Oficiální stránky Miloš Zeman
Oficiální stránky
  přidat osobnost
Extended (Ultravox) Propustka Do Pekel (Divokej Bill) Limitless (Piano Guys) Oppidum (Filipova Lenka) Down The Road Wherever / Dlx (Knopfler Mark)

Miloš Zeman diskuse strana 1850

Jak na vás Miloš Zeman působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 31168 26.07.2017 18:12
Za Hitlera byl papež jen šašek co se snažil církevním povalečům a sobě udržet tučná koryta.

Anonym 94158 26.07.2017 18:09
Koncem 30. let mnoho českých občanů vítalo Hitlera. Na Václaváku to byl rovný milion. Po válce byli kolaboranti po zásluze potrestáni. Nechť se dnešní kolaboranti z historie poučí.

Anonym 31168 26.07.2017 18:08
Pro 90186.Pokud nám EU dá pokutu za nepřijímání migrantů tak tuto částku plně strhnout důchodcům z důchodu,protože právě důchodci jsou tím stádem blbů co nás do područí EU zatahlo.Potom z EU svižně zdrhat a znovu se vžebrávat pod ochraná křídla surovinově bohatého Ruska.Politický dobytek co stávající stav zavinil co nejkrutěji odporážet na katovských mučírnách a znárodňovat veškerý majetek těchto vlastizrádných rodů.To je ta správná humanita a demokracie jakou Česko potřebuje.

Anonym 94158 26.07.2017 18:02
Myslím, že ČR by měla zažalovat EU za otevření schengenského prostoru teroristům. Loni dle specialistů z USA mělo být v EU cca. deset tisíc osob spojených s teroristy. Kolik je to dnes?

Anonym 90186 26.07.2017 17:11
Evropská komise dnes do další fáze posunula řízení proti Česku, Maďarsku a Polsku kvůli tomu, že tyto země nedodržují své právní povinnosti v souvislosti s programem přerozdělování žadatelů o azyl podle stanovených kvót. Novinářům to řekl eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos. Komise dnes do Prahy, Varšavy a Budapešti zaslala takzvaná odůvodněná stanoviska a dala zemím měsíc na reakci.
Do druhé fáze se tak dostalo řízení, které následně může pokud komise odpovědi z hlavních měst nedostane nebo pokud poskytnutá vyjádření pro ni nebudou uspokojivá skončit žalobou o unijního soudu. Ten by mohl rozhodnout o jednorázové vysoké pokutě či opakovaném penále do chvíle, než země své povinnost začne plnit.
Avramopulos dal přitom jednoznačně najevo, že uspokojivou odpovědí by pro komisi byla jen změna přístupu země k migračním kvótám.
Řízení pro nesplnění povinnosti vůči trojici zemí zahájila komise v polovině června. Také tehdy státy dostaly měsíc na odpověď. Praha 13. července odpověděla dopisem, v němž výtky odmítla a upozornila na nedostatečnou součinnost především italských, ale také řeckých úřadů.
V žádné z odpovědí ale nebylo uvedeno, že země začnou rychle žadatele přebírat, a tedy své povinnosti plnit, řekl před novináři Avramopulos.

Anonym 90186 26.07.2017 15:25
S pontifikátem Pia XII. je však spojena i jedna kontroverzní kapitola. Již těsně po pádu nacistického panství se totiž začaly vytvářet ve Vatikánu zárodky celé sítě úkrytů pro prchající nacistické zločince. Duší tohoto sdružení byl rakouský biskup Alois Hudal (1885-1963), který se věnoval v Římě pastoraci německých katolíků (byl rektorem koleje Anima, určené pro německé věřící v Itálii) a současně již před druhou světovou válkou projevoval snahu budovat mosty mezi nacistickým hnutím a křesťanstvím. S pomocí vatikánských pasů, které vydával Hudal a jeho spolupracovníci, se dostal do Jižní Ameriky (konkrétně do Argentiny) také hlavní vykonavatel holocaustu Adolf Eichmann, velitel vyhlazovacího tábora v Treblince Fritz Stangl nebo vynálezce pojízdných plynových komor Walter Rauff. Odborníci se však shodují v tom, že Pius XII. neměl s největší pravděpodobností o Hudalových aktivitách ani tušení, a vše se tedy dělo za jeho zády.

Anonym 90186 26.07.2017 15:25
Významnou úlohu sehrál papež v době německé okupace Říma (podzim 1943 až červen 1944), kdy se jeho zásluhou podařilo ukrýt mnoho židovských obyvatel v katolických klášterech Věčného města. Sami židovští autoři - například významný izraelský spisovatel a teolog Pinchas Lapide ve své knize Rom und Juden (poprvé publikována v roce 1967) - zdůrazňují velký podíl papeže na záchraně pronásledovaných Židů. Lapide ve zmíněné knize připomíná, že neoficiální papežskou diplomacií bylo zachráněno téměř 850 tisíc Židů. Nepochybně také z tohoto důvodu plánoval Hitler na jaře 1944 papežův únos. Chtěl bych také zdůraznit, že spojenci měli o vyhlazovacích táborech podrobnější informace už minimálně rok před koncem války, a přesto vůbec nezasáhli. Na tuto nečinnost kriticky poukázal například i izraelský premiér Šaron ve svém projevu před izraelským parlamentem (Knessetem) u příležitosti vzpomínky na 60. výročí osvobození Osvětimi.

Anonym 90186 26.07.2017 15:24
Neutralita Vatikánu a zdrženlivost ve veřejných prohlášeních proti nacismu poskytovala totiž možnost k aktivnímu zásahu ve prospěch pronásledovaných. Podle pozdějších vzpomínek spolupracovníků Pia XII. chtěl tento papež několikrát také veřejně vystoupit, ale nakonec si to vždy rozmyslel z obav před rozsáhlými represemi vůči příslušníkům katolické církve a s ohledem na hrozící zhoršení situace pronásledovaných Židů. Pro papeže byl varující zejména postup nacistů v Nizozemí v létě 1942 poté, co tamní episkopát ostře odsoudil deportace holandských Židů. V následné perzekuci byli odvetou zavražděni také mnozí pokřtění Židé, mezi jinými filozofka, spisovatelka a členka karmelitánského řádu Edith Steinová. Ke zdrženlivosti vyzývali tehdy papeže Pia XII. i němečtí biskupové, kteří se zase obávali rozpoutání proticírkevních pogromů, podobných tzv. Křišťálové noci z listopadu 1938, kdy byly v Německu vypáleny skoro všechny synagogy. Sám papež tuto skutečnost těžce nesl a v jednom dopise napsal: Tam, kde by chtěl papež hlasitě volat, je mu bohužel mnohdy nabízeno vyčkávající mlčení, tam, kde by chtěl jednat a pomáhat, je mu nabízeno trpělivé čekání. Ve vánočním poselství v roce 1942 však veřejně odsoudil válečné hrůzy a pošlapání norem mezinárodního práva a hovořil o utrpení statisíců lidí, které se děje mnohdy jen kvůli jejich národní nebo rasové příslušnosti.

Anonym 31168 26.07.2017 12:09
Pro 94158.Pastýři v kněžském rouchu jsou bandou lemplů ,kterým se nechce dělat,tak se radějí živí oblbováním národa.Za uvedené je třeba je co nejkrutěji odporážet na katovských mujčírnách.

Anonym 31168 26.07.2017 12:04
Kubera za svoji drzost,že chce se stát oblbováním národa prezidentem spíše potřebuje narazit na kůl po předcházejícím stažení z kůže.Tak sprostě kalkulují s troubovitostí Čechů že si mohou dovolit všechno

Anonym 94158 25.07.2017 22:42
Pastýři v kněžím rouchu jsou také lidé, mají motivaci, která je vedena řádem (Papežem). V letech války byl Vatikán pod vlivem Hitlera. Mnoho pastýřů dokázalo řádu vzdorovat. Především protestanské církve. Většina převážně katolíků se ale podřídila.

Anonym 31168 25.07.2017 19:00
Pro 90186.Kalousek je velice skromný.Tomu stačí,že je pořádný politický lump.

Anonym 90186 25.07.2017 15:44
To je jen důkaz toho, že Kalousek není a nikdy nebyl populista, na rozdíl od Bureše, Zemana, socánků apod.

Anonym 90186 25.07.2017 15:44
Není to sice v tomto případě úplně podstatné, protože příběhy z knihy jsou dostatečně silné samy o sobě, ale dílo je nedotažené. Sám Kalousek si to uvědomuje, když v předmluvě říká, že chybí fotografické materiály. Zejména u našich pastýřů by to bylo vhodné a dobré. Příčinou byly podle všeho peníze. Tak snad v příštím vydání. V knize jsou i některé překlepy, část o amerických kaplanech chtělo daleko více stylisticky upravit a můžeme mít i další výhrady.
Největší předností díla je ale faktografická bohatost, která vyplňuje díry v hodnocení naší historie.
Otázkou ovšem v tomto případě je, proč něco podobného vydává vlastním nákladem předseda jedné politické strany? Proč více s takovými osudy nepracuje veřejnoprávní Česká televize, která žije z koncesionářských poplatků občanů? Proč se k těmto osudům obracejí zády někteří politici? Proč o to vytrvale nepečuje stát a jeho příslušné instituce? Věnuje se tomu dostatečně i samotná církev, především katolická, které se to nejvíce dotýká?
Krok, který Miroslav Kalousek vydáním knihy Naši pastýři udělal, je zvláštní. Není to totiž nic, co by mohlo jakkoli rezonovat na sociálních sítích a dílo se ani neobjeví v mnoha recenzích. Je to gesto. Pokud chtěl do předvolebního třeštění přispět něčím originálním, tak se mu to podařilo.
Projekt Naši pastýři 1938 1945 je akcí Spolku Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor. Inicioval ho právě Miroslav Kalousek a zaštítil ho kardinál Dominik Duka.

Anonym 90186 25.07.2017 15:42
V první části jsou jména a kratičké profily 471 kněží, řeholníků i církevních hodnostářů, kteří působili na území bývalého Československa a to v době před, po či po druhé světové války a nacistický nebo komunistický režim je nějakým způsobem omezoval a likvidoval. Někteří z nich za svoji statečnost a neochotu kolaborovat s totalitními režimy zaplatili svým životem. Nejedná se pouze o lidi české národnosti, ale také o Němce, Poláky i zástupce dalších národů Československa.
Je skutečně gigantickou ostudou, že na tyto lidi se více nevzpomíná, že se někdy málo připomíná jejich osud, že byli často vytěsněni z naší historie. Přispěli k tomu nejenom nacisté a komunisté, ale paradoxně i podstatná část české politické scény po listopadové revoluci. V tomto směru, je proto kniha velmi záslužná.
Většinu díla pak tvoří speciální příloha Kaplani na válečném poli od Donalda F. Crosbyho. Ten popsal osudy a příběhy amerických kaplanů sloužících v armádě. Někteří byli váleční hrdinové, protože nejenom poskytovali duchovní útěchu, ale někdy zachraňovali v boji životy svých vojáků. Čtení je to poučné a v některých částech až mrazivé. Zajímavé je, že také Crosby připomíná, že o osudu těchto lidí by se mělo hovořit více. Ve srovnání s námi je ale Amerika v tomto směru o hodně dál.

Anonym 90186 25.07.2017 15:41
Samozřejmě i Kalousek sleduje vydáním knihy vlastní zviditelnění před volbami. Jenže forma této prezentace je v našich poměrech ojedinělá. Těžko říci, zda mu také přinese nějaké voličské hlasy navíc. V každém případě udělal věc, na kterou náš stát i většina politické reprezentace bohužel v podstatě rezignovaly.
Je to proto zcela rozdílné od knižní produkce jiných politiků. Poradci Andreje Babiše za něj napsali svižné povídání O čem sním, když náhodou spím. Pavel Bělobrádek nabídl popis svého příběhu v díle Na život! . Petr Fiala vydal na jaře knihu Rozum a odvaha. Jak čelit současným výzvám a krizím Evropy (a prý chystá do voleb ještě další knihu). Prezidentský kandidát Jiří Drahoš zase nabídl rozhovory Věda života.
Podstatný rozdíl je v tom, že Miroslav Kalousek sice sám knihu vydal, ale kromě minimalistické předmluvy v ní není o něm vůbec nic. Důvod vydání uvedl tento: Kniha, která se Vám dostala od ruky, vznikla díky rozhořčení. Nebyl jsem sám, koho rozhořčily výroky některých levicových politiků, kteří tvrdili, že klérus za války kolaboroval s nacisty. Ano, úplný začátek knihy vyšel i s tím půvabným překlepem, kde se píše kniha, která se Vám dostala od ruky. Takže co vidíme, když ji vezmeme do ruky.

Anonym 94158 25.07.2017 13:10
Věřím, že k vyzbrojení fašistické Ukrajiny nedojde. Za rok fašisté usmrtili na svobodném území 7846 občanů (převažují ženy a děti). Svobodným občanům se podařilo usmrtit na svém území 2186 fašistických fanatiků. Evropa by měla zajistit hranice svobodných území před "spanilými jízdami" fašistů a jejich běsnění. Ukrajince je nutné učit demokratický systém v Evropě. Pokud se podaří většinu Ukrajinců vnímat lidské hodnoty, pak by mohlo dojít k bližším kontaktů, či snad i spojení s EU.

Anonym 31168 25.07.2017 11:49
Všichni vládnoucí lumpové co se po komunistech prolhali k moci by měli jasně říci kdy jimi nadělané dluhy začnou svižně splácet.Pokud se budou zde vládnoucí lumpové nadále dlužit tak to chce vše co se po komunistech prolhalo k moci za vlastizradu odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí a navíc znárodovat veškerý majetek všech vlastizrádných rodů.

Anonym 31168 25.07.2017 11:40
Pokud USA vyzbrojí Ukrajinu,tak ji vyzbrojí proti sobě.I Ukrajincům,jako Čechům dochází,že je nejrozumnější se držet spolku s Ruskem.

Anonym 31168 25.07.2017 11:35
Když má na důchody Sobotka takového přitroublého poradce jako je Špidla,tak by si měli rovnou důchodci zažádat o důchod o chlebě a vodě.Jinak je brzo čeká,že to bude jen na výplatu zasloužených důchodů na holý zadek bejkovcem.Sedmadvacet roků v Česku vládne pořádná verbež a obyčejný český blb důchodového věku na to pořád kouká jako blb.Takže se brzo dočká pořádně smutných časů se svým důchodem.

Anonym 90186 24.07.2017 19:36
Nadnárodní těžařský gigant Rio Tinto se dnes se srbskou vládou dohodl na urychlení těžby lithia v Srbsku. Vyplývá to z podepsaného memoranda o porozumění, napsala agentura Reuters. Lithium se stává velmi žádanou komoditou, protože se používá k výrobě baterií do elektrických vozů. Obsahuje jej zdejší jedinečný minerál jadarit.
Asi 136 milionů tun zásob jadaritu se nachází v údolí řeky Jadaru, což je jeden z přítoků Driny v západním Srbsku. Britsko-australská firma naleziště objevila v roce 2004, investovala zde již 90 milionů dolarů a těžba má podle odhadů začít po roce 2023.
Jadarit obsahuje boritan užívaný k výrobě keramiky, umělých hnojiv a dalších chemických sloučenin a právě lithium. V memorandu se uvádí, že Rio Tinto a Srbsko jsou jeho podpisem na cestě stát se lídry v oblasti globální těžby lithia a produkce boritanu. Srbský ministr energetiky Aleksandar Anti řekl, že těžba lithia bude mít zásadní význam pro rozvoj Srbska.

Anonym 94158 24.07.2017 18:20
Jsem toho názoru, že pan Kalousek by měl být pár let potichu a pak se ucházet o přízeň voličů. Občané umí zapomínat na bídu a ponižování. Za posledních téměř sto let státnosti Československa a České republiky přišlo do Čech několik pohrom. To nejhorší byl Hitler, na druhém místě drancování státu ze strany ODS po roce 1993 (rozsah škod přibližně odpovídá 3 bombám z Hirošimy) další pohroma za Kalouska (přibližně 2 bombám z Hirošimy). Na 3. místě v pohromách je dle mého názoru cca. 40 let nemožnosti nakládání s majetkem pro téměř 20% našich občanů. Dnes žijeme v nejlepších podmínkách, svobodni a v demokracii. Je to díky vládě, osobnosti pana Babiše a prezidenta. Občané se zpět do bláta za Kalouska hrnout nebudou.

Anonym 90186 24.07.2017 17:13
Obě výzvy spolu s demonstracemi za posledního půl roku ukázaly, že mladí Rusové se začínají víc zajímat o politiku a veřejné dění. Případ, který by před několika lety skončil pouze na stránkách Rádia svobody či pár nezávislých médií, se i bez vlivu státních kanálů dokázal dostat k širokému publiku. Je to další dílek do obrázku toho, jaká budoucnost se v Rusku chystá pro lidi jako Ruslan Sokolovskij. Protože jak říká Poperečnyj: Pokud vláda nevyslyší naši výzvu, bude jasné, že na názory mladých zcela kašlou.

Anonym 90186 24.07.2017 17:13
V současnosti je totiž možné se na seznam dostat i při pouhém podezření z teroristické činnosti. Navíc jak se člověk na seznam jednou dostane, už není cesty zpět, jen pokud by dostal amnestii. Jenže amnestie pro teroristy je takový oxymóron, že nemá smysl takovou myšlenku dále rozvádět. Takže blo.eři zároveň požadují, aby člověk v situaci Sokolovského mohl soudně napadnout umístění svého jména na dotyčný seznam.Hlavní autor výzvy Danila Poperečnyj vysvětluje, že je sice pěkné, pokud vážení poslanci pozvou několik takříkajíc zástupců mladých do honosného sálu a za masivní účasti tisku s nimi probírají, jaké možnosti jejich generaci Rusko nabízí a blahosklonně naslouchají jejich názorům. V květnu letošního roku prošel historický moment, kdy youtube blo.erka Saša Spilberg vystoupila na půdě ruského parlamentu a přednesla projev k poslancům. Kromě rad, jak mají státníci používat sociální sítě se zastala i kauzy Ruslana Sokolovského. Sama Spilberg má 10 milionů sledujících.

Anonym 90186 24.07.2017 17:11
Ruská mládež se bouří. Blo.er, který hrál v kostele pokémony, dostal tři roky vězení
Devět populárních ruských video blo.erů, kteří mají dohromady více než 17,5 milionu sledujících, se rozhodli zastat se kolegy a natočili výzvu ruské vládě a poslancům. Požadují, aby byl Sokolovskij vyňat ze spisku teroristů a zároveň aby byl příslušný článek Ústavy o extremismu upraven tak, aby podle něj bylo možné odsoudit pouze ty, kteří spáchají skutečné teroristické činy, a ne ty, již jsou jen nepohodlní státní mašinerii.

Anonym 90186 24.07.2017 16:24
Kopřivnická Tatra je zvýhodněna také v zakázce, kterou jí v podstatě bez problémů přikleplo Stropnického ministerstvo. S odvoláním na nadužívanou výjimku ze zákona § 29 písm. s) zákona a 8232;o zadávání veřejných zakázek je jasné, že pětimiliardový obchod bude uzavřen právě se Strnadovou Tatrou. A přestože proti Strnadovi také v souvislosti s bezpečnostními zájmy České republiky hovoří mnoho faktorů, vliv na pětimiliardový byznys to velmi pravděpodobně mít nebude.
Dlouhodobým partnerem Jaroslava Strnada v některých podnikatelských aktivitách je Rus Alexej Beljajev, který je již známý jako Putinova spojka do střední Evropy. Beljajev byl jako manažér slovenského podniku zahraničního obchodu Petrimex u toho, když Andrej Babiš převáděl na sebe dceřinou státní firmu Agrofert. Ten samý Beljajev je zároveň i přítelem ruského oligarchy a Putinova přítele Vladimira Jakunina, někdejšího šéfa ruských státních drah, který odebíral vagony z kopřivnické vagonky. Jakunin je zároveň okázalým přítelem Miloše Zemana, kterého osobně pozval na konferenci o ruských strategických zájmech na řeckém ostrově Rhodos.

Anonym 90186 24.07.2017 16:23
Excalibur Army jevila zájem o podnik již od roku 2010. Současně však stejný zájem projevila konkurenční firma STV Group, která oslovila ministerstvo obrany dopisem. Druhá jmenovaná firma obdržela odpověď v tom smyslu, že ministerstvo žádné kroky typu pronájmu či prodeje nechystá, což se z nepochopitelných důvodů během následujících tří měsíců změnilo. Ministerstvo se rozhodlo podnik pronajmout Strnadově společnosti bez výběrové řízení, čímž byla Excalibur Army zvýhodněna tři roky dopředu před samotným prodejem. Nájemce získal cenné informace o chodu podniku, jeho hodnotě a možném využití pro následné projekty. O pronájmu navíc za stát spolurozhodovali budoucí vrcholní zaměstnanci majitele Excalibur Army Jaroslava Strnada jako Jiří Staněk, Adolf Veřmiřovský a Vladimír Matyáš. Jejich následné angažmá v firmách Jaroslava Strnada přirozeně navozuje podezření, zda nebyli ve střetu zájmu.
Současně s pronájmem během následujících měsíců a let docházelo k akvizicím zaměstnanců tohoto státního podniku do Excalibur Army. Při prodeji budov byla ze strany VOP-26 zvolena nepochopitelná podmínka v tom smyslu, že potenciální nabyvatel musel být držitelem koncese pro obchod se zbraněmi. Pokud ale šlo o prodej nepotřebného majetku, tzn. pouze budov, nemá taková to podmínka žádné opodstatnění kromě zvýhodnění jediného uchazeče. A tak očekávatelně získala státní podnik včetně důležitého know-how společnost Excalibur Army.

Anonym 90186 24.07.2017 16:21
V roce 2013 prodal státní podnik VOP , založený ministerstvem obrany, svou část, známou z dřívější doby jako samostatný státní podnik původně označený VOP-26 v lokalitě Šternberk. Nemovitosti se stát zbavil v rámci prodeje nepotřebného majetku, tedy jako prázdné budovy a nevyužívaných pozemků, ač byl předtím v areálu plně funkční podnik s technologiemi, know-how v oblasti výrobních dokumentací a především zaměstnanci s potřebnými znalostmi.
Strnadova společnost Excalibur Army (dnes Czechoslovak Group) získala tento státní podnik za cenu 152 milionů korun. Samotný způsob prodeje i podezřele nízkou cenu kritizoval tehdy i Národní kontrolní úřad. Jako absurdní se zdála cena i s ohledem na to, že před pěti lety byla na budovách provedena investice ve výši 250 milionů, což je o 100 milionů více, než za kolik byly potom budovy i s pozemky prodány.
Tím největším problémem je ale samotný způsob prodeje. Protože hodnota plně fungujícího podniku s lidskými zdroji, který získal Jaroslav Strnad, je samozřejmě neměřitelná s hodnotou prázdných hal na pozemcích.

Anonym 90186 24.07.2017 16:20
Česká vláda schválila zakázku předloženou ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO). Za 4,8 miliardy korun pořídí armáda 62 obrněných vozů od dodavatele Tatra Export. Pro současný kabinet je to největší nákup armádního vybavení za celé funkční období, a to od přítele Miloše Zemana Jaroslava Strnada.
Jedná se o zakázku ve výši téměř 5 miliard korun, kterou Strnad dostal bez výběrového řízení. Známý zbrojař je spojen s mnoha podivnými obchody, z nichž jedním z nich je získání státního podniku VOP-26 ve Šternberku. K tomuto majetku přišel podezřele levně pouhým odkupem nemovitostí. Přitom ovšem jakoby nedopatřením získal i majetek v kategorii duševního vlastnictví, který zásadně převyšuje cenu, kterou za nemovitosti zaplatil. Podle našeho dobře informovaného zdroje je jím výrobní dokumentace, která byla v objektu uložena a Strnad ji má k dispozici. O té ostatně hovořil i web Real Clear Defense, který Strnada a nelegální obchod se zbraněmi uvádí jako důvod, proč se se Zemanem odmítá setkat americký prezident Donald Trump.

Anonym 31168 24.07.2017 15:58
Díky sedmadvacet roků zde vládnoucích lumpů se budoucí vláda mladé generace bude nucena zabývat novým způsobem výplaty důchodů.Na debužírování důchodců na dluh nebudou finanční prostředky,tak bude nutno přejít na výplatu zasloužených a spravedlivých důchodů na holý zadek bejkovcem.Pak pokud si bude důchodce stěžovat,že dostal málo ,tak mu výplatce důchodů bejkovcem něco snadno přidá.

Anonym 31168 24.07.2017 15:51
Pro 90186-Za takové prolhanosti co sem píšeš tě bude třeba na katovské mučírně narazit na kůl.po řádném stažení z kůže.Merkelové jde jedině o to aby znovu vybudovala Velkoněmeckou říší.Migranty má jen jako nátlakový materiál jak Česko a Polsko dotlačit živením migrantů do státního bankrotu.U všech lumpů co nás odtahli od surovinově bohatého Ruska a zatahli do područí EU je třeba provést řádné stažení z kůže za vlastizradu a naražení na kůl.Pak se znovu vžebrávat pod ochraná křídla surovinově bohatého Ruska.U vlastizrádců národa Čechů se jeví jako nejvhodnější začít vybíjet na katovských mučírnách celé vlastizrádné rody,aby nemohly škodit národu Čechů ani v budoucích generacích.Prostě to chce dostat ,místo zde vládnoucích starých lumpů k moci velice krutou ruku mladé generace.

Anonym 90186 23.07.2017 19:00
Firmy těží ropu z břidlic pomocí takzvaného frakování, kdy se do horizontálních vrtů vhání směs vody, písku a chemikálií. Odborníci z americké Citibank tvrdí, že většina z nich může díky pokroku v těžební technologii prosperovat i při ceně 37,50 dolaru za barel. Pravda je, že strmý sestup ceny ropy, který začal ve druhé polovině roku 2014, znamenal pro četné americké producenty šok. Došlo i na úpadky. Ale ti, kteří se udrželi, nyní pumpují ropy stále víc. Především jejich zásluhou stoupla produkce ropy v USA od konce minulého roku do současnosti o 627 tisíc barelů na 9,4 milionu barelů denně. A když se započítá plynový kondenzát, je to ještě mnohem více. Mezinárodní agentura pro energii ve své červencové zprávě uvádí v USA produkci 13 milionů barelů denně (průměr za letošní druhé čtvrtletí). To je nejvíce na světě.
Jak poznamenává americký expert Yergin, ropní šejkové si nyní musí "rvát vlasy". Za prvé proto, že Spojené státy, které nadále jsou největším dovozcem ropy na světě, import ze zemí OPEC omezují. A za druhé, Američané kartelu OPEC stále více přímo konkurují na světovém trhu.
Trh na stoupající produkci v USA reaguje. Průměrná cena barelu v červnu ve srovnání s květnem klesla o čtyři dolary na 46 dolarů. V dubnu činila 52 dolarů, uvádí v posledním přehledu Světová banka. Značný přebytek ropy na světovém trhu přiměl finanční domy, které obchod s touto komoditou zprostředkovávají, snížit v uplynulých týdnech své cenové předpovědi.
Například francouzská banka BNP Paribas v příštím roce vidí barel za průměrných 48 dolarů, britská Barclays počítá s 52 dolary a Goldman Sachs nevylučuje, že cena během následujícího půldruhého roku klesne pod 40 dolarů za barel.
Šéf britského koncernu BP Bob Dudley se domnívá, že globální trh s ropou ta pravá "revoluce" teprve čeká. "Razantní nástup břidlicové těžby v USA je teprve začátek," tvrdí Dudley, který se v ropném byznysu pohybuje od roku 1979. Argumentuje přitom tím, že obrovské zdroje břidlicové ropy nemají jen USA, ale například také Čína, Argentina nebo Alžírsko.

Anonym 90186 23.07.2017 18:56
HLAVNÍ PRODUCENTI ROPY
(v mil. barelů denně)
a 9724; USA 13
a 9724; Rusko 11,34
a 9724; Saúdská Arábie 9,98
a 9724; Irák 4,48
a 9724; Kanada 4,37
a 9724; Čína 3,93
a 9724; Írán 3,77
a 9724; SAE 2,93

Anonym 90186 23.07.2017 18:49
Čínská společnost, jejíž stabilitu obdivuje prezident Zeman, dospěla do dalšího stadia této stability. Zakázala Medvídka Pú. Proč? Číňané si všimli, že vypadá jako prezident Si Ťin-pching. Proto byly na čínských sociálních sítích zmínky o něm zablokovány. Medvídek s malým rozoumkem, byť jinak dobrosrdečný a milovník medu, asi čínským představitelům přišel jako nevhodné zobrazení momentální hlavy Říše středu.

Anonym 90186 23.07.2017 18:44
Rusko se umístilo na pátém místě, pokud jde o nejhorší země pro důchodce. Index Natixis Global Retirement Index řadí Rusko na 40. ze 43 zemí celého světa. Je až za Tureckem, Čínou a Mexikem. Za Ruskem jsou Brazílie, Řecko a Indie, které mají ještě nižší skóre. Uvedl to server The Moscow Times.
Rusko mělo v loňském roce podobné hodnocení, ale jeho celkové skóre kleslo o jedno procento, z 46 na 45 procent. Sto procent znamená nejlepší podmínky pro důchodce. První tři pozice v indexu obsazují Norsko, Švýcarsko a Island. USA je na 17. místě.

Anonym 31168 23.07.2017 17:56
Důchodci by měli mít ha povinnost svůj majetek prodávat jen Čechům.Proto u každé nezákonné trasnsakce tento majetek znárodnit a důchodcům co uvedené udělají přestat vyplácet důchod jako náhradu jimi státu nadělaných škod.Na staré lumpy to chce tvrdou ruku mladé generace.

Anonym 31168 23.07.2017 17:41
Pokud máme tolik lithia jak se uvádí,tak uvedené brát jako národní poklad a zpracovávat ho jen v továrnách co budou patřit státu a také zaměstnávat jen Čechy.Pokud pak vládní lumpové budou zase chtít uvedené zašmelit cizákům tak za uvedené vybíjet celé vlastizrádné rody těchto lumpů aby nemohli škodit národu Čechů ani v dalších generacích.Důchodce co pomohli lumpům k moci bude nejrozumnější nechat povětšině vychcípat hladem aby bylo možno zachránit mladé a budoucím generacím stávající životní prostor Čechů.

Anonym 31168 23.07.2017 17:30
Když skončila válka tak se vítězné mocnosti začaly zabývat i tím proč začala.Jako hlavní příčinu určily to,že národy nebyly ve svých přirozených hranicích.Proto se z území Sudet museli Němci pakovat.Současné tahaání migrantů do Německa má hlavní cíl tím je tyto migranty dostat do Čech a Polska.Náklady se živením migrantů by pak, Česko a Polsko dostaly do státních bankrotů.Pak by Němci za dluhy Česka zabrali Sudety a za dluhy Polska tu jeho část co do konce války patřila k Říši.Potom by Němci začali cizince z celého území nové Říše svižně pakovat.Ostatek Česka by skoupilo světové Židovstvo pro vybudování nového Izraele v lepším životním prostorů než je ten stávající.Současnáý Izrael je většinou poušť a polopoušť navíc jsou obkopeni z většiny stran Araby co je nenávidí.Takže tento přesun Židů by byl pro tento národ velikým přínosem.Pak by přitroublé Čechy odsunuli z prodlužené země do současného Izraele k podřezání od Arabů.Tak by byl osud přitroublého národa co si pustil vlastizrádné lumpy k moci a nechal od nich Česko zbídačit úspěšně dokončen.Proto to chce krutou revoluci a všechen ten lidský dobytek co se po komunistech prolhal k moci krutě odporážet na katovských mučírnách za vlastizradu s bezbřehou krutostí.

Anonym 31168 23.07.2017 17:00
Pro 90186.Takové blby jako jsi ty podle nichž máme roztahování muslimů v Česku podporovat je třeba po revoluci na katovských mučírnách ztahovat z kůže.

Anonym 90186 23.07.2017 15:09
Na pražském koupališti napadla i podle potvrzení policie žena muslimku poté, co ji napadená požádala, aby smazala pořízené fotografie, na nichž byla. Útočnice ženu v šátku kromě fyzického napadení měla častovat výhrůžkami a nadávkami. Překvapuje to někoho? Nemělo by.
Až dojde k napadení, které třeba skončí i tragicky, vina bude na těch, kdo tuhle nenávist vyvolávají. Ne na směšných figurkách typu Martin Konvička nebo Adam Bartoš, které zajímají pár jejich přátel na podobné úrovni. Ale na těch, kdo nenávist legitimizují. Na médiích, mezi která patří TV Prima nebo Parlamentní listy, na politicích včetně prezidenta republiky, ale i na ostatních vlivných politických stranách, protože většina z nich se nedokáže jasně postavit zlu, které ve společnosti bují.
V České republice se v souvislosti s uprchlickou krizí neděje vůbec nic kromě rostoucí nenávisti, stále neslábnoucího buranismu a téměř na odiv dávané neznalosti čehokoli, co se nachází za hranicemi naší země. Jistě, incident na koupališti byl ojedinělý problém. Jenomže pokud se pozorně podíváte do diskusí pod články, které napadení muslimky schvalují, ne-li přímo vítají, a pokud se vám z podobných lidí nezvedne žaludek, nepochybně dojdete k názoru, že něco není v pořádku.
Kamarádka autorky tohoto textu tráví v těchto dnech několik týdnů v Hamburku. Nedávno se tam seznámila s muslimskou dívkou, která jí vyprávěla o svém osudu a která v tamním městě žádné problémy nemá, naopak tam úspěšně studuje. A pak se jí zeptala, zda jsou v České republice rasisté, že o tom už hodně slyšela.
Jak si odpovíme na podobnou otázku od někoho, kdo v naší zemi nebyl? V zemi, kde zakomplexovaní ateisté chrání křesťanské hodnoty, v zemi, kde ostudný prezident pomalu vyzývá k ochraně hranic, v zemi, kde by snad lidé raději vystoupili z organizace, díky které mj. máme v Evropě desítky let mír a prosperitu, než aby přijali více než dvanáct uprchlíků?
Nevím. Ale když čtu o někom, kdo je schopen napadnout jiného člověka navíc ještě ženu v přítomnosti dětí jen kvůli jinému náboženskému vyznání, je mi stydno a smutno. A vzápětí si vzpomenu na Německo třicátých let minulého století.

Anonym 31168 23.07.2017 10:42
Pro 94158.Kalousek má rozhodně větší šanci,že bude po revoluci řádně naražen na kůl než ,že by zde dělal předsedu vlády.

Anonym 31168 23.07.2017 10:34
Pokud se má situace echů zlepšovat,tak je třeba zprovoznit dostatek katovských mučíren a tam všechen lidský dobytek co se po komunistech prolhal k moci tam odporážet s bezbřehou krutostí.Navíc znárodňovat všechen majetek těchto vlastizrádných rodů.Inteligenci důchodců zvyšovat tím.že všem důchodcům co nechali tuto zemi lumpům u koryt rozprodat a rozkrást bude důchod vyplácen na holý zadek bejkovcem.Tak budou finanční prostředky na svižné splácení starými lumpy nasekaných dluhů.

Anonym 94158 22.07.2017 23:37
Milý 90186, pan Kalousek by měl být pár let potichu a pak se ucházet o přízeň voličů. Občané umí zapomínat na bídu a ponižování. Za posledních téměř sto let státnosti Československa a České republiky přišlo do Čech několik pohrom. To nejhorší byl Hitler, na druhém místě drancování státu ze strany ODS po roce 1993 (rozsah škod přibližně odpovídá 3 bombám z Hirošimy) další pohroma za Kalouska (přibližně 2 bombám z Hirošimy). Na 3. místě v pohromách je dle mého názoru cca. 40 let nemožnosti nakládání s majetkem pro téměř 20% našich občanů. Dnes žijeme v nejlepších podmínkách, svobodni a v demokracii. Je to díky vládě, osobnosti pana Babiše a prezidenta. Občané se zpět do bláta za Kalouska hrnout nebudou.

Anonym 90186 22.07.2017 23:12
Zmateně a zdánlivě neškodně vypadající obrýlený chlapík hovořící československy je největší hrozbou demokracie v zemi.
Babiš je zvláštní fenomén. Nemá žádné fanatické zastánce jako Zeman. Nepořádají se pro něj nebo proti němu větší politické demonstrace. Má image trochu mocnějšího ouřady. Nevyvolává v tolika lidech odpor jako prezident a ani nevyvolává takovou lásku lidu.
Pokud je Zemanova moudrost nad naše chápání, tak u Babiše to vypadá, že jeho moudrost je zcela v intencích našeho chápání.
Stojí stranou všech hodnotových bojů v české společnosti. Není v centru boje za uprchlíky, nebo proti uprchlíkům. Za, nebo proti Putinovi. Za, nebo proti EU. Za, nebo proti Číně. Nevyvolává u většiny lidí takové emoce jako prezident. Tedy kromě poměrně malé skupinky pražských aktivistů.
Přesto volit tohoto chlapíka považuji za sebevraždu.
Nechápu, jak si někdo může myslet, že to myslí dobře, že už má dost a nebude krást a že zatočí se zkorumpovanými politiky. Není zase tak obtížné se dobrat k informacím, které zpochybňují jeho morální integritu a problematizují jeho minulost. Nehodlám to sáhodlouze popisovat, ale zeptám se. Opravdu jste si jistí, že ke svým penězům přišel poctivě? A víte vůbec, jak k nim přišel a odkud je má? Opravdu je tak transparentní, že je tím bojovníkem se zkorumpovanými a zlobovanými politiky? Opravdu je v pořádku, že jako ministr financí vlastní (i když teď ne oficiálně) obrovský potravinářský holding, dále dvoje velké noviny a rozhlasovou stanici? To je normální?

Anonym 90186 22.07.2017 17:54
Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se jednoho dne v poslanecké sněmovně zdravě naštval, když slyšel, jak jeho kolegové z levicových stran falšují či snižují roli katolických duchovních během nacistické okupace a druhé světové války. Někteří dokonce tvrdili, že kněží obvykle kolaborovali s nacisty.
Se skupinou dobrovolníků proto Kalousek připravil a vlastním nákladem vydal knihu o roli katolických duchovních v éře nacismu. Jmenuje se Naši pastýři 193945 a obsahuje 471 jmen duchovních, kteří byli nacisty mučeni a v řadě případů i zavražděni. Jedná se o jména kněží, kteří se dokázali statečně postavit brutální totalitní moci, neopustili své farníky či bližní a šli příkladem ostatním Čechům.
Kalousek publikaci vydává k 75. výročí úmrtí generála československé armádní duchovní správy Metoděje Kubáně, který zemřel na následky mučení v koncentračním táboře Dachau, a lidického kněze Josefa Štemberky, který zůstal se svými farníky během vyhlazení obce a odmítl nabízenou milost.
Politik označil tuto knihu jen za skromný výtisk, který rozeslal všem kněžím v České republice a zbytek nákladu rozdává. Hledá také prostředky na její dotisk pro další zájemce.
Část knihy je překladem textu Donalda Crosbyho, který popisuje roli katolických kaplanů v době 2. světové války a přibližuje duchovní službu v armádách.

Anonym 31168 22.07.2017 16:25
Pro 90186 Česko potřebuje se hlavně odhodlat k velice kruté revoluci a všechen politický dobytek co se prolhal po komunistech k moci odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí za vlastizradu.Když ti lumpové co se po komunistech prolhali k moci neuměli vládnout lépe než komunisté,tak se neměli do vládnutí cpát.Je po těchto lumpech jenom rozprodaná,rozkradená a astronomicky zadlužená země bez dolbré budoucnosti pro mladou a další generace.Přitroublým důchodcům co svoji troubovitostí pomohli stávající kapitalistickýá svinčík nainstalovat naordinovat takovou dietu jakou neměli ani vězové za nebožtíka Hitlera v koncentráku.

Anonym 31168 22.07.2017 16:25
Pro 90186 Česko potřebuje se hlavně odhodlat k velice kruté revoluci a všechen politický dobytek co se prolhal po komunistech k moci odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí za vlastizradu.Když ti lumpové co se po komunistech prolhali k moci neuměli vládnout lépe než komunisté,tak se neměli do vládnutí cpát.Je po těchto lumpech jenom rozprodaná,rozkradená a astronomicky zadlužená země bez dolbré budoucnosti pro mladou a další generace.Přitroublým důchodcům co svoji troubovitostí pomohli stávající kapitalistickýá svinčík nainstalovat naordinovat takovou dietu jakou neměli ani vězové za nebožtíka Hitlera v koncentráku.

Anonym 90186 22.07.2017 11:22
Vznikla proto, že levicová ani pravicová koalice nebyly možné. Levicovou zamítli potenciální partneři především kvůli osobě Miloše Zemana, pravicovou zase strany, které vystupovaly proti Václavu Klausovi. Došlo tak ke spolupráci v době voleb nanejvýš neočekávané, a sice mezi velkými politickými rivaly.
Pakt byl odborníky i médii často kritizován, ironicky se slovo opoziční přetvářelo do spojení o pozicích, protože přesně o nich měla smlouva podle mnohých být. Strany si vzájemně přihrávaly pozice v důležitých úřadech, korupce a klientelismus prý začaly významně růst, se smlouvou byla také spojena řada afér. Najdou se však i její zastánci, kteří tvrdí, že spolupráce dvou nejsilnějších stran, byť ideově roztříštěných, vyvedla zemi z krize. Akceptoval ji i tehdejší prezident Václav Havel, třebaže i on se vůči ní často vymezoval.
Po volbách v roce 2002, které znovu vyhrála ČSSD, se předsedou vlády stal Vladimír Špidla, který v době opoziční smlouvy zastával pod Zemanem funkci ministra práce a sociálních věcí. Sociální demokracie tehdy už ale složila koalici s Lidovci a Unií svobody, a tak Zemanova čtyřletá vláda byla jedinou vládou jedné strany, byť měla významnou podporu opoziční ODS, s níž dohromady podle mnohých tvořila v podstatě něco jako vzájemně prospěšnou koalici.
Téměř dvě dekády poté, co aktéři této vlády vstoupili oficiálně do svých funkcí, stojí Česká republika před otázkou, nebude-li se historie do jisté míry opakovat. Vzhledem k masivní podpoře hnutí ANO totiž není vyloučeno, že i letos, po říjnových volbách, se dočkáme jednobarevné vlády. Hnutí Andreje Babiše by k tomu potřebovalo podporu kolem 35 %. Preference ukazují sice nižší čísla, někde kolem čtvrtiny všech hlasů, ale volební potenciál už třiceti procentní hranici o několik procent překračuje. Vzhledem k pochybným tendencím někdejšího ministra financí a pravděpodobně budoucího premiéra je tak nyní důvod k jistým obavám.

Anonym 90186 22.07.2017 11:19
Přesně před devatenácti lety, 22. července 1998, začala republiku řídit vláda Miloše Zemana. Byla to jediná jednobarevná vláda v historii samostatného Česka, která získala důvěru a přežila celé čtyři roky. Kromě Zemana byl klíčovým aktérem také Václav Klaus, tehdejší předseda ODS.
Při hlasování o důvěře vládě z přítomných 136 poslanců hlasovalo 73 pro, potřebných bylo 69 hlasů. KDU-ČSL a Unie svobody hlasovaly proti, KSČM se zdržela, avšak proslulým se hlasování stalo proto, že celkem 63 poslanců za ODS ze sálu záměrně odešlo, čímž byli považováni za nepřítomné. Návrh o důvěře díky tomu prošel a započal tzv. opoziční smlouvu, slavný pakt, v němž ODS v čele s Václavem Klausem umožnila jednobarevnou vládu sociálních demokratů.
Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou. To byl celý název opoziční smlouvy, která upravovala politickou situaci v Česku po předčasných volbách a definovala spolupráci mezi dvěma ideově zcela odlišnými stranami. ODS se smlouvou zavázala, že nevysloví Zemanově vládě nedůvěru, a tím této vládě prakticky zaručovala důvěru po celé funkční období.

Anonym 90186 22.07.2017 11:17
Je hezké, že chceme podle našich představitelů pomoci řešit problém na místě, tedy v Libyii, jen nikdo prakticky neřekl, co by to mělo znamenat.
S finanční pomocí Itálii jsme se moc nepřetrhli Bez nějaké vojenské intervence by to řešení přímo v Africe nejspíš nešlo a bylo by asi zábavné sledovat debatu ve sněmovně, kdyby na projednávání české vojenské účasti na takové misi došlo.
Česko a vůbec země V4 projevují dost pozoruhodný nevděk vůči Německu a kancléřce Merkelové, která vzala problém středoevropského regionu na sebe, takže o uprchlících si tady můžeme příjemně v klídku debatovat, aniž by nás to něco stálo.
Pro ty, co žijí jen z titulků v médiích a hrůzozpráv na Primě a na Nově, je potřeba připomenout, že Německo imigrační krizi nezpůsobilo a že údajné pozvání uprchlíků do Evropy je dost mýtus. Šlo o řešení aktuální situace, kterou státy na Balkáně a Maďarsko nebyly schopny zvládnout a důsledek vydírání premiéra Orbána. Počet uprchlíků do Evropy z Blízkého východu narůstal už od jara, několik měsíců před údajným pozváním, což lze číselně doložit. Německo se ekonomicky nehroutilo, naopak prosperuje a společnost se nezrozložila pod návalem milionu imigrantů. Nakonec se ukazuje, že Merkelová měla s výrokem My to zvládneme pravdu. To my jsme to nezvládli. A tak máme letost stop stav na dvanáct lidí.
Těžko se divit, že jsou na západě od nás politici poněkud podráždění, když o nás slyší.
Udělení azylu ostatně neznamená trvalý pobyt, až důvody azylu pominou, uprchlíci by se měli vrátit. S repatriací je samozřejmě problém, ale to by byl náš problém a byl by samozřejmě řešitelný, kdybychom chtěli. Některé problémy jsou jen technické problémy.
O účinnosti kvót se dá diskutovat, ale kvóty nejsou míněny jako řešení problému, ale hašení následků toho, co se před dvěma lety začalo masově dít. Nikdo po nás nechce, abychom se podíleli na potížích Francie a Německa a Británie s druhou generací imigrantů, to je jejich věc. Ekonomicky z imigrace těžili, ať si to vyřeší.
Teď je ale zjevné, že někdo tady kalhoty spustil úplně zbytečně. Výsledek je ten, že tu stojíme bez spodků a nikdo nás nemá rád. Jenomže někdo si národní hrdost představuje jako běhání po lesích v maskáčích a nejspíš i s vytetovaným znakem Psohlavců na tučném zadečku.

 <<nové   starší>> 

1
filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Jana Volfová oficiální stránky Petr Mach oficiální stránky Ondřej Liška oficiální stránky Petr Havlík oficiální stránky František Pytloun oficiální stránky Radka Fišarová oficiální stránky Iva Hajnová

Další osobnosti | Jana Volfová | Petr Mach | Ondřej Liška | Petr Havlík | František Pytloun | Radka Fišarová | Iva Hajnová |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti