Oficiální stránky Miloš Zeman
Oficiální stránky
  přidat osobnost
Love (deluxe) (Buble, Michael) Soucast (Callta, Pavel) Effet Miroir (limited) (Zaz) Extended (Ultravox) Propustka Do Pekel (Divokej Bill)

Miloš Zeman diskuse strana 3650

Jak na vás Miloš Zeman působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 90186 04.03.2017 10:00
Další podpora by měla směřovat za venkovskými podnikateli s obratem do jednoho milionu korun (proč jen za venkovskými? ). Jedná se o nulovou daň z příjmů v podobě 90procentních daňových výdajových paušálů, vysvětluje Havlíček. Změna je to však jen kosmetická, protože už dnes mohou živnostníci využívat až 80procentní paušál, a ti s ročním obratem několik stovek tisíc korun díky uplatnění daňových slev žádné daně neplatí už dnes. I proto je pro ně zavedení EET zbytečným luxusem a pro stát jen bu.eračním nástrojem s nulovým daňovým přínosem.
Zaměstnance podnikatelů na venkově chce Havlíček podporovat příspěvkem na sociální pojištění. Razí výrazné rozšíření dotací vesnických prodejen, což už dnes provádějí některé obce i kraje, které je platí ze svého. Státní výdaje na udržení stávajících venkovských prodejen podle odhadu vyžadují zhruba 750 milionů korun ročně.

Anonym 90186 04.03.2017 10:00
Mezitím ministerstvo zemědělství v polovině února spustilo facebookovou anketu, zda jsou lidé pro, aby stát dotoval menší tuzemské obchody. Nepříliš úspěšně, protože podle názorů veřejnosti jde o nezdravé pokřivení trhu. To ministerským úředníkům nijak nebrání státní podporu dále rozpracovávat.
Agilně v tomto směru vystupují zejména představitelé těch asociací sdružujících podnikatele, které hlasitě podporovaly zavedení EET. Myslím, že to bude mít převážně pozitivní vliv, vyrovná se tržní prostředí, chválil on-line pokladny protismyslně předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka. Jakékoli státní dotace tržní prostředí naopak deformují.
Podobně uvažuje další stoupenec Babišova projektu, který se v žádné zemi neosvědčil a nepřinesl vyšší výběr daní, předseda Asociace malých podniků a živnostníků Karel Havlíček. Havlíček jde v obhajobě EET dokonce dál než ministerstvo financí a kritiky, kteří varují před zneužitím dat obchodníků, označuje za psychopaty.
Tentýž Havlíček lobbuje za státní podporu podnikatelů v malých obcích. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond nabízí zemědělcům dotace na úrocích, jistiny za půjčky a měkké úvěry. Podobnou podporu bude ostatním podnikatelům v malých obcích nabízet Českomoravská záruční a rozvojová banka, tvrdí. To se ovšem příliš netýká například prodejců v důchodovém věku, kteří svůj obchůdek sotva drželi nad vodou.

Anonym 90186 04.03.2017 09:58
Venkovské obchody už tak čelí konkurenci supermarketů, nižší kupní síle a nárůstu administrativních povinností, což jen loni vedlo k zániku 400 prodejen s nejmenší prodejní plochou do 50 metrů čtverečních. Další tisíce prodejen, hospod a dalších živností na venkově jsou ohroženy startem EET, znamenající pro drobné podnikatele navýšené náklady a povinnosti.
Už dnes se mohou obyvatelé ve stovkách nejmenších obcí přesvědčit, že obchůdky, na které byli zvyklí, končí. Pořízení jedné on-line pokladny EET přijde živnostníka na 10 tisíc korun, nemluvě o vyšších ročních nákladech na provoz systému a internetu, který navíc v odlehlých oblastech nefunguje spolehlivě.
V této kritické situaci přicházejí vládní úředníci s objevnou myšlenkou, že je třeba podnikání na venkově ulehčit. Ministr zemědělství Jurečka použil klasickou metodu: komise, analýzy, ankety. Zřídil meziresortní pracovní skupinu složenou ze zástupců pěti ministerstev, která má za úkol zmapovat potravinovou obslužnost venkova, a navrhnout možnosti řešení. Hlavně senioři v malých obcích nemají možnost zajet si na nákup do města. Bavíme se o nejohroženějších vesnicích do pěti set obyvatel, uvádí ministr zemědělství.
Do konce března by měl návrhy vyplývající z analýzy předložit vládě. Přitom už teď je známo, že platí úměra čím menší obec, tím větší ztráty. Běžná útrata se ve vesnických obchodech pohybuje kolem osmi až deseti tisíc korun na obyvatele ročně, což často nevydělá ani na mzdu pro prodavače. EET zavedená stejnou vládou nepochybně parametry fungování malých (nejen) venkovských prodejen dále zhoršuje.
Zatím není jasné, jakou podobu budou tyto dotace mít. Do konce roku je uskutečnitelné nastavení podpory, kterou bude zajišťovat některé z ministerstev. Druhou možností je místo dotací poskytovat daňové slevy nebo bonusy, uvedl Jurečka, jako by nebral v úvahu, že mezitím proběhnou volby.

Anonym 90186 04.03.2017 09:56
Kreativita současné vlády budí údiv. Ministr financí Andrej Babiš spouští druhou vlnu elektronické evidence tržeb, která je pro mnoho venkovských obchodů, už tak přežívajících na samé hraně únosnosti, poslední ranou z milosti, a krachují.Na druhé straně ministr zemědělství Marian Jurečka chystá pro podnikatele státní podporu, která má zabránit citelnému snižování kvality služeb na venkově. Pokud vůbec bude uvedena v život, částečně pomůže jen někomu. Stát jen znovu předvádí tupou byrokratickou mašinérii, nekoncepčnost a sociální inženýrství, kdy hasí požár stodoly, kterou sám zapálil.

Anonym 90186 04.03.2017 09:54
Nyní tu máme ale ještě mnohem vážnější téma, o němž se dosud nemluví: Jak totiž při těchto příjmech, které sám uvádí a které přitom tak podivně nesedí s tehdejší úpravou daní, vlastně přišel Andrej Babiš ke stoprocentnímu vlastnictví Agrofertu? V roce 20.0.0 totiž vlastnil pouze 35 procent společnosti. Jak získal zbylé podíly? Z jeho vlastního vysvětlování však plyne, že na to neměl.
Podívejme se na to:
Z výše uvedených Babišových údajů plyne, že měl k dispozici volných 712 milionu korun.
Ve výroční zprávě Agrofertu za rok 20.0.0 je přitom uvedena následující akcionářská struktura:
O.F.I. 50 %
Agroter 10 % (sro AB)
Andrej Babiš 35 %
Ameropa 5 %,
Takže shrnuto: Andrej Babiš tehdy nebyl většinovým vlastníkem Agrofertu. Nyní je.
Jednoduchou oceňovací metodou (čtyřnásobek ročního zisku před zdaněním minus úročený dluh plus hotovost) z téže výroční zprávy vypočteme, že 55procentní podíl, který Andrej Babiš musel následně nabýt, aby se stal 100procentním vlastníkem, měl hodnotu zhruba 4,66 mld. korun.
Kde na to vzal? Kdy nám na to Andrej Babiš odpoví?

Anonym 90186 04.03.2017 09:52
Podle svých slov si Babiš v letech 1993 až 2015 vydělal 1,526 miliardy zdaněných plus 668 milionů korun nezdanitelných. K dispozici měl tedy 2,194 miliardy korun legálních čistých příjmů. Po odečtení dluhopisů za 1,482 miliardy korun mu tedy dle jeho vlastních účtů zbývá na živobytí 712 milionů korun.
Jenže on sám ale shodně tvrdí, že to bylo 1 049 498 231 korun.
Z výše uvedeného vyplývá, že složená daňová kvóta Andreje Babiše za předmětné období byla 18,7 %, z čehož odvedl na pojistném pouhá 1,5 %! Jenže daň z příjmů fyzických osob činila do roku 19.9.9 plných 40 % nad 1,1 mil. Kč. V letech 20.0.02007 to bylo 32 % nad 331 tisíc Kč. Pouze až v letech 20082013 byla 15 %. Takže Andrej Babiš platil podle svého vlastního vyjádření opravdu divné daně.
Sociální a zdravotní pojištění tehdy činilo 13,5 % a po roce 2008 byly zavedeny stropy kolem 1 mil. korun. I kdyby si Andrej Babiš vyplatil v uváděných letech 20082013 drtivou většinu svých zdanitelných příjmů, bylo by to minimálně obcházení zákona.
Shrnuto a podtrženo: Andrej Babiš obcházel placení daní z příjmů i odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Anonym 90186 04.03.2017 09:49
Daňový expert: Babiš si daně snižoval, a navíc nevysvětlil, kde vzal na Agrofert

Anonym 90186 04.03.2017 09:48
Bude mi 73 let a od roku 1993 jsem měla na vesnici krámek se smíšeným zbožím. Abych mohla ve vlastním domě splnit alespoň základní hygienické podmínky, musela jsem k otevření prodejny z ložnice vybudovat sklad a na zahájení jsem si vypůjčila peníze od dětí a od kamarádů. Vše jsem postupně splatila, přibližuje seniorka. I když se jí podařilo počáteční investici splatit, měla co dělat, aby ji její obchod uživil.
Díky postupnému ,přemarketování a 8219; nedalekého Trutnova (které definitivně zlikvidovalo také místní prodejnu Jednoty) postupně ubývalo zákazníků, až nakonec krámek stačil tak akorát na živobytí. Přesto jsem i přes zdravotní potíže krámek udržovala v provozu, abych si alespoň trochu přilepšovala ke svému důchodu, který mi byl k letošnímu lednu velkoryse zvýšen na 6175 Kč, pokračuje nyní již bývalá podnikatelka Eva B.
Vzhledem k nástupu EET o svém minipodnikání mluvím od dnešního dne už jen v minulém čase. Nehodlám se na stará kolena nechat bu.erovat od kozlů udělaných zahradníkem, uzavírá důchodkyně. Její vesnice nedaleko krkonošského Trutnova je tak další, která přišla díky EET o svůj obchod se smíšeným zbožím.

Anonym 90186 04.03.2017 09:46
Pro 5822
Co dělám ti může být šumák. Doby, kdy domovní důvěrnice strkaly rypák do cizího soukromí jsou už snad pryč. Tak se prober ze sna. I když je fakt, že tvůj vůdce Koblih první se snaží tuto praxi obnovit. A až mi dáš pár facek, tak pak mě pošleš do jakého koncentráku? Do toho náckovskýho nebo rudošskýho?

Kj 10917 03.03.2017 19:36
Pro 5822. Asi jste prospal tak 10 let někde v brlohu? Pokud mluvíteo demokracii, možná nedávno tu ještě byla. S nástutpem Bureše dostala hezkou ránu. Tak jak řídí tu svoji patolízalskou partu, tak chce řídit i stát. Neví kdo ho sem nasadil a jaký je jeho úkol, ale určitě ne hlásat demokracii a iniciovat hospodářský růst. Zatím je to vše naopak. Svobodu už tu socani s kořalečníkem ukrajují roky, ale demokracii zařízl ten Stébák pořádne až v poslední době. Pokud nevidíte pokles HDP a civíte pouze na vylhané Babišovy grafy, tak se nedivím vaší pomýlenosti.
Je tedy potřeba se zamyslet komu toto prospívá. Ale připomíná mi to Putinovké metody, vládu olichardů a likvidaci hospodářství, přikladem je i pokus o zdaněení bank pod záminkou vše pro stát. Odborníci před tímto varují. Dále pak likvidace střední vrstvy. Na té stojí obrat a spotřeba. Bez ní nebude nic, krom dalšího zadlužování vedoucí ke krachu společnosti.

Ovar 85845 03.03.2017 17:21
Dej si koblih Ty stvůro rudá, Burešovská.

Anonym 5822 03.03.2017 15:39
Ještě pro 90186, jaké je vaše zaměstnání, když celé dny, týdny bušíte do klávesnice? Asi na dávkách, že? Od božího rána?

Anonym 5822 03.03.2017 15:37
90186 Přečetla jsem pár vašich příspěvků a žasnu. Takže vy synovi vštěpujete, že by neměl žít v ČR? Kde nikomu není zle a je to krásná demokratická země? Asi proto, že sama možná ochuzujete stát a nelíbí se vám, že ani on nebude moct. Paní potřebujete pár f..

Anonym 5822 03.03.2017 15:34
Pane ministře Babiši, bravo, bravo, bravo, opět vás budu volit a také moje široké okolí. Konečně někdo, kdo šlape na paty a kuří oka nepoctivcům, a hlavně ukecaným, ne příliš inteligentním hamižným politikům, joj ti se třesou, asi ani oka nezamhouří. Tleskám.

Anonym 5822 03.03.2017 15:30
Ženy jsou slabší a méně inteligentní, proto musejí vydělávat méně. Na půdě Evropského parlamentu to prohlásil polský europoslanec Janusz Korwin-Mikke. Kvůli opovržlivým výrokům teď čelí vyšetřování. Kontroverznímu politikovi hrozí výtka, pokuta, dočasné zbavení hlasovacích práv i dočasný zákaz účasti na aktivitách parlamentu.
Dlouho jsem se tak nepobavila. Tak tohoto senilního "génia" bych velmi rychle ochočila, žrádlo mu dávala do misky na zápraží a pejsek by hezky papal u prostřeného stolu. Janusz by poznal sílu ženy!

Anonym 90186 03.03.2017 10:19
Babišovy dluhopisy řeší centrála, která vznikla po reorganizaci policie

Anonym 90186 03.03.2017 10:18
Co se týče politických stran, jsem doopravdy znechucena, v jakém státě žiji. Ti, kteří dříve škodili a chtěli EET uzákonit, tak teď mluví o tom, že je to nesmysl, že se tím ničeho nedosáhne a že se utahuje smyčka malým podnikatelům. Chce se mi kolikrát zvracet z toho, co slyším v médiích.
Nevidím žádnou stranu, která by chtěla podpořit malé podnikání, ale budu si muset někoho vybrat, protože nechci nevolit. I když jsem přestala podnikat a ve svých 52 letech si musím shánět práci. Což vůbec není nic snadného v mém věku a s částečným invalidním důchodem. Musím nějak dožít.
Řeknu vám jedno. Kdybych byla mladá, koukám z této země odejít a žít jinde. Mám syna, kterému je 15 let a vtloukám mu do hlavy, že v Česku mu pšenka nepokvete. A tak ho pomalu, ale jistě připravuji a nabádám k tomu, že by měl jít pracovat do zahraničí. Je to pro mne dost těžké, protože máme velmi blízký vztah. Ale jako máma se snažím pro své děti udělat nejvíce, co jde.

Anonym 90186 03.03.2017 10:16
Musím říci, že jsem, já hloupá, Andreje Babiše volila a očekávala jsem od něj podporu malých podnikatelů, a ne žraloka, který kolem sebe vše požírá. Netvrdím, že všichni danili všechno, co měli, ale danili a snažili se. Teď buď skončili, nebo budou hledat skulinky a šidit více.
A co se týče pana Babiše, tak si myslím, že přísloví potrefená husa se vždy ozve na něj platí sakra hodně. Jeho minulost, aféry atd. hovoří samy za sebe. Nejlepší je volat chyťte zloděje a sám si plnit kapsy.

Anonym 90186 03.03.2017 10:16
EET v žádném případě nenarovná podnikatelské prostředí a daně. Vždyť spoustu malých živnostníků, kteří poctivě platili i z toho mála, co měli, ukončilo svoji činnost. Já například vím asi o deseti v mém okolí. V Chorvatsku tuto šikanu také zavedli a jak to dopadlo? Odvody se nezvýšily a stát nepřímo navádí lidi, aby podváděli. A tak to bude určitě i tady. Češi jsou národ hloubavý a věřím, že kdo bude chtít, cestičku si najde. A já jim fandím.

Anonym 90186 03.03.2017 10:15
Zdá se vám, že stát se snaží drobným živnostníkům házet klacky pod nohy? Kde konkrétně tyto snahy pozorujete?
Co se týče této otázky, myslím si, že stát určitě malým živnostníkům nepomáhá. Vidím to tak, že zde vládne zbytečná byrokracie, např. po roce 1989, jsem si byla schopna daňové přiznání vyplnit sama. Teď? Kdybych neměla účetní, kterou musím platit (a to jsem nebyla plátce DPH), nevím, jak by vše dopadlo.

Anonym 90186 03.03.2017 10:14
Měla jsem dětský bazar (ne malý 240 m2), kde jsem prodávala věci nové, použité a zboží do komise. Už jen tento sortiment si vyžadoval pokladnu, jejíž funkce by byly ne základní, ale velmi rozšířené.
Jak jsem se informovala, pokladna by mne vyšla na více než 30 tisíc Kč a další měsíční poplatky za přenos a také za papírové kotoučky (což není malý náklad, jak jsem se dozvěděla od známých, kteří byli v 1. vlně a mají restaurace). Další věcí je, že jsem měla prodavačku a ta by odesílala tržby v mé nepřítomnosti. Zažila jsem již spoustu telefonátů, kdy jsem ohledně kasy musela navigovat, co a jak, kde zmáčknout, aby výsledek na účtence byl v pořádku. Při představě, že mne toto čeká znova v horším podání, kdy ručím za to, že platba je zaúčtována dobře a budu muset dělat hlídacího psa, tak to už bylo nad mé síly.
Nemohu tvrdit, že EET byla jediným důvodem, ale tou poslední kapkou ano. Vysoké nájmy v Kladně, protože jsme blízko Prahy, odvody za zaměstnance, stále se zdražující benzin a mnohé další.

Anonym 90186 03.03.2017 10:13
Dne 27. 2. 2017 jsem ukončila své podnikání jako OSVČ, cca po 25 letech. Musela jsem skončit, protože zavedení EET pokladen byla poslední kapka, která bohužel nejen naplnila pohár. Ale ten přetekl.
Pan Babiš tvrdil, že pořídit si EET pokladnu není finančně náročné a ani její provoz živnostníky nezatíží. Dovolím si tvrdit, že tato skutečnost se nezakládá na pravdě.

Anonym 90186 03.03.2017 10:13
Majitelka kladenského bazaru s dětským oblečením Iva Konopová se po 25 letech musela rozloučit se svou živností. Poslední kapkou pro ni byla druhá vlna EET, která na ni dopadla v první březnový den. Jak bývalá živnostnice prozradila, přestože byla voličkou Andreje Babiše, je hrubě zklamána jeho chováním, které je pro ni nepřijatelné. Zároveň zdůraznila, že kvůli elektronické evidenci tržeb bude muset se svých 52 letech hledat práci a to se může stát nesplnitelným úkolem.

Anonym 90186 03.03.2017 10:11
Ministr financí Andrej Babiš (ANO) a autor zákona o evidenci tržeb (EET) v polovině ledna na tiskové konferenci slavnostně prohlašoval, že díky EET se vybralo v prosinci o sto procent víc, než ve stejném měsíci v předchozím roce. Nyní se ukazuje, že pro svá tvrzení nemá žádná tvrdá data. Informace, ze kterých vznikla prezentace o dvojnásobném nárůstu, podle resortu neexistují. Prý padla na operativní poradě, ze které není žádný záznam.

Anonym 90186 03.03.2017 10:08
Pro 94158
Každé navýšení byrokracie vede k tomu, že se zvedá ekonomická činnost prováděná pokoutně. EET není nic jiného než nárůst byrokracie. Svědčí o tom i nábory úředníků po desetitísících. Řada živnostníků už nebude živnostnit, ale začne melouchařit, tak jak to bylo před 89. Stát přijde o příjmy. Bohužel to co teď provádí ten arcilotr Babiš se na číslech projeví s několikaletým zpožděním. Pokud by chtěl Babiš opravdu snížit šedou ekonomiku, tak měl vyházet 75% úředníků, snížit daně, pak by ani nemělo smysl nějak obcházet stát. Ovšem Babišovy vůbec nejde o snížení šedé ekonomiky, ale o to, aby ty jeho závadné produkty, které v testech pravidelně vyhrávají cenu šmejdská potravina, byly v marketech umisťovány v horních patrech regálů našich marketů. Proto potřebuje zlikvidovat maximum živnostníků, protože ty mu v těch policích překážejí.

Anonym 17847 03.03.2017 09:35
Bez včasného zprovoznění katovských mučíren a jejich osazení co nejkrutějšími katy se ve stávajícím kapitalistickém svinčíku pořádek neudělá.

Kj 10917 02.03.2017 21:23
Pro94158.
Nekrást je pouze Babišův trapný slogan, který od největšího zloděje v dějinách ČR skutečně sedí.
Sám ukradl co mohl, okradl své společníky, okradl stát na daních z dluhopisů a ještě krade formou dotací na svoji řepku, kterou již nikdo nechce, tak si nechal odhlasovat zákon o bionaftě. Která samozřejmě s bio nemá nic společného neboť exhalace při jejím spalování převyšují ty, které jsou z čisté nafty.

Anonym 94158 02.03.2017 20:58
Milý 90186 hospodářský růst je NEKRÁST. Netvrdím, že se tak již neděje. Je to ve výrazně menší míře. Asi bych panu Kalouskovi poradil se na pár let netlačit do médií a pak se vrátit jako pan Čunek.

Anonym 88243 02.03.2017 13:15
Jsem překvapen co je Sobotka za ha.zla.

Anonym 90186 02.03.2017 12:43
Jak Kalousek s oblibou říká: Hospodářský růst se této vládě přihodil, ona za něj nemůže. A toto je právě nesmírně důležité, aby voliči věděli. Tato vláda nemá nejmenší zásluhu na tom, že se nám daří. Ona vlastně naše životy příliš neovlivňuje, ačkoli se snaží. A díky Bohu to tak snad bude i nadále. Stát by neměl mít na život člověka příliš velký vliv a měl by se ho snažit obtěžovat co nejméně.
V jednom ale musím dát AB za pravdu, a to ohledně jeho kamaráda Sobotky. Ten je v infografice na vysoké příčce oprávněně. Dokonce bych ho zařadil na první místo. Sobotka byl ministrem taktéž v době konjunktury, ale přesto dokázal se státním rozpočtem zatřást takovým způsobem, že i oslíka by z třepání rozbolela prcka.

Anonym 90186 02.03.2017 12:42
Proti Kalouskovi bohužel hodně hrála právě cyklická složka, která způsobovala českému rozpočtu velký deficit. Kalousek se alespoň snažil vylepšit strukturální složku snížením platů státních zaměstnanců, zvýšením DPH apod., ale cyklická složka byla natolik silná, že rozpočet skončil ve výrazném mínusu.
Andrej Babiš naproti tomu má nesmírný cyklický přebytek a strukturální složku naopak za velkého přispění hlavního koaličního partnera o.ebává zbytečnými výdaji. Vláda a potažmo ministr financí má tak za svého působení vliv jen na strukturální složku státního rozpočtu, a tudíž by se nejlepší ministr financí měl vyhodnocovat na základě tohoto kritéria. A to s klidným svědomím můžu tvrdit, že strukturální složka byla na tom za Kalouskova působení mnohem lépe než za Babišova.

Anonym 90186 02.03.2017 12:41
Strukturální složka státního rozpočtu je ta, kterou vláda má ve své moci ovlivnit. Jedná se například o dotace pro Agrofert, navyšování počtu státních zaměstnanců nevytvářející žádné hodnoty a jiné.
Cyklická složka státního rozpočtu naopak souvisí s cyklickým vývojem ekonomiky. Když klesne německé hospodářství, podepíše se to nutně i na růstu ČR, takže je vybráno méně daní a řada zaměstnanců je propuštěna. A s tím nikdo, ani Babiš nic nezmůže.

Anonym 90186 02.03.2017 11:39
Že nesedí Babišovi příjmy celkem chápu.
Co ale nechápu je, že nesedí Babiš.
Sorry jako.

Anonym 90186 02.03.2017 11:27
Putin přiznal, že boj proti dopingu v Rusku nefungoval

Anonym 17847 02.03.2017 09:35
Při tomto tempu zbídačování Česka přijde brzo na program dne jak nechat co nejrychleji důchodce vychcípat hladem,protože na další debužírování důchodců nadluh nebudou peníze a mladá generace se na jejich další debužírování dlužit nebude.

Anonym 17847 02.03.2017 09:33
Už zde vládnoucí lumpové začínají prodávat i nemocnice,proto to chce krutou revoluci vedenou levicovou mladou generací a vše co se po komunistech prolhalo k moci co nejkrutěji odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí za vlastizradu.Navíc znárodňovat veškerý majetek těchto vlastizrádných rodů.

Anonym 90186 02.03.2017 02:57
Všechny stížnosti na technické problémy, rozporování přínosu EET k výběru daní či k "narovnání" podnikatelského prostředí jsou naprosto mimo mísu. Hlavním účelem EET je být nástrojem třídního boje, stejně jako byly nesplnitelné dodávky, předepsané sedlákům v padesátých letech, když byli stejnými bolševiky "přemlouváni" ke vstupu do JZD. Tento svůj hlavní účel plní EET dokonale a přijdou další rány, nebojte se. Bolševik se na půl cestě nezastaví. Otevřte si dějepis na stránkách k podzimu 1947, ať víte, co přijde příště.

Ovar 85845 01.03.2017 22:10
Dědkové a bábo, chcete si zalízat?

Kj 10917 28.02.2017 23:22
Jak se kořalečník k moci prolhal.
Miloš Zeman v televizní debatě na Prima Family Karlu Schwarzenbergovi tvrdil, že privatizační proces kolem Mostecké uhelné společnosti měla na svědomí jen vláda Josefa Tošovského. To ale není pravda, usnesení vlády ze dne 28. července 199 č. 819 usvědčuje Zemana ze lži.
V té době byl Miloš Zeman (tehdy jako šéf ČSSD) českým premiérem, jímž se stal v roce 1998. Kromě Zemana je pod dokumentem uveden také Vladimír Špidla (tehdejší první místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí), jenž Zemana vystřídal v roce 2001 v čele strany a o rok později stanul i on v čele české vlády.

Anonym 17847 28.02.2017 18:16
Zde vládnoucí lumpové vůbec nechápou,že by se místo dalšího dlužení měly nasekané astronomické dluhy splácet.Vládne mím banda lumpů a trotlů zralá na co nejkrutější odporažení na katovské mučírně za vlastizradu.

Anonym 17847 28.02.2017 17:51
Ukazuje se,že odtažení Česka od surovinově bohatého Ruska s jeho rozsáhlými trhy byl vlastizrádný zločin proti národa Čechů.Pokud národ včas nevybije vše co se po komunistech prolhalo k moci,tak brzo Češi na planetě Zemi končí převálcováni Němci a Židy.To,že už podle zahraničních bank jsme už rozvojovou zemí,mluví za vše.Je třeba,aby se mladá generace,ve svém zájmu zvedla ke kruté revoluci a včas začala dělat pořádek ve stávajícím kapitalistickém svinčíku.To se bez zprovoznění dostatečného množství dobře fungujících katovských mučíren neobejde.

Anonym 90186 28.02.2017 09:54
Islámské bankovnictví roste na významu, a s tím se mění i jeho tvář. I když zatím velice pomalu. Začátkem února se objevily zprávy, že muslimské banky v Pákistánu usilují o vznik platformy pro obchod s komoditami. Bankovnictví splňující zásady Koránu bude navíc součástí bankovního sektoru i v Rusku, Indii nebo Kyrgyzstánu.

Anonym 17847 27.02.2017 17:36
Než dovolit další rozprodej státního majetku cizákům,nebo další zadlužování země, to je rozumnější nechat důchodce co lumpy od údajné revoluce volili vychcípat hladem.

Anonym 17847 27.02.2017 14:59
Je třeba aby se mladá generace sama zvedla a vytvořila tvrdou levicovou stranu co bude hájit zájmy mladé generace.To komunisté dělat nebudou,ti chtějí zase jen přidávat důchodcům,aby je volili a oni se mohli dál roztahovat u politických koryt.Mladá generace si lepší osud než jí připravuje ta banda zde sedmadvacet roků vládnoucích lumpů vybojovat sama.Na prvním místě jde o svižné splácení starými lumpy nasekaných dluhů i za cenu,že uvedené bude lumpy a hlupáky pořádně bolet.Navíc nedovolit žádný rozprodej státního majetku ,aby i v budoucnosti patřil stávající životní prostor nadále budoucím generacím Čechů.

Anonym 17847 27.02.2017 14:47
To,že podpora KSČM klesá svědčí o tom,že voliči dostávají rozum.Členové KSČM je spolek lumpů,kterým hned po údajné revoluci došlo,že čestprácování v tuhém kapitalismu,pokud se vyšplhají k nejvyšším postům, může být velice výhodný džob.Stačí,že pak občas něco levicového žvejknout a mají bohatě vyděláno.V nejdůležitějších věcech vždy národ zrazují.Nebožtík Ransdorf například doporučoval komunistům aby se také zúčastnili kuponové privatizace,tedy největšího rozkrádání státního majetku.Místo aby ho komunisté vyhodili našli mu výborně placenou práci v EU.Kdyz se rozhodovalo zda může EU Čechům diktovat že musí brát migranty tak i poslanec ODS byl proti,ale komunistickým lumpům uvedené nevadilo a zdrželi se hlasování.Jejich starost je při budování kapitalistického svinčíku pro sebe co nejvíc nahrabat.Je to lidský dobytek zralý na co nejkrutější odporažení na katovské mučírně a znárodnění majetku jejich vlastizrádných rodů.

Kj 10917 27.02.2017 10:19
A co na to kořalečník? Tomu je asi také Ústavní soud ukradený i když tam sedí jeho kamarád Rychetský. No asi by ten starý jezevec měl zalést do nory na Vysočině a už se neukazovat.

Anonym 90186 27.02.2017 09:41
Ústavnímu soudu v kontrolním hlášení vadilo zasílání výzev emailem a vymezení údajů, které může finanční správa po plátci chtít. Zatímco s první výtkou se resort financí vypořádal snadno, tu druhou se rozhodl prakticky vůbec neřešit. Ústavní soud přitom ve svém zdůvodnění jasně uvedl, že vymezení údajů musí být ukotveno v zákoně.

Anonym 90186 27.02.2017 09:41
Babišův resort ignoruje Ústavní soud. Kontrolní hlášení nezmění
Na konci minulého roku Ústavní soud rozhodl, že v kontrolním hlášení DPH jsou dva problémy, které je třeba opravit. Ministerstvo financí, kterému šéfuje Andrej Babiš (ANO), se ale v jednom případě rozhodlo, že jej řešit vůbec nebude a chybu v zákoně nenapraví. Důvodem podle ministerstva je, že do podzimních sněmovních voleb by změna v zákoně nestihla projít legislativním procesem. Sama náměstkyně ministra financí Alena Schillerová přitom v lednu prohlásila, že takové (ne)řešení by bylo hozenou rukavicí Ústavnímu soudu. Přesně k tomu nyní došlo.

Kj 10917 27.02.2017 07:46
Kořalečník Zeman leze Burešovi do pr. A proč? Protože cítí jeho prachy na volební kampaň. A Babišovo heslo: řídím stát jako firmu - ve skutečnosti skrývá toto: já jsem šéf a vy moji otroci. A kdo nebude pro mě dělat toho zlikviduje finanční policie.

Anonym 17847 26.02.2017 21:08
Pokud má národ Čechů přežít i v dalších generacích ve stávajícím životním prostoru,tak to chce krutou revoluci a vše co se po komunistech prolhalo k moci a Česko zbídačilo odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí.Navíc znárodňovat veškerý majetek těchto vlastizrádných rodů.

 <<nové   starší>> 

1
filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Jana Volfová oficiální stránky Petr Mach oficiální stránky Ondřej Liška oficiální stránky Petr Havlík oficiální stránky František Pytloun oficiální stránky Radka Fišarová oficiální stránky Iva Hajnová

Další osobnosti | Jana Volfová | Petr Mach | Ondřej Liška | Petr Havlík | František Pytloun | Radka Fišarová | Iva Hajnová |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti