok (ANO) ji opravdu měl. Přesvědčil i vládu, aby jeho postup schválila, a tak mohl vítězoslavně oznámit v médiích: Vyřešili jsme mýto. Teď už jen vysvětlit justičním orgánům, že za porušení paragrafů nezasluhuje trest.Nejméně ještě jedno pokračování bude mít exemplární případ, z jehož výsledku bude všem zřejmé, jak se za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) dodržovaly zákony a chránily peníze daňových poplatníků. Dokladem je trestní oznámení, které dorazilo na adresu vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové s žádostí, aby prověřila, jestli vysocí vládní úředníci neporušili při zakázce na správu mýtného systému v letech 2017 až 2019 několik paragrafů trestního zákoníku. Svůj účel splní, i když ho jedna z hlavních představitelek tuzemské justice odmítne.

Anonym 31168 17.04.2017 07:40
Pro 90186.Ty musíš být pořádný blb,když se zabýváš takovými prkotinami ,jako je Mariánský sloup.Česko potřebuje hlavně začít svižně splácet starými lumpy nasekané dluhy i za cenu,že uvedné bude lumpy i hlupáky pořádně bolet.Také zabránit rozprodeji lesů a zemědělské půdy cizákům.Když bude půda a lesy patřit cizákům nebude žádné Česko.

Anonym 31168 17.04.2017 07:32
Zase zde nějaký cenzor cenzuruje.Po revoluci je třeba u cenzorů vybíjet celé rody cenzorů,protože ti dělají národu Čechů nedozirné škody.

Anonym 94158 16.04.2017 23:20
Na novinkách měl současný prezident dvojnásobné preference, a to od 15 tisíců uživatelů stránek. Myslím, že se občané bojí v anketě odezvy mafie, která je hlavním motorem obnovení totality před rokem 2013. Dle mého názoru je ČT post bolševická televize. Její štvavá a hloupá "kampaň" se nezměnila od jejího vzniku v 50. letech. Plynule přešla od bolševika před Uralem na bolševika za Velkou louží. Prima i Nova se trochu polepšily.

Anonym 90186 16.04.2017 17:50
Současného prezidenta by ve druhém kole očekávané volby hlavy státu podpořilo 37 procent dotázaných, hlásá nový průzkum. Zpráva pro reputaci České republiky nikterak pozitivní, ale důležitá jsou tentokrát jiná čísla. Oba Zemanovi protikandidáti by totiž údajně získali dohromady stejně hlasů jako on. A to není pro nynějšího hradního pána moc pozitivní zpráva.
Přestože se volební průzkumy poslední roky staly obdobou horoskopu nebo předpovědi počasí, občas se objeví nějaký, který působí dojmem nezmanipulovanosti. Častokrát se pozná podle toho, že jeho jednoznačným králem není Andrej Babiš nebo Miloš Zeman.Právě takový vydala v současnosti agentura MEDIAN. Podle jejího modelu by se totiž prezidentská volba mohla stát daleko dramatičtější, než se mnohým zdálo. Za předpokladu, že by Michal Horáček podpořil Jiřího Drahoše, pokud by postoupil sám, a stejná záležitost by se odehrála i v opačném případě, nemá Zeman nic jistého.Když se k tomu připočte, že pětina lidí zatím podle průzkumu vůbec neví, koho by volila, zdá se, že by mohla skončit vláda buranství na Pražském hradě. Zeman má totiž stabilní voliče a oni nerozhodnutí by tak mohli váhat mezi kandidáty, kteří se chovají jako slušní lidé, tudíž jim ani nevytane na mysli přemýšlet o Zemanovi.Nejnovější průzkum dokazuje jednu důležitou věc. Lidem přestává být jedno, že je jejich prezidentem hulvát, který dělá ostudu všude, kam přijde. Mnoho občanů už se chce zase za svého prezidenta nestydět. Chtějí někoho, na koho mohou být pyšní, a nemuset se bát, jakou bizarnost zase hlava státu vymyslí.

Anonym 31168 16.04.2017 13:50
Sankce co na nás EU připravuje mají za cíl Česko zbídačit tak,aby si ho mohli Němci a Židé rozparcelovat.Je nejvyšší čas z EU zdrhat.Pokud parlamentní strany hned nezačnou spouštět mechanismus opuštění EU a NATO,ta je třeba při revoluci vybíjet co nejkrutěji všechny straníky zde vládnoucích stran.Případně vybíjet celé vlastizrádné rody těchto lumpů,aby nemohli Čechům škodit v dalších pokoleních.

Anonym 31168 16.04.2017 13:33
Pro 90186.Nejlépe bude znovu zavést model co byl za komunistů.Bude to chtít vše zestátnit a tak to mít zase pod kontrolou.Nic lepšího než měli komunisté ta banda zde sedmadvacet roků vládnoucích lumpů nevymyslí.Ti jsou dobří pouze na oblbování národa kapitalistickým rájem a na zlodějnu.

Anonym 31168 16.04.2017 11:43
Nyní chce EU na Česko uvalit mnohamilionové sankce pokud nepřijme migranty.Cíl lumpů co se po komunistech prolhali k moci je sedmadvacet roků stále stejný.Pořád chtějí Česko dotlačit do státního bankrotu,aby pak mohli Česko zašmelit mezi Němce a Židy.Proto to chce spustit krutou revoluci a vše co se po komunistech prolhalo k moci odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí a navíc znárodňova tveškerý majetek celých vlastizrádných rodů.Lumpy z KSČM k nim přidat,protože i to je výstavní dobytek.

Anonym 90186 16.04.2017 11:13
Sídlům narůstá administrativa, přibývá úředníků. Práci úřadů také často komplikuje nejasná a stále se měnící legislativa. Příkladem je situace ve Středočeském kraji.
Podle tajemnice mladoboleslavského magistrátu Marie Zajíčkové administrativa rok od roku narůstá, proto v posledních dvou letech město navýšilo počet úředníků o 20 lidí, a to především na odboru sociálním a stavebním. Úředníkům přibylo nejvíce práce v oblasti, kdy se přenáší výkon státní správy na města. Podle mluvčí mladoboleslavské radnice Hany Kopalové by pomohla například úplná elektronická podání, což by zjednodušilo práci oběma stranám - úředníkovi i občanovi.
Také Mělník musel v posledních letech přijmout úředníky, mimo jiné na stavební agendu. "Byrokratizace se dostala do takových rozsahů, že my musíme navyšovat počty zaměstnanců, protože úředníci nejsou schopni tu agendu zvládnout," uvedl starosta Mělníka Ctirad Mikeš.
Nárůst administrativní zátěže potvrdila i mluvčí rakovnické radnice Alida Šulajterová. Roste například procesně náročné vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kde počet žádostí rok od roku roste.

Anonym 90186 16.04.2017 11:11
Až si bude republika příští rok připomínat sté výročí založení Československa, bude při tom možná na Staroměstském náměstí v Praze i obnovený Mariánský sloup. Završí se tak více než čtvrt století úsilí společnosti pro znovuvybudování sloupu.

Anonym 90186 16.04.2017 11:09
Rusko znovu varovalo Norsko, aby se nezapojovalo do protiraketové obrany NATO. Mohlo by mít katastrofální důsledky na bezpečnost nejen v Evropě ale i v celém světě, uvedlo ruské velvyslanectví v Oslo. Norsko nyní zkoumá, jakým způsobem do společného deštníku proti balistickým střelám přispět.

Anonym 90186 16.04.2017 11:07
Česká republika nabízí vojáky do Sil velmi rychlé reakce (VJTF), které v roce 2020 povede Polsko. Ve Varšavě to potvrdil český ministr obrany Martin Stropnický s tím, že půjde o jednotku velikosti praporu.

Anonym 90186 16.04.2017 11:07
Polsko očekává, že ještě do konce letošního roku podepíše s americkým výrobcem smlouvu na dodávky střel systému Patriot v hodnotě 7,6 miliardy dolarů. Celkem osm baterií má být součástí polské protiraketové obrany.

Anonym 90186 16.04.2017 11:05
Moskevská radnice zahájila největší demoliční program zřejmě nejen ve své historii. Má za cíl odstranit bezmála osm tisíc původních pětipatrových panelových domů z doby Sovětského svazu takzvaných chruščovek. V tomto ohledu jde pravděpodobně o nejrozsáhlejší likvidaci dědictví modernistické architektury na světě.

Anonym 90186 16.04.2017 11:04
Zástupce hnutí ANO v představenstvu Jihočeských nemocnic Petr Novák má nárok na zhruba stejně velké odměny jako Martin Bláha, kritizovaný šéf představenstva a přítel odstupujícího hejtmana Jiřího Zimoly. Právě výše Bláhových příjmů z veřejných zdrojů přitom přispěla k Zimolově pádu. Mezi nejhlasitější kritiky odměn patřila šéfka místní buňky a poslankyně ANO Radka Maxová, jejímž spolupracovníkem je právě Petr Novák.

Anonym 90186 16.04.2017 11:03
Česká justice v uplynulém týdnu přinesla další verdikt, který k její srozumitelnosti a předvídatelnosti nijak nepřispívá. Zatímco dva soudy poslaly Marka Dalíka natvrdo do vězení, Nejvyšší soud rozsudek zrušil a někdejšího přítele Mirka Topolánka pustil na svobodu. Na zdůvodnění si ještě musíme počkat, neznají je ani Dalíkovi advokáti.
Příběh má přitom jen dvě vysvětlení a jedno je horší než druhé. Při tom prvním soudy poslaly do vězení nevinného, Marka Dalíka odsoudily za něco, co neudělal. Ostatně je fakt, že ani soudy, které vynesly verdikt vinen, se nedokázaly shodnout, co vlastně Dalík v kauze Pandury provedl.
Druhé možné vysvětlení je o tom, že zapracovaly zákulisní tlaky a Dalík je venku díky intervencím vlivných postav.

Anonym 90186 16.04.2017 11:02
Když Bohuslav Sobotka před časem odvolával z vlády Svatopluka Němečka, nerozuměli tomu ani samotní sociální demokraté. Nakolik byl ale premiérův krok prozíravý, se ukázalo minulý týden, kdy policie podle portálu Seznam.Zprávy rozdala první obvinění v kauze CyberKnife. Jde nákup předraženého kybernetického přístroje, který si pořídila ostravská fakultní nemocnice v době, kdy ji vedl právě Svatopluk Němeček.
Němeček sice obviněný nebyl, ale v předvolebním souboji by celou kauzu zcela jistě s radostí využila politická konkurence ČSSD. O tom, že v případu padnou v letošním roce obvinění, se přitom mluvilo už během roku minulého. Bohuslav Sobotka tak měl tentokrát zjevně dobré zprávy.

Anonym 90186 16.04.2017 11:00
Miloš Zeman je jediným z trojice nejvážnějších kandidátů na prezidenta, který by do vlády pustil komunisty. V rozhovoru pro info to řekl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Pan prezident nemá problém s tím, pokud by voliči takto rozhodli, aby se Komunistická strana Čech a Moravy stala součástí vlády. Měl by problém s některými jmény, například s paní Semelovou, řekl Jiří Ovčáček, mluvčí Miloše Zemana a bývalý redaktor komunistického plátku Haló noviny.
Zároveň řekl, že Zeman po letošních volbách nechá sestavit vládu předsedu strany, která získá nejvíce hlasů. Prohlášení Jiřího Ovčáčka je dobrou zprávou pro Andreje Babiše a Bohuslava Sobotku. Oba už začali nenápadné námluvy týkající se povolební spolupráce jejich strany s KSČM. Nic na tom nemění ani současné odmítání komunistů ve vládě, s kterým aktuálně přišel Babiš. Dříve vládu s nimi připustil. Nyní, pod tlakem couvá. Avšak, jde o Babiše, bývalého komunistického papaláše, údajného donašeče StB a mistra veletoče
Miloš Zeman je z trojice nejvážnějších kandidátů na post prezidenta jediným, kdo by komunisty pustil do vlády. Jiří Drahoš a Michal Horáček to jednoznačně odmítli. Oba mají špatné zkušenosti s komunistickým režimem. Oproti tomu Miloš Zeman je bývalým členem předlistopadové KSČ.

Anonym 90186 16.04.2017 10:57
Druhá nevysvětlitelná záhada se odehrála za války v roce 1917 na louce v katastru portugalského města Fátima. Panna Marie se zde pravidelně ukazovala třem dětem. První zjevení se odehrálo 13. května 1917 a proto se v současnosti chystají velké oslavy k 100. výročí události. Jejich svědectví znělo velmi věrohodně, ale věřit mu nemusíte.
13. října 1917 se však odehrálo něco velkolepého. Panna Marie totiž dětem dopředu řekla, že chystá na tento den v poledne zázrak, který přesvědčí každého, kdo jim nevěřil. Ačkoli ten den pršelo, sešly se na louce desítky tisíc Portugalců včetně tisku (a to i vládního, proticírkevního). V poledne pršet přestalo, objevilo se slunce a začalo se hekticky pohybovat po obloze a měnit barvy.
Nechme stranou, že to buď nebylo slunce, nebo se kývalo jen zdánlivě (podle některých odborníků např. vlivem sopečného prachu ze sopky z Latinské Ameriky). Je však nezpochybnitelné, že děti předem na určený čas předvídaly nějaké znamení. Nemůžete tvrdit, že se zázrak nestal, když měl desetitisíce svědků. Obdobně nemáme uspokojivé vysvětlení kulového blesku, ale drtivá většina fyziků v něj věří, protože byl pozorován mnoha svědky. Dvě z dětí brzy zemřely na španělskou chřipku, ale Lúcia pak byla až do své smrti v roce 2005 řádovou sestrou.
Na závěr už si snad jen položme otázku, proč dochází pouze ke sporadickým zjevením, a to ještě zrovna Panny Marie. Už v biblickém Listě Židům je předpovězeno, že Bůh přestává od dob Ježíše promlouvat k lidem ústy proroků. Důvodem může být, zdá se, právě to, aby se lidé mohli pro víru rozhodnout svobodně. Přikázaná víra totiž nemá smysl.
Se zřetelnou ironií to vyjádřil sám Ježíš, když prozradil svým žákům, proč mluví v podobenstvích: () těm, kdo jsou vně, je to všecko hádankou, aby hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.
Hezké Velikonoce!

Anonym 90186 16.04.2017 10:55
V prosinci 1531, v období evangelizace Mexika španělskými okupanty, se zjevila mexickému indiánovi dívka vypadající jako míšenka (či indiánka), která o sobě tvrdila, že je Panna Marie. Požádala ho, aby zašel za místním biskupem a vyřídil mu, aby na kopci, kde k setkání došlo, postavil kostel. Vzhledem k tomu, že měl indián problém se k biskupovi dostat a následně ještě věrohodně předat své svědectví, sešli se Panna Marie s indiánem víckrát. Nakonec pro biskupa připravila důkaz, aby uvěřil a stavbu realizoval.
Poslala indiána na vrchol kopce pro růže. Ačkoli byl prosinec, indián skutečně našel rozkvetlé růže, jaké tam nerostly ani v létě, a natrhal je do svého pláště. V okamžiku, kdy je z pláště vysypal před biskupa, se na plášti nevysvětlitelně objevil obraz Panny Marie. Zázrak velmi pomohl tehdy právě začínajícímu šíření evangelia (resp. křesťanské víry obecně) po Latinské Americe.
Možná si říkáte, zda historce věřit. Důkazy jsou však neprůstřelné, protože se plášť s obrazem zachoval dodnes. Záhad spojených s pláštěm je celá řada, mimo jiné je velmi podivné, že se zachoval tak dlouho a že na něm nejsou zřetelné tahy štětcem. Zdaleka největší záhada se však vynořila až v roce 1951, kdy bylo zjištěno, že se v očích Panny Marie na plášti zrcadlí celý výjev, kdy indián vysypal růže. Po podrobnějším zkoumání mimo jiné experty z firmy Kodak se indiánův plášť jeví podobně jako fotografická deska, která zachytila neviditelnou Pannu Marii vznášející se nad biskupem, indiánem a dalšími svědky zázraku právě v okamžiku, kdy obraz vznikl. Právě včetně zachycených lidí odrážejících se v zornicích Panny Marie. Výjev je tak miniaturní, že je vyloučené, aby byl nakreslen, zvlášť před tolika lety. Naplňuje přitom zákonitosti fungování skutečných očí objevené mnohem později.

Anonym 90186 16.04.2017 10:53
V křesťanském světě jsou známy přinejmenším dva velmi přesvědčivé důkazy Boží existence, se kterými si ateisté nevědí rady. Jedná se o zjevení (náhlé objevení se) Panny Marie. První se sice odehrálo již v roce 1531 v Mexiku, ale důkazy máme k dispozici dosud, dokonce lepší než tehdy. Druhé se odehrálo před sto lety v Portugalsku a do jisté míry mělo desítky tisíc svědků. Mnozí z vás o tom jistě slyšeli. Popišme si obě nevysvětlitelné události.

Anonym 90186 16.04.2017 10:52
Propaganda ministra financí hlásá do světa v pravidelných intervalech to, že je Andrej Babiš skvělým hospodářem, nejlepším hospodářem! Ale je to trochu jinak. Úplně jinak. Podle zjištění České televize má Babiš problém s letošním rozpočtem. Utratil víc, než mohl. Teď žádá ministry, jestli by mu do státního rozpočtu nemohli poslat zpátky nějaké miliony. Nevycházejí mu čísla. Jenže ministři úsporu nemohou najít. Vědí, kolik potřebují, a s tím hospodaří.
Budeme muset požádat kolegy z vlády, aby se podívali do svých kapitol, jestli tam něco neušetří, cituje Babiše ČT24. V rozpočtové rezervě měl více než čtyři miliardy korun, pro mimořádná vydání. Ty jsou však už nyní, v polovině dubna, pryč. Celkově už jsou rezervace vyšší než rezerva, říká Andrej Babiš.
Česká televize se zeptala několika ministrů, zda jsou schopni pokrátit své rozpočty. Odpovědi byly záp.rné.
A na co miliardy z rezervy jdou? Převážně na klasické předvolební zvyšování platů voličů ze státního sektoru. Z rezervy dostanou přidáno například pracovníci v kultuře, v sociálních službách, řidiči atd. Velká část rezervy jde na opravy silnic, ale najdou se i zajímavé položky. Tak například 375 milionů korun jde na podporu letectví a spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou.

Anonym 90186 16.04.2017 10:50
Mnoho z nás ještě pamatuje velké oslavy 1. května, tedy Svátku práce. A ten se nyní vrací na Facebooku se objevila událost Svátek práce Andreje Babiše, kdy se bude slavit s největším ze všech pracantů naší země, daňovým kouzelníkem a ministrem financí Andrejem Babišem.
Jsme ti, kteří včas rozpoznali, že tradiční politické strany nemají odpovědi na základní otázky dneška. Jsme ti, kteří chtějí založit moderní prvomájovou tradici a spolu s občany oslavit úspěchy firemního řízení státu. Veřejné mínění jasně říká, kdo má pravdu a koho je třeba velebit. Vy, kdo máte stejný názor a nedělá vám problém pořádně makat, přihlaste se! Nabíráme dobrovolníky pro budování lepšího Česka! ANO! Andrej Babiš je nejlepší, je velmi bohatý, nepotřebuje tedy krást. Chce řídit náš stát jako firmu. A daří se mu to. Dokázal, že i ministr může být jako úspěšný ředitel a prostě makat. Kromě toho má nejbarevnější billboardy, nejchutnější párky a nejlepší zprávy :)) Buďme jeho zaměstnanci! stojí v popisku události.
Ale nebojte se ve skutečnosti podobnou věc opravdu nepořádají příznivci Andreje Babiše. Vyšli totiž s pravdou ven. Naopak si myslíme, že Andrej Babiš může být velmi nebezpečný. Že je velmi nebezpečný, protože se v jeho rukách soustředilo pro běžného člověka až nepředstavitelné množství moci. Proto hledáme způsob, jak na tuto skutečnost upozornit veřejnost. Česká společnost má svou historickou zkušenost s tím, jak to vypadá, když je veškerá moc v rukách jedné strany. Prvomájové průvody byly typickou ukázkou toho, jak snadno lze z lidí udělat dav. Jak těžké je zachovat si individualitu a svobodnou vůli, když celý váš život řídí jedna strana. Tím spíš, je-li to strana jediného člověka. Naše prvomájová oslava má být legrační, vzkazují organizátoři.
A aby bylo jasné, že letos 1. května bude opravdu legrace, přinášíme také básničku Výboru nového Svátku práce:
Ó, šéfe náš, ó, velký Andreji,
Kalouska potrestáš, přinášíš naději.
Letošní první máj, nechť je prvním z mnoha,
kdy Tebe, Andreji, vzýváme jak Boha.
Ó, šéfe náš, ó, velký Andreji,
Kalouska potrestáš, přinášíš naději.
Moudrý i bohatý, práce se neštítí,
Andrej nás zaměstná, firma vše zaštítí.
Ó, šéfe náš, ó, velký Andreji,
Kalouska potrestáš, přinášíš naději.
Všichni se radujme, není to žádný žert,
již letos na podzim zavládne Agrofert.

Anonym 90186 16.04.2017 10:49
Při saunování zemřely v sobotu večer v místní části Jičína Robousích dvě ženy. Podle prvotních informací se v sauně zlomila klika u dveří a ženy tam zůstaly uvězněny. Pokusily se také rozbít ve dveřích okénko, což se jim ale nepodařilo. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Iva Kormošová.
Matka s dcerou ve věku 65 a 45 let se saunovaly u svých známých v zahrádkářské kolonii. Majitelce sauny se zdálo, že ženy dlouho nevycházejí, šla je zkontrolovat a našla je ležící na zemi. Přivolaní záchranáři mohli už jen konstatovat smrt, uvedla Kormošová.
Kriminalisté nařídili soudní pitvu. Případ je teprve v počátcích, proto nelze blíže kvalifikovat případný trestný čin, dodala Kormošová.

Anonym 90186 16.04.2017 10:48
1) Tyto zátarasy účinně ochrání leda tak před cyklistou. Slušně rozjetý osobák je překoná, naklaďák též.
2) Ten roh u Jelenní zůstal díky přechodu, vjezdu do garáží Hradu atd. zcela nechráněn.
3) Vchod u Rudolfina, ještě před začátkem největší turistické sezony, má fronty cca 3x delší, než kam sahají ty zátarasy.
4) Zátarasy jsou umístěny nikoliv kolmo na pravděpodobný směr útoku jako překážka, ale souběžně s ním. Protože jsou nízké, nemůžou posloužit ani jako nějaký bodec, na který se to útočící auto nabodne.
5) Na webu BabišDNES jsou v tomto měsíci záběry z německých pokusů, jak nakláďák překoná zátarasy 3x vyšší a tak 5x masivnější než tohle. A cca před půl rokem, snad též BabišDNES, měl záběry z českých testů té větší varianty těchto zábran, používaných na dálnici, jak je překoná autobus.
Je to ještě větší šaškárna a švejkárna, než to, co tam bylo do teď.

Anonym 90186 16.04.2017 10:45
Jak nám sdělil mluvčí pan Ovčáček, islámský terorista se chtěl pomocí náklaďáku a dvou schovaných samopalů dostat k jednomu z nejvýznamějších prezidentů na světě, díky instalovaným bezpečnostním opatřením ovšem neměl šanci. Ostraha zafungovala skvěle, dle mluvčího byl přímo pan prezident účasten deportace již zpacifikovaného teroristy.
Událost byla několik dní hlavní zprávou ve všech světových médiích, všichni státníci panu prezidentovi blahopřáli a po Evropě proběhlo mnoho pochodů pod heslem Je suis Milos
Zlí jazykové ovšem tvrdí, že ve skutečnosti si jen jeden z členů skupiny Ztohoven přišel pěšky hlavní bránou pro nářadí, které na střeše budovy hradu zapomněl, když tam vázal červené trenýrky..

Anonym 90186 16.04.2017 10:43
Při návštěvě inspektorů z Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) jim Syřané měli předložit svůj veškerý chemický arzenál, který měl být následně zlikvidován. Měli tak učinit na základě dohody mezi USA a Ruskem poté, co na předměstí syrského hlavního města Damašku zemřelo několik stovek lidí po chemickém útoku. Použit byl jedovatý plyn sarin. Díky tomu nedošlo k americkému útoku a administrativa tehdejšího prezidenta USA, Barracka Obamy, prohlásila, že jedna z největších zásob chemických zbraní na světě byla na 100 procent eliminována.
Poté, co v syrském Chán Šajchún došlo v minulém týdnu k chemickému útoku zřejmě pomocí sarinu, při kterém zemřelo 86 lidí, rozhodl se bývalý syrský generál, Zaher al-Sakat, promluvit. Oni (režim) přiznali pouze 1,300 tun, ale my jsme věděli, že reálně jich měli skoro dvojnásobek, řekl Sakat a dodal: Měli nejméně 2 tisíce tun. Nejméně.
Sakat věří, že ukryté zásoby obsahují několik set tun připraveného sarinu a stejně tak neupravených původních chemikálií, leteckých bomb, které se dají plynem naplnit, a také chemické hlavice pro rakety typu Scud. Samotné zásoby podle něj byly před kontrolou OPCW přemístěny do silně opevněných hor poblíž Homsu, nedaleko Tartúsu, kde mají Syřané a nyní i Rusové svoji největší vojenskou základnu.

Anonym 90186 16.04.2017 10:41
Syrský prezident Bašár Asad má ještě k dispozici několik set tun chemických zbraní. Tvrdí to syrský brigádní generál Zaher Sakat, který v roce 2013 zběhl. Podle něj Asadův režim utajil před inspektory z OSN minimálně 700 tun chemických zbraní. Informuje o tom britský deník Telegraph.

Anonym 90186 16.04.2017 10:40
Plánovaný sňatek Andreje Babiše s jeho dlouholetou partnerkou Monikou vyvolává otázky, jestli šéf hnutí ANO nebude znovu ve střetu zájmů. Monika Babišová je totiž členkou kontrolních orgánů, které dohlíží na činnost fondů, do nichž Babiš vložil akcie Agrofertu a SynBiolu. Právníci pochybnosti ani nevyvrací, ani nepotvrzují. Upozorňují totiž, že Andrej Babiš nezveřejnil podrobnosti o tom, za jakých podmínek své firmy do svěřenských fondů vložil. Neví se proto, jakou správu nad nimi má.

Anonym 94158 15.04.2017 23:12
Dle mého názoru je ČT post bolševická televize. Její štvavá a hloupá "kampaň" se nezměnila od jejího vzniku v 50. letech. Plynule přešla od bolševika před Uralem na bolševika za Velkou louží. Prima i Nova se trochu polepšily.

Anonym 90186 15.04.2017 18:53
Copak ten stát těm ženám říkal, s kým mají spát? Tímhle lidi stále více vychováváme k nezodpovědnosti. Pokud se žena špatně rozhodla, s kým mít dítě, musí nést následky, řekl hejtman zlínského kraje k rozhodnutí kabinetu, jehož jsou i lidovci součástí. Přiznává, že následky nesou i děti, ale s tím se prý nedá nic dělat. Neříká, že pomáhat se nemá vůbec, ale nemá se posilovat v lidech nezodpovědné chování.
Pokud žena, která o sobě prohlásí, že je samoživitelka, ačkoliv žije se třemi dětmi i partnerem v jednom bytě, dostane větší peníze než na stejné chodbě žijící manželé se třemi dětmi, tak to je přeci naprosto vědomá podpora státu proti uzavírání manželství. To jsou věci strašně důležité pro pocit spravedlnosti a pro výchovu, dodává Čunek, který připouští vládu s Andrejem Babišem, ve které by chtěl uplatnit více sparťanské výchovy v české společnosti, včetně znovuzavedení vojny.

Anonym 90186 15.04.2017 18:25
Připomněl tím projev Jiřího Ovčáčka v sídle Senátu. Prezidentův mluvčí tam na konferenci o roli ČT obvinil Českou televizi, že ve zpravodajství i diskusních pořadech nahrává liberální levici, která je podle něj zastoupena ve všech stranách. Veřejnoprávní televize tak prý vytváří falešný dojem objektivity, zatímco je kritická vůči prezidentovi Miloši Zemanovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi.

Anonym 90186 15.04.2017 18:24
Snahu zasahovat do České televizi vidí Šarapatka také ve stížnostech Andreje Babiše na pořady Reportéři ČT a 168 hodin. Jejich reportáže se věnovaly nejasnostem kolem nákupu dluhopisů společnosti Agrofert, kterou Babiš založil. Babišovo chronické fňukání nad tím, jak málo jej ČT blahořečí až po smršť arogance a stížností na pořady, které upozorňují na jeho podezřelé obchodní a politické praktiky, sdělil jako další příklad Šarapatka.
Podobnou snahu ovšem podle radního vyvíjí také prezident Zeman. Stačí si připomenout úterní akci předáka Strany práv občanů Veleby v Senátu, kde na Českou televizi s vědomím prezidenta a ještě ke všemu v rozporu se služebním zákonem plival státní úředník (Jiří) Ovčáček. Naprostá nehoráznost a navrch s požehnáním hlavy státu, která se sama ráda pohybuje na hraně zákonů, uvedl Šarapatka.

Anonym 90186 15.04.2017 18:23
Třeba dezinformační kampaň MF Dnes o hospodaření ČT sice byla na konkrétních faktech a číslech televizí zcela vyvrácena, ale špinavá slina pomluvy už ulpěla. O to jim jde. Českou televize si ale za stávajícího managementu a obsazení redakcí prostě koupit nemůžou, tak ji chtějí ovládnout mocensky ovlivněním volby příštího generálního ředitele, prohlásil Šarapatka, čímž narážel na článek deníku z předešlého víkendu. Ten se týkal hospodaření s dvěma miliardami korun z prostředků ČT.
Šéfa České televize, na jehož volbě mají podle Šarapatky zájem právě Zeman s Babišem, vyberou radní koncem dubna. O post ředitele pro příštích šest let se utkají současný šéf Petr Dvořák, bývalý ředitel TV Prima Martin Konrád, bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák, bývalý redaktor ČT a generální komisař českého Expa 2015 Jiří František Potužník a ekonom Petr Vinklář.

Anonym 90186 15.04.2017 18:22
Prezident Miloš Zeman a ministr financí Andrej Babiš (ANO) se snaží zasáhnout do nadcházejícího boje o post šéfa České televize, varoval jeden z členů televizní rady Zdeněk Šarapatka. Veřejnoprávní instituci se podle něj snaží ovlivnit různými způsoby, mezi které zařadil i dehonestaci a mediální manipulaci. Jako příklad pro uvedl Babišovy stížnosti na pořady České televize, článek Mladé fronty Dnes o financích ČT nebo nedávný projev hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka v Senátu.

Anonym 31168 15.04.2017 17:57
Česko se nadále řítí do státního bankrotu,jak už bylo naplánováno prvními lumpy co se po komunistech prolhali k moci.Proto to chce krutou revoluci vedenou tvrdou levicí mladé generace a s lumpy se nemazlit.Důchodce bude třeba brát jako většinovou kádrovou rezervu na svižné splácení starými lumpy nasekaných dluhů,za jejich troubovitost a pomoc lumpům k moci.Dělání pořádku ve stávajícím kapitalistickém svinčíku bude lumpy i hlupáky pořádně bolet.Většině důchodců bude třeba naordinovat za jejich troubovitost takovou dietu jakou neměli ani za nebožtíka Hitlera vězňové v koncentráku.Na víc v prázdné státní kase nebude.Mladá generace ta se na debužírování důchodců nadále dlužit nebude,když nechali lumpům Česko rozprodat a rozkrást,tak budou důchodci prostě o hladu sušit hubu.

Anonym 90186 15.04.2017 16:45
"Úřady měly dostatek přesných informací o plánování teroristického útoku, ale nepodnikly dostatečná opatření, aby mu zabránily. Personál školy ani veřejnost nebyly o hrozbě informovány," uvádí se ve výroku soudu. Během policejního zásahu byly použity silné zbraně včetně útočných pušek, granátometů a plamenometů, které způsobily další oběti, konstatoval tribunál.
Ruské ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách uvedlo, že se proti rozsudku odvolá během následujících tří měsíců. "Celá řada závěrů Evropského soudu je neodůvodněná a použité argumenty neodpovídají důkazům předloženým Ruskou federací," píše se v prohlášení ministerstva.
Kreml dal ve středu najevo, že s verdiktem nesouhlasí, zejména pokud jde o obvinění, že incidentu Moskva nedokázala zabránit. Takové tvrzení je podle mluvčího Dmitrije Peskova nepřijatelné, stejně jako výrok soudu, že následky útoku mohly bezpečnostní složky minimalizovat.
"S takovou formulací nemůžeme jako země, která byla útokům teroristů nejednou vystavena, souhlasit," řekl mluvčí. Na dotaz, zda bude Rusko rozsudek respektovat, odpověděl vyhýbavě. "Veškerá potřebná rozhodnutí se budou plnit," uvedl.
S rozhodnutím štrasburského soudu nejsou spokojeni ani žalobci, podle nichž je uložená kompenzace malá. Advokát žalobců Sergej Kňazkin novinářům řekl, že na každého postiženého připadá od pěti do 20 tisíc eur, což je podle něj nedostatečné.
Kompenzace bude rozdělena zhruba mezi 400 lidí, kteří žalobu podali. Rusko je povinno peníze vyplatit do tří měsíců po nabytí právní moci rozsudku.

 <<nové   starší>> 

1
filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Jana Volfová oficiální stránky Petr Mach oficiální stránky Ondřej Liška oficiální stránky Petr Havlík oficiální stránky František Pytloun oficiální stránky Radka Fišarová oficiální stránky Iva Hajnová

Další osobnosti | Jana Volfová | Petr Mach | Ondřej Liška | Petr Havlík | František Pytloun | Radka Fišarová | Iva Hajnová |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti