Oficiální stránky Miloš Zeman
Oficiální stránky
  přidat osobnost
 () Planet Jarre (Jarre, Jean-Michel) Face Yourself (Bts) Love Is Dead / Mint Pack (Chvrches) Queen (Minaj Nicki)

Miloš Zeman diskuse strana 4150

Jak na vás Miloš Zeman působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 90186 10.01.2017 18:09
Nelze se tedy divit, že naše ekonomika ztrácí svou sílu a nedosahuje růstu, jaký bychom jinak mohli očekávat. Po krátkém hospodářském oživení nás tedy nyní zřejmě, dokonce na rozdíl od Evropské unie jako celku, čekají horší časy.

Anonym 90186 10.01.2017 18:08
Hospodaření vlády však není zdaleka jediným faktorem viditelně zpomalujícího tempa růstu naší ekonomiky. Podnikatelé, logicky zejména nejmenší provozovatelé živností, jsou výrazně poškozováni také prostřednictvím schválených omezení či povinností. Povinná minimální mzda vede průkazně vždy k propouštění. Vláda navíc povinnou minimální mzdu šponuje na neúnosnou úroveň. Současná minimální mzda je ve výši, jaké dlouhodobě nedosahovaly dokonce jednotky procent zaměstnanců a v některých případech se jistě jednalo o celou jejich mzdu (tedy přiznávali všechno). Pokud je zaměstnával drobný živnostník, samozřejmě mu nezbývá nic jiného než propouštění. Naštěstí se minimální mzda netýká živnostníků samotných. Navíc vláda zvyšuje i jednotlivé úrovně tzv. zaručené mzdy (což jsou jakési minimální mzdové tabulky pro jednotlivé typy profesí).
Ačkoli vláda Petra Nečase držela českou ekonomiku i přes probíhající světovou hospodářskou krizi na nízkých mírách dlouhodobé nezaměstnanosti, situace se s příchodem vlády Bohuslava Sobotky a pokračujícím (byť později zpomalujícím) hospodářským oživením nezlepšovala. Dlouhodobá nezaměstnanost zůstává na úrovních vyšších, než na jaké dokázala česká ekonomika poklesnout za vlády Václava Klause.
K tomu si přidejte různé nové náklady a rizika pokut. Náklady na poradce vyplňující kontrolní hlášení, na přípravu na on-line pokladny včetně pořádných tiskáren, stabilního připojení i čteček kódů (protože nově musí být na každé Babišově účtence zveřejněna výše DPH, přičemž potraviny, drogerie, léky, alkoholické nápoje, obědy atd. mají odlišnou sazbu) nebo na nestabilní ceny energií. Zbytečné prodražování energií způsobila již v roce 2005 Poslanecká sněmovna, konkrétně většina poslanců z ČSSD, KDU-ČSL včetně části současné TOP 09, KSČM a US-DEU (proti byli pouze všichni poslanci za ODS). Současná vláda zase z dlouhodobého pohledu pořádně prodražuje cenu elektřiny ve střední Evropě (a potažmo i další zdroje energií) kvůli nesmyslně zmařené energetické koncepci, jak už bylo uvedeno v souvislosti s nepochopitelným zrušením tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně.

Anonym 94158 10.01.2017 18:07
Věřím, že pan Trump sankce zruší a český obchod s Ruskem nadále roztočí ekonomické kolo, které nastartoval pan Babiš. Byznys ve válečném průmyslu by neměl hledat nepřítele za každou cenu. Od Pákistánu po Nigérii tento byznys zplodil miliony mrtvých.

Anonym 90186 10.01.2017 18:07
Navíc se Babiš chlubil nulovými, či dokonce zá.ornými úroky placenými investorům při půjčování si. Úroky nebyly zá.orné pouze nominálně (bez ohledu na inflaci či deflaci), ale i reálně. Proto si prý vláda půjčovala. To je však špatný přístup. Vláda svými půjčkami prostě vždy omezuje objem úvěrů (či zdrojů peněz obecně) dostupných pro podnikatele a zdražuje tak úroky. I v situaci, kdy jsou pro vládu samotnou úroky z půjček zá.orné a zdánlivě se tak nic neděje. Ve skutečnosti se tím veškeré půjčky v české ekonomice do značné míry zbytečně prodražují. Bez ohledu na to, že jsou zatím stále ještě levné.
Snížení úrokových výdajů je sice jednoznačné pozitivum, ale vláda nemá s úrokovou mírou ze státních dluhopisů (resp. z jejich obnovování, refinancování) mnoho společného. Vládě se daří udržovat si poměrně vysokou důvěryhodnost na finančních trzích, ale nízké (až zá.orné) nominální úroky jsou samozřejmě způsobené primárně ekonomickým vývojem, devizovými nákupy prováděnými Českou národní bankou (která tak znehodnocuje každému z nás českou korunu) včetně spekulací s tím souvisejících a dlouhodobě také povinností či rozhodnutím některých fondů držet ve svém portfoliu právě státní dluhopisy.
Jak už bylo uvedeno výše, velkému přebytku pomohly pouze eurofondy. Vliv na po.itivní vývoj hospodaření však měly i další faktory, zejména pak výrazný pokles investic prováděných státem a uvedené nulové (nebo dokonce zá.orné) úroky ze státního dluhu. Jistě by nikdo nenamítal, kdyby vláda kvůli děravému (deficitnímu) rozpočtu snížila spotřebu (počet úředníků apod.) i investice. Jenže vláda snižuje pouze investice. Zbytečně utrácí v přítomnosti a nemyslí na budoucnost. Investice přitom mají smysl i tehdy, když vláda nestihla projekty na výstavbu dálnic a podobně. Vždycky lze více investovat do hasičských vozů, nemocnic a tak dále. Je to lepší než utrácet za úředníky. Vláda však investice nezvládá. Sama kvůli svému amatérismu nesmyslně na mnoho let pozastavila největší českou investici (ze všech veřejných i soukromých projektů), dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně.

Anonym 90186 10.01.2017 18:03
Jak tedy vypadá hodnocení Sobotkovy vlády z tohoto pohledu? Tragicky. Přestože rozpočtové příjmy za rok 2013 činily 1092 miliard, rozhodla se Sobotkova vláda utratit v následujícím roce při slušném hospodářském růstu 1 212 miliard. Ale počkejte, v dalším roce to bylo ještě horší. Ačkoli příjmy za rok 2014 činily 1134 miliard, vláda v roce 2015 utratila 1 297 miliard. Je vidět, že její výsledek zachraňoval od katastrofy pouze hospodářský růst, na který hřeší. Až teprve za rok 2016 vláda utratila pouze 1 220 miliard, zatímco příjmy za rok předchozí činily 1 235 miliard.
Hospodaření vlády v roce 2016 tak bylo ovlivněno vyššími příjmy i nižšími výdaji. Nikoli však nižšími výdaji na byrokratický aparát, který naopak průběžně roste, nebo snad dokonce na sociální položky.
Ministr Babiš sám zdůrazňuje, že jsme (ať už byly důvody jakékoli) neobdrželi zhruba 30 miliard korun z eurofondů v roce 2015 a tato suma se tak přesunula do roku 2016. Plusovému hospodaření za rok 2016 tak ve výsledku pomohly pouze eurofondy. A to ještě do značné míry ty z roku předcházejícího. Žádná přímá zásluha Babiše, žádná přímá zásluha vlády (tedy kromě dobrého sání z eurofondů, tedy z peněz např. německých podnikatelů), žádný plán do budoucna, kdy už nás fondy z Evropské unie zachraňovat nebudou.

Anonym 90186 10.01.2017 18:02
Lepší využívání ležících státních zdrojů by byla dobrá zpráva, kdyby je vláda nevyužila k nehoráznému utrácení. Vláda jako taková nás všechny zadlužila 78 miliardami v prvním roce svého řádění a 63 miliardami v roce 2015. Jak už bylo naznačeno, teprve rok 2016 se vyvedl, avšak výhradně díky vnějším a navíc mimořádným vlivům. Na rok 2017 už zase máme slíbený deficit, a to dokonce ve výši 60 miliard korun. Navzdory stále ještě dobíhajícímu hospodářskému růstu.
Není vhodné z pozice vlády si půjčovat, když se ekonomice daří. Vládní investice jsou totiž málokdy tak prospěšné jako investice firem, ani nemluvě o tom, že si naše současná vláda půjčuje nezvykle hodně na rychlé utrácení. Přitom svým zadlužováním bere úvěry firmám, nebo jim je přinejmenším prodražuje (byť jsou u nás v současnosti úroky zatím ještě velmi nízké).
Samozřejmě musíme vždy brát také v úvahu, zda vláda při sestavování rozpočtu na rok následující mohla vůbec s krutou zimou či naopak s úrodou počítat.

Anonym 90186 10.01.2017 18:01
Co ty volné peníze na bankovních účtech? Bylo jich hodně. Stát totiž dočasně shromažďuje takové peníze státních organizací, které třeba pár týdnů zrovna nejsou zapotřebí. Jedná se především o peníze krajů a obcí, ale také ministerstev, soudů, Akademie věd, některých nemocnic, mnohých škol, muzeí, železničního dopravce nebo státních fondů (např. pro životní prostředí). S některými z nich vláda může disponovat. Půjčila si tak už v roce 2014 52 miliard a následující rok 30 miliard.
Ministr Babiš dokonce v médiích navrhoval, aby mu musely povinně půjčovat také ty zlé soukromé zdravotní pojišťovny. Kdyby jim bylo něco takového nabídnuto, možná by se tím zlepšilo jejich hospodaření. Ale jako povinnost? Byl by to první porevoluční zásah do soukromého podnikání, pokud tedy nepočítáme dlouhodobě regulovaná odvětví, jako je typicky část energetiky. Nechme stranou, že by byl takový Babišův rozkaz zřejmě protiústavní, protože nikdo nemůže být nucen půjčovat ministrovi financí. Do hospodaření soukromých zdravotních pojišťoven promluvil svou reformou i prezident Spojených států Barack Obama (levicová Demokratická strana) a prolomil tak ve své svobodomyslné zemi (tedy vlastně federaci) tabu.

Anonym 90186 10.01.2017 17:59
Ke konci života pravicové Topolánkovy vlády (konkrétně na konci roku 2008) činila rezerva 78 miliard korun. V dalším roce, tedy během působení zejména Fischerovy úřednické vlády, se o 20 miliard snížila. Nečasova vláda ji však z opatrnosti razantně zvýšila. Do konce roku 2012 se vyšplhala o 82 miliard až na 140 miliard korun. Rusnokova úřednická vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny, jmenovaná prezidentem Milošem Zemanem, pak značnou část rezervy rozfofrovala. Zbylo 63 miliard a z nich nynější, v zásadě levicová Sobotkova vláda, zlikvidovala jen za rok 2014 51 miliard. Ministr Babiš se svými úředníky už se ani neobtěžoval informovat poslance či veřejnost o výši rezervy za rok 2015. Omezil se jen na konstatování, že tvorba rezervy není cílem vlády.
Problém je, že vláda už teď rezervy nemá, což je jednak nebezpečné, protože si budeme muset v budoucnu půjčovat draze (nejen v případě povodní, nýbrž i v případě nesmyslného utrácení, typického ze strany levicových vlád), a jednak už vláda může zlepšovat jedině své vlastní, vládní hospodaření, aby se celkový státní dluh snižoval a vláda se tak mohla prezentovat v lepším světle. A to se stalo právě v roce 2016, jenže nikoli díky vládě. Prozraďme prozatím alespoň rámcově, že její hospodaření bylo přebytkové (plusové) pouze díky penězům z evropských fondů.

Anonym 90186 10.01.2017 17:58
Jak ministr Babiš informoval v době nástupu do funkce, je známý tím, že skoro nic neumí, ale umí si vybírat lidi, kteří vše udělají za něj. Přizval si tedy tři významné ekonomické poradce. Ti si uvědomili, že na státních bankovních účtech dochází k neustálým pohybům, ale neustále na nich leží docela hodně peněz, byť každou chvíli z jiného zdroje. Takové peníze bývají samozřejmě investovány jen velmi obezřetně, tedy s nízkým úrokem, a navíc krátkodobě, zatímco nějaká šikovná vláda by je mohla využít prospěšněji.
Kromě toho má i vláda svou rezervu pro případ, že by došlo k nečekanému vydání, třeba kvůli zdražení úvěrů, povodním, havárii jaderné elektrárny nebo teroristickému útoku (otrava vodní nádrže, rozptýlení chemikálie v metru apod.).
Navrhli tedy panu ministrovi, aby se rezerv vytvořených zejména pravicovou Nečasovou vládou zbavil a aby nenechával peníze různých státních organizací na bankovních účtech. Je to rozumné? Ano i ne. Vláda tím zlepšuje způsob hospodaření státu, zároveň tím však velmi riskuje. Nemalujme čerta na zeď, ale co kdyby nastala opravdu rychlá potřeba peněz kvůli krizové situaci? Výše zmíněná rezerva se tvoří primárně pro horší časy, kdy si budou všichni včetně vlády půjčovat dráž. Je však vždy otázkou, do jaké míry tvořit rezervy, zvláště pokud je tvoříme (financujeme) z navýšení dluhu.

Anonym 94158 10.01.2017 17:57
Milý rozumbrado 90186, myslím, že jsem Tě trochu přecenil. Rusko na nikoho neútočí. Je to nejbohatší země světa a nemá důvod obsadit a krmit ještě Estonce. Jeho ohromné bohatství tvoří nevyčerpatelné zdroje kovů, které Velkému bratrovi chybí pro další výrobu elektroniky. O energetických zdrojích nelze mluvit. Nemají ani 10% průzkumu. Pokud by nedošlo k fašistickému převratu na UA a pogromům na Rusy, kteří se díky opilcům a bolševikům Chruščeva a Jelcina stali cizinci ve vlastní zemi, byl by klid a MÍR! Našimi nepřáteli jsou lidé z INVAZE. Kdo je extremista, či tolerantní nikdo z nás nezjistí. Další pokolení může být obráceně. Je to nepředvídatelné.

Anonym 90186 10.01.2017 17:56
Deficit očištěný od vlivu hospodářského cyklu se v letech 2014 a 2015 za Sobotkovy vlády zvyšoval, zatímco za Nečasovy vlády se po světové finanční krizi významně snižoval, a efektivitu výdajů (ať už krytých dluhem, či vybranými daněmi) nelze dost dobře určit, ale není žádný důvod předpokládat, že se nějak výrazně zvýšila (stavba silnic a dálnic je nadále drahá, elektronické zdravotní knížky stále ještě nebyly zavedeny atd.). Máme už k dispozici také výsledek za rok 2016, kdy se vládě dařilo výjimečně dobře, avšak nikoli její zásluhou, nýbrž působením několika mimořádných vnějších vlivů, z nichž některé vláda (či její část) dokonce bez mučení přiznává. Od deficitu nás zachránil jeden konkrétní vliv. Na to se ještě podíváme podrobněji.
Jinak řečeno, vládní strana ANO dlouhodobě lže, když se za celou vládu chlubí, že hospodaříme líp. Deficit se dlouhodobě pomalu snižuje jen díky české ekonomice, tedy díky lidem, zatímco vláda naopak svým působením deficit zvyšovala.
Vláda navíc ponechává zvýšenou daň z přidané hodnoty pro většinu položek, byť ke zvýšení za Nečasovy vlády došlo především kvůli financování počátků důchodové reformy, kterou však Sobotkova vláda bez náhrady zrušila. Stejně tak se díky ministru financí Babišovi zvýšila spotřební daň uvalená na pohonné hmoty. Samotnému podnikateli Babišovi však vláda, stejně jako ostatním (ale zpravidla mnohem menším) podnikatelům v rostlinné výrobě, zavedla vratky této daně. Babiš tedy sám v rámci svého podnikání v rostlinné výrobě tuto daň, kterou ostatním zvýšil, vůbec nemusí platit. Před Vánoci 2016 navíc pan prezident podepsal vládní rozšíření daňových výhod i na produkci živočišnou.

Anonym 90186 10.01.2017 17:55
Naše ekonomika podle Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí minulého roku vzrostla meziročně o 1,9 procenta. Jedná se o hrubou míru růstu, tedy včetně oprav zastaralých strojů či spotřebičů a podobně. Jednalo se o nejpomalejší růst za posledního dva a půl roku. Ještě ve druhém čtvrtletí hrubý domácí produkt stoupl meziročně o 2,6 procenta. Česká ekonomika přitom viditelně zpomaluje svůj růst již od 3. čtvrtletí 2015. Tempo růstu klesalo z vrcholu ve výši 5 % ve 2. čtvrtletí 2015 přibližně rovnoměrně až na uvedených 1,9 % růstu v zatím posledním změřeném období.
Ziskovost podniků se od července do září 2016 snížila na 49,6 %, což je o 2,2 procentního bodu méně než před rokem.
Čím to je? Jaký vliv na to má hospodaření české vlády? A jak vlastně naše vláda hospodaří?
Na finančních trzích je pro posuzování jakékoli vlády klíčová výše vládního deficitu (tedy hloubka díry ve vládním hospodaření) upravená o vliv hospodářského cyklu. Hospodářskému cyklu se totiž téměř žádná vláda nemůže vyhnout. Obvykle vzniká tak, že banky poskytují výhodné úvěry nadějným projektům, díky tomu ekonomika roste, následně se některé nápady ukážou jako neakceschopné, některé firmy proto nejsou schopny splatit získané úvěry ani obchodní faktury, a ekonomika začne klesat. Aby se tomu vláda vyhnula, musela by zakázat poskytování úvěrů. Dejme tomu v takovém pravěku žádné úvěry neexistovaly, takže se sice moc nerozvíjely žádné firmy, ale tím pádem se lidé nemuseli obávat ani bankrotů a hospodářských úpadků. Všeho bylo stabilně málo.

Anonym 17847 10.01.2017 17:23
U lumpů co k nám budou chtít zatahnout vojska USA bude třeba urychleně vybíjet za vlastizradu, celé jejich vlastizrádné rody.Prostě každý vlastizrádný rod je třeba zlikvidovat celý.Jedině ta se zajistí,že v budoucnosti nebude z taového rodu už nikdo národu Čechů škodit.

Anonym 17847 10.01.2017 17:14
Vojska USA se už začínají valit do EU.Jejich plán je vybudovat jednotnou Evropu.To přeloženo do řeči srozumitelné pro obyčejného českého blba znamená,že Češi budou muset tancovat tak jak USA a Němci písknou.To skončí likvidací národa Čechů v Evropě.Proto to chce všechny vlastizrádné lumpy co se po komunistech prolhali k moci od koryt vykopat a co nejkrutěji odporážet na katovské mučírně za vlastizradu.Rovněž je třeba co nejkrutěji vybít celé to stádo církevních oblbovatelů.

Anonym 90186 10.01.2017 17:06
Skupina vlivných amerických senátorů hodlá v úterý v Kongresu předložit návrh zákona o sankcích proti Rusku za jeho údajné kybernetické útoky a za vojenské akce v Sýrii a na Ukrajině. Oznámila to agentura Reuters. Podle amerických komentátorů má návrh nemalé šance na schválení.
Předkladateli návrhu zákona jsou republikánský senátor John McCain a jeho demokratičtí kolegové Ben Cardin a Robert Menendez, kteří jsou všichni považováni za znalce zahraniční politiky. Skutečnost, že jako předkladatelé se hlásí i desítka dalších senátorů z obou politických táborů, podle Reuters značně zvyšuje šance na úspěch.
Osoby postižené sankcemi by podle návrhu nesměly vstoupit na území USA a jejich majetek ve Spojených státech by byl zablokován. Sankce mají být namířeny i na osoby a firmy, které spolupracují s ruskou armádou nebo zpravodajskými službami.
Smyslem navrhovaných opatření je podle iniciátorů návrhu potrestat každého, kdo "se podstatně angažuje v podkopávání kybernetické bezpečnosti nebo veřejné či privátní infrastruktury (USA) či kdo takovým akcím napomáhá".
Návrh zákona rovněž předpokládá nové sankce v reakci na ruské vojenské akce v Sýrii a na Ukrajině. Mimo jiné vystavuje trestu investice ve výši nad 20 milionů dolarů (přes půl miliardy korun) do ruského petrochemického a těžebního průmyslu. Zahrnuje rovněž čtyři dřívější exekutivní příkazy prezidenta Baracka Obamy, které zaváděly protiruské sankce v reakci na okupaci ukrajinského Krymu. Tato opatření dosud neměla formu federálního zákona.
Součástí návrhu zákona je ze stejných důvodů i Obamův exekutivní příkaz z konce prosince, jímž prezident postihl sankcemi ruskou civilní tajnou službu FSB a vojenskou rozvědku GRU kvůli údajným hackerským útokům na USA. Obama tehdy rozhodl i o vyhoštění 35 ruských diplomatů.
Svou verzi zákona o protiruských sankcích za údajné hackerské útoky Moskvy připravuje Sněmovna reprezentantů. Legislativní akce obou komor se může dostat do konfliktu s budoucím prezidentem Donaldem Trumpem, který ruské útoky zpochybňuje a zasazuje se o nápravu vztahů s Moskvou.

Anonym 90186 10.01.2017 17:04
Po období stálého růstu začal v pondělí na trzích s ropou propad. Černé zlato odepisuje přes 4 procenta.
Na trh se začal vracet nepřítel ropného kartelu v podobě amerických těžařů z břidlic a cenám nesvědčí ani silný dolar. Irák navíc ohlásil rekordní export.
Zvýšená produkce Američanů by tak mohla vykompenzovat snížení těžby kartelu OPEC a ceny ropy by zase mohly začít klesat.
Zdražování benzinu i nafty v Česku by se zastavilo.

Anonym 90186 10.01.2017 16:59
Zeman se těšil marně, Trumpová velvyslankyní nebude

Anonym 90186 10.01.2017 16:57
Následně uvedl, že je třeba lidem v klidu vysvětlovat, jaká byla podstata ukrajinské nacionalistické organizace. Kdo vlastně byl Stepan Bandera, kdo byli jeho soukmenovci. Proč ho sovětský režim nenáviděl tak, že dokonce nelenil a v roce 1959 na něj poslal svého agenta, aby ho zabil pomocí ampulky kyanidu draselného, zmiňuje historii Zubov.
Podle historika Ukrajina již před dvěma lety začínala směřovat do Evropy. Myslím, že Ruská federace by tam také měla směřovat. Protože jiná alternativa není, podotkl.
Podle všech ekonomických parametrů u nás nevládne socialistický režim. Mnohem více je to fašistický stát, kde existují soukromé společnosti pod kontrolou státu. Ne bezdůvodně se fašistický stát nazýval korporativním. A takový korporativní kapitalismus nyní vládne v Rusku, zdůraznil Zubov.
Podle něj se však ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi nepodaří vybudovat stát fašistického typu. Svět dnes vypadá jinak. Na počátku století, po porážce mocností Trojspolku v první světové válce, byl celý kontinent fascinován fašismem. Lid těchto zemí se cítil podveden a okraden a žádal zadostiučinění. Jak se začne mluvit o satisfakci a pomstě, vždy je k tomu potřeba vůdce národa a mobilizace ekonomiky. Odtud pocházejí totalitní režimy, které se pak tak či onak objevily v celé Evropě, zmínil.
Historik sice od roku 1993 mluvil o nezbytnosti dekomunizace v Rusku a v celém postsovětském prostoru, dle jeho slov k tomu však nikdy nedošlo. Nadále jsme nositeli sovětské mentality, řekl. Profesor byl také jedním z prvních ruských intelektuálů, kteří se otevřeně postavili proti anexi Krymu. I z toho důvodu byl vyhozen z moskevského Státního institutu mezinárodních vztahů.

Anonym 90186 10.01.2017 16:56
Významný ruský historik a profesor Andrej Zubov uvedl, že banderovci jsou příkladem obrovské lži vyprodukované sovětským režimem.Zubov se především pozastavuje nad tím, jak již od doby Sovětského svazu byla vyvinuta technologie tvorby mýtů té nejvyšší kategorie. Obrovské historické etapy a nejdůležitější fakta byly buď ignorovány, nebo zcela zkresleny. Naši skutečnou historii jsme prakticky neznali, podotýká Zubov s tím, že tak neexistuje vztah k neocenitelnosti historických skutečností. Podle jeho názoru v zemi trvá k historii vztah nikoliv jako k vědě, ale jako k ideologii, kterou je třeba vytvořit.
V Sovětském svazu, když bylo potřeba něco onálepkovat, a zejména po druhé světové válce, bylo to jednoduše nazváno fašismem. Takže byli banderovci nazváni fašisty, ačkoliv to pochopitelně neodpovídalo skutečnosti, zmínil Zubov. Podle něj jsou banderovci typickou válečnou nacionalistickou organizací s vlastní armádou a teroristickým křídlem. Takovým způsobem tehdy jednali mnozí. Samozřejmě, že někteří z vůdců ukrajinského národního hnutí byli vedeni myšlenkou Mussoliniho korporativismu. Ale za svého nejlepšího žáka Mussolini považoval Josifa Stalina. Myslím, že Stalin byl daleko lepší fašista než Bandera nebo dokonce Mussolini, poznamenal také Zubov.

Anonym 90186 10.01.2017 16:49
Ruský blo.er Vladimir Luzgin, který byl odsouzený k obří pokutě za sdílení článku o druhé světové válce na sociální síti VKontaktě, se rozhodl utéct do České republiky. Požádal o politický azyl, o kterém české úřady rozhodnou do půl roku. Luzgina soud potrestal za to, že sdílený článek obviňoval z rozpoutání druhé světové války kromě Německa také Sovětský svaz.Já se necítím vinný. Za co bych měl platit pokutu? Měl jsem si vzít bankovní úvěr, abych mohl zaplatit státu, jehož politiku kritizuji a nesouhlasím s ním? Tím spíše, že jsem musel prodat auto, abych zaplatil dluhy, které vznikly mimo jiné kvůli tomuhle procesu, shrnul Luzgin důvody, které ho přiměly emigrovat.
Já se necítím vinný. Za co bych měl platit pokutu? Měl jsem si vzít bankovní úvěr, abych mohl zaplatit státu, jehož politiku kritizuji a nesouhlasím s ním? Tím spíše, že jsem musel prodat auto, abych zaplatil dluhy, které vznikly mimo jiné kvůli tomuhle procesu, shrnul Luzgin důvody, které ho přiměly emigrovat.
Vladimiru Luzginovi vyměřil permský soud v loňském červenci pokutu 200 tisíc rublů (86 tisíc korun). Trest dostal za to, že sdílel na sociální síti článek s titulkem s titulkem 15 faktů o Banderovcích, aneb o čem Kreml mlčí. Do problémů ho dostal bod, podle kterého druhou světovou válku rozpoutalo nacistické Německo spolu se Sovětským svazem, když si v roce 1939 rozdělily Polsko.Soud rozhodl, že sdílením článku šířil vědomě lživá tvrzení. Verdikt posvětil v září také Nejvyšší soud, ke kterému se Luzgin odvolal. Stal se tak jednou z prvních obětí nové zákona, který zpřísňuje postihy pro uživatele sociálních sítích.
Hospodářské noviny poukázaly na to, že Luzgin ve skutečnosti pracoval jako autolakýrník v Permu. Na sociální síti, na které zmíněný článek šířil, měl kolem stovky přátel. Proto podle listu není jasné, proč se ruské úřady zaměřily právě na něj.
Nacistické Německo zahájilo svou invazi do Polska 1. září 1939. Němci Poláky napadli z několika směrů a rychle se zakusovali do polského území. 17. září vpadl do východního Polska i Sovětský svaz. Invazi dvou totalitních států předcházelo uzavření paktu Molotov-Ribbentrop, jímž si obě strany slíbily neútočení a rozdělily si vlivové sféry v Evropě. Hitler ale dohodu porušil a 22. června 1941 v tajné operaci Barbarossa napadl Sovětský svaz.

Anonym 90186 10.01.2017 16:20
Americká armáda uvolnila předpisy týkající se uniforem. Nově například povoluje ženám nosit muslimské hidžáby, ovšem s podmínkou, že budou z nehořlavého materiálu. Stejně tak sikhové budou moci mít na hlavě turban a nechat si plnovous.
Jak napsal britský list The Independent, materiál použitý na turbany a hidžáby musí barvou odpovídat uniformě a v případě, že je voják v maskovacím oděvu, musí mít kamufláž i turban a hidžáb. Materiál by měl být nehořlavý.
Zástupce armády Eric Fanning řekl, že armáda přehodnotila dosavadní pravidla týkající se požadavků jednotlivých náboženských komunit, což umožní rozšířit prostor pro nábor nových vojáků.

Anonym 90186 10.01.2017 15:51
Pro 94158
Ty trumpeto. Nejbohatší zemí je Katar. Rusko není ani mezi 25 nejbohatšími zeměmi.
Stejně tak budu hýčkán v hotelu v Rakousku, na Kubě, v USA. Ty si asi nikdy v hotelu nebyl.
Rusko na nikoho neútočí? Takže dle tebe v Groznym explodoval plynovod takovou silou, že město muselo být vybudováno znovu a třetina obyvatel se vypařila, v Moldavsku se ubytovali ruští trampové, na Gruzince házeli Rusové prskavky a proti Ukrajincům se postavili chrabří sedláci na svých traktorech.

Anonym 94158 09.01.2017 23:40
Jenom bych doplnil. Pokud do arabských zemí poletíš na dovolenou, pak budeš v hotelu hýčkán. Pokud se nebudeš plést do jejich záležitostí, pak budeš mít úžasné zážitky, a to stejně jako pes v Čechách ve čtyřhvězdičkovém psím hotelu. Je to obojí jen byznys.

Anonym 94158 09.01.2017 23:33
Milý rozumbrado 90186, myslím, že jsem Tě trochu přecenil. Rusko na nikoho neútočí. Je to nejbohatší země světa a nemá důvod obsadit a krmit ještě Estonce. Pokud by nedošlo k fašistickému převratu na UA a pogromům na Rusy, kteří se díky opilcům a bolševikům Chruščeva a Jelcina stali cizinci ve vlastní zemi, byl by klid a MÍR! Našimi nepřáteli jsou lidé z INVAZE. Kdo je extremista, či tolerantní nikdo z nás nezjistí. Další pokolení může být obráceně. Je to nepředvídatelné.

Anonym 94158 09.01.2017 23:20
Myslím, že pokud se letos k válu nedostanou Kalousek a Fiala, bude letošní i další roky výrazně více než LÍP! Jenom si myslím, že by se vláda nemusela mezi sebou hašteřit. Vše je OK! Tady platí přísloví "když se 2 perou třetí se směje. I manželé se občas pohádají. Ti moudří doma a potichu.

Anonym 17847 09.01.2017 18:18
To,že když lumpové u koryt začali s likvidací našeho státního zlatého pokladu se proti této lumpárně národ nezvedl dává za pravdu nebožtíkovi Hitlerovi,když bral Čechy jako méněcennou rasu.Protože rozumný národ by uvedené lumpům u koryt nedovolil a hned by je od koryt vykopal a co nejrutěji odporazil za vlastizradu.

Anonym 17847 09.01.2017 18:07
Filozofie jako,že pokud Rusko provede invazi do Litvy či Estonska má stejnou vypovídající hodnotu,jako spekulovat zda až se Ceši dostanou na Měsíc tak zda tam začnou s výstavbou nočních podniků.Rusko s jeho převelikými zásobami surovin a veliou rozlohou nepotřebuje nic zabírat.Rusku stačí si začít vše potřebné vyrábět samo a surovinové zdroje pošetřit pro další generace.On se plyn a ani ropa pod zemí nezkazí.Právě naše odtržení od surovinově bohatého Ruska byl jeden z největších zločinů lumpů co se po komunistech prolhali k moci.Až skončí dotace z EU,ta to dojde národu Čechů také.

Anonym 17847 09.01.2017 17:55
Václav Klaus mladší je stejný oblbovatel jako jeho táta.Oblbuje,že lidé vzpomínají na devadesátá léta s nostalgií.Tehdy bylo ještě po komunistech co rozprodávat a rozkrádat,takže se lumpům snadno vládlo.Tací lidé ,jako já,už tehdy nahlas tvrdili,že je stát v područí lumpů co Česko zbídačují.Dnes už to dochází většině lidí.Až se začnou vyplácet většině důchodců zasloužené a spravedliví důchody na holý zadek bejkovcem,bude uvedené nejlepší cesta jak léčit důchodce z troubovitosti.Chce to dostat k moci tvrdou levicovou ruku mladé generace.Pak bude sice mít většina důchodců,za instalaci stávajícího kapitalistického svinčíku na zadku jelita,ale bude šance zachránit Česko od státního bankrotu.

Anonym 90186 09.01.2017 16:15
, vyslala tam svá vojska a dosadila vládu, která necelý měsíc poté vyvolala referendum vedoucí k odtržení Krymu od Ukrajiny.

Anonym 90186 09.01.2017 16:15
Pokud Rusko provede vojenskou invazi do Litvy či Estonska, Britové přijdou pobaltským státům na pomoc, řekla britská premiérka Theresa Mayová v reakci na rostoucí napětí v oblasti. Připomíná, že je důležité plnit závazky, které plynou ze členství v Severoatlantické alianci, píše server Independent.
Britská premiérka zároveň potvrdila, že stejně jako některé členské státy NATO letos vyšle do Estonska britské vojáky na intenzivní vojenský výcvik. Podle ní má Velká Británie zájem utvrdit svou roli v Severoatlantické alianci a více se podílet na společných akcích.
Článek 5 Severoatlantické smlouvy říká, že ozbrojený útok proti jednomu nebo více členským státům bude považován za útok proti všem. Pokud k tomu dojde, samozřejmě přijdeme na pomoc, řekla Mayová serveru Sky News. Na obraně pobaltských států by se podle britské premiérky měli podílet všichni členové aliance.Pokud Rusko provede vojenskou invazi do Litvy či Estonska, Britové přijdou pobaltským státům na pomoc, řekla britská premiérka Theresa Mayová v reakci na rostoucí napětí v oblasti. Připomíná, že je důležité plnit závazky, které plynou ze členství v Severoatlantické alianci, píše server Independent.
Britská premiérka zároveň potvrdila, že stejně jako některé členské státy NATO letos vyšle do Estonska britské vojáky na intenzivní vojenský výcvik. Podle ní má Velká Británie zájem utvrdit svou roli v Severoatlantické alianci a více se podílet na společných akcích.
Článek 5 Severoatlantické smlouvy říká, že ozbrojený útok proti jednomu nebo více členským státům bude považován za útok proti všem. Pokud k tomu dojde, samozřejmě přijdeme na pomoc, řekla Mayová serveru Sky News. Na obraně pobaltských států by se podle britské premiérky měli podílet všichni členové aliance.Spojené státy již vyslaly své jednotky do Evropy. V Německu vyložily 87 tanků a 144 amerických vojenských strojů, které doprovodí na 3 500 vojáků. V polské Vratislavi také v sobotu přistálo prvních 250 amerických vojáků. Cílem tohoto vojenského nasazení, nové fáze v rámci dlouhodobé operace Atlantic Resolve, je uklidnit obavy z dalšího vojenského konfliktu ve východní Evropě.
Jednotky severoatlantické aliance by měly zůstat na evropském území po následujících devět měsíců. Zvýšení vojenské přítomnosti na kontinentu je tak zejména demonstrací solidarity v rámci NATO. Jednotky se shromáždí nejprve v Polsku, poté se roztáhnou po dalších sedmi zemích od Estonska po Bulharsko, zatímco vedení zůstane v Německu, uvedla BBC.
Rusko však považuje přítomnost vojáků NATO za provokaci. Nasazení vojáků na hranicích je největší od dob studené války. Proto bylo také Moskvou několikrát kritizováno jako agresivní. Své vojáky vyšle do regionu také Francie nebo Dánsko.
Evropské země jsou ostražité již od ruské anexe Krymu v roce 2014. Jí přecházející série občanských protestů Euromajdan vedla k sesazení prezidenta Janukovyče, vytvoření nové prozatímní vlády a k ukončení proruské orientace země. Ruská federace následně aktivně destabilizovala Krym, ... (zkráceno)<|i>

Anonym 90186 09.01.2017 15:52
Pro tydýta 94158
Jaký plat má ředitel ČEZu je věcí akcionářů, stejně tak u ČD. A to kolik si vyplácel majitel soukromé společnosti, tak to už ti může být úplně šumák. Rypák do cizích peněženek strkají pouze zapr.ěný komoušové. A ty seš veleza.rděnej. Jiná věc je kolik berou zaměstnanci státu placení z daní pracujících. Podle tvých mouder, ty rozhodně do skupiny pracujících nepatříš, ale vycucáváš sociální dávky. Jinak ten ansábl na Hradě je královsky přeplácenej.

Anonym 90186 09.01.2017 15:45
Pro tydýta 94158
Lustrační osvědčení je vydáno pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:
příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.
Lhůty pro vyřízení
Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je do 60 dnů ode dne přijetí žádosti obsahující veškeré náležitosti a vydané lustrační osvědčení je zasláno doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou žadatele.

Anonym 94158 09.01.2017 11:47
Jsem velmi překvapen nízkými platy na Hradčanech. Pokud porovnám platy ředitelů ČEZ, státních drah, či miliardové platy bývalého šéfa OKD, pak je to málo. Platy na hradě jsou srovnatelné s prodejci aut. S ohledem na růst ekonomiky by průměrný plat mohl být do 2 let 30 tisíc. Po pádu vlády po roce 2013 již nehrozí, že stát zaplatí 3 miliardy za tabulku v Excelu, které se říkalo zdravotní knížka a nikdo ji nechtěl, či miliardu za IT, které nikdo nepotřeboval, předražené Casa a dlouhý seznam ušoulaných kuliček z nosu. Za peníze se konečně platí potřebný majetek, který rozhýbal naší ekonomiku.

Anonym 17847 09.01.2017 10:27
Chce to všem lumpům co se po komunistech prolhali k moci a Česko zbídačují, na katovské mučírně řádně vyprášit kalmuk.

Láďa 18519  60 let 09.01.2017 09:50
Ani to čísla nebere.Ten počítač se asi také diví.170tisíc měsíčne bez prémií..

Láďa 18519  60 let 09.01.2017 09:49
Oprava vyšlo 170tisíc,ale mělo být nehorázných 170 00,-Kč Měsíčně a ještě prý nařiká a chce přidat..To je výsměch národu

Láďa 18519  60 let 09.01.2017 09:46
Dnes se konečně ukázalo kolik podvodníci na hradě berou.To je nehoráznost.Mlynář,největší gauner všech dob,bez prověrky a on bere 1700,-Kč měsíčne.My drobní podnikatelá přežíváme,dusí nás socani ze všech stran a takovýhle lehkoživkové z kancléřství berou takové prachy.Jdu na podporu a kašlu na to,abych dělal na takové podvodníky.HNUS.Lidé opět mlčí-jako ovce

Anonym 94158 08.01.2017 22:08
Koukám, mladý muži, že dle Tebe je každý člověk lump, pokud to nedoloží jinak. Ono vydání prověrky, či lustrační osvědčení vyžaduje čas oprávněného orgánu. Takové doklady si nikdo nepořizuje dopředu. Dle zákona může být bez dokladu člověk na funkci, pokud si takový doklad vyžádá. V případě, že oprávněný orgán doklad zamítne, měl by dotčený člověk obdržet výpověď dle předpisů, či být přeřazen na místo, které takový doklad nevyžaduje.

Anonym 90186 08.01.2017 19:22
Jediná elektronická čipová karta pro 370 různých podniků městské hromadné dopravy? To chtějí nejpozději v roce 2019 zavést v Německu. S kartou by pak bylo možné bez problémů jezdit v Berlíně, Hamburku, Kolíně či Mnichově. Vedle toho vypadá pražská Lítačka či brněnská šalinkarta jako produkty z pravěku. Německá karta by pak navíc po celé zemi sloužila na pronájem aut a placení parkování.

Anonym 94158 08.01.2017 19:16
Milá 5822, máš dobrý vkus a jsi velkým příznivcem ANO. To je dobré. Myslím, že opisovat jiné, než vlastní příspěvky není slušné. Jistě jsi dobrou maminkou i babičkou, snad bývalou učitelkou. Prosím z těch uváděných 93 let si alespoň 30 uber.

Anonym 90186 08.01.2017 19:11
Pro 94158
Vládu Nečase si zvolili naši občané tím, že si vybrali stranu, které věří a dali jí svůj hlas. Vítězné strany vytvořili koalici a dohodly se na rozdělení rezortů, a to podle priorit se kterými šli do voleb.
Pak přišli pučisté Zeman, Šlachta a Ištvan a tetrálními výstupy shodili vládu. Z celé kauzy vyšlo najevo, že Nagyová nezdanila kabelky. Stejného prohřešku se dopustila Babišova přítelkyně. I když další vláda posbírala ve sněmovně podporu, Zeman jí obstrukcemi nejmenoval a místo toho si dosadil vládu svých kamarádů. Ta ovšem nebyla vzešlá z voleb a ani neměla podporu parlamentu. Po předčasných volbách Zeman pokračoval v obstrukcích, aby udržel co nejdéle vládu svých kámošů. Když už konečně jmenoval vládu vzešlou z voleb a která měla podporu parlamentu, tak porušil zákon tím, že na post ministra financí jmenoval člověka bez lustračního osvědčení. Což je protizákonné. Základem demokracie je dodržování zákonů. A ty zcela evidentně Zeman a jeho squadra porušuje.
Ještě nám tady vyblinkáš nějaký svůj plk?

Anonym 94158 08.01.2017 19:05
Člověk se dočítá, že v demokratickém světě umírají lidé mrazem. Dokonce i v Praze jsou známy čerstvé případy. Stydím se, že naše občany neumíme po jejich prohře s prostředím znovu začlenit zpět do společnosti a dát jim druhou šanci. Reálně jsou v současných mrazech odsouzeni k smrti za tichého souhlasu nás všech.

Anonym 94158 08.01.2017 19:04
Myslím, že účtenková loterie by měla být neanonymní. Občan, který ukáže na zloděje by se měl podepsat. Na druhé straně by stát měl povinnost chránit identitu občana před pomstou zločinců, kteří rozkrádají daně státu.

Anonym 94158 08.01.2017 19:03
Myslím, že pokud se letos k válu nedostanou Kalousek a Fiala, bude letošní i další roky výrazně více než LÍP! Jenom si myslím, že by se vláda nemusela mezi sebou hašteřit. Vše je OK! Tady platí přísloví "když se 2 perou třetí se směje. I manželé se občas pohádají. Ti moudří doma a potichu.

Anonym 94158 08.01.2017 19:02
Milý mladý muži, 90186. Vládu si zvolili naši občané tím, že si vybrali stranu, které věří a dali jí svůj hlas. Vítězné strany vytvořili koalici a dohodly se na rozdělení rezortů, a to podle priorit se kterými šli do voleb. Pana prezidenta zvolili občané, a to výrazným rozdílem nad druhým kandidátem. To je demokracie. Přemýšlel jsem i o prezidentském systému za velkou louží. Bylo by úžasné, kdyby vládu ČR vybral pan Zeman, a to obdobně jako pan Trump.

AvybojKomouš 5822  93 let 08.01.2017 18:43
Anonym 90186 10.11.2016 18:35
Ani 25 let nestačilo na to, aby se česká ekonomika výrazněji přiblížila Německu.
Teď si musí naopak hlídat záda.
Dotahují ji další východní státy jako Polsko nebo třeba Estonsko. Vyplývá to ze studie, jež vznikla u příležitosti dnešní konference Kam kráčíš, Česko organizované Aspen Institutem a magazínem Forbes.
České hospodářství se přitom pohybuje na hranici svých současných možností.
Posunout je výše by si vyžádalo například hlubší změny v daních a dávkách nebo větší podporu vědy a výzkumu.

Anonym 90186 10.11.2016 18:33
Ministerstvo financí musí do konce listopadu doložit, jak postupovalo v případě založení Státní pokladny Centrum sdílených služeb. Klíčový podnik zajišťující jádro elektronické evidence tržeb (EET), tedy příjem a zpracování účtenek, vznikl zkraje roku 2015 odštěpením od Státní tiskárny cenin. Zákon o státním podniku to však tehdy výslovně neumožňoval. Dokumentaci si od šéfa resortu Andreje Babiše (ANO) vyžádali poslanci z kontrolního výboru, podle kterých tak ministerstvo postupovalo v rozporu se zákonem. Pokud se jejich obavy potvrdí, mohlo by to znamenat stopku nejen pro EET, ale i projekty dalších státních podniků. Ministerstvo financí pochybení odmítá.

Anonym 90186 10.11.2016 18:32
Institut Václava Klause ve středu neskrýval nadšení z vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách s tím, že nevyhrál pouze republikánský kandidát, ale také samotný institut. Ještě v březnu letošního roku přitom český exprezident Václav Klaus označoval Trumpa za symbol naprostého zoufalství a beznaděje, s nimiž se republikánská strana dlouhodobě potýká.


Anonym 90186 10.11.2016 18:30
Kvalita českého univerzitního vzdělání upadá. V domácích poměrech pro to však žádné jasné důkazy nenajdete. Vysoké školy se sice dominantně financují z veřejných peněz, stát ale nenabízí žádné jasné a přehledné měření kvality vzdělání na jednotlivých školách. Do žebříčků vybraných fakult se sice v posledních letech pustila některá média, ani z nich však nezískáte jasný přehled, jak kvalitně vzdělaní lidé jednotlivé školy a fakulty opouštějí. Existují však mezinárodní žebříčky a studie, z nichž se ten trend dá vyčíst. Lze v nich objevit i vysvětlení, proč kvalita škol upadla.

Anonym 90186 10.11.2016 18:07
Zemřela již v roce 1996, ale její věštby děsí lidi dodnes. Slepá bulharská vědma Baba Vanga (85) totiž předpověděla teroristický útok 11. září 2001 i rozpad Evropy v podobě brexitu. Před svou smrtí ale také řekla, že Barack Obama (55) bude posledním prezidentem USA. Čeká Donalda Trumpa (70) špatný osud?
Slepá Vanga prorokovala, že 44. prezidentem Spojených států amerických bude černoch. To se splnilo. Barack Obama se jím stal. V roce 2012 byl dokonce znovu zvolen hlavou USA na další období. Teď už se ale blíží konec jeho šéfování z Bílého domu.
Nástupníkem Obamy byl zvolen Donald Trump, který porazil Hillary Clintonovou (69). Prezidentskou přísahu ale ještě nesložil a úřad nepřevzal. Schyluje se k neštěstí,... (zkráceno)<|i>

Anonym 17847 08.01.2017 18:20
Pokud si tak troubovitý národ nechá předhodit na kandidátky lumpy,tak obyčejní češí blbové ty lumpy zvolí.Demokratické to sice je,ale národ to vede k likvidaci.Proto to chce krutou revoluci a tu část národa co pomohla stávající kapitalistický svinčík nainstalovat umlčet.Proto to chce krutou revolucí dostat moci mladou generaci co by nejkrutěji všechny lumpy co se po komunistech prolhali moci co nejkrutěji odporazila na katovských mučírnách.Demokratické to sice nebude,ale bude možnost tvrdou rukou mladé generace zachránit Česko od státního bankrotu.To přitroublé stádo důchodců co pomohlo lumpům k moci bude nutno nechat vychcípat hladem.Tak omezit počet blbů co budou rozhodovat o budoucnosti Česka.

Anonym 90186 08.01.2017 18:01
Finská veřejnost usvědčila Čechy z maloměšťáctví, omezenosti a rasismu. Zatímco u nás zuří skandál kolem černocha v katalogu, Finové si za královnu krásy zvolili černošku. Ale náprava našich omezených malých českých poměrů je snadná!
Pro připomenutí: Řetězec Lídl, který již zaznamenal, že lidé mají hodně barev, zařadil do svého katalogu fotografii modelu - muže snědé pleti, černocha. Okamžitě se hlavně na sociálních sítích strhl uragán nevole a protestů, který přesvědčivě ukázal omezenost české většinové společnosti.
Naši spoluobčané doposud nezaznamenali, že v samoobsluze je zcela lhostejné, zda si krabici mléka kupuje osoba bílé, snědé, žluté či černé pleti. A tak ti naši spoluobčané rozpoutali protilidlovský rasistický hurikán, který dobře ukazuje, že jsme pořád ještě omezenou, maloměšťáckou a úzkoprsou zemí. Na Facebooku jsme se například mohli dočíst, že onen černošský model (který se evidentně živí jako model, a tudíž pracuje) je flákač, vyžírka a příživník, na kterého musí naše většinová bílá populace doplácet.Jako kdyby nám chtěli Finové nastavit zrcadlo, zvolili si v soutěži Miss Helsinki dívku, která je tmavé pleti. Černošku. Pro mne je ta volba celkem pochopitelná - typicky finská vyšisovaná barbie blondýna je ve srovnání s ženou afrického původu od pohledu chladná až frigidní. Ovšem pro českou veřejnost je finská volba stejným, ne-li větším šokem, než byl černoch v letáku. Facebook žije černoškou stejně, jako žil před pár dny černochem.
V čem spočívá tak odlišný postoj veřejnosti? Proč Finové zjevně hodnotí černochy lépe než Češi? Proč je náš národ v evropském kontextu rasisticky buranský? Odpověď je jednoduchá: Máme málo zkušenosti. Pokud se v české republice řekne černoch, představí si běžný občan zlého imigranta mužského pohlaví v nejlepším věku, který sem přichází devastovat naši kulturu. A to je potřeba změnit. Jak ukazuje finská zkušenost, veřejnost potřebuje k tomu, aby se zbavila rasismu, především zkušenost s černoškami.
A proto vyzývám ministerstvo zahraničí, aby začalo přednostně a promptně udělovat víza všem Afričankám splňující kriterium hezká holka. Pokud budeme tento typ dovozu a imigrační politiky pár let praktikovat, negativní postoj Čechů k lidem tmavé pleti zaručeně řádově poklesne.

Anonym 90186 08.01.2017 17:54
Pokud by zde fungoval prezidentský systém jako v USA, tak s největší pravděpodobností by Zeman volby nevyhrál, protože propadl v Praze. Podle amerického modelu by Praha měla nejvíce volitelů a kraje s většinovou komunistickou populací by naopak měli volitelů málo. Stejně tak prohrála Clintonová na počet volitelů. Pokud by v USA volby probíhali podle našeho systému, tak vyhrála Clintonová, protože jí volilo více voličů.

Anonym 90186 08.01.2017 17:42
Pro 94158
Vládu Nečase si zvolili naši občané tím, že si vybrali stranu, které věří a dali jí svůj hlas. Vítězné strany vytvořili koalici a dohodly se na rozdělení rezortů, a to podle priorit se kterými šli do voleb.
Pak přišli pučisté Zeman, Šlachta a Ištvan a tetrálními výstupy shodili vládu. Z celé kauzy vyšlo najevo, že Nagyová nezdanila kabelky. Stejného prohřešku se dopustila Babišova přítelkyně. I když další vláda posbírala ve sněmovně podporu, Zeman jí obstrukcemi nejmenoval a místo toho si dosadil vládu svých kamarádů. Ta ovšem nebyla vzešlá z voleb a ani neměla podporu parlamentu. Po předčasných volbách Zeman pokračoval v obstrukcích, aby udržel co nejdéle vládu svých kámošů. Když už konečně jmenoval vládu vzešlou z voleb a která měla podporu parlamentu, tak porušil zákon tím, že na post ministra financí jmenoval člověka bez lustračního osvědčení. Což je protizákonné. Základem demokracie je dodržování zákonů. A ty zcela evidentně Zeman a jeho squadra porušuje.
Ještě nám tady vyblinkáš nějaký svůj plk?

 <<nové   starší>> 

1
filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Jana Volfová oficiální stránky Petr Mach oficiální stránky Ondřej Liška oficiální stránky Petr Havlík oficiální stránky František Pytloun oficiální stránky Radka Fišarová oficiální stránky Iva Hajnová

Další osobnosti | Jana Volfová | Petr Mach | Ondřej Liška | Petr Havlík | František Pytloun | Radka Fišarová | Iva Hajnová |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti