Oficiální stránky Miloš Zeman
Oficiální stránky
  přidat osobnost
Effet Miroir (limited) (Zaz) Extended (Ultravox) Propustka Do Pekel (Divokej Bill) Limitless (Piano Guys) Oppidum (Filipova Lenka)

Miloš Zeman diskuse strana 700

Jak na vás Miloš Zeman působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Avyboje 89154 30.04.2018 10:01
Babiš a jemu podobní lumpové chce do Česka tahat cizince údajně na práci.Z pracujících cikánů zde vládnoucí lumpové záměrně dělali povaleče na podpoře,tak ať je naučí zase pracovat jako to dělali komunisté a ne,že sem zde vládnoucí dobytek bude tahat cizince.Chce to krutou revoluci a vše co se po komunistech prolhalo k moci a dodnes Česko zbídačuje odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí.

Fanda 46426  72 let 29.04.2018 16:04
Pro 94236 , začali to rodiče , místo aby se se svými dětmi trochu učili nebo aspoň projevily zájem tak na ně z vysoka káli ,tak paní Valachovou nebo někoho před ní z toho vynech hastroši škaredej

Fanda 46426  72 let 29.04.2018 15:57
Pro 81166 , to znáš a nebo zase opisoval dějiny? musíš být hodně sečtělí viď , co si v šest nepřečteš tak to před šestou nevíš co Vojto

Anonym 94236 28.04.2018 23:04
Nevím co se ve školství děje. K přijímačkám na gymnázium měly děti vypočítat z obvodu kola od traktoru 262 cm poloměr kola. Děti to nezvládly. Myslím, že za nás to bylo učivo ze 7. třídy! Nemohu pochopit čím je motivována degradace vzdělání a kulturních hodnot. Mají být další generace na úrovni Somálska? Začala to Valachová, nebo někdo před ní?

Anonym 81166 28.04.2018 22:15
Situace se podstatně změnila již v roce 1933, kdy obec v důsledku své velmi špatné hospodářské i finanční situace byla nucena svou podporu nezaměstnaným podstatně omezit a přejít na všeobecně zavedený systém státních podpor, což značně ztížilo i tak dosti svízelnou situaci místních nezaměstnaných. V průběhu roku 1934 došlo k závažné a na Ústecku ke zcela mimořádné události. Josef Mytina nebyl pro špatnou správu obecní pokladny a katastrofální zadlužení obce způsobené velkoryse koncipovanými dávkami nezaměstnaným potvrzen ve své funkci starosty a ministerstvo vnitra odmítlo i jeho protest. Proto od 25. května 1934 byl okresním úřadem jmenován, nikoliv zvolen novým starostou dosavadní místostarosta Sigismund Gittner, zástupce německých stran. Současně byly zrušeny i mandáty zástupců DNSAP. Ale Gittner po krátké době resignoval na svou funkci a novým starostou byl jmenován Vendelín Thiele, zástupce německých sociálních demokratů. Dne 31. října 1934 se pak konala v obci doplňovací volba, při níž byl zvolen starostou opět Josef Mytina. Zemský úřad v Praze na to reagoval dopisem ze dne 16. listopadu 1934, kterým na základě §106 obecního zřízení rozpustil obecní zastupitelstvo Předlic s odůvodněním, že Josef Mytina byl opět zvolen starostou obce, ačkoliv již jednou nebyl ve své funkci potvrzen, čímž byly vytvořeny předpoklady čl. II., odst. 2 zákona ze dne 12. července 1933, čís. 122 Sb. pro rozpuštění obecního zastupitelstva.

Anonym 81166 28.04.2018 22:13
Nové obecní zastupitelstvo věnovalo velkou pozornost narůstajícímu počtu nezaměstnaných a jejich tíživé situaci. Byly organizovány různé nouzové práce, hlavně při úpravě dláždění ulic. Z obecních prostředků byly poskytovány různé druhy výpomoci v nezaměstnanosti, stravovací akce apod. Zástupcům nezaměstnaných bylo pak přiznáno právo zasedat v obecní hospodářské radě, ale jen s hlasem poradním, když se projednávala hospodářská situace obce. Obecní zastupitelstvo také schválilo resoluci adresovanou československé vládě, kterou navrhli komunisté, v níž ostře protestovalo proti krvavému potlačení demonstrace ve Frývaldově. Z obecního rozpočtu uvolnilo 300 Kč na pomoc postiženým. 10. února 1932 se v Kühnelově hostinci konalo shromáždění nezaměstnaných, na němž byly přijaty požadavky nezaměstnaných a předloženy obecní radě. Ta, vzhledem ke stavu obecních financí předala všechny požadavky k pojednání obecnímu zastupitelstvu, které schválilo návrh komunistů, aby byly neprodleně zahájeny nouzové práce a aby byla vyplácena nezaměstnaným podpora 100 Kč pro ženaté a 50 Kč pro svobodné týdně včetně stravovacích akcí pro děti, výpomoci při ošacování apod.

Anonym 81166 28.04.2018 22:12
Za neutěšené hospodářské situace se 27. září 1931 konaly obecní volby. V nich poprvé v dějinách obce se značným náskokem zvítězila KSČ s 1 003 hlasy a 11 mandáty, druzí nejsilnější byli němečtí sociální demokraté se 798 hlasy a 9 mandáty. Starostou Předlic se stal komunista Josef Mytina, jeho zástupce Alois Meixner za německé nacisty (DNSAP).

Anonym 81166 28.04.2018 22:10
V Předlicích v roce 1929 opět prudce stoupla nezaměstnanost a obecní zastupitelstvo uvolnilo na pomoc nezaměstnaným 4 tisíce Kč. Situace se zhoršovala během roku 1930. K nezaměstnanosti přistoupila i vleklá bolest Předlic - katastrofální nedostatek bytů. Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo, povolit stavbu dvou čtyřposchoďových obecních domů s malými byty, v nichž by nalezlo přístřeší na 40 rodin. Bylo usneseno, že to mohou být pouze ty rodiny, které nejméně 100 týdnů jsou pojištěny u sociálního pojišťovacího ústavu. Počet nezaměstnaných koncem roku 1930 dosáhl již přes 400 osob, koncem roku 1931 551 osob.

Anonym 81166 28.04.2018 22:09
Na počest 500. výročí bitvy na Běhání byl slavnostně položen základní kámen k pomníku bitvy 12. června 1927. V červenci 1929 byla započata stavba trasy pouliční dráhy mezi Předlicemi a Chabařovicemi, která byla otevřena 9. listopadu téhož roku. Obecní zastupitelstvo provedlo přejmenování některých ulic. Tak v Předlicích vznikly ulice Leninova a Marxova.

Anonym 81166 28.04.2018 22:09
Druhou nejsilnější stranou Předlic hned při svém prvním veřejném vystoupení se stala KSČ, která získala 800 hlasů a 10 mandátů. Německé strany pak dostaly dohromady pouze 15 mandátů. V té době bylo v Předlicích již značné procento nezaměstnaných, kteří od obce dostávali sociální podporu; hlava rodiny 30 Kč, člen rodiny 20 Kč. Obecní rozpočet v této době vykazoval velký deficit, který se obecní zastupitelstvo snažilo krýt stále se zvyšujícími obecními dávkami a půjčkami. Obecní zastupitelstvo v tomto období mělo výrazně demokratický charakter, a to nejen svým složením a svou sociální politikou, ale i svým postojem k zájmům dělníků. Svědčí o tom i přijaté prohlášení na podporu stávkujících horníků v roce 1923. V roce 1924 započaly práce na výstavbě nového obecního vodovodu. Na tento účel si obec od zemské banky vypůjčila 1 milion Kč. Při výstavbě měla být poskytnuta příležitost místním nezaměstnaným, jejichž počet neklesal, ale protože obecní finance byly ve špatném stavu, bylo rozhodnuto, aby se nezaměstnaným od 1. ledna 1925 vyplácela podpora v nezaměstnanosti z obecního rozpočtu ve výši 25 Kč, ale jen ve formě potravin.

Anonym 81166 28.04.2018 22:06
V řadách sociální demokracie docházelo od roku 1920 k značnému rozkolu. Vytvořila se zde silná levice, která se distancovala od oficiální politiky vedení strany. Rozkol vyvrcholil v průběhu roku 1921, kdy se německá levice přeměnila již v březnu v místní organizaci komunistické strany. Na podzim ustavila i česká levice místní organizaci KSČ. Ke spojení obou organizací došlo až 15. ledna 1922, kdy byla vytvořena společná skupina KSČ pro obě národnosti. Předsedou byl zvolen Josef Douša, pokladníkem Štěpán Konětopský, jednatelem Josef Mytina.
Neutěšená hospodářská situace na počátku roku 1921 vedla ke stávce zemědělského dělnictva na místním velkostatku, která skončila jeho vítězstvím. V roce 1923 se konaly volby do obecního zastupitelstva, kterých se poprvé zúčastnili i komunisté. Projevil se v nich odklon od sociálních demokratů, kteří získali pouze 11 mandátů (předtím 17).

Fanda 46426  72 let 28.04.2018 19:08
Avyboje prosím tě kdo ti nevadí?

Fanda 46426  72 let 28.04.2018 19:05
81166 nebyli to náhodou modré košile ,odpadlíci ČSSD co? zmrzloune , a ještě bys mněl napsat jaké dávky v roce 1921 byli vypláceny těmi údajnými komunisty ,mám dojem že zase překrucuješ , v podstatě ani nic jiného neumíš , jsi jenom šašek a zřejmě si ani neumíš spočítat kdy jsem se narodil křemelo

Avyboje 89154 28.04.2018 14:59
Divím se kde se v lumpech z ČSSD po tom jak pomohli Česko zbídačit bere ta drzost se hnát znovu k moci.Chce to zprovoznit katovské mučírny.Před ně by se pak měli straníci ČSSD postavit a čekat a na ně dojdee na mučidlech řada.

Avyboje 89154 28.04.2018 14:50
Lumpové z KSČM a bývalý bolševík jako fík Slovák Babiš se zaměřili na lezení důchodcům do zadku.Toto jim má zajistit koryta v politice i pro budoucnost.Proto je třeba aby mladá generace v parlamentě prosazovala zrušení volebního práva důchodců se zdůvodněním,že uvedení už toho svoji troubovitostí a leností přemýšlet zkazili národu Čechů dost.Pokud to nepůjde takto po dobrém pak je třeba důchodce zbavit volebního práva revolucí.Jinak důchodci potahnou nadále lumpy k moci a Česko do státního bankrotu.Chce to dostat k moci na lumpy pořádně krutou ruku mladé generace ,aby začala dělat krutý pořádek ve stávajícím kapitalistickém svinčíku a to i za cenu,že bude třeba většině důchodců za podíl na instalaci stávajícího kapitalistického svinčíku bejkovcem zmalovat zadky do ruda.

Anonym 81166 27.04.2018 17:44
Fanouši, když začaly problémy v Předlicích, tak si ještě nemohl makat. Tuto dříve samostatnou obec již v roce 1921 opanovali komunisti. Od té doby se v této obci vyplácely nesmyslné sociální dávky. Předlice jsou krásnou ukázkou toho, jak to dopadne, když tomu velí komunisti.

Fanda 46426  72 let 27.04.2018 05:17
Oprava 94236 už hůř vidím a ještě omluvu za to že jsem pro tu dobu zřejmě volil špatnou vládnoucí stanu

Fanda 46426  72 let 27.04.2018 05:11
Vážený Anonyme 54236 , Ústí ani Předlice nejsou můj problém , já jsem v té době makal , tvůj příspěvek adresuj těm zákonodárcům kteří toto umožnily a co se týká slevy v dopravě , já jsem rád v tomto věku doma se svýma vnuky i když mně někdy štvou je to lepší než nějaký nepořádek v Ústí nad Labem na kterém nemám vůbec žádný podíl . Se opatruj.

Anonym 94236 26.04.2018 22:10
Milý Fando, jenom v Ústí nad Labem žije asi čtyřicet tisíc občanů, kteří nikdy pracovat nebudou. Od září budeš mít levný vlak a můžeš se podívat do Předlic. Tam vesele padají domy a ty které ještě stojí jsou zasypány odpadky do výše 2. patra. Můžeš ty občany oslovit a nabídnout jim práci. Nevím ale jak rychle umíš utíkat.

Avyboje 89154 26.04.2018 15:34
Piráti by místo řešení nahánění pití vodáků alkohol měli starat aby se svižně začali splácet starými lumpy nasekané dluhy.Piráti se mění lidem před očima na stranu lumpů co se dostala omylem k moci.

Avyboje 89154 26.04.2018 15:26
Pro 94236.Osmadvacetiletá vláda lumpů v Česku bude zlou vzpomínkou pro mladou a budoucí generace,protože zde po osmadvacet roků vládnoucím lumpům zůstává rozprodaná a rozkradená země a očekáváni likvidace národa Čechů.Všechen lidský dobytek co se po komunistech prolhnal k moci je třeba za vlastizradu odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí a znárodovat veškerý majetek těchto vlastizrádných rodů.

Fanda 46426  72 let 26.04.2018 06:46
Oprava překlep správně 280 tisíc

Fanda 46426  72 let 26.04.2018 06:42
Pro 94236 když už tady dáváš k dobru nějaké informace tak aspoň piš pravdu , jestli si myslíš že přes 2800 tisíc nezaměstnaných lidí je takřka nula tak potom je veliká chyba že nepatříš mezi ně moudrá nulo

Anonym 94236 25.04.2018 23:29
Jaroslave, je Ti asi 70 roků a vzpomínáš na doby, které jsou pro většinu Čechů jen zlou vzpomínkou. Dnes máme volnost. Na dovolenou jsme dříve jezdili jen do SOCDEM a marně žádali devizový příslib. Můj soused zedník dělal pánům z banky obkladačky a jezdil na dovolenou do Francie každý rok. Dnes žijeme v demokracii a máme volnost pohybu. Po pádu Kalouska jsme si skutečně rovni. Nemusíme se bát o práci. Platy rostou a s tím i spokojenost. Připouštím, že po roce 1993 ODS doslova vydrancovala zemi. To je ale už dávno pryč.

Avyboje 89154 25.04.2018 12:50
Chce to se zvednout k velice kruté revoluci a vše co se po komunistech prolhalo k moci a dodnes Česko zbídačuje odporážet na katovských mučírnách hz bezbřehou krutostí za vlastizradu národa Čechů.

Avyboje 89154 25.04.2018 12:37
Pro 94236.Takového lumpa jako jsi ty je třeba co nejkrutěji odporazit na katovské mučírně za prolhanost.Komunisté uměli vládnout bez zadlužovbání Česka a bez rozprodeje státního majetku cizincům.Lumpy co se po komunistech prolhali k moci a už osmadvacet roků Česko zbídačují je třeba odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí.

Avyboje 89154 25.04.2018 12:29
Všechny lumpy co se po komunistech prolhali k moci a dodnes záměrně Česko zadlužují například bouráním vepřína v Letech je třeba co nejkrutěji odporážet za vlastizradu co nejkrutěji na katovských mučírnách.Už osmadvacet roků zde vládne stádo lumpů co má za cíl národ Čechů zlikvidovat.

Anonym 94236 24.04.2018 21:16
Češi mají čtvrtý nejmenší dluh v Evropě a lze říci, že nezaměstnanost neexistuje. Dvě a půl procenta nezaměstnaných? To vypovídá, že část občanů je zaměstnaná proti své vůli. Rostou platy a spokojenost občanů. Je to dobrá práce ANO a ČSSD. Člověka jen mrzí, že pan Sobotka chtěl urvat zásluhy pro sebe a tím zamrazil růst demokratických hodnot ve společnosti. Věřím, že nová vláda se zdrží šarvátek a vydírání.

Anonym 89154 23.04.2018 13:13
Pokud EU omezováním dotací dotlačí země jako je Česko,Polsko a Maďarsko do bídy jak plánuji,pak krutá revoluce je tím nejrozumnějším co mohou Češi udělat.Při ní vybíjet všechny lumpy co se po komunistech prolhali k moci s bezbřehou krutostí za vlastizradu.

JDušková 78128  71 let 23.04.2018 10:08
oceňuji, že je skvělý řečník i taktik a skvěle umí balamutit a umí vše obrátit ve svůj prospěch

JDušková 78128  71 let 23.04.2018 10:06
oceňuji, že je skvělý řečník i taktik a skvěle umí balamutit a umí vše obrátit ve svůj prospěch

Anonym 89154 21.04.2018 19:51
Pokud komunisté z KSČM podpoří to stádo lumpů co zde chce vládnout tak to bude konec komunistú v Čechách na hodně dlouho.Chce to krutou rvoluci vedenou mladou generací.

Anonym 89154 21.04.2018 16:57
Komunisté tím,že za předsedu zvolili mnohonásobného milionáře,který umí jen občas něco levicového žvejknout se poženou do úplné nevolitelnosti.

Anonym 94236 20.04.2018 15:30
Dnes v 10:30 jsem si přečetl na internetovém zpravodajství, že videa pořízená v souvislosti se Sýrií jsou staršího data. Mj. že záběry o dekontaminaci měly pocházet z války mezi Saudií a Jemenem, hořící město mělo být z války Ukrajiny proti rusky mluvícímu obyvatelstvu na východě Ukrajiny. Zpráva byla vymazána. Nevím, či taková zpráva byla jen omyl, nebo byla smazána cenzurou?

Anonym 89154 20.04.2018 15:25
Babiš,místo toho aby se snažil splácet starýmilumpy nasekané dluhy chce jenom nechat zase debužírovat důchodce nadluh,aby ho volili a on mohl dále pro sebe hrabat.Potřebuje dostat zaslouženou odměnu za všechny lumpárny co už národu Čechů nadělal.

Avyboje 89154 19.04.2018 16:31
USA nabízejí Slovákům mnoho milionů dolarů na modernizaci Leteckých základen a by prý mohli odstrašovat Rusko.Jde o další lumpárnu USA jak Slováky znepřátelit s Ruskem.Chce to v Česku krutou revoluci a vše co se po komunistech prolhalo k moci a Československo zbídačilo odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí.Navíc znárodňovat veškerý majetek těchto vlastizrádných rodů.Tak začít dělat krutý pořádek ve stávajícím kapitalistickém svinčíku.

Anonym 94236 18.04.2018 22:05
Milý Cepíne, nám Čechům jde o mír a rovnost všech národů. Jak Rusko, tak USA mají prostředky v několika minutách zničit celý svět. Potřebujeme to? Rozumní lidé nedráždí hada bosou nohou. Tiskem proběhla zpráva, že více než po 100 letech by naši Zemi, tedy naše pravnoučata mělo ohrozit vesmírné těleso schopné vše zničit. Pokud jsou takové informace ověřené z více zdrojů, mělo by se hledat řešení. Vojenské technologie Číny, USA a Ruska by v té věci mohla hledat výši rizika a případné bezpečnostní aktivity pro zachování života na Zemi. My už tady nebudeme.

Anonym 94236 17.04.2018 18:45
Milý cepíne 81166. Válku v Sýrii měla rozpoutat Saudie, Katar, Turecko a Kojot za velkou louží. Bandité, které si na špinavou práci najali, dělali masakry větší, než bylo třeba. Šlo jenom o ropu. Dnes se Sýrie osvobozuje od džihádistů a chtělo by to větší rychlost. Lidé na světě se nerodí pro válku! Muslimové mají jiný názor. Oni po jatkách jdou do ráje a tam je čeká 7 neposkvrněných pan. Věřím panu Trumpovi, že prokletí po Obamovi zastaví a přijme mír.

Anonym 81166 17.04.2018 01:15
Začalo to kdysi cepínem v hlavě a pokračuje stále dle stejného scénáře. Třeba včera ten "náhodně" z okna vypadlý novinář. Opoziční politici, nepohodlní novináři, zběhlí agenti i obyčejní lidi, kteří nějakým záhadným způsobem měli narušit "přirozený běh dějin". Obsazená území, spadlá letadla, tisíce civilních obětí, ovlivňování politiky jiných zemí, zásahy do čistoty sportu. Přiznali někdy Rusové alespoň jeden jediný přešlap? Nikdy! A početná kolona příznivců ruského medvěda tomu stále věří a očekává něco jako důkazy..

Anonym 81166 17.04.2018 01:14
Ruští "policisté" nestačili zamést stopy?
Co jim tak dlouho trvá?

Anonym 81166 17.04.2018 01:14
To jsou tak pitomé výmluvy.. když po silnici projede 150 aut s vojáky a zásobami, tak by tam projelo taky auto s vyšetřovateli. Na to není potřeba vyčistit 150 kilometrů čtverečních kolem města. Jak jsem byl na pochybách tak ty mizí.

Anonym 81166 17.04.2018 01:13
Jasně že cesta do Dumy musí být zaminovaná. Vždyť po ni odjelo jen asi sto autobusů s několika tisíci lidí.

Anonym 81166 17.04.2018 01:12
Holt důkladný úklid něco zabere..

Anonym 81166 17.04.2018 01:12
Zajímavé. Rusové se tam dostanou, Syřané taky, novináři též, ale vyšetřovatelé ne?
To jim ten úklid chemik.. pardon, min, trvá tak dlouho?

Anonym 81166 17.04.2018 01:11
Tak nejdrive vysetrovatele OPCW do oblasti nepusti, protoze podle vlastnich slov, nemaji povoleni OSN. Pak kvuli tomu,ze oblast je poskozena raketovym utokem spojencu a nyni musi odminovat cesty? Jsem zvedav, co si vymysli ve stredu.
Proc se vubec k tomu vyjadruji Rusove a ne Syrane, to uz je Syrie ruskou gubernii?
Nemohu si pomoci ale budu parafrazovat prokremelske troly.
"Co zatim stoji? Urcite maji co skryvat! "

Anonym 81166 17.04.2018 01:10
Vosle 94236
Vyšetřovatelé se do Dúmy dostanou až ve středu, protože to zdržují Rusové. Některým novinářům se tam už podařilo dostat. Bohužel, ještě před nimi se tam dostali Rusové a Asadovy hrdlořezové. Po výplachu obyvatel chlórem pro změnu propláchly obyvatelům mozky, aby mluvili, že chlór tam pustili maníci z Džajš al-Islám.
Je vidět, že Rusům se ještě nepodařilo zahladit stopy.

Anonym 94236 16.04.2018 18:12
Lékaři v syrské Důmě nenašli žádné oběti, či poranění po chemických zbraních. Akt násilí proti Sýrii byl nejspíš vykonstruovaný. Agrese proti Iráku vznikla také náhodou. Vše znalci a Páni Zeměkoule si spletli kombajny na obilí s odpalovacím zařízením. Můžeme poděkovat Rusům, že ještě žijeme.

Avyboje 89154 16.04.2018 12:18
ČSSD tím jak svým vládnutím zbídačila Česko by se místo vládnutí s velkozlodějem Babišem měla národu Čechů omluvit a veškerý majetek straníků ČSSD odevzdat státu.

Anonym 94236 15.04.2018 22:00
Nedávná informace o úmrtí 30 tisíc Američanů střelnou zbraní ročně je alarmující. Domnívám se, že OSN by měla jednat o bezpečnosti občanů USA s kompetentními subjekty, či aktivovat sankce. Prostě oni napřed střílí a pak se ptají co se stalo. Nemyslím si, že by bylo potřeba zrovna bombardovat. Z minulosti je známo, že vycvičili a vyzbrojili 2 brigády, které se přidali k teroristům. Snad jim nepřidali chemické zbraně?

Avyboje 89154 14.04.2018 15:22
Všechny lumpy co nás odtahli od spolupráce se surovinově bohatým Ruskem s jeho rozsáhlými trhy a zatahli do EU a NATO je třeba co nejkrutěji odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí za vlastizradu.

 <<nové   starší>> 

1
filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Jana Volfová oficiální stránky Petr Mach oficiální stránky Ondřej Liška oficiální stránky Petr Havlík oficiální stránky František Pytloun oficiální stránky Radka Fišarová oficiální stránky Iva Hajnová

Další osobnosti | Jana Volfová | Petr Mach | Ondřej Liška | Petr Havlík | František Pytloun | Radka Fišarová | Iva Hajnová |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti