Oficiální stránky Jan Švejnar
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Oficiální stránky Jan Švejnar

Jan Švejnar oficiální stránky
Foto zdroj: jansvejnar.cz

Jméno: Jan Švejnar

Oficiální stránky má Jan Švejnar zde: www.jansvejnar.cz

BlogJan Švejnar zde: blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-svejnar.php

Jan Švejnar má na sebe kontakt zde: www.jansvejnar.cz/?page=kontakt

Diskuse o osobnosti zde: Místní diskuse

Kdo je Jan Švejnar?

Profesor Jan Švejnar působí v Praze na Univerzitě Karlově, v Akademii věd České republiky a v New Yorku na Columbia University. Napsal více než sto článků, knih a studií v oborech ekonomie rozvojových zemí, ekonomie práce a strategie transformací. Vyškolil několik generací ekonomů po celém světě a je členem četných profesních asociací. Jan Švejnar je pravidelně žádán Švédskou královskou akademií věd, aby nominoval kandidáty na Nobelovu cenu v oboru ekonomie. V roce 1991 Jan Švejnar spolu s kolegy založil Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE) při Univerzitě Karlově. Od roku 1992 do roku 1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu (EI) Akademie věd České republiky. Během devadesátých let profesor Švejnar tyto dvě instituce propojil a vytvořil společné pracoviště CERGE-EI, kde od roku 1998 působí jako vedoucí vědecký pracovník. V roce 2009 založil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) a stal se jeho ředitelem. Na Columbia University profesor Švejnar vede Centrum pro globální hospodářskou politiku. Je též poradcem mezinárodních institucí, vlád a velkých podniků. Od počátku devadesátých let působil v České republice v řadě správních a dozorčích rad, například v ČSOB, Společnosti pro vědu a umění, GE Capital ČR a SPT Telecom. Od roku 2010 je Jan Švejnar členem Národní ekonomická rady vlády (NERV), která je nezávislým poradním orgánem vlády ČR. Cílem činnosti NERV je pomáhat vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření. Od roku 2011 stojí Jan Švejnar v čele Ekonomické rady Asociace krajů ČR, která se soustředí na hledání optimálních řešení při zavádění reforem a zabývá se dopady ekonomické krize především na regionální úrovni. Od roku 1990 dělí profesor Švejnar většinu svého času mezi Československo, později Českou republiku a Spojené státy americké. Jan Švejnar se narodil v roce 1952 v Praze a v sedmnácti letech odešel za rodiči do exilu. Na Cornellově univerzitě ve státě New York získal bakalářský titul a poté pokračoval v magisterském a doktorandském studiu na Princetonské univerzitě ve státě New Jersey. Jedním z jeho profesorů byl Sir Arthur Lewis, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1979. Ve své doktorské disertaci rozvinul Jan Švejnar negociační model profesora Johna Nashe, který obdržel Nobelovu cenu za ekonomii v roce 1994 . Po získání doktorátu přednášel Jan Švejnar ekonomii nejdříve na Cornellově univerzitě (1978-1987), poté na Pittsburghské univerzitě (1987-1996) a Michiganské univerzitě (1996-2012). V průběhu akademické kariéry strávil mnoho času na pracovních cestách do bývalé Jugoslávie a několika zemí Afriky. Jan Švejnar a Václav Havel Po zhroucení komunistického režimu v Evropě v roce 1989 si Jan Švejnar stanovil jako svůj hlavní úkol využít svých znalostí a zkušenosti k tomu, aby přispěl k návratu své rodné země mezi vyspělé, vzdělané národy Evropy. Od počátku důsledně prosazoval zásadu, že tohoto cíle nelze dosáhnout pouze důrazem na ekonomické změny. Tyto změny musí jít ruku v ruce s vytvářením nového právního rámce zaručujícího respekt k obvyklým demokratickým pravidlům a s budováním odpovědné a slušné politické kultury. V prosinci 1989 tak publikoval svou studii Strategie ekonomické transformace Československa, která zásadním způsobem ovlivnila diskusi o transformaci naší země. Spolupracoval s vrcholnými politiky všech polistopadových vlád, v letech 1994-2003 byl ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla, své zkušenosti sdílel mimo jiné s premiéry Milošem Zemanem, Vladimírem Špidlou, Jiřím Paroubkem a Mirkem Topolánkem, s místopředsedy vlády Martinem Jahnem, Bohuslavem Sobotkou a Martinem Bursíkem i s ministry Karlem Dybou, Janem Vrbou, Milanem Urbanem a Miroslavem Kalouskem. Nejdůležitějším počinem profesora Švejnara po pádu komunismu bylo založení Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (Center for Economic Research and Graduate Education, CERGE) na Karlově univerzitě v roce 1991. Na vzniku tohoto nového vědeckého pracoviště se klíčově podíleli Josef Zieleniec, tehdejší rektor Karlovy univerzity Radim Palouš, Pittsburghská univerzita a profesor Richard Quandt, poradce významné Mellonovy nadace. V roce 1992 se pak CERGE propojilo s nově vytvořeným Národohospodářským ústavem Akademie věd České republiky. Dnes představuje CERGE-EI špičkovou instituci, v níž se vzdělávají stovky mladých českých i zahraničních ekonomů. Spolu s členy řídícího a dozorčího výboru získal profesor Švejnar pro CERGE-EI více než 500 milionů korun od nadací, fondů, vládních institucí a podniků. V letech 1996-2004 byl Jan Švejnar ředitelem Ústavu Williama Davidsona na Michiganské univerzitě, který se v této době stal jedním z hlavních center pro hospodářskou politiku v oblasti ekonomického rozvoje a transformace. Spolu s bývalou ministryní zahraničí USA, Madeleine Albrightovou, čestnou členkou ústavu, zorganizoval Jan Švejnar řadu konferencí v americkém Kongresu pro senátory, kongresmany a vyšší vládní činitele. Tyto konference přispěly ke kvalitnější formulaci americké zahraniční politiky vůči postkomunistickým zemím. Zesnulá manželka profesora Švejnara, Katherine Terrellová, byla uznávanou profesorkou ekonomie a působila na Michiganské univerzitě v oboru ekonomie práce. Její skripta se stala první učebnicí ekonomie práce, kterou používalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR začátkem 90. let, a řada jejích vědeckých publikací se týká České republiky. Do Česka přivezla desítky zahraničních studentů na stáže. Syn Daniel Švejnar žije v New Yorku a zabývá se jako investiční bankéř financováním projektů v oblasti energetiky. Daniel navštěvoval v České republice dva roky základní školu. Mimo to hrál hokej za HC Sparta Praha. Dcera Laura Švejnarová momentálně studuje MBA program na Michiganské univerzitě. Po roce 1989 získal profesor Švejnar zpátky české občanství, které ztratil v době komunistického režimu. Jeho dcera Laura má také české občanství. V mládí Jan Švejnar závodně lyžoval a tato záliba mu zůstala dodnes. Hraje také tenis. Ocení dobré jídlo a pití. Věnuje se hře na kytaru, má rád klasickou hudbu a jazz, filmy Miloše Formana, romány Milana Kundery, písničky Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého. Je velkým příznivcem českého divadla. Mluví plynně anglicky a francouzsky, domluví se i rusky a španělsky. Má rád lidi, kteří mají smysl pro humor a nadhled a jsou ochotni bez předsudků a ješitnosti vyslechnout názory druhých.

Jan Švejnar diskuse

Jak na vás Jan Švejnar působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

OplatekStan 90234  77 let 07.01.2018 19:14
Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2|3,4,10,4|12,5|9, 5.Moj. 30|11,18,32|21až43, atd. Vláda Ing. Topolánka, sestavená dle kapitoly 236, bude zrním na sýpce, až uzná, že Bůh vede lži lid Česka, dle textů veškerého Písma. Mat.5|3až18, Age.2|6,19, atd. V DUŠI premiéra Ing. Topolánka, se již může narodit DUCHOVNÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, protože nový DUCH SLOVA BOŽÍHO je vylit, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÁCH NEBES. Toto SLOVO se v Boží slávě vzájemně doplňuje a úpřesňuje. Nikdo nemá výmluvu. DUCHOVNÍ Kristus se může narodit v TĚLE pokorného a úplně poslušného služebníka Ing. Topolánka, a to studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 1.Kor.1|27až6|19 až15|33, Iz.5|4,16až29|11až27až33|22až66|24, Ezech.3|4,21až39|8,13,21,29,44|28, Žalm33|6,37|5,11,35,38,81|4,82|5,96|7,102|18,27,107|10,43,104|30,132|5,8,150|6, Sír.4|18,5|5,7|16,9|15,12|12,13|18,19|20,25,21|15,23|19,25,39|34,40|29,43|26,31, Jer.1|17až5|7,6|10,19,30,23|29,32,25|29,31|27,32,49|12,20,50|45,51|7,17,36,45,58,Ám.3|7,15,5|10,18,25,8|2,11, 2.Kor.3|5,9,4|3,10|4,13|5,8, Dan.9|14,27až11|39,12|2, K.M.1|4,5|23,6|6,24,7|12,16,8|21,10|8,11|13,12|10,17,27,13|8,17|7,10,15,20,19|6. Veškerá spiritualita pro všechno tvorstvo je nyní nová. Smyslem života je sloužit Hospodinu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou, realizací dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, opakovaně uváděné. Dědičný hřích křesťanských vzpurných a neposlušných sviní je objasněný z milosrdenství Božího rozumu. Dědičným hříchem křesťanských vzpurných NETVORŮ, je odmítání realizace celosvětové Boží majetkové roviny, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh pokoje a míru setře lidem v Česku každou slzu s očí, realizací uváděné Boží majetkové roviny, pouze v případě úplné poslušnosti premiéra nové vlády Ing. Topolánka. V případě neposlušnosti Ing. Topolánka, Česko čeká, místo Božího celosvětového mírového ráje, křesťanské PEKLO meče války, ve které vzpurní budou Bohem postupně úplně zničeni. Bůh vede odjakživa lidsto jako stádo. Vůdci stáda musí být nyní úplně poslušní. Ing. Topolánka při neposlušnosti čeká odstoupení Božího rozumu, odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, a funkce zemědělského nevolníka, pracujícího rukama. Když nový Bůh bude chtít, pokloní se mu tito tři úplně poslušní králové, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Prezidenti Ing. Rákos, Putin a Trump. Bůh trestá jiné státy tisíckrát víc než Česko. Ing. Topolánek musí soudit svět. Z pokorného a úplně poslušného Božího lidu, budou vyloučení všichni úplně neposlušní. Mich.2|3,4,10,4|12,5|4,9,6|7,7|15,18, 1.Jan.2|14,26,3|10,5|2,16, Gal.1|7,3|20až6|7, Iz.5|4,16,16|3,29|11až24,31|9,33|22,48|5až11,57|10,16,20,63|14,18,65|1,15,66|24, K.M.1|4,5|23,6|6,24,7|12,16,8|21,10|8,11|13,12|10,17,27,13|8,17|7,10,15,20,19|6, 5.Moj.5|8,7|7až18|18,30|1... (zkráceno)<|i>

Anonym 90246 08.05.2014 14:06
Už si poplatil dluhy za kampaň, vyžírko?

Jiří 88382 29.01.2013 10:24
Vážený pane profesore, když byly loni v listopadu zveřejněny výsledky prezidentských voleb, předstoupil Mit Romney před svůj volební štáb, poděkoval mu a řekl "Mr. Obama is now my president." Kratičký pískot j části davu utišil jedním rozhodným gestem ruky. Příklad pro Vašeho kandidáta? J.

Pepa 78166  60 let 03.09.2012 02:21
Přál bych si pana Švejnara za Prezidenta. Prosím přijměte kadidaturu.

Jaroslav 88164  42 let 06.12.2011 20:54
Ať žije třídení pracovní týden, živná půda pro šedou ekonomiku a tudíž žádná kontrola odvodu daní. Dobře to vedete, ale pro koho?

MamulaJosef 62181  65 let 12.05.2010 17:12
rád bych s vámi mluvil osobně, kdy se zase objevíte v brně

JirouškováZl 94188  56 let 11.04.2010 14:34
Vážený pane profesore, po shlédnutí dnešního "Duelu" na ČT24 Vám musím sdělit, že právě Vy velice chybíte v politické špičce naší republiky. Je mi líto, že jste neuspěl v kandidatuře na prezidenta republiky. Vaše osobnost zářila na obrazovce po shlédnutí diskuze mezi Paroubkem a Nečasem tak, že si každý občan musel povzdechnout a litovat, že právě Vy nejste bohužel předním představitelem žádné politické strany. Velice si Vás vážím a přeji jen vše dobré ve Vašem životě

GustavŘezníč 89419  41 let 18.03.2010 22:20
Vážený pane profesore, poslouchal jsem včera Váš rozhovor s Martinem Veselovským na ČR Radiožurnálu a byl jsem rád, že slyším někoho, kdo to má v hlavě srovnané, mluví srozumitelně a jasně, a komu jsem schopen věřit, že to s tou naší zemí myslí dobře! Moc mě mrzí, že jste se nestal, díky našim politikům a jejich taškařicím, prezidentem! (Ale, co se vlastně divím, oni si tam rozumné lidi přece nepustí, tím by jen ještě více vynikla jejich malost, nadutost a tupost! ) Omlouvám se Vám za ně a děkuji Vám, že máte stále ještě výdrž bojovat tím masarykovským stylem za všechny, kdo smýšlí podobně jako já! Držím NÁM palce, ať se do vedení našeho státu dostanete a s Vámi podobně rozumní a slušní lidé. Byla by to pro nás jediná záchrana! S úctou a přáním všeho dobrého Gustav Řezníček

Mir. Šedina 89141  56 let 14.12.2009 08:38
Pane profesore,
sledoval jsem včerejší televizní debatu a ani mne nepřekvapilo, že se tradičně hovoří o tom, jak vytvořit podmínky pro růst výroby, jak šetřit (vč. mnzdových prostředků - jako celek), ale tak mne napadá, nějak málo se obecně staráme o to, aby měl ty produkty výroby kdo kupovat. Dnešní ekonomický systém je založen (bohužel) na dynamizaci spotřeby, tj. musíme se především zamyslet nad tím, kdo tu spotřebu dělá a jestli si ji může dovolit. Bez toho bude dosti problematické dlouhodoběji držet růst výroby. Např. kolik dnešních zedníků, instalatérů si může dovolit koupit byt v domech které staví, atd.

Jirka F. 77117  48 let 30.09.2009 19:12
Pane Švejnar,ještě jste nepochopil,že lidé na Vás koukají jako na někoho,kdo se tu po letech "závratné" kariéry v USA snaží ohromovat, rozdávat rozumy a o Česku toho moc neví.Nemluvě o Vašem podivném odchodu do exilu.

Zdráhalová 21316  54 let 22.03.2009 09:12
Pane profesore, bojujte znovu o prezidentské křeslo potřebujeme někoho na úrovni a ne ty zkorumpované loutky.

Kamil 89011  39 let 22.02.2009 13:28
Je to kariérista a má na to. Kdyby jste byli takový jako on tak by jste byli taky tokový. To by jste byli hloupý abyste nevyužili to co on dokázal. Tak nezávidˇte. Je to jen pouhá závist.

Noviny 82250 26.05.2008 12:33
Populární Švejnar??????----Není poněm vidu ani slechu!

Bohuš 82250 01.05.2008 12:03
Pro a|vyholenou hlavu máš ty ale zevnitř.A ruku nahoře viď.

Bett 62962 27.04.2008 18:18
To bylo humbuku s panem Švejnarem a teď už ani senát mu není dost po chuti. Jo, Amerika, tam jelépe, že pane profersore?!

b 88749 30.03.2008 11:49
NO s tím pravopisem zcela jistě!!

Anonym 88968 30.03.2008 11:31
dyž se do polytyki dostal von, tak já taki!!!

Kritik 91950  50 let 21.03.2008 09:09
Mas pravdu-Ivetto-co by tomu rekli navstevnici Lan.Ja bych se tam teda necitil dobre a na protest uz bych tam nikdy nesel.

a 88114 17.03.2008 17:24
Iv-nemáš ty holou hlavu?Od začátku se tu oháníš vlastenectvím.,,Taky,, vlastenci vstupovali do Vlajky,kdy se narodil Komenský neví,hlavně že mají nějakého ,,vůdce,, nad sebou.Mohl být Švejnar-dobrý,není Švejnar-svět se mi nehroutí.A o Lánech-myslím že třetí ,,První dáma,, předělala co druhá ,,První dáma,,předělala po první ,,První dámě,,.Myšleny jsou ,,První dámy,, počínaje rokem 1989.Možná je teď viděn v Lánech i nějaký slovenský folklór např.vázička,ubrus.

Ív 82250 17.03.2008 13:11
Dovedete si představit ,že by na zámku v Lánech nebo na pražském hradě,vše předělávala po Americku.Pošlapala by vše co je České,od nábytku ,interiéru i znaku naší státnosti,paní Švejnarová - Američanka.To ti co chtěli Švejnara vůbec nedomysleli.Měli jste se v neděli dívat ve 20.00hod. na 2.programu,jak je důležité cítit ,že jsme Češi a znát naši historii a zviditelnovati ji v
historickývh objektech.Na to musí být cit a vlastenectví.

a 88114 15.03.2008 21:35
A má od nás svatý pokoj.Ten se má.Radar bude i bez nějakých cirátů a tahanic o něčí občanství,to se zase máme my.A dobře nám tak!

Dan 82250 15.03.2008 16:27
Pes už po něm neštěkne.Zmizel jak pan Tau.

Irena 62962 09.03.2008 15:56
Johane, pan Švejnar už sbalil kufry a je na druhé straně Atlatiku!!!

johan 89292 07.03.2008 21:52
pane švejnare neusněte jako blaničtí rytíři na ty čekáme několik staletí.nechte nám alespoň trochu naděje že se nemusíme koukat na tu telecí hlavu s nově inaugurovaným pérem

Dan 82250 03.03.2008 12:44
Najednou po něm není vidu ani slechu.Paroubek se bojí ,že by mu sebral křeslo.

Waltr 91253  53 let 25.02.2008 15:08
Jak může být dobrým prezidentem, když ho přijede podpořit ten starý zm.d (jeho otec, komunista, estébák),který tu nežil, nežije, raději uteče za lepším a pak přijede a nazve součastného prezidenta nulou a zlodějem. Opravdu rodina na úrovni a podpora pana úžasného, který sází pouze na socany (komunisty) a komunisty.

Realista 91242  75 let 24.02.2008 11:20
Podle nazoru nekterych obcanu,by p.Svejnar pred evt.kandidaturou na presidenta mel slozit vsechny svoje funkce v Americe,bez ohledu na to jestli bude zvolen,nebo ne.Pak by mu cesky lid mozna odpustil a sejmul kletbu,jako cisari Jindrichu IV.kdyz sel v roce 1077 bosy do Canossi-papeze prosit o odpusteni.A pokud by nebyl zvolen-na social!

a 88114 23.02.2008 09:41
Nepěkný nicku ,,Iv,,.Nemoralizuj!Takových bylo,kde jsi byl a cos dělal ty!Znám polistopadové bijce za svobodu,jejichž matky plivaly na Palacha.Znám vesnické komunisty,co se jezdili v trabantech modlit 50 km od domova.Bylo to hodně,ale hodně pestré.Upozorňuji,tohle není fráze!

Iv 88749 22.02.2008 23:04
Milane a Boženo, ježíši kde jste to teda žili, že ty které jmenujete nebyli vašimi prezidenty? Taky jste jedni z těch co jim není nikdo dost dobrý co?

M. Jirka 78677  70 let 21.02.2008 21:56
Pane Švejnar děkuji, že jste pokusil.

Václav 85182  54 let 18.02.2008 21:24
Pane profesore,pokud se dáte do party s Paroubkem a spol.,nikdy se nedočkáte prezidentského stolce.Mnoho lidí Vás uznává,jako odborníka,patrně budete dobrý kandidát na prezidenta za 5 let.Ale,pokud budete kandidátem socialistů,většina jen tak ze vzdoru k Paroubkovi,Vás nepodpoří.Prosíme,neklesněte k jakékoliv spolupráci s Paroubkem,Haškem,Rathem atd.

Anča 88114 18.02.2008 12:10
Pro Historii.Občas se opraš a provětrej stránky,ať neplesnivíš.To doufám nezní jako fráze!Ale bylo tu fajn!Tak za 5 let znovu!!!

Anonym 21224  58 let 18.02.2008 09:20
Hodnotím ho velice kladně a je velká škoda,že se nestal presidentem.Už něco dokázal a věřím,že ještě neskončil.Klause jsem neměl v oblibě a těd mi vypadl z oka ůplně,samolibý nabubřelec.
Pavel K.

DAVID 89292  39 let 17.02.2008 22:18
Překvapilo mě vaše jméno,není tak úplně běžné stejně
tak jako vaše názory na této stránce.Jste asi pěkný chytrák mazaný jak liška.Z vaší 60% procentní inteligence jsem úplně prostoduchý

Historie 82250 17.02.2008 21:53
Doslova jste zapadl mezi své politiky a do jejich řečí.Frázemi a to co jste říkal byly FRÁZE,v této zemi nic nespravíte.To pozná každý trochu sečtělý člověk v naší vlasti.Přemýšlejte!!Začínáte mluvit jako Paroubek,Bursík nebo Mejstřík.Začínáte napadat své oponenty ,začal jste jako první.Pane Švejnare Češi Vám asi připadají prostoduší,které oboudíte
řečičkama.Někteří právě proto před Váma lezou po zemi.Většina-60%-jsou inteligentní,chytří ale ne chytráci,to je rozdíl.Mazaní jako lišky a na ty musíte úplně jinak ,jestli chcete za 5 let býti prezidentem.TO JSOU ČEŠI.Hodně zdraví.

Michal 85246  30 let 17.02.2008 20:24
Vážený pane Švejnare, také jste u mě a mé rodiny a přátel naším prezidentem.Když jsem dnes poslauchal "Já 1" bylo mi opět nanic.Nechal rozkrást celou zemi a dnes v roce 2008 si musíme utahovat opasky a necítí ani trochu odpověnosti za škody, které způsobil- ještě více Kožených!.Dnes prohlašuje, že by vetoval čtvrtinu zákonu.A proč to neuděl!Rovná daň je poue pro jeho vyvolené.
Jste člověk s noblesou.Souhlasím s panem pisatelem Václavem, že to bude ještě trvat.Když jsem Vás poslouchal, dodával jste nám alespoň maličkou naději,že vybředneme z tohoto morálního bahna.Přeji Vám pane Švejnare za mě osobně,mou rodinu a spoustu přátel s Ostravy, kteří Vám fandí hodně zdraví a prosím vydržte.Děkujeme Vám.

Jaroslav 89200 17.02.2008 20:05
Dnes na Primě měl mít jako "vždy monolog" pan Klaus, ale protože není mojím presidentem, tak jsem to vypnul.

Zdenek 89200 17.02.2008 17:56
Vážený pane profesore Švejnare, i po nepřesvědčivé volbě pana Klause presidentem, jste Vy našim presidentem. Takový je neoficielní výsledek volby, protože,kdyby "naši" volitelé volili podle průzkumu, koho chtějí za presidenta občané, tak jejich svědomí by dnes mohlo být čisté. Pro Vás byla přece většina.

Václav 88218  67 let 17.02.2008 14:23
Vážený pane profesore Švejnare,
divím se Vám, že jste vstoupil do české politické žumpy, kde převážná většina je neomalených hrubců a korytářů, toužících jen a jen po větším mamonu pro sebe. Starost o republiku a její lid je vůbec nezajímá, to, čím se stále ohánějí - blaho a budoucnost občanů - je jedno velké divadlo. Celou lidskou generaci (ne-li dvě) bude ještě trvat, než-li v této zemi bude nastolen pořádek a řád západní civilizace.
Pane profesore, ukázal jste se jako odvážný muž, šel jste do nerovného boje, a nechybělo málo, abyste zvítězil. Škoda. Když už nic jiného, tak jste mnohým lidem ukázal jaký je rozdíl mezi čestným a noblesním politikem na jedné straně, a politickou lůzou na straně druhé.
Přeji hodně úspěchů ve vaší činnosti a spokojené žití Vám, i Vaší rodině.

Me 88114 17.02.2008 12:25
Neznámý nicku!...nicku,nicku,nicku z 16.2. 08.42.
Já jsem tu pořád a ty pořádně čti,můžeš i slabikovat.Ale pobavila jsem se náramně!Škoda že tu nejsou ti smajlíci!Ještě bych chtěla poděkovat panu Mejstříkovi.To jsem se v pátek také zasmála.

Honza 88151  62 let 16.02.2008 22:14
I já fandil panu Švejnarovi.Konečně tu byla naděje pro tuto zemičku...Dívat se na připitomělý úsměv Klause a poslouchat jeho duchaplnosti je neúnosné.
Přál bych si pane Švejnare abyste neházel flintu do žita a pokračoval.V krátkém čase jste dokázal mnoho a bylo by škoda to nezúročit.
Dnes jsem si poslechl vyzvracení se, velice tupého slováka Jána Sloty.Na takového vola by opravdu sedělo vyrazit s lopatami...
Jsem přesvědčený pane Švejnare že většina stojí za vámi-bez lopat a s touhou vám potřást pravicí.

Jarmila 85163  50 let 16.02.2008 19:57
Souhlasím s panem Davidem(39).Vážený pane Švejnare,děkuji Vám také alespoň za malou naději.Celou dobu jsem Vám držela palce.Jste opravdová osobnost a ukázal jste českému národu, který je zavlačen do morálního bahna, že jsou lidé, kteří mají morálku,čest,pokoru(obrovský potenciál vzdělání a inteligence)a hlavně dokážete i prohrávat.Přečetla jsem pozorně celý Váš životopis a hlavně Vaše ekonomické studie.Velice si Vás vážim a přeji Vám hodně zdraví a úspěchu v další práci.

Pro Anču (38) 82250 16.02.2008 17:30
Anča (38) zase plácá lživé hloupé fráze.To se nestydíš.Fuj.

Historie 82250 16.02.2008 16:45
Pane Švejnare uvažujte o tom ,že se stanete šéfem ČSSD.Získal by jste další voliče ,protože jste slušný a vystupujete korektně.Dejte se do tohoto boje,určitě Vás bude chtít mnoho voličů ČSSD a vyhrajete.Už bylo dost p. Paroubka.

honza 85164  31 let 16.02.2008 00:26
ano taky souhlasím s Davidem
a děkuji panu švejnarovi
pěkný den

Z 88114 15.02.2008 18:52
Tak se nebudu opakovat,David byl rychlejší.Pan Švejnar má nadále mou podporu a v příštích prezidentských volbách(přímých)můj hlas.

david 89292  39 let 15.02.2008 18:29
chtěl bych poděkovat panu janu švejnarovi za
naději,kterou jsem posledních několik týdnů prožíval.
jsem hrdý,že jsou ještě lidi se ctí a morálkou.to že
teď dalších 5let bude v křesle člověk který se na svět
dívá pouze pohledem sebe sama a každý jiný názor nechápe je smutná vyhlídka ale zacelí se horší rána.
jen sem si chtěl povzdechnout že václav klaus není můj
president.

Kritik 88223  50 let 14.02.2008 15:10
Na tom churavi vetsina postkomunistickych zemi.A sice-ze by se po relativne kratke dobe(5let)musel volit novy president.Za totalit zustali prestavitele lidu az do sve smrti.Prokleti demokracie,ze jo?

v 88114 12.02.2008 20:53
Iva na?Souhlas.Vdyť nejde ani o toho Klause.

Ivana 82250 12.02.2008 17:09
Škoda, že si pan Švejnar také někdy nepřečte tyto stránky ,když tvrdil ,že mu jde o lidi.Asi mu také budou naše názory ukradené.Normálně myslící člověk už poznal p.Švejnare ,že jim nejde o VÁS,ale o stranické výtězství.Postavte se nohama na zem.

 starší>> 

1
světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Michaela Drotárová oficiální stránky Miroslav Hrabě oficiální stránky Jan Kraus oficiální stránky Josef Klír oficiální stránky Sandra Bell oficiální stránky Jiří Zbořil oficiální stránky Tomáš Beroun

Další osobnosti | Michaela Drotárová | Miroslav Hrabě | Jan Kraus | Josef Klír | Sandra Bell | Jiří Zbořil | Tomáš Beroun |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti