Oficiální stránky Daniela Drtinová
Oficiální stránky
  přidat osobnost

Daniela Drtinová diskuse strana 50

Jak na vás Daniela Drtinová působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

PetrČamlík 10950  71 let 10.08.2018 14:07
pravda je cesta ke zdokonalování. prý to nejde, prý je to idealismus? Kdo to říká v době bleskové informatiky? Jak daleko je do severských zemí Evropy? Tolik lenosti zde existuje na Univerzitách, aby nepředkládali lidem i odtud to nové? Aby lidi a občany krmili jen hrůzou a strachem z Putina, z agresivní země na východě a z agresivních lidí tam, když tam mohou být ( a jsou! ) daleko přívětivější lidé, než jsou obludné objekty této destrukční usazené doktríny EURAC, mající s tou lidskou dimenzí společného jen to, že se umí obléci, děsně řvou
Rozhodující je přijat takový model k uslutečnění v realitu. Referendum o přímé demokraci je základ toho, když bude politikum postaveno mimo populismus, k pravdě možností, k učení se, k dennímu výkonu, proti agresi, zlu, válce

PetrČamlík 10950  71 let 10.08.2018 11:26
Dobrý den Vám i děkuji. Předposlední příspěvek "Milan" ukazuje, jak jednoduše může být pravda v době bleskové informatiky nahoře, kdy k táboru v Letech je možná správné doplnit, že oplocení tábora začalo v době, kdy vypukl tyfus a někteří z tábora utíkali, jinými slovy plot byl postaven, aby se tyfus nešířil. Jde o sporné dny, tak jděme dál. VEZMĚME VŠAK TU INFORMATIKU! Dovedeme si představit vůbec, že několik vět pana Milana ho stojí trochu času a je to skoro přesné, v pravdě a ZADARMO! §? Vedle toho Drtinová rozpoutala doslova válku pomocí pár sloganů ZA TĚŽKÉ PENÍZE = ZA NAŠE NÁKLADY, ale to není vše. Šíří ještě ty hrůzy a nenávist stále dál a dál do světa, prosím do EU, do centra tam jako bič na Okamuru a dál do světa, do Bílého domu a CNN? §§ Dovedeme si představit ty GIGA a GIGA a znovu GIGA takto se vyvíjejících v mocninách psaní a šíření té nepravdy? A dokonce by potom paní MiladaVotrub za to Davida zabila a srdce jí buší! ? § To je zdraví NÁRODA co, jenž předvádí děsně psychiatr Hóschel, i Honzák?! § A zkusme si dál představit, že se tak děje po půlhodině v České televizi a denně i v JINÝCH PŘÍPADECH "BORCI" OPISUJÍ PLAGIÁTY, ANO PLAGIÁTY JSOU TO VŠECHNO!! Vše opsané, žádná OSOBNÍ myšlenka VÝŠ .. Všechny diplomy pryč .. Celou Zeměkouli byste tím oblepili několikrát a přitom to jde popsat do několika vět, stran či desítek stran respektive vyjádřit za písmeny celé abecedy. V posledním příspěvku pan Tomáš jde dál. Je to vtipné odlehčení, i to je umění. Přál bych mu, aby se toho dožil, avšak bez války, spíše s noblesou, že USA - Rusko - Čína zastavili zbrojení, protože je to nesmysl jít výš na =4% HDP na zbrojení. Smyslné je, aby dali =1% HDP na základní vojenské pořádkové jednotky a aby doslova dali těm nejchudším za to denně napít a najíst .. CO NA TO VY, VÁŽENÁ PANÍ DRTINOVÁ, NEVRÁTÍTE DIPLOMY O PROTI PŘÍSAZE ZA ŠÍŘENÍ NESMYSLNOSTÍ A AGRESE, po těch několika článcích níže ?? Přesto vše zlé by Vám měli dát napít a najíst .. Petr Čamlík, 1947

Tomaš 88260  29 let 09.08.2018 09:26
Jen na chvilku trochu fantazie:
Rok 2035, Amerika v troskách (ekonomické). O dolarech nikdo ani ne vzpomíná. Světem vládnou (ekonomické) Čína a Rusko.
Další rozhovor s českým politikem, a paní Drtinova už prosazuji a vychvaluji politiku Číny a Ruska.
Je to marioneta.

Milan 19422  75 let 09.08.2018 09:25
Vážená nevzdělaná Drtinová. Pokud chcete někoho napomínat, že si něco nezjistil, tak se sama musíte dovzdělat: Vznik tábora
Původně to byl kárný pracovní tábor, který vznikl na základě nařízení protektorátní vlády z 15. července 1940. To se opíralo o jiné nařízení z března 1939, tedy před definitivním obsazením republiky.
Kárný pracovní tábor
Do konce roku 1941 prošlo táborem celkem 770 osob, jen u 45 byl evidován romský původ. Vězni obvykle pracovali na dopravních stavbách, lesích či polích, přicházeli sem z výkonu trestu.
Cikánský tábor
Až od 2. srpna 1942 se status tábora změnil a stal se z něj cikánský tábor. Před tím už protektorátní vláda nařídila provést soupis Cikánů a jejich deportaci právě do tábora v Letech (a také v Hodoníně u Kunštátu). Seznam se opíral i o soupis potulných cikánů z konce dvacátých let.
Deportace a vyhlazování
V prosinci 1942 postavil Berlín Cikány na roveň Židům. Tím začala deportace z Let do Osvětimi, kam se z Let dostalo 540 lidí, a jejich vyhlazování - tábor v Letech vyhlazovací nebyl. Cikánským táborem prošlo podle evidence 1309 osob, přežilo zhruba 300. V samotném táboře zemřelo nejméně 326 osob, podstatná část podlehla tyfové epidemii.
Podmínky v táboře
V táboře panovaly neúnosné hygienické podmínky. Na konci roku 1942 v táboře udeřil tyfus. Protektorátní vláda následně odvolala velitele tábora Josefa Janovského kvůli neudržitelnému stavu zařízení. Areál byl obehnán vysokým dřevěným plotem s ostnatým drátem. Tábor hlídaly ozbrojené stráže. TAKŽE ŽÁDNÝ KONCENTRAČNÍ TÁBOR TO NEBYL A OKAMURA MÁ PRAVDU.
Uzavření tábora
Tábor Lety byl uzavřen v srpnu 1943, asi na dvě stovky zbylých osob byly buď propuštěny, nebo přemístěny jinam. Trestní řízení po válce vedla k potrestání nejsurovějšího dozorce Josefa Lunáčka důtkou.
A je to venku, proč ta spravedlivá TOPka tak bojovala proti vepřínu v Letech! Lesy a pozemky v okolí prasečáku patří Schwarzenbergům a tyto lukrativní pozemky, se snaží majitelé prodat zahraniční společnosti, která ale odmítá mít ve své blízkosti prasečák. Tato snaha trvá již od roku 1995, no a nyní se to povedlo. Kdepak soucit s Romy - sprostý kšeft jako vždy pod pláštíkem humanity a zase náhodou jak na potvoru je u toho Kalouskova strana a blbý lid jim opět naletěl. Upřesnění pro zvědavé parcelní číslo 369|3,,obec - Lety - 549568,,katastrální území Šerkov

PetrČamlík 10950  71 let 09.08.2018 08:12
Paní Drtinová vedla rozhovor s panem Halíkem. Vzdělanec, ne učenec s moudrostí, s mnoha tituly a s krédem apoštola Boha na Zemi, to znamená s titulem teologa a kněze. Jeden z nejagresivnějších a nejprolhanějších lidí, co v tomto prostoru existují. Ti , co odrazují od křesťanství a od církve a svádí to ještě na komunismus. Zase pro Slunce, ne pro totalitu, pro pravdu sděluji. Po Brexitu veřejně písemně i slovně urážel hrubě ty
( prý bez rozumu apod. ), co volili Brexit, dokonce těm hlupákům dole
( snad lůze ) chtěl odebrat volební právo! ? § Tak k tomu jen něco, co řekl geniální Churchill: "Pokud Británie musí volit mezi Evropou a otevřeným mořem, musí vždy volit otevřené moře" .. a to Britové udělali .. Halíkovi nelze věřit v kontextu ani slovo. Petr Čamlík, 1947

PetrČamlík 10950  71 let 09.08.2018 07:52
Paní Drtinová, pan David Vám řekl na závěr rozhovoru, že jste splnila jeho očekávání. Myslel tím, jak otřesně, až "barbarsky" jste stupňovala svoji agresi na něj a nenechala jej mluvit, opakovala jste stále dokola otázky na to, co již zodpověděl, například i o Okamurovi a táboru v Letech. Rozhovor s Okamurou, doslova nálet na něj a špinění ho jsem viděl po zvolení prezidenta Zemana, odháněl Vás v horečce jako ztřeštěnou vosu, což jsem nikdy a nikde neviděl a nakonec jste jej dehonestovala za to, co ani neřekl! § Proč nevysíláte o Letech přesně to, jak to bylo den po dni? Tím nechci nic měnit na dějinách! §! David řekl o Krymu přesně to, co je třeba říci z druhé strany, říká se tomu dokončení pravdy a empatie. Neuvěřitelné jsou útoky na Rusko všeho kalibru a klídek a ticho kolem tohoto příběhu Krymu, který má i opačné, tajené a cenzurované stránky, než šíříte do světa. Vy šíříte v DVTV jen jednostrannost a tím lež a agresi. Jeden žvanil, druhá by Davida zabila, třetí by dal Davida do Bohunic pacientem .. To je jen výkvět propagandy a úroveň intelektu a říká se tomu obecně zatmění slunce a totalita. Super fyzik a nakonec i skvělý člověk Dawking řekl: "Lidstvo zničí jeho agrese" .. a DVTV není ničím jiným, není pěkným, ale je jen hrubým AGRESOREM k rozdmýchávání klidu a smíru naší společnosti a světa .. Co Vás učili ve škole, co Váš hrozný výklad jako právničky, paní Drtinová?! § To je na Bohunice. Proč nepíšete, že Polsko nechce ústy svých nejvyšších představitelů Ukrajinu v EU, protože tam řádí fašisté? A tím bychom se v klidu dostali postupně i k objektivnímu výkladu Ukrajiny a Krymu .. Nechci pro Rusy žádné výhody, jsem pro sumu faktů k HODNOTOVÉ ANALÝZE, nikoliv kecy pro super výdělečnou činnost a byznys Drtinové a Veselovského. Víte čitatelé, co takoví sežerou peněz a dobra i chudým a co násobných NÁKLADŮ A ZLA nám způsobí? A oni si ještě napíší drze o něco pěkného .. Neuvěřitelné. Tečka. Petr Čamlík, Břeclav, 1947

Tomaš 88260  29 let 09.08.2018 07:46
Tato žena je ostuda pro cely český národ. Mela by naučit se poslouchat a mluvit. Jak muže moderátor, který nemá vlastní názory na podstatný věcí, prosazovat politiku, která smrdí rusofobie. Lež a jenom lež ve správách, v televize, v kultuře, ve sportu. Přestaňte lhát lidem. Vy jste myslíte, že jeslí mate možnost veřejného vyštipování, to můžete prosazovat jenom svoje názory. Škoda že tito lide mají přistup k medii.

PetrČamlík 10950  71 let 09.08.2018 07:42
Paní Drtinová, pan David Vám řekl na závěr rozhovoru, že jste splnila jeho očekávání. Myslel tím, jak otřesně, až "barbarsky" jste stupňovala svoji agresi na něj a nenechala jej mluvit, opakovala jste stále dokola otázky na to, co již zodpověděl, například i o Okamurovi a táboru v Letech. Rozhovor s Okamurou, doslova nálet na něj a špinění ho jsem viděl po zvolení prezidenta Zemana, odháněl Vás v horečce jako ztřeštěnou vosu, což jsem nikdy a nikde neviděl a nakonec jste jej dehonestovala za to, co ani neřekl! § Proč nevysíláte o Letech přesně to, jak to bylo den po dni? Tím nechci nic měnit na dějinách! §! David řekl o Krymu přesně to, co je třeba říci z druhé strany, říká se tomu dokončení pravdy a empatie. Neuvěřitelné jsou útoky na Rusko všeho kalibru a klídek a ticho kolem tohoto příběhu Krymu, který má i opačné, tajené a cenzurované stránky, než šíříte do světa. Vy šíříte v DVTV jen jednostrannost a tím lež a agresi. Jeden žvanil, druhá by Davida zabila, třetí by dal Davida do Bohunic pacientem .. To je jen výkvět propagandy a úroveň intelektu a říká se tomu obecně zatmění slunce a totalita. Super fyzik a nakonec i skvělý člověk Dawking řekl: "Lidstvo zničí jeho agrese" .. a DVTV není ničím jiným, není pěkným, ale je jen hrubým AGRESOREM k rozdmýchávání klidu a smíru naší společnosti a světa .. Co Vás učili ve škole, co Váš hrozný výklad jako právničky, paní Drtinová?! § To je na Bohunice. Proč nepíšete, že Polsko nechce ústy svých nejvyšších představitelů Ukrajinu v EU, protože tam řádí fašisté? A tím bychom se v klidu dostali postupně i k objektivnímu výkladu Ukrajiny a Krymu .. Nechci pro Rusy žádné výhody, jsem pro sumu faktů k HODNOTOVÉ ANALÝZE, nikoliv kecy pro super výdělečnou činnost a byznys Drtinové a Veselovského. Víte čitatelé, co takoví sežerou peněz a dobra i chudým a co násobných NÁKLADŮ A ZLA nám způsobí? A oni si ještě napíší drze o něco pěkného .. Neuvěřitelné. Tečka. Petr Čamlík, Břeclav, 1947

Admiro 90232  50 let 08.08.2018 19:16
Paní Drtinová, dnes jsem shlédl Váš DVTV rozhovor s jakýmsi ivan david. Obdivuji Vaši trpělivost a nadhled, které jste si udržela po celou dobu tohoto těžko zapomenutelného vysílání. Zůstat v klidu při rozhovoru s takovou existencí, jakou tento david je, dalo jistě velikou a těžkou práci. Jak jsem na netu viděl, je zaměstnán v Bohnicích, destinace pro něj určitě správná. Pouze ta role tam - měl by být pacientem, nikoliv zdravotnickým personálem. Tam asi došlo k nějaké mýlce..Zdravím a pevné nervy i nadále při rozhovorech s takovými exoty. PS s komentářem níže - identita MiladaVotrub lze jen a jen souhlasit..

MiladaVotrub 37968  68 let 08.08.2018 14:24
Mila pani Drtinova,moc rada sleduji vase rozhovory a casto se nestacim divit,kde v sobe berete ten klid,kdyz mluvite s nekterymi vasimi hosty. Pred chvili jsem videla porad s kandidatem na senatora Davidem, a jeste mi busi srdce. Jak to muzete vydrzet,ja bych ho asi zabila! Mejte se krasne,vy i vasi kolegove. Dekuji!

Milan 37124  82 let 08.08.2018 10:24
Paní Danielo, velice vám fandím a vašemu pořadu přeji aby dlouho vydržel!! To co dnes předvel pan David je více než otřesné a tací lidé mají být v senátu? to snad ani ze srandy. Zvete k vám hlavně lidi vzdělané ať se pozná co tito mají za vize ve svých hlavách. Žvanilů tu bylo v minulosti již dosti! Ať vám vydrží váš osobitý styl komunikace, je to asi hodně na nervy ale držím vám palce. Přeji hezký den - Milan Novotný Pardubice

Karel 16095  53 let 03.08.2018 09:37
Paní Danielo, rád poslouchám vaše rozhovory nyní na DVTV. Líbíte se mi jako žena i jako člověk. Jen bych vám, pokud dovolíte, doporučil se trochu více usmívat. Úsměv vám, byť je jen občasný, velmi sluší. Karel Zaplatílek, Brno

Honza 89127  73 let 05.07.2018 16:03
Vážená paní doktorko,
velice se omlouvám , že asi zahltím Vaši stránku, ale mám k dispozici prezentaci, kterou přednáším na vědeckých sympoziích |kromě samozřejmě odborných sdělení z mého oboru| a která se i nepřímo dotýká pitného režimu. Týká se PET lahví a jejich škodlivého působení na zdraví člověka.
Každou minutu se prodá ve světě 8 milionů PET lahví, z nichž pouze 7% se recykluje a ostatní jdou do moře. Podle vědeckých sdělení v roce 2050 bude v moři více těchto lahví než ryb. V současné době jsou plastové částice přítomny i v rybách, které konzumujeme. Při průzkumu v americkém kongresu se zjistila přítomnost plastových částic v 93% kohoutkové vody, v Evropě byl průměr znečištění vody hodnocen nejlépe u Anglie, Francie a Německa a to v 74%.Nanočástice z plastů pronikají do orgánů lidského těla a mohou podporovat i vznik rakoviny, kromě jiných zdravotních problémů. Ale existují i další velmi varovné signály, které nejsou vůbec optimistické. A samozřejmě tomu přispívá nemálo i snaha lidí o dodržování tolik diskutovaného pitného režimu!

Honza 89127  73 let 05.07.2018 15:36
Vážená paní doktorko,
protože si Vás velice vážím a to nejen z našeho osobního setkání a nemám jinou možnost vyjádřit se k pořadu o pitném režimu, který moderovala paní Emma Smetana, dovoluji si touto cestou sdělit své trochu smíšené dojmy. A současně doplnit alespoň část toho nejdůležitějšího, co nemohlo být z pro mě nepochopitelných důvodů v pořadu vysloveno. Měla to být obhajoba zdravého rozumu a také jakési memento k ochraně našeho zdraví. Osobně nemám nic proti normálnímu příjmu tekutin. Z vědeckých průzkumů vyplývá, že při běžném denním režimu člověk ztrácí svými exkrementy, dýcháním a pocením přibližně 2-2,5 litrů vody. Z ovoce, zeleniny a metabolickými pochody z tuků, cukrů a bílkovin získává kolem 1 litru vody, takže na doplnění její ztráty potřebuje přibližně 1-1,5 litru. Samozřejmě při sportu, namáhavé práci či horečce je potřeba příjmu tekutin přiměřeně vyšší. Existují také některá onemocnění či syndromy, které vyžadují větší příjem vody, ale těch je poskrovnu.
V současné době je široké veřejnosti vnucován názor o nutnosti vypít daleko přes dva litry tekutin denně s tím, že to působí velmi blahodárně na náš organizmus. Nebylo žádnou mně dostupnou vědeckou studií prokázáno, že extrémní příjem tekutin nás zbavuje toxinů či zlepšuje naší pleť. Naopak se ve své klinické praxi setkávám s příznaky psychogenní závislosti na pitném režimu, neboli tzv. psychogenní polydipsií. Ta se projevuje nutností stále pít pro sucho v ústech, pocitem velké žízně a samozřejmě častým močením |10-15x za den, v noci 5-7x| a to na základě selhání regulačních mechanizmů řízených hypothalamem v mozku. Navíc, zdravotní důsledky nadměrného a nesmyslného příjmu tekutin jsou velké otoky víček, obličeje a končetin, v extrémních případech otoky mozku, hyponatrémie, úmrtí. Dalším charakteristickým znakem polydipsie, u některých mých pacientů, je pocit na omdlení, pokud se po hodině nenapijí nebo dokonce se v noci bez napití udusí! Téměř neřešitelným problémem je, že této psychogenní závislosti na pitném režimu je téměř nemožné se zbavit. Je tristní, že se týká nejen dospělých, ale i dětí.
Tak to byl ten hlavní důvod, proč jsem přijal pozvání do vaší televize. Abych upozornil na tento "moderní" nešvar. Bohužel jsem neměl možnost, pro absolutně neprofesionální a současně i arogantní vedení rozhovoru paní moderátorkou, objektivně vyjádřit vše, co by bylo pro diváky žádoucí. Za 45 let své medicínské praxe jsem se dosud s tak ostudnými přístupem k hostovi nesetkal. Připadal jsem si jako žák základní školy či všemi neoblíbený politik. Velice mně mrzí, že jsem zmíněné paní nepoložil základní otázku, proč mají zdraví lidé tolik pít. Jsem přesvědčen, že by nebyla schopna mně na ni jakkoli rozumně odpovědět.
Jan Měšťák

Standa 78150  71 let 07.06.2018 14:49
protikuřácký zákon prosazuje te lidský podvodník JUDR Benda. Chápu,že pposl.anci mají vše nutné vyřízeno a proto mají čast se zdržovat toutzo blbostéí. Ano at se kouří,ale v jednacím sále PS, tam by se mohlo i chlastat, stejně nic nevyřeší. Vždy jsem volil ODS, ale při posledních volbách, kdy byl na kandidáítce opět úpolitický povaleč Benda, slepá Němcová,která si nikdy nevšimla podvodů v PS Tlustý Nomura,Gross, aktivity Topolánka ,Dalíkové,Sobotkové MUS, parašutista Trvale Odporný Politik TOP Kalousek- , flanDáci, moraváci komun unisti a podobná verbež. Žádná revoluce není sametová národe český.Dnes nemáme ani blanické rytíře. Ti úpatří církvy. Chce to revoluci.

Standa 78150  71 let 07.06.2018 14:38
Omlouvám se je mě 71

Standa 78150  7 let 07.06.2018 14:36
Je prostě božskáí, jako žena úžasná, neoddolatelná. Škoda,že jsem starý.

Tom 89126  40 let 27.05.2018 21:25
Paní Drtinová, prosím, věnujte se co nejvíce Istanbulské úmluvě!!

Zuzana 78012  59 let 05.05.2018 14:20
Dobrý den, pani Drtinová, jsem každodenním sledovatelem dvtv. Obdivuji vás všechny.
Doufám, že Vás neurazím, když navrhnu námět na rozhovor. V Lidicích se koná již 46.ročník výtvarné výstavy, kterou obesílají školy z celého světa.
V letošním roce se změnil kurátor výstavy a myslím, že se tím změní mnohé. Nový kurátor je mladý, je to pan Ondřej Mottl.
Změna nastala i ve funkci ředitele památníku jako takového, i v tomto směru myslí, že nastaly pozitivní změny.
Vernisáž výstavy MDVV bude 31.5.
Chápu, že podobných námětů máte mnoho.
Přeji, ať se vše daří a moc děkuji za to, že si mohu každý den poslechnout něco zajímavého.

Daniela 83138  73 let 03.05.2018 23:04
Dobrý večer přeji,paní doktorko.--Já bych Vaši televizi jako 1. ráda informovala o konání 1.venkovní česko-slovenské akci Millions Missing na podporu nemocných ME tj. neurolog.nemoc dg dle MNK G93.3,dosud používaný zavádějící název chronická únava a má dg.F.48! Akce se koná 12.5.2018-což je mezinárodní den-doposud i ten utajovaný"-v Praze,Karlovo nám,park od 10h do 14h.Myslím,že po30 letém tichu,by velmi pomohlo Osvětě a nemocným,kteří byli celé roky diskriminování |já 30 let|kdyby Váš reportér tuto 1.akci zaznamenal a byla vysílána.Já v minulosti inform.čt,aby ve zprávách se alespoň 1 větou o nás zmínili-ale žádná tv o nás "nezavadila".Dokonce reportér,ktrý měl zájem se mnou udělat rozhovor-"nemohl".Je mi 73 let,za komunistů bez práva na vzdělání,v demokracii bez práva na léčbu,dkybych nebyla věřící,dávno bych to zabalila,jsen sama bez pomoci,ráda bych alespoň důstojně zemřela-ne jako vyvrhel společnosti.Rodiče bydleli do "vítězného února" v Praze. S poděkováním Daniela Švandová

Honza 84124 31.03.2018 17:03
Paní Drtinová, právě jsem shlédl rozhovor s vrahem Mašínem a opět jste mě zklamala. Copak si neuvědomujete, že způsob sugestivního kladení otázek, je tak průhledný, až je to trapné. Samozřejmě, že ten nesvéprávný gauner vám odpovídal tak jak jste si přála! Neměla jste náhodou ve sluchátku nápovědu podobného gaunera, Bakaly?

BřízaJan 8935  60 let 21.03.2018 16:49
Dobry den, bohuzel jsem nenasel kontakt na DVTV, tak se obracim na Vas, abyste muj vzkaz predala na DVTV. Poslechl jsem si rozhovor Emma Smetana s p. Janem Sverakem. Tak stupidni otazky a poznamky pani Smetana, jeji chaoticnost, posouva DVTV o radu let zpet a do uplnyho bahna. Prosim, vyhodte ji na hodinu, nic jineho si nezaslouzi. Specialne Vas si velmi vazim, ale takovou kolegyni si nezaslouzite. Honza

PetrBokotej 8535 16.03.2018 14:48
Vážená paní Drtinová,
nyní jsem na youtube shlédl Váš rozhovor s panem Babišem o EET.
Z Vaší strany se jednalo o TOTÁLNÍ NEPROFESIONALISMUS. Pět minut jste veřejnost strašila, že díky EET skončí 15-30% hospod a restaurací. Totálně jste byla mim. JE evidentní, že jste chtěla strašit a rozhovorem vést antikampaň na EET. Vůbec vás nezajímaly positivní věci EET.
Proto se Vás ptám - Jakou odpovědnost vyvodíte z Vašich nesprávných tvrzeních? Děkuji za Vaši odpověď.

MarieJohnová 19518  59 let 14.03.2018 15:50
Dobrý den, paní redaktorko,
sledudi společenské i politické debaty. Již delší dobu mi leží na mysli otázka, proč se pořád ve veřejných debatách neobjevuje jeden prvek, který - dle mého - velmi neblaze zasahuje do svobody jedince, a který se tady začíná prosazovat. A to je - dívčí obřízka. O tomto fenoménu jsem si bláhově myslela, že je to projev indentifikace se společností v nějaké rpimitivní africké oblasti.. Až nyní - zejména z knihy Deborah Meroff, ale i z jiných zdrojů jsem se dozvěděla, že k tomuto zákroku jsou přinuceny statisíce dívek a to v oblastech, kde jsem to netušila. Původně jsem myslela, že je to pozůstatek nějakých animistických ritů, ale velké procento se objevuje právě v oblastech s muslimskou populací - a to v Africe i v Asii. Například jsem vůbec netušila, jak velké procento dívek je tímto zákrokem doživotně poznamenáno - v Egyptě.. Tato poměrně vyspělá země, s evropskými prvky - a 90 % dívek je takovým způsobem zmrzačeno.. Přitom je jasné, že tento zákrok vůbec nemá žádné zdravotní opodstatnění, ale jedná se o degradaci ženy - aby žena rezignovala na to, že má svoje prožitky, ale degraduje ji na pouhý nástroj mužovy svévole a chtíče a na stroj na plození rození dalších dětí.. Proč se tomuto šílenému "folklóru" a multikulturnímu prvku nevěnují palcové titulky a velké demonstrace? Proč se k tomu pořád mlčí? - N e c h á p u vás - novináře.. Honíte se za senzacemi a tady je institucionální mrzačení, děje se to i v Evropě, i když je to zakázáno, ale jaksi se to přehlíží jako jiné nelegálnosti, , snad abychom si na to pomalu zvykali, nebo co?

Tomáš 78106  47 let 07.03.2018 22:05
Dobrý večer, proč neuveřejníte můj komentář, který jsem podal před hodinou? Čím jsem urazil, že ho nezveřejníte? Byl jsem snad sprostý, nebo jsem psal nepravdu o členství paní Drtinové v Open Society? Jste opravdu nestranní! Bojíte se i komentářů, blahopřeji!

PB 17810 07.03.2018 09:12
Dobrý den, paní Drtinová, bohužel jsem velmi zklamaná Vašim přístupem v rozhovoru na téma veganství. přední světoví lékaři dnes dávno vědí, že veganství je cestou ke zdraví a že živočišné produkty tělo překyselují a zanášejí. Každý, kdo má riziko nějaké vážné nemoci nebo rakoviny, je upozorňován, že by měl jíst více čerstvé zeleniny a ovoce omezit maso a mléčné výrobky. Myslím, že je velmi nezodpovědné vést rozhovorem cíleně směrem, že systém zabíjení a využívání zvířat je dobře a to, co nám přirozeně dává příroda - špatně. Navíc současné studie alarmují, že živočišná výroba je v první řade odpovědná za ekologické problémy a že je nevyhnutelné snížit spotřebu masa, pokud má tento ekosystém zůstat zachován. A konečně, co by jste řekla na desetitisíce budhistů a hinduisatů, kteří existují bez masa či mléčných výrobků a narozdíl od západoevropské a americké civiliázaci netrpí rakovinou tlustého střeva, diabetem a rakovinou. Měla jsem za to, že média by měla být objektivní, ale vidím, že cíleně jdete na ruku systému, protože živočišný průmysl podobně jako ten farmaceutický těží právě z lidské nevědomosti. Dr. Benettová

Josef 19326  74 let 03.03.2018 17:36
Dobrý den. Paní Drtinová - měla jste se Kača zeptat, kam si v USA chodí pro dávky. Kolik vystudoval tříd , že tak špatně mluví. To, že zabrnká na piáno nic neznamená. Brali jej asi jako kurozitu. A že v česku cikáni jsou opovrhování tak ať se nediví. V Americe by asi dávky nedostali.

Pavel 89155  63 let 22.02.2018 15:15
Paní Drtinová, kdysi jsem si vás vážil. K čemu se ale nyní snižujete tak k tomu vám mohu vyslovit pouze VELIKĚ FUJ!!
Počkejte, až jednou - nedej bože- vaší dceři migranti natrhnou kosočtverec. To bude doma bolesti. A dost možná vám ten hnus, co nyní děláte, ani potom nedojde.
Doporučuji rovněž studijní dovolenou pro vaši celou rodinu, v některé z NoGo zón, třeba v Paříži. Ať víte, do čeho jdete.

AEnglerová 88240  75 let 20.02.2018 09:48
Vážená paní Drtinová, měla bych několik připomínek k protikuřáckému zákonu. Když jsem v roce 1966 nastupovala do práce, mohlo se kouřit úplně všude, ovšem když jsem odcházela do důchodu, nekouřil skoro nikdo a to bez jakého koliv zákazu. Sama nekouřím už víc jak třicet let a bylo to moje rozhodnutí. Pokud mě někdo nutil abych přestala, mělo to spíš opačný účinek. Muselo jít o moje vlastní rozhodnutí bez nátlaku. Proto si myslím, že striktní zákazy jsou kontraproduktivní a v žádném případě nás neučiní lepšími, navíc jak známo z fyziky, každá akce vyvolává odpovídající reakci. Lidé jsou velmi vynalézaví a vždy si nějakou skulinku najdou a zákon obejdou a nezastaví je ani odporné obrázky na krabičkách cigaret. Přeji hezký den

Beneš 17610 14.02.2018 21:53
Veselovsky a Drtinová chtěji VYŠETŘOVAT NEPRAVOSTI jinych a sami jsou pomazani a moralka je jim CIZÍ! Když tento vylizly BULVAR financuji podvodnici a zloději, BAKAKA a polomrtvola Soros!!

Milan 18524  63 let 02.02.2018 16:38
Bohužel pravý opak je pravdou. Paní Drtinová si soustavně na něco hraje. Tunelář Bakala odklonil miliardy z těžké dřiny ostravských a karvinských horníků a nacpal si je do vlastních kapes. Paní Drtinová, kromě dalších jí podobných z Hospodářských novin apod, se nechává těmito nemravnými penězi bezostyšně platit a hraje si na to, že o tom nic neví. Když v příslušném rozhovoru s panem Okamurou prohlásí, že Bakala ještě nebyl odsouzen, tak si zase hraje na to, že se jí to vůbec netýká, že jí to nevadí a že je to úplně v pořádku. Takže ze strany paní Drtinové se jedná o pokrytectví a cynismus nejhrubšího zrna. Ale na tyto vlastnosti už si zase paní Drtinová nehraje. To je z její strany krutá realita.
Milan Hrabovský

Kamila 77223  37 let 01.02.2018 23:13
Mám velkou radost, že jste a velmi si vážím Vaší práce. Umíte jasně ukázat, kde je pravda a kde je lež, na nic si nehrajete, jste lidská, autentická. Jen tak dál..

Beneš 17610  67 let 01.02.2018 16:37
Drtino ODPOVĚZ panu Milanovi OSTATNIM OOBAM, kteři chtěji věděr zda Drtiš stale ty vocasy, ty VYLIZLA NAVAŽKO proflakla, jen se NESTYĎ PARAZITE, netdaty, všeho SCHOPNY!! Připadaš mě jako pobouchna zoufalka, měli by tě VYRAZIT z tohoto BULVARNIHO Bakaloveho ZLODĚJSKEHO HNOJE ty nosata HNUSAČKO!!

Milan 18524  63 let 29.01.2018 19:42
Dobrý den paní Drtinová,
zhlédl jsem váš povolební rozhovor po prezidentské volbě s panem Okamurou a nechtěl jsem věřit vlastním očím. Nemístné až zcela urážlivé obtěžování a nahánění nemocného člověka s horečkou 39 stupňů. Zcela neaktuální a nelogické dotazy na vepřín v Letech těsně po prezidentské volbě. Takový dryáčnický styl vedení rozhovoru je plně v souladu s úrovní média placeného naším největším tunelářem Bakalou, Peníze nesmrdí, že paní Drtinová?
S pozdravem
Milan Hrabovský

Tomáš 21317  48 let 29.01.2018 08:28
Dobrý den paní Drtinová,
po zhlédnutí rozhovoru s panem Okamurou jsem se rozhodl Vám napsat pár řádků. Moc mne mrzí, jakým způsobem jednáte a podsouváte věci tam, kam chcete. Vy sama nevidíte jak se věci mají, jak společnost, morálka a zásadní hodnoty se degradují, špatné se nazývá dobrým, a opačně. Popravdě, se mi tyto řádky píší velice těžko, jelikož se oba stejně hlásíme ke stejné církvi, tedy katolické. Chápu, že se musíte něčím živit, ale prodávat se takto pro čest je pro mně dost silná káva. Někdy si sám sobě říkám, zda-li vůbec věříte tomu, co kolikrát říkáte, nebo jaké rozhovory děláte? Vždyť jste křesťanka, tak musíte kopat za hodnoty víry, ne za hodnoty světa. Prosím paní Drtinová, zamyslete se nad tím. Děkuji za pochopení a s pozdravem, Tomáš Řeháček

Jarmila 10970  66 let 27.01.2018 20:24
Paní danielo drtinova a spol.
děkujeme vam za statečnost!

Dagmar 10916 22.01.2018 22:38
Vážená paní Drtinová,
v rozhovoru s Prof. Pařízkem jsem z Vás měla jasný pocit, že jdete proti všem jeho názorům ( podloženým) a dáváte najevo souhlas s bláznivou Candigliotou a lesanou, která pracovala někde v Austrálii. Zkuste, prosím, v rámci objektivity požádat v některé české porodnici o měsíční stáž. Myslim, že rychle změníte názor. Stále nechápu, o kterých nedostatcích v porodnici mluvíte. Já jsem rodila dvakrát před 24 a 17ti lety a byla jsem šťastná, že můžu poslouchat pokyny personálu, který odrodil tisíce dětí. Ani mě nenapadlo rýpat se v jejich empatiích, já jsem prostě chtěla jenom porodit!!
Zůstaňte ve svých rozhovorech objektivní, ať nespadnete mezi bulvár. A vzpomeňte si na svůj porod, myslím, že z něj životni trauma nemáte.
D. Hrubá

Svatka 17814  67 let 10.01.2018 18:41
Dobrý den paní Drtinová, dnešní (10.1.2018) rozhovor s p. Křečkem na DVTV mě zaujal. Podle mého pohledu nastavuje on sám pokřivené zrcadlo. Na vaše otázky ani nedokázal smysluplně odpovědět.

Marsius 80146  29 let 22.11.2017 11:58
Dobrý den, nabývám dojmu, že své hosty dělíte na lidi, se kterými jste názorově blízcí (interview má úroveň a dá se pokládat za debatu) a na lidi se kterými ne (interview nemáte pod kontrolou, podpásové otázky, připomíná to policejní výslech kriminálníka, žádná úcta, jednáte jako byste byla něco víc). Chápu, že je to Vaše práce a že jste za to placena a že svůj názor i kdybyste chtěla, tak vyjádřit nemůžete a musíte respektovat názory svých chlebodárců které jste nucena reprodukovat. Asi si sama uvědomujete, že sice se Vám to teď finančně vyplatí, ale co se dalšího působení pro někoho jiného v budoucnu týče, tak jste prakticky nepoužitelná? Stojí Vám to za to, určitou kvalitu máte, ale mám dojem, že si snažíte záměrně zničit rozjetou kariéru..

Petr 21212  28 let 12.11.2017 01:54
Dobrý den paní Drtinová, zkuste se prosím na YouTube podívat na kanál David Stallone, je to kluk z Prahy a točí hodně zajímavé videa z jeho cest po světě. Možná by stálo za uvážení ho pozvat k vám do pořadu DVTV. Přeji Vám pěknou neděli.

Jonáš 94454 06.11.2017 19:41
Milá Danielo,

velmi děkuji, a určitě nejen já, za rozhovor s p.Robejškem.
Doufejme, že to je a hlavně bude budoucnost české politiky.
Děkuji i za budoucí všímavost k panu Robejškovi a Realistům.
Držím palce, držte se, není Vás teď bez Filipa málo?

:-)

Jonáš
PS Emma je nejen krásná, ale i výborná

Blanka 84836 14.10.2017 22:33
Vážená paní Drtinová,
od té doby, co pracujete pro Bakalu a Sorose si kladu otázku, jestli to, co říkáte, si opravdu myslíte. Nemohu uvěřit tomu, že názory, které prezentujete, jsou Vaše vlastní, protože jste vzdělaná osoba, která si jistě dokáže věci a události spojit do souvislostí. Když občas poslouchám Vaše rozhovory s hosty, kteří mě zajímají, nabývám dojmu, že Vás tito zmínění dva pánové vskutku štědře platí, protože jinak byste nemohla vyplodit ty nesmysly, které jsem naposledy od Vás slyšela v interview s p. Vandasem, když pominu Vaši ironii a provokativní narážky. Mimochodem, tento způsob vedení rozhovoru uplatňujete i na jiné hosty, kteří se neshodují s Vaší "ideologií", a už předem je onálepkujete. O nezaujatosti a nestrannosti novináře ve Vašem případě opravdu nelze mluvit.
I žák základní školy, který dostane pravdivé informace (bohužel, nikoli ve škole) o tom, co se ve skutečnosti děje v západních evropských zemích, bude buď nechápavě na Vás hledět, nebo Vám rázně oponovat. Ráda bych věděla, co vyprávíte o dění kolem nás Vaší dceři. Všem takovým jako Vy doporučuji pobyt v Německu, ve Francii nebo ve Švédsku, nejlépe v NGZ, aby přestali ohlupovat lidi prázdnými argumenty. Paní Samkovou si do pořadu jistě nepozvete. Ta by ty Vaše argumenty rozmetala na prach a cítila byste se ještě trapněji, než po historce se záchodem, kterou Vás vykolejil p. Vandas.

KK 18838 13.10.2017 18:35
Dnes na DVTV úchvatný rozhovor s politickým myslitelem Vandasem. To je nářez!

LH 85499 11.10.2017 23:26
Dobrý den, paní Drtinová,
dlouhodobě sleduji rozhovory na vaší DVTV, rozhovory často zajímavé a i s mnohokrát zajímavými lidmi. Váš projekt DVTV mi byl sympatický. Jenže právě jsem shlédla Váš rozhovor s p. Matějkou ze dne 1.10.2017 a musím říct, že jste mě bohužel velmi zklamala. Váš způsob, jak jste vedla rozhovor, to totiž bohužel nebyl žádný rozhovor, ale permanentní skákání do řeči, které neumožní protistraně ani doříct větu natož myšlenku. Tak nízkou (ubohou) úroveň jsem opravdu nečekala, řekla bych dokonce, že to bylo pod Vaší úroveň. Podotýkám, že pana Matějku jsem nikdy nevolila a ani volit neplánuji!
P.S. Rozhovor, ve kterém moderátor reaguje na odpovědi zpovídaného, tj. dialog, je zážitkem, který si člověk vychutná a přitom se ještě může něco nového dozvědět, i kdyby s odpověďmi nesouhlasil. Příkladem takového kultivovaného vždy připraveného moderátora je pan Daniel Stach.

Petr 8804 06.10.2017 21:38
Tak zaujatý postoj jaký jste předvedla proti Dr. Sládkovi vypovídá o tom, že do skutečného seriozního publicisty máte paní Drtinová hodně daleko. Styďte se, jste ubožák.

Karel 18838 06.10.2017 19:09
Paní dr. Drtinová, DVTV sleduji, dobrá práce, prospěšná věc. Co však Vy a Vaši kolegové musíte začasté skousnout při rozhovorech s všelijakými Švejky, Josef promine, to je na státní cenu. Obzvlášť teď před volbami. Vedete si ale dobře. Fandím vám.

Rebe 37186 01.10.2017 20:01
Paní Drtinová, Váš způsob vedení rozhovoru s panem Matějkou ( a nejen s ním) mě opravdu šokoval. Vaše neprofesionální, arogantní a velmi neslušné chování je odpuzující. Pokud chcete prosazovat své "eurohujerské" a "multikulty" názory doporučuji, abyste si dělala rozhovory sama se sebou. Nezaujatý novinářský přístup prostě nezvládáte.

Anonym 93870 05.09.2017 13:02
V Německu soudí migranta, který brutálně znásilnil a zavraždil studentku.
Ps. Mohla to být i Vaše Vaše dcera.
Třeba se Vám někdy v té Vaší hlavě rozsvíti

David 95146  47 let 02.09.2017 18:01
Dobrý den, paní Drtinová, podíval jsem se právě na Váš rozhovor s Lormanem, z Vaší strany výborně vedený. Když byla řeč o vztahu s Bohem, obdivoval jsem Vaši schopnost hlubokého vhledu.
Děkuji

Verča 89194  49 let 14.08.2017 23:08
No nevím..ve škole nás učili,že skákat do řeči je neslušné..navíc ten arogantní úsměv Drtinové..takže se vlastně nedozvíme vůbec nic.

 <<nové   starší>> 

1
světlometyrubrikysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Václav  Moravec oficiální stránky Hynek Čermák oficiální stránky Olga Šípková oficiální stránky Šárka Marková oficiální stránky Láďa Hruška oficiální stránky Lukáš Pavlásek oficiální stránky Tomáš Ortel

Další osobnosti | Václav Moravec | Hynek Čermák | Olga Šípková | Šárka Marková | Láďa Hruška | Lukáš Pavlásek | Tomáš Ortel |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti