Oficiální stránky Jan Fischer
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Oficiální stránky Jan Fischer

Jan Fischer oficiální stránky
Foto zdroj: jan-fischer.cz

Jméno: Jan Fischer

Oficiální stránky má Jan Fischer zde: www.jan-fischer.cz

Videostránku má Jan Fischer zde: www.youtube.com/user/JanFischerCZ

BlogJan Fischer zde: www.jan-fischer.cz/blog

Jan Fischer má na sebe kontakt zde: www.jan-fischer.cz/kancelar/kontakt

Diskuse o osobnosti zde: Místní diskuse

Kdo je Jan Fischer?

Narodil se 2. ledna 1951 v Praze. Otec RNDr. Otto Fischer se zabýval matematicko-statistickými aplikacemi v biologii v Matematickém ústavu Československé akademie věd a maminka Věra byla rovněž statističkou. V roce 1974 Jan Fischer absolvoval Národohospodářskou fakultu pražské VŠE, konkrétně obor statistika a ekonometrie. První pracovní uplatnění našel v tehdejším Výzkumném ústavu sociálně ekonomických informací, který byl součástí Federálního statistického úřadu. V letech 1982 až 1985 pak působil jako odborný referent ve Federálním statistickém úřadu. Poté se stal ředitelem odboru a v této funkci působil až do roku 1990. V letech 1980-1989 byl členem KSČ. V roce 1990 byl jmenován místopředsedou FSÚ a po zániku federace o dva roky později zastával stejnou funkci v Českém statistickém úřadu. Stál v čele týmu, který byl odpovědný za přípravu a zpracování výsledků prvních polistopadových svobodných voleb. V této práci pokračoval v případě všech voleb do zastupitelských sborů, které následovaly v dalších letech. Do jeho působnosti vedle voleb patřila i většina ekonomických statistik produkovaných Českým statistickým úřadem a měl na starosti i harmonizaci tuzemské statistiky s pravidly a praxí Evropské unie ve spolupráci s evropskými institucemi, zejména pak se statistickým úřadem EU Eurostatem. V roce 2000 byl z funkce 1. místopředsedy odvolán a posléze přijal nabídku pracovat jako šéf oddělení produkce společnosti Taylor Nelson Sofres Factum. V roce 2001 jej Mezinárodní měnový fond vyslal do Východního Timoru, aby v rámci mise OSN pomohl položit základy moderní a nezávislé statistické služby. V březnu 2002 se přesunul do akademického prostředí, které mu bylo vždy velmi blízké, a stal se vedoucím výzkumných pracovišť Fakulty informatiky a statistiky VŠE. V roce 2003 byl Jan Fischer jmenován předsedou Českého statistického úřadu, a tak se po třech letech vrátil na své dřívější působiště. Po pádu koaliční vlády na jaře roku 2009 jej Mirek Topolánek na základě politických dohod oslovil s nabídkou na post předsedy tzv. překlenovací vlády nestranických odborníků, kterou přijal. Vládu v čele s Janem Fischerem jmenoval prezident republiky 8. května 2009. K nejdůležitějším úkolům úřednické vlády patřilo především úspěšné dokončení předsednictví EU, příprava státního rozpočtu na rok 2010 a bezchybný chod státní správy do předčasných voleb předpokládaných na podzim 2009. Ty, jak známo, odmítl Ústavní soud a mandát kabinetu skončil až po volbách v řádném termínu na konci května následujícího roku. Všech těchto úkolů se úřednický kabinet Jana Fischera zhostil se ctí a povedlo se důstojně a profesionálně dokončit předsednictví Evropské unii včetně dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy. „České předsednictví končí dobře. Pan Fischer odvedl velmi dobrou práci, je to člověk, který dělá klidnou, inteligentní a rozumnou práci,“ ocenil výkon Jana Fischera francouzský prezident Nicolas Sarkozy bezprostředně po zasedání Evropské rady 19. června 2009 v Bruselu. V době celosvětové hospodářské krize, kdy hrozil rekordní schodek státního rozpočtu ve výši 230 miliard Kč, Fischerova vláda prosadila úsporný rozpočet, díky němuž ušetřila téměř 70 miliard korun. Zlepšilo se i čerpání evropských peněz, což byla jedna z jeho premiérských priorit. Přijala také několik protikorupčních opatření. A v neposlední řadě se povedlo efektivně zasáhnout proti narůstajícímu extremismu. Fischerova vláda také připravila základní rámec státního rozpočtu na rok 2011 a spolu s ním i řadu dalších expertních materiálů, o nichž měla rozhodnout již politická vláda vzešlá z voleb v květnu 2010. Patřily mezi ně např. aktualizace energetické koncepce státu, závěry obnovené tzv. Bezděkovy komise ve věci penzijní reformy, strategie financování dopravní infrastruktury a řada dalších resortních materiálů a předloh zákonů. Na základě úspěchu v mezinárodním výběrovém řízení se v září 2010 stal Jan Fischer viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně, kde má na starosti zejména zahraniční a environmentální aktivity. V současné době čerpá v EBRD neplacené volno a po oficiální registraci kandidátem na post viceprezidenta rezignuje. Ovládá angličtinu a ruštinu, domluví se také německy a francouzsky. Je členem kupř. České statistické společnosti, Mezinárodního statistického institutu, Vědecké rady a Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze a členem Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Z členství v těchto institucích a radách mu neplyne žádný příjem. Z prvního dvanáctiletého manželství má syna Jakuba, který působí jako prorektor VŠE pro strategii, a dceru Kateřinu, která pracuje jako poradkyně v oblasti sportu. Z druhého manželství pak syna Jana, který nyní studuje na Univerzitě St. Andrews ve Skotsku. Manželka Dana, která pracovala rovněž ve statistickém úřadu, je v invalidním důchodu. Jejich manželství trvá 24 let. Společně vlastní byt na barrandovském sídlišti a chalupu v Posázaví.

Jan Fischer diskuse

Jak na vás Jan Fischer působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

OplatekStan 90234  77 let 07.01.2018 18:17
Odesláno na OFICIÁLNÍ STRÁNKY. Shromažďuji technický lži lid k mlácení klasů tak, aby mohla vzniknout vláda premiéra Topolánka. Mich.2|3,4,10,4|12,5|9, 5.Moj. 30|11,18,32|21až43, atd. Vláda Ing. Topolánka, sestavená dle kapitoly 236, bude zrním na sýpce, až uzná, že Bůh vede lži lid Česka, dle textů veškerého Písma. Mat.5|3až18, Age.2|6,19, atd. V DUŠI premiéra Ing. Topolánka, se již může narodit DUCHOVNÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, protože nový DUCH SLOVA BOŽÍHO je vylit, a to v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÁCH NEBES. Toto SLOVO se v Boží slávě vzájemně doplňuje a úpřesňuje. Nikdo nemá výmluvu. DUCHOVNÍ Kristus se může narodit v TĚLE pokorného a úplně poslušného služebníka Ing. Topolánka, a to studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 1.Kor.1|27až6|19 až15|33, Iz.5|4,16až29|11až27až33|22až66|24, Ezech.3|4,21až39|8,13,21,29,44|28, Žalm33|6,37|5,11,35,38,81|4,82|5,96|7,102|18,27,107|10,43,104|30,132|5,8,150|6, Sír.4|18,5|5,7|16,9|15,12|12,13|18,19|20,25,21|15,23|19,25,39|34,40|29,43|26,31, Jer.1|17až5|7,6|10,19,30,23|29,32,25|29,31|27,32,49|12,20,50|45,51|7,17,36,45,58,Ám.3|7,15,5|10,18,25,8|2,11, 2.Kor.3|5,9,4|3,10|4,13|5,8, Dan.9|14,27až11|39,12|2, K.M.1|4,5|23,6|6,24,7|12,16,8|21,10|8,11|13,12|10,17,27,13|8,17|7,10,15,20,19|6. Veškerá spiritualita pro všechno tvorstvo je nyní nová. Smyslem života je sloužit Hospodinu tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou, realizací dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky, opakovaně uváděné. Dědičný hřích křesťanských vzpurných a neposlušných sviní je objasněný z milosrdenství Božího rozumu. Dědičným hříchem křesťanských vzpurných NETVORŮ, je odmítání realizace celosvětové Boží majetkové roviny, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bůh pokoje a míru setře lidem v Česku každou slzu s očí, realizací uváděné Boží majetkové roviny, pouze v případě úplné poslušnosti premiéra nové vlády Ing. Topolánka. V případě neposlušnosti Ing. Topolánka, Česko čeká, místo Božího celosvětového mírového ráje, křesťanské PEKLO meče války, ve které vzpurní budou Bohem postupně úplně zničeni. Bůh vede odjakživa lidsto jako stádo. Vůdci stáda musí být nyní úplně poslušní. Ing. Topolánka při neposlušnosti čeká odstoupení Božího rozumu, odchod do říše ticha, to je na smetiště dějin, a funkce zemědělského nevolníka, pracujícího rukama. Když nový Bůh bude chtít, pokloní se mu tito tři úplně poslušní králové, na kongresu energetiků celého světa, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Prezidenti Ing. Rákos, Putin a Trump. Bůh trestá jiné státy tisíckrát víc než Česko. Ing. Topolánek musí soudit svět. Z pokorného a úplně poslušného Božího lidu, budou vyloučení všichni úplně neposlušní. Mich.2|3,4,10,4|12,5|4,9,6|7,7|15,18, 1.Jan.2|14,26,3|10,5|2,16, Gal.1|7,3|20až6|7, Iz.5|4,16,16|3,29|11až24,31|9,33|22,48|5až11,57|10,16,20,63|14,18,65|1,15,66|24, K.M.1|4,5|23,6|6,24,7|12,16,8|21,10|8,11|13,12|10,17,27,13|8,17|7,10,15,20,19|6, 5.Moj.5|8,7|7až18|18,30|1... (zkráceno)<|i>

Anonym 7762 28.01.2014 08:59
To se to Fischere rozdává z cizího.Za budovou se pak rozdělíte co? Proto jste tak rychle zaplatil dluhy před exekucí.No teď jste zabezpečenej do konce života.
Tak se to děl᧧.!

Anonym 82565 27.01.2014 20:40
Fischer honem utrácí na ministerstvu peníze.Svému náměstkovi dal 500 tisíc korun-Nečas je proti němu troškař.A ještě Fischer rychle zvedl platy svým poskokům o 70 tisíc korun.A to má být odborník-jo ale na zlodějnu,když se všude má šetřit!! Bude ho už konečně někdo žalovat??

Anonym 7762 08.12.2013 19:12
To je velitel financí-Za každým slovem v o l e,

Anonym 89177 26.11.2013 19:26
Korupčík, kterému zázračně přistály na kontě milony.

Anonym 7762 17.07.2013 13:47
Rozkopejte mu řiť bolševikovi a karieristovi.Už se viděl na hradě,pak v diplom.službách a nakonec se vetře do vlády.To je hroznej podvraťák tenhle bolševik po sr a nej.

Anonym 82565 14.07.2013 19:52
Hlavně ,že má na nákladnou dovolenou a rekonstrukci bytu.Neudělá za peníze cokoli??

Anonym 82565 11.07.2013 17:50
Za tskovou korupci jiní právem sedí a co on?? kariérista a prospěchář -takovému dát důvěru je vlastizrada..

Anonym 7762 11.07.2013 14:14
Že se nestydí.On tyhle články nečte.Ten myslí jen na koryto.Bolševik

Anonym 7762 09.07.2013 15:03
Ministr financí.CHlape že se nestydíte.Vy musíte mít hroší kůži vy milicionáři,karieristo.Dlužíte 5mega.Půl roku jste holota žebrácká a najednou ze dne na den splatíte.To je korubce.Styďte se.

Jakl 19422 18.03.2013 05:55
Chtěl jste vyrážet dveře s komunistou na ministra a KSČ vyrazila dveře s vámi, soustruhu!

Tana 9064 01.03.2013 21:43
Pane Fischere jsem ráda že jste nevyhral jste nudný patron a za politika se vubec nehodíte.Zalíbilo se vám teplé místečko za velké prachy ale tam se nedostanete.

Anonym 82565 22.02.2013 17:48
Prý jste byl na dovolené v USA? Je to pravda? To muselo
stát korun? Tak se mějte, já jdu na večeři,mám suché brambory.

Hugo 7762  78 let 22.02.2013 09:16
Pane.Teď chodíte a žadoníte prachy od obyčejných lidí.S paní jste se viděl na hradě,jak cestujete po světě za naše prachy a povyšujete se nad námi poctivými a obyčejnými lidmi.Nedal bych Vám ani desetník.Že se nestydíte žebrat.ZAPLAŤTE SI TO SÁM.Milicionáři

Anonym 82565 20.02.2013 17:36
Zadejte si do vyhledávače: "Video :Chartista Urban sčítá Zamanovy kauzy." Dívejte se a poslouchejte až dokonce.
Je to pár minut jestli se nebojíte co se dozvíte.

Kádrovák 19414 20.02.2013 06:11
Pane Fischer: Myslím, že uplatnění v zahraničí na velvyslanectví by bylo dobré. Zeman to jistě schválí.

MiloušJakeš 7762  92 let 14.02.2013 10:13
Pane Fischer.
Zavinil jste solární panely,což nás bude stát bilion.Vy jste bral rance platy,tak by jste to měl zaplatit.Na propagaci dlužíte 70,-Kč.Plaťte každá sranda něco stojí.Sponzoři se na Vás nyní v.ou.Dobře vám tak.Karieristo.Musíte se moc učit.

Volič 83155 09.02.2013 18:08
Už rozumím co chtěli němci říci slovem židobolševictví.Fischer je žid a komunista.Mnozí německé rasové teorie považují za nesmyslné.Když se podíváme na Jana Fichera tak na každém šprochu pravdy je trochu.:)I ten nejhorší nácek může mít v něčem pravdu jak se říká i slepé kuře najde zrno:)

Karel 89619  61 let 26.01.2013 19:27
Přesvědčil jste mě, že komunista zůstane komunistou, i kdyby trakaře padaly. Přiklonil jste se k s. Zemanovi. Snad vám nějaký flek dodá.

DůchodciAMl 82565 21.01.2013 19:44
Zase jste ukázal ,že jste korouhvička.Kritizujete něco co jste nepochopil.K.Schw. řekl,že v dnešní době -viz -válečná Jugoslávie-by byli potrestáni ti co se provinilú na násilně vystěhovaných Němcích.Řekl v DNEŠNÍ DOBĚ! Tak nepapouškujte to, co si vymyslel Klaus a Zeman!

Anonym 7762 19.01.2013 11:02
Odchod.Pelech si najdeš.Nemáme strach!

52 7762 15.01.2013 22:32
Dobrý den
Pane jestli se neurazíte,nabízím vám práci přidavače u zedníků.okuste také něco jiného.tak jako většina poctivých lidí,kteří se nederou vysoko.Plat 950,-Kč čistého.Sice jste zvyklí na miliony,ale zase je to poctivé.Okuste,když jste nám chtěl dělat velitele,ať víte jak se žije dole.

75 7762 13.01.2013 14:31
Čest práci-Milicionáři|veliteli

Jan 7762  44 let 12.01.2013 20:48
Pane Fischer.
Vidíte,musíte se moc učit.Manželka se viděla první dámou,vy prezident a ejhle.To je šok.Ale není.! Dalo se to čekat.Tyhle rychlokvašky s převlékmutým kabátem u nás už nemají šanci
ČEST PRÁCI-PANE BUDOVATEL!

Graciela 90591 12.01.2013 19:21
škoda že prohrál ve volbách,je ale stejně lepší než ten žvatlal schwarzenberg

Anonym 82565 12.01.2013 17:38
Vám uškodilao členství v KSČ po okupaci ,až do 89 roku.

Igor 7762  38 let 09.01.2013 09:08
Tak po včerejší debatě se Zemanem jste se opět přesvědčil,že jste učedník v politice.
Rada-odchod mezi střední vrstvu,tam co patříte.

Luboš 7762  29 let 08.01.2013 08:59
Komik.Čuchl si k polityce,viděl ty obrovský prachy co se dají vydělat a hned chcete být prezident.Ostuda

Pepa 7762  99 let 06.01.2013 10:47
Zahrajte si na housličky a odchod!

Ladislav 88319  44 let 05.01.2013 11:51
Nevolím Vás a ani jiné
Důvod, v zemi kde je dnes a deně porušována Ústava České republiky a základní listina práv a svobod občanů České republiky a to zákony vytvořené a schvalované vládou,parlamentem,senátem i prezidentem V.Klausem, nelze jinak než nevolit! Je vůbec Ústava a listina práv a svobod vůbec platná? Zákony které jsou v rozporu s těmito listinami je staví jako neplatné a proto nemůžem prezidentské volby 2013 uznat za právoplatné. Odejděte

Helena 7762  49 let 05.01.2013 10:26
Malý úředníček,bolševiček,by chtěl být hlavou státu? To je legranda!

Sandra 7762  39 let 05.01.2013 06:59
Duel Zeman-Fischer.
Zeman Vás strčil jednoduše do kapsy.Není vám trapně se rovnat k ostříleným politikům.
Buďte soudný a uvolněte místo osobnosti,před karierismem.
Děkujeme odejděte.To chce většina národa.O tom se přesvědčíte 12.01.2012.

Jiří 90175  66 let 03.01.2013 00:22
Na internetu jsem nedavno četl že těsně když skončila vašdoba premier,tak jste prý stačil připravit stát o tři miliardy. Je to pravda nebo jak to bylojiří

Krel 7762  39 let 02.01.2013 20:01
Pane Fischer.
Komunistům jste lezl do řitě a nyní máte názor,že s nimi vyrazíte dveře.
CO TO JE ZA ČLOVĚKA!

Josef 7762  63 let 02.01.2013 19:58
P.s.Pan Mařík|51|Ten by volil snad i Šaplína.

Josef 7762  63 let 02.01.2013 19:57
Dobrý den pane Fischer.
Zajímalo by mě,zda máte zaplaceny známky KSČ za leta190-2012.Vy jako významný člen KSČ z let osumdesátých jste později převlékl kabát a co.Všichni se podělejte! Volte mě.
Přijde li jiná doba rychle se přispůsobím.Není Vám hamba a jste tochu soudnej?

MMařík 90130  51 let 30.12.2012 19:30
Pan Hanák není hloupý a nevzdělaný člověk, ba právě naopak. A ačkoli se dá říct, že jsem jeho příznivec a nejsem příznivec komunistů dost mě překvapila intenzita jeho výpadu. Četl jsem ten titulek a tak trochu jsem pořád nevěřil vlastním očím. Sleduju pana Fišera od doby jeho působení ve vládě a líbí se mi jeho názory, jeho pohotovost a rozhled, budu ho volit.

Zdeno 88246  56 let 27.12.2012 18:36
Karierista nejhubšího zrna! A nechá se koupit.

Anonym 37665 26.12.2012 06:44
Opravuji" Pár let od r.1980 bych tolerantně.

Kádrovák 37665 26.12.2012 06:40
Mne by skutečně zajímalo ,proč byl pan Fischer až dokonce roku 1989 10 let v KSČ? Na co čekal, že se na Vltavě vynoří nová Aurora s Leninem,Stalinem a Brežněvem a zachrání hroutící se reálný socializmus. Pár let od 1989 bych tolerantně chápal, že chtěl vykonávat určité povolání, ale proč od roku 1985 až do konce 1989, po 17.listopadu a zvolení V.Havla prezidentem jednohlasně komunistickým parlamentem? I Gustáv Husák a L.Strougal opustili loď již v r.1987 |sedm! | A tento člověk by chtěl jako prezident "vyrážet dveře s premiérem, který by mu jako prezidentovi přinesl návrh na ministra z KSČM, která má 20% hlasú? Jsou jen dvě možnosti výkladu jeho jednání!

Anonym 37838 07.12.2012 08:08
Stačil mně jeho výrok "demokratický", že kdyby mu po zvolení přinesl předseda vlády návrh na komunistu ve vládě, "že by s ním vyrazil dveře". Probuďte se lidé a vyražte dveře s tímto antidemokratem a právě komunistou do roku 1989, kdy už 4 roky Gorba demontoval KS, SR a socialistický tábor!

Kádrovák 37838 07.12.2012 08:03
Tak tohoto soudruha já nevolím!

Ivana 82565  60 let 02.12.2012 20:06
Proč nás odírají do chudoby zdražováním elektřiny? Postavte se za spotřebitele,už je to neúnosné!

207v 82565  61 let 28.11.2012 17:24
Myslím si ,že jste velice inteligentní a vzdělaný člověk.Ale jste si jist ,že nepodlehnete tlaku dnešních vůdců v parlamentu a zůstanete svůj a budete třeba osamocen bránit tvrdě obyčejné lidi aby nebyli okrádání a nešetřilo se jen na nich? Naní Vám líto tolik milionů na Vaše volby,když jiní strádají? Proč si poslanci zvedají platy a důchodcům jako mě přidali 140 Kč? Je to výsměch!

Petr 90520  46 let 28.11.2012 07:43
Tak sem první k tomuhle převlečenýmu bolševikovi nejni co dodat.Já mu nezazlívám že vstůpil,ale že vystůpil a hrabe se na hrad.


světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Martin Rous oficiální stránky Zuzana Havrlantová oficiální stránky Radka Stupková oficiální stránky Standa Čermák oficiální stránky David Uličník oficiální stránky Tomio Okamura oficiální stránky Martha Elefteriadu

Další osobnosti | Martin Rous | Zuzana Havrlantová | Radka Stupková | Standa Čermák | David Uličník | Tomio Okamura | Martha Elefteriadu |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti