Oficiální stránky Zuzana Roithová
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Oficiální stránky Zuzana Roithová

Zuzana Roithová oficiální stránky
Foto zdroj: roithova.cz

Jméno: Zuzana Roithová

Návrh opravy odkazu:

» chcete raději komplexní změnu?

Videostránku má Zuzana Roithová zde: www.roithova.cz/clovek_videoblogy/

BlogZuzana Roithová zde: blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zuzana-roithova.php

Zuzana Roithová má na sebe kontakt zde: www.roithova.cz/clovek_kontakty

Diskuse o osobnosti zde: Místní diskuse

Kdo je Zuzana Roithová?

Zuzana Roithová se narodila 30. ledna 1953. Po maturitě byla přijata ke studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1978. Během praxe v nemocnici v Berouně, Fakultní nemocnici v Motole (v letech 1979-1985) a ve Fakultní nemocnici na Vinohradech (v letech 1985-1992) složila atestace I. a II. stupně oboru lékařka - radiodiagnostik. 20. listopadu 1989 Zuzana Roithová vyzvala všechny zaměstnance Vinohradské nemocnice, aby se podpisem připojili k výzvě na podporu studentů, jejichž demonstrace 17.11. byla režimem násilně potlačena. Stala se spoluzakladatelkou a mluvčí Občanského fóra zdravotníků. Iniciovala vznik lékařských komor a změny ve financování a řízení zdravotnictví. V roce 1992 absolvovala kurz pro manažery ve zdravotnictví organizovaný projektem HOPE v odborné gesci Wharton University v USA, který zakončila získáním osvědčení Executive Health Care Management. V letech 1994-1997 studovala dálkově na Sheffield Hallam University a získala titul Master of Business Administration. Je spoluzakladatelkou Asociace nemocnic ČR, kde od roku 1991 zastávala funkce předsedkyně i místopředsedkyně. U příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy v roce 1998 byla oceněna Jubilejní medailí Univerzity Karlovy za přínos ve spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Ve spolupráci s odbornou lékařskou veřejností navrhla a prosadila koncepci celorepublikové sítě vysoce specializovaných center založených na mezioborové spolupráci (traumacentra, kardiocentra, onkocentra). Od roku 1990 do prosince 1997 byla ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podařilo se jí změnit pravidla přístupu k pacientům tak, aby byl středobodem služeb všech zaměstnanců, a zavést systém kontinuálního hodnocení kvality zdravotní péče. Zefektivněním financování a ekonomickou motivací zdravotníků umožnila rozvoj špičkových oborů a nákup moderních technologií bez státních dotací.

Politika

V lednu 1998 byla jako bezpartijní jmenována do funkce ministryně zdravotnictví České republiky vlády premiéra Josefa Tošovského. Po červnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy byla jmenována nová vláda, se v červenci 1998 vrátila do funkce ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V listopadu 1998 byla Zuzana Roithová zvolena jako kandidát čtyřkoalice bez stranické příslušnosti senátorkou za obvod Prahy 10. Nemocnici předávala své nástupkyni jako jedinou v Praze se ziskem (šedesát milionů korun). V Senátu se věnovala třem tématům, kromě zdravotnictví též neziskovému sektoru a vstupu České republiky do EU. V prvním období pracovala ve Výboru pro evropskou integraci Senátu PČR, kde byla zodpovědná za oblast zdravotnictví, sociální politiky, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti a instituce EU. V prosinci 2000 byla zvolena na další dva roky předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Od prosince 2002 byla místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, členkou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, členkou Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu. V roce 1999 se stala členkou KDU-ČSL - od května 2001 do listopadu 2003 byla místopředsedkyní strany se zodpovědností za program a zahraniční vztahy, dosud je členkou Celostátní konference KDU-ČSL. Od roku 2000 je členkou Evropského hnutí České republiky, které je součástí Mezinárodního evropského hnutí se sídlem v Bruselu. Od března 2000 do března 2002 byla předsedkyní tohoto hnutí. V červnových volbách 2004 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu, členkou poslaneckého klubu "Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Evropští demokraté". Byla zvolena místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (od roku 2007 1. místopředsedkyní), stala se zastupující členkou Výboru pro zahraniční obchod (od února 2005) a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Od července 2004 do února 2005 byla zastupující členkou ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Dále se stala členkou Smíšeného parlamentního shromáždění AKT - EU. (AKT je zkratkou pro Africké, Karibské a Tichomořské státy, tj. bývalé kolonie většiny zemí Evropy, se kterými EU udržuje výjimečné vztahy). V červnu 2009 byla znovuzvolena do Evropského parlamentu. Je předsedkyní české národní delegace v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany. Je nadále členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a zastupující členkou ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Podvýboru pro bezpečnost a obranu. Je místopředsedkyní delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.

Další aktivity

Od 1. prosince 2002 do července 2005 byla čestnou předsedkyní správní rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Pod jejím vedením došlo k řadě změn, například k rozšíření rehabilitační péče, ke zřízení křesťanské gynekologické poradny a v souladu s protidrogovou strategií EU k vybudování prvního detoxikačního centra v ČR pro děti a mládež z celé ČR užívající drogy. Je členem dozorčí rady Spojené akreditační komise ČR (čestná bezplatná funkce). Zřídila internetový informační portál www.budulinek.eu na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami. Každé pondělí funguje v její poslanecké kanceláři zdarma spotřebitelská poradna ve spolupráci s www.spotrebitel.net. Převzala záštitu a poskytuje zázemí První právní pomoci - bezplatné právní poradně organizované studenty právnických fakult pro občany v tíživé sociální situaci www.poradnaprava.cz o jejich právech při využívání zdravotnické péče. Je příležitostnou patronkou kulturních (např. divadlo SUD v jihočeském Suchdole) a sportovních akcí (např. cyklistická tour Josefa Zimovčáka z Bratislavy do Bruselu na historickém kole).

Osobní život

Zuzana Roithová je vdaná, má jednoho syna a dva vnuky. Její muž Jan je akademický sochař, věnuje se duchovním tématům a monumentální plastice. Syn Matyáš je architekt, jeho žena Adriana studuje a starají se o malé syny Sebastiána a Filipa. Zuzana Roithová je vášnivou pěstitelkou okrasných rostlin a léčivých bylin. Bývalá horolezkyně dnes dává přednost vysokohorské turistice a cyklistice. Ráda poslouchá klasickou hudbu a hraje na kytaru a zpívá. Vedle klasických romanopisců se s oblibou vrací k duchovní literatuře.

Zuzana Roithová diskuse

Jak na vás Zuzana Roithová působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

OplatekStan 90234  77 let 07.01.2018 19:00
Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2|3,4,10,4|12,5|9, 5.Moj. 30|11,18,32|21až43, atd. Vláda Ing. Topolánka, sestavená dle kapitoly 236, bude zrním na sýpce, až uzná, že Bůh vede lži lid Česka, dle textů veškerého Písma. Mat.5|3až18, Age.2|6,19, atd. V DUŠI premiéra Ing. Topolánka, se již může narodit DUCHOVNÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, protože nový DUCH SLOVA BOŽÍHO je vylit, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÁCH NEBES. Toto SLOVO se v Boží slávě vzájemně doplňuje a úpřesňuje. Nikdo nemá výmluvu. DUCHOVNÍ Kristus se může narodit v TĚLE pokorného a úplně poslušného služebníka Ing. Topolánka, a to studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 1.Kor.1|27až6|19 až15|33, Iz.5|4,16až29|11až27až33|22až66|24, Ezech.3|4,21až39|8,13,21,29,44|28, Žalm33|6,37|5,11,35,38,81|4,82|5,96|7,102|18,27,107|10,43,104|30,132|5,8,150|6, Sír.4|18,5|5,7|16,9|15,12|12,13|18,19|20,25,21|15,23|19,25,39|34,40|29,43|26,31, Jer.1|17až5|7,6|10,19,30,23|29,32,25|29,31|27,32,49|12,20,50|45,51|7,17,36,45,58,Ám.3|7,15,5|10,18,25,8|2,11, 2.Kor.3|5,9,4|3,10|4,13|5,8, Dan.9|14,27až11|39,12|2, K.M.1|4,5|23,6|6,24,7|12,16,8|21,10|8,11|13,12|10,17,27,13|8,17|7,10,15,20,19|6. Veškerá spiritualita pro všechno tvorstvo je nyní nová. Smyslem života je sloužit Hospodinu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou, realizací dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, opakovaně uváděné. Dědičný hřích křesťanských vzpurných a neposlušných sviní je objasněný z milosrdenství Božího rozumu. Dědičným hříchem křesťanských vzpurných NETVORŮ, je odmítání realizace celosvětové Boží majetkové roviny, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh pokoje a míru setře lidem v Česku každou slzu s očí, realizací uváděné Boží majetkové roviny, pouze v případě úplné poslušnosti premiéra nové vlády Ing. Topolánka. V případě neposlušnosti Ing. Topolánka, Česko čeká, místo Božího celosvětového mírového ráje, křesťanské PEKLO meče války, ve které vzpurní budou Bohem postupně úplně zničeni. Bůh vede odjakživa lidsto jako stádo. Vůdci stáda musí být nyní úplně poslušní. Ing. Topolánka při neposlušnosti čeká odstoupení Božího rozumu, odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, a funkce zemědělského nevolníka, pracujícího rukama. Když nový Bůh bude chtít, pokloní se mu tito tři úplně poslušní králové, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Prezidenti Ing. Rákos, Putin a Trump. Bůh trestá jiné státy tisíckrát víc než Česko. Ing. Topolánek musí soudit svět. Z pokorného a úplně poslušného Božího lidu, budou vyloučení všichni úplně neposlušní. Mich.2|3,4,10,4|12,5|4,9,6|7,7|15,18, 1.Jan.2|14,26,3|10,5|2,16, Gal.1|7,3|20až6|7, Iz.5|4,16,16|3,29|11až24,31|9,33|22,48|5až11,57|10,16,20,63|14,18,65|1,15,66|24, K.M.1|4,5|23,6|6,24,7|12,16,8|21,10|8,11|13,12|10,17,27,13|8,17|7,10,15,20,19|6, 5.Moj.5|8,7|7až18|18,30|1... (zkráceno)<|i>

MartinKat 90204 09.09.2017 18:48
pani z.roithova,kdyz se podivam na vasi fotku a vidim vas uces tak si rikam. kdy bychom byly ve stredoveku a vy byste byla odsouzena k trestu smrti stetim hlavy,tak by kat svami nemel moc prace s pripravou k poprave. stacilo by aby jste si klekla a polozila hlavu na spalek,a kat by vydel vas holi krk a tedy muze vam setnout hlavu.vezme sekeru priloziji na vas krk, pote ji zvedne rozmachnese a hlavu vam setne.prihlizejici videli jak vam spadla hlava do kose,kat odlozi sekeru sahne do kose a vynda vasi hlavu ven aby ji ukazal soudci ze hlava byla radne oddelena od tela..

Josef 46247  72 let 30.01.2017 22:03
Jsem vzdělaný jako málo kdo v tomto zpackaném státě a stejně tak užitečný společnosti. Na 5 VŠ jsem získal díky mimořádnému IQ 9 odborností a tím i celosvětovou působnost jako expert EU. Přitom pocházím z nejhorších možných sociálních poměrů v poválečném období (nejmladší z 9 dětí a od 10 let bez obou rodičů). To jen na vědomí těm, co si stěžují jak dnes žijí bídně. Podobně totiž nadávají bezdomovci. Je otázkou, co proti tomu dělali než zestárli.
Je zde diskuse k paní MUDr. Roithové a hodně zakomplexovaných blbů ji uráží. Přitom jde o mezinárodně uznávanou političku a dle mého názoru jedinou možnou kandidátkou (z českých žen) na post prezidenta. Mám za sebou odborné působení ve 41 zemích světa a tato žena má rozhodně mnohem lepší mezinárodní pověst a postavení, než současný hradní blb se svou partičkou. Už dlouho zde chybí na hradní židli žena. Žádná z nich by se nikdy nechovala jako Zeman nebo Klaus. A rozhodně by tak nedělila republiku, neopíjela by se, nevypalovala si zobák tabákem a nebyla by tak arogantní. Po revoluci naplno propukla žalostná morálka čecháčků se vším všudy. Vím dobře jakou máme mizernou pověst ve vyspělých zemích světa. Je naděje to zlepšit, ale s repete Zemanem se ještě více zahrabeme. Já se angažuji za své miliony 54. rok vyhledáváním a výchovou nejchudších dětí, jejichž sociální poměry jsou téměř katastrofální. Témě 35 tisíc jsem jich přivedl k promocím na VŠ. Snažím se přispět tomuto státu, který mne nikdy nijak nepodpořil, k jeho lepší budoucnosti. Ubožákům, kteří napadají slušné a vzdělané lidi, kterých tady zrovna moc není, bych chtěl říci, aby místo urážek začali na sobě pracovat, aby nesváděli všechno na ty schopné. V tom jejich problém není. Je to jen v nich samotných a jejich neschopnosti.

Péťa 19569  5 let 31.10.2016 15:03
cudzí jazyk v každej šklke
Kde domov mj, kde mj domov (Kde domov můj?

JanMichalčík 85236  65 let 05.07.2016 11:36
Paní Roithova možná Vy ano, ale pracující člověk určitě ne. Člověk, který pracoval celý život v dnešní době jen přežívá. Jeho životní úroveň hluboce klesla. Jen zloději a někteří rádoby podnikatelé se mají dobře. Proto prosím Vás, nehodnoťte nás, co jsme celý život tvrdě pracovali. Jan Michalčík

JanMichalčík 85236  65 let 05.07.2016 11:35
Paní Roithova možná Vy ano, ale pracující člověk určitě ne. Člověk, který pracoval celý život v dnešní době jen přežívá. Jeho životní úroveň hluboce klesla. Jen zloději a někteří rádoby podnikatelé se mají dobře. Proto prosím Vás, nehodnoťte nás, co jsme celý život tvrdě pracovali. Jan Michalčík

Vystrcil 37694  70 let 02.12.2015 10:16
Je to studovaná blbka,naivní karieristka, i president chtěla být! ? Patrně jako lékařka neschopná, tak hurá do politiky.Stejně je pozoruhodné kolik tz doktorů se hrne do politiky. Nakonec jako neschopná byla odložena do tz parlamentu EU. Každé euro dobré že jo.

Král 90177  73 let 05.11.2015 17:00
Dobrý den.Zajímalo by mne jaký je Váš názor dnes, kdy celá tak zvaná
Lisabonská smlouva vzala za své a celá evropská unie se chová jako těžko
reagující moloch je vidět že i Vaše přesvědčování před podpisem dané smlouvy
bylo velkou chybou a já postrádám k dané věci Vaše solidní vyjádření

Rebuta 46210  32 let 29.10.2015 12:28
Jak nás paní Roithová hezky balamutila s řešením migrace v EU. Skutečnost máme dnes na talíři - invazi podporovanou sociálně demokratickými stranami a výsledek je jasný. Zničení Evropy, zničení všech kulturních hodnot, vlastizrada, kolaborace, zločin politiků.Už nikdy nevolme ty zaprodance, současné poslance EU parlamentu, hezky si je ty zrádce pamatujme.

Honza 10922  67 let 06.10.2015 22:50
Tato paní je největší lhářka viz. projev rok 2009 otázka imigrantů!!

Marie 19421  45 let 11.01.2013 20:05
Vstup do EU znamenal utlum naši ekonomiky, zavedení poplatku u lékaře udělaly z lékařské péče bysnys nechci podporovat tento pokles a proto Roithová si můj hlas nezaslouží

Marie 19421  45 let 11.01.2013 20:03
Vstup do EU znamenal utlum naši ekonomiky, zavedení poplatku u lékaře udělaly z lékařské péče bysnys nechci podporovat tento pokles a proto Roithová si můj hlas nezaslouží

Radek 9053  60 let 06.01.2013 18:04
Předvolební průzkum nebude odpovídat volební realitě. Paní Roithová po všech stránkách splňuje předpoklady pro výkon funkce prezidenta ČR. Předvolební kampaň je inteligentní, slušná a mě přesvědčila, proto budu volit paní Roithovou .

Naděnka 89202  51 let 26.11.2012 13:47
To máte pravdu Milenko, určitě je důvěryhodná a také sympatická.

Milena 8219  50 let 24.11.2012 13:52
Paní Roithová na mně púsobí velice důvěryhodně a pravdivě.Určitě by včele státu zazářila, protože má příjemný a elegantní zevnějšek a vyzařuje z ní klid a pohoda.Bylo by fain, kdyby první přímá volba prezidenta byla právě ona zvolena.


světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Rychard Krajčo oficiální stránky Petr Cibulka oficiální stránky Ladislav Jakl oficiální stránky Jiří Karas oficiální stránky Táňa Fischerová oficiální stránky Klára Samková oficiální stránky Karel Randák

Další osobnosti | Rychard Krajčo | Petr Cibulka | Ladislav Jakl | Jiří Karas | Táňa Fischerová | Klára Samková | Karel Randák |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti