Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost
Love (deluxe) (Buble, Michael) Soucast (Callta, Pavel) Effet Miroir (limited) (Zaz) Extended (Ultravox) Propustka Do Pekel (Divokej Bill)

Andrej Babiš diskuse strana 45700

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 81166 15.12.2018 16:03
Mléko, jogurty, smetana, pomazánkové máslo, Zlatá Haná Olma
Největším zpracovatelem mléka v ČR, je babišova společnost Olma. Produkuje pod značkami BIO jogurt, BIO mléko, Cavalier, Florian, Florian Active, Klasik, Olmíci, Olmáček, Pierot, Selský jogurt, Silueta, sýr Grande, Smetana, Populár čerstvé mléko, Selské mléko, Selské máslo, Máslo, Tradiční pomazánkové a Zlatá Haná.

Anonym 81166 15.12.2018 16:03
Mléko, máslo, tvaroh, salko, pikao, jesenka, zmrzlina Tatra, Mlékárna Hlinsko
Pod značkami Mlékárna Hlinsko a především Tatra produkuje ministr financí smetanu, uht mléko, kondenzované mléko, máslo, produkty v programu Školní mléko, sušené mléko, mléko, tvaroh, zmrzlinu.

Anonym 81166 15.12.2018 16:03
Uzeniny Krahulík, masozávod Krahulčí
Masokombinát produkuje ještě pod značkou Vysočina Hodice. Dodává široké spektrum výrobků. Měkké uzeniny, sekané uzeniny, trvanlivé tepelně opracované uzeniny, trvanlivé uzeniny fermentované, vařené výrobky, aspiky a huspeniny, bio, párky a klobásy atd.

Anonym 81166 15.12.2018 16:03
Uzeniny Kmotr Masna Kroměříž
Největší výrobce trvanlivých fermentovaných salámů v ČR. Nabízí: Fermentované klobásy, salámy.

Anonym 81166 15.12.2018 16:02
Uzeniny a konzervy Kostelecké uzeniny
Největší zpracovatel masa v České republice. Pod touto značkou pouští pan ministr do oběhu produkty z vepřového, hovězího a kuřecího masa a kompletní sortiment masných výrobků a konzerv. Kostelecké uzeniny, a. s., prodávají své výrobky pod dvěma značkami, Kostelecké uzeniny (Tvůrce chuťových zážitků) a Maso Planá (Jídlo nás baví).

Anonym 81166 15.12.2018 16:02
Vejce Česká vejce
Společnost sdružuje několik drůbežáren po celé republice. Dodává vejce do řetězců, přes velkoobchody i do malých prodejen.

Anonym 81166 15.12.2018 16:02
Vepřové, drůbeží, hovězí, rybí, koňské maso Animalco, Hyza, Procházka
Společnost Animalco s obratem 5 miliard a 40 pracovníky (v roce 2014) dodává: Hovězí maso, drůbež celou i po částech, marinované maso, měkké masové výrobky, uzená masa, vařené masové výrobky, vepřové maso, produkty bez lepku, zvěřinu, koňské maso, ryby, vnitřnosti a vedlejší jatečné produkty. Podobný sortiment jde do distribuční sítě v ČR a SR také pod Babišovou značnou Hyza. Značku Procházka Agrofert získal po odkoupení masokombinátu stejného jména v Roudnici nad Labem. Byl to jeden z největších masokombinátů v zemi a největší konkurent Kosteleckých uzenin.

Anonym 81166 15.12.2018 16:01
Vánoční nákup? Tady je přehled výrobků od premiéra. Od vajec po podprsenky

Marek 37248 15.12.2018 16:01
66 je smažka a dnes přebral, hodně

Anonym 81166 15.12.2018 16:01
Drzost Agrofertu je nekonečná. Firma prý trvá na rovnosti před zákonem

Anonym 81166 15.12.2018 15:59
Zeman ostudu ČR ve světě nekomentuje. Mrzí ho, že ji udělal Babiš a ne on sám

Anonym 81166 15.12.2018 15:59
16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládě a parlamentu České republiky.

Anonym 81166 15.12.2018 15:58
15. vyzývá Radu, aby v rámci jednání o budoucím rozpočtu EU a o příštím víceletém finančním rámci učinila veškeré nezbytné a vhodné kroky k zamezení střetům zájmů v souladu s čl. 61 odst. 1 finančního nařízení;

Anonym 81166 15.12.2018 15:58
14. trvá na tom, že veškeré vazby Andreje Babiše na koncern Agrofert musí být plně transparentní a nesmí mít vliv na výkon jeho funkce premiéra České republiky;

Anonym 81166 15.12.2018 15:58
13. žádá Komisi, aby získala zpět všechny prostředky, které byly vyplaceny protiprávně nebo nesprávně;

Anonym 81166 15.12.2018 15:57
12. žádá Komisi, aby zveřejnila všechny dokumenty, jimiž disponuje a které se týkají možného střetu zájmů českého premiéra a ministra zemědělství a vysvětlila, jaké kroky hodlá podniknout k nápravě situace;

Anonym 81166 15.12.2018 15:57
11. bere na vědomí stanovisko právní služby Komise o možném střetu zájmů současného českého premiéra Andreje Babiše v roce 2014, kdy zastával funkci ministra financí; žádá Komisi, aby v plném rozsahu prošetřila legalitu všech dotací EU vyplacených koncernu Agrofert od doby, kdy se Andrej Babiš stal členem české vlády, s ohledem na předchozí finanční nařízení platné před 2. srpnem 2018 a na jeho oddíl týkající se střetu zájmů;

Anonym 81166 15.12.2018 15:56
10. vyzývá vnitrostátní parlamenty členských států, aby zajistily, že žádný z vnitrostátních předpisů o předcházení střetům zájmů nebude v rozporu s literou a duchem nového finančního nařízení;

Anonym 81166 15.12.2018 15:56
9. vyzývá všechny vnitrostátní orgány a státní úředníky, aby iniciativně uplatňovali nové finanční nařízení, zejména jeho článek 61 o střetu zájmů, a předcházeli tak vzniku situací poškozujících jak dobrou pověst Evropské unie a členských států, tak i demokracii a finanční zájmy EU, a aby šli příkladem, pokud jde o práci ve veřejném zájmu namísto osobního prospěchu;

Anonym 81166 15.12.2018 15:56
8. vyzývá Komisi, aby se touto otázkou neprodleně zabývala na základě stanoviska své právní služby vypracovaného v návaznosti na podnět organizace Transparency International Česká republika a aby uplatnila nezbytná nápravná opatření a postupy s cílem napravit případnou nezákonnou situaci, včetně pozastavení veškerého unijního financování určeného koncernu Agrofert, dokud nebude střet zájmů plně vyšetřen a vyřešen;

Anonym 81166 15.12.2018 15:55
7. vyzývá Komisi, aby zavedla kontrolní mechanismus, který by se zaměřoval na otázku střetu zájmů v členských státech, a aby aktivní předcházení střetům zájmů zařadila mezi své priority; vyzývá Komisi, aby důrazně zasáhla, zejména pokud vnitrostátní orgány nepřijmou opatření k zamezení střetu zájmů u svých nejvyšších představitelů;

Anonym 81166 15.12.2018 15:55
6. připomíná, že vnitrostátní orgány mají povinnost zajistit, aby byly unijní právní předpisy Unie o střetu zájmů uplatňovány ve všech případech a u všech osob;

Anonym 81166 15.12.2018 15:54
5. vyjadřuje politování nad tím, že Komise zůstala po dlouhou dobu pasivní, ačkoli již od roku 2014 existují silné náznaky, že se Andrej Babiš nachází v situaci střetu zájmů ve své funkci ministra financí a později pak předsedy vlády;

Anonym 81166 15.12.2018 15:54
4. zdůrazňuje, že vzhledem k přímé použitelnosti čl. 61 odst. 1 finančního nařízení o střetu zájmů nesou všechny osoby zapojené do provádění rozpočtu EU, včetně předsedů vlád, zodpovědnost za plnění povinnosti předcházet střetům zájmů a řešit situace, které lze objektivně vnímat jako střet zájmů;

Anonym 81166 15.12.2018 15:54
3. připomíná své usnesení ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2015, v němž vzal na vědomí, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil na základě údajných nesrovnalostí správní vyšetřování projektu realizovaného v České republice pod názvem ,Čapí hnízdo, a vyzval Komisi, aby ihned po dokončení vyšetřování informovala příslušný výbor; připomíná své usnesení ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2016, v němž uvítal, že OLAF dokončil správní vyšetřování českého projektu ,Čapí hnízdo, a vyjádřil politování nad tím, že OLAF odhalil závažné nesrovnalosti;

Anonym 81166 15.12.2018 15:52
2. vyjadřuje politování nad každým střetem zájmů, který by mohl ohrozit plnění rozpočtu EU a oslabit důvěru evropských občanů v řádnou správu peněz daňových poplatníků EU; vyzývá Komisi, aby zajistila, že se v případě střetu zájmů politiků EU bude uplatňovat politika nulové tolerance a nebudou pro ně platit jiná pravidla než pro kohokoli jiného a že nebudou žádným způsobem omlouvána zpoždění při ochraně finančních zájmů Unie;

Anonym 81166 15.12.2018 15:52
Evropský parlament
1. je hluboce znepokojen tím, že Česká republika nedodržuje čl. 61 odst. 1 finančního nařízení, pokud jde o střet zájmů českého premiéra a jeho vazby na koncern Agrofert;

Me 21279  5 let 15.12.2018 15:04
Dokud neuvidíte Dobu Měděnou (dokument je na ulozto) a neodvysílá jí sama ČT1 KTERÁ TAK MOC VYKŘIKUJE O IMIGRACI A DEMOKRACII tak nedělejte závěry. Když ČT mlčí, tak podporuje utrpení těch Zambijců a nemá právo vůbec mluvit natož podávat T.O. když je na T.O. sama zralá. A KDO ŽE RABUJE V TÉ ZAMBII? RUSKO TO NENÍ.

Me 21279  5 let 15.12.2018 14:49
Každý člověk je dobře vybaven od přírody a nepotřebuje lživá media. Najděte si všechno sami kdo tam dole dělá války. Najděte si Dobu měděnou a přesvěčte se vše je lež a až nás kvlůli europolitikům skutečně začnou killovat, tak vám dojde realita. Západ rajuje a v novinách píše o zlých teroristech apod. Ti v Africe a Sýrii zuří jak to jde. Lžou nám i jim.

Me 21279  5 let 15.12.2018 14:42
Já už to nevydržím. Nevezmeme si imigranty, kteří killují a které navyráběl západ a ještě nám je bude nutit s tím, že je tam válka. NENÍ TAM VÁLKA!

Me 21279  5 let 15.12.2018 14:40
"Kdo hájí migraci, hájí radikální islamisty, budoucí teroristy" napsal Petr Hampl a má pravdu to snad vidíme.

Me 21279  5 let 15.12.2018 14:37
Podívejte se na Soukupa nebohí se, protože ví, že mu to zaručujew zákon a Ústava, kterou denně politici a vlastizrádná media páchají včetně té ilegální imigrace. Je to podvod!

Me 21279  5 let 15.12.2018 14:35
Tak honem Šojdrová a další zrádci vysvětlete toho černocha z JAR a rychle vy swině jedny. Nenávist? Ano ale k vám jedině k vám nenávist. Lidé vás nenávidí.

Me 21279  5 let 15.12.2018 14:33
Takže čmoudi vykřikují do videí jak nás budou killovat i se psama a ženama a na druhou stranu jsme zlí rasisté a máme je brát. BISka už začne ČR chránit? On tady nějaký Rus někoho killnul? Ani jeden. Vykřikují Rusové to co imigranti? Ne ani jeden.

Me 21279  5 let 15.12.2018 14:29
Běžte na vlastenecké článek jak nás chtějí čmoudi zabíjet i s manželkama a to dělají. Celou EK vypálit.

Me 21279  5 let 15.12.2018 14:26
Zdechovský je zrovna ten který sliboval vyšetřovat dotace a nevyšetřil nic a ještě stojí proti Babišovi. Zdechlovský dobře ví co a kde se rozkradlo, ale eurohujer to vyšetřit asi nesmí na povel eurošpíny.

Me 21279  5 let 15.12.2018 14:24
Jaroslav: s tím by se měl oně co dělat. Já je platit nebudu. Fuj.

Stania 62237 15.12.2018 14:20
Marcela určitě není dítě, bude to žena v letech (byť s nedospělým uvažováním).. Ale tady je krásná ukázka voličů Mirdy Kalouska a jeho "demoblo(c)ku - tedy primitivnějších, snadno manipulovatelných lidí, bez jakýchkoliv znalostí čehokoliv, a bez vlastního názoru. Jediný argument je být sprostý a dokola opakovat to samé.
Marcelko, a co Zeman? Nepřipadám ti jako prezident Zeman? Ten přece umí česky slovem i písmem na jedničku.. (a také nemá nic jiného na práci než si psát s tebou) :-)

Anonym 94236 15.12.2018 13:50
Marcelka je dle mého posouzení dítě ve věku 12 - 15 let. Prosím o vypuštění vulgarizmů.

Marek 37248 15.12.2018 13:48
Co ti to připomíná? Mirdu Kalouska, ten na ulici mlátí lidi.

Mirka 46163  66 let 15.12.2018 13:20
Nikdy jsem neverila,ze se nekdo muze ztrapnit v jedne vete.Ale primitivni Marcela,ktera veri,ze tyto nase prispevky cte premier,mi ukazala jak se dokonale umi znemoznit.Marcelo pis,ssrandy pred Vanocemi je treba.

Stania 62237 15.12.2018 13:19
Marcelko - pan Babiš by byl velmi rád, kdyby jeho psaná čeština byla na mé úrovni (bez vychloubání - na češtinu jsem byla vždycky dobrá). Jak jistě víš, občas (jako Slovákovi) mu do projevu vletí i trochu jiné slůvko a pád, takže si nedovedu představit, že písemný projev by byl jako od rodilého Čecha. To ovšem tobě samozřejmě nemohlo dojít. Tak si nadále mysli, že jsem pan Babiš, který pracovně létá po celé Evropě, řídí stát, musí být v jednu minutu všude a se všemi a rozhodovat o chodu tohoto státu. Zatímco ty jako naivka s .. mozkem (nechci být sprostá) se domnívá, že jediné, o co mu jde, je psát si s tebou.

Stania 62237 15.12.2018 13:00
Už 2x jsem ti řekla, že mi velice lichotíš, jestliže mě pokládáš za pana premiéra. Ten podle tebe sedí u PC a odpovídá na tvé b.l.b.é. větičky. To jsi skutečně tak namyšlená, nebo b.l.b.á..? Chudáci my Češi, že máme mezi sebou tak primitivní osůbky jako jsi ty.

Stania 62237 15.12.2018 12:52
Marcelko, my víme, že bláznům se neodporuje. Řekni Kalouskovi, že jsi jeho věrná fanynka, potěší ho to. :-)

Marcela 9466 15.12.2018 12:51
Hlavně mně to připomíná,že píšu burešovi.A ne Stanie.

Marcela 9466 15.12.2018 12:49
Lůzo,Bratrstvo opičí(..)hlavičky.Naletěli jste na řvaní vašeho vůdce.
Co mně to jenom připomíná??

Stania 62237 15.12.2018 12:47
To ti připomíná, že ve své hlavince nemáš nic jiného než slovník propadajícího páťáka.

Marcela 9466 15.12.2018 12:47
Lůzo,Bratrstvo opičí(..)hlavičky.Naletěli jste na řvaní vašeho vůdce.
Co mně to jenom připomíná??

Mirka 46163  66 let 15.12.2018 12:42
Marcelo,ty tvoje komentare na jedno brdo,jsou tak trapne,ze by se za ne stydel i absolvent zvlastni skoly.

Marcela 9466 15.12.2018 12:37
Lůzo,Bratrstvo opičí(..)hlavičky.Naletěli jste na řvaní vašeho vůdce.
Co mně to jenom připomíná??

 <<nové   starší>> 

1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11650 11700 11750 11800 11850 11900 11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500 12550 12600 12650 12700 12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300 13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 17450 17500 17550 17600 17650 17700 17750 17800 17850 17900 17950 18000 18050 18100 18150 18200 18250 18300 18350 18400 18450 18500 18550 18600 18650 18700 18750 18800 18850 18900 18950 19000 19050 19100 19150 19200 19250 19300 19350 19400 19450 19500 19550 19600 19650 19700 19750 19800 19850 19900 19950 20000 20050 20100 20150 20200 20250 20300 20350 20400 20450 20500 20550 20600 20650 20700 20750 20800 20850 20900 20950 21000 21050 21100 21150 21200 21250 21300 21350 21400 21450 21500 21550 21600 21650 21700 21750 21800 21850 21900 21950 22000 22050 22100 22150 22200 22250 22300 22350 22400 22450 22500 22550 22600 22650 22700 22750 22800 22850 22900 22950 23000 23050 23100 23150 23200 23250 23300 23350 23400 23450 23500 23550 23600 23650 23700 23750 23800 23850 23900 23950 24000 24050 24100 24150 24200 24250 24300 24350 24400 24450 24500 24550 24600 24650 24700 24750 24800 24850 24900 24950 25000 25050 25100 25150 25200 25250 25300 25350 25400 25450 25500 25550 25600 25650 25700 25750 25800 25850 25900 25950 26000 26050 26100 26150 26200 26250 26300 26350 26400 26450 26500 26550 26600 26650 26700 26750 26800 26850 26900 26950 27000 27050 27100 27150 27200 27250 27300 27350 27400 27450 27500 27550 27600 27650 27700 27750 27800 27850 27900 27950 28000 28050 28100 28150 28200 28250 28300 28350 28400 28450 28500 28550 28600 28650 28700 28750 28800 28850 28900 28950 29000 29050 29100 29150 29200 29250 29300 29350 29400 29450 29500 29550 29600 29650 29700 29750 29800 29850 29900 29950 30000 30050 30100 30150 30200 30250 30300 30350 30400 30450 30500 30550 30600 30650 30700 30750 30800 30850 30900 30950 31000 31050 31100 31150 31200 31250 31300 31350 31400 31450 31500 31550 31600 31650 31700 31750 31800 31850 31900 31950 32000 32050 32100 32150 32200 32250 32300 32350 32400 32450 32500 32550 32600 32650 32700 32750 32800 32850 32900 32950 33000 33050 33100 33150 33200 33250 33300 33350 33400 33450 33500 33550 33600 33650 33700 33750 33800 33850 33900 33950 34000 34050 34100 34150 34200 34250 34300 34350 34400 34450 34500 34550 34600 34650 34700 34750 34800 34850 34900 34950 35000 35050 35100 35150 35200 35250 35300 35350 35400 35450 35500 35550 35600 35650 35700 35750 35800 35850 35900 35950 36000 36050 36100 36150 36200 36250 36300 36350 36400 36450 36500 36550 36600 36650 36700 36750 36800 36850 36900 36950 37000 37050 37100 37150 37200 37250 37300 37350 37400 37450 37500 37550 37600 37650 37700 37750 37800 37850 37900 37950 38000 38050 38100 38150 38200 38250 38300 38350 38400 38450 38500 38550 38600 38650 38700 38750 38800 38850 38900 38950 39000 39050 39100 39150 39200 39250 39300 39350 39400 39450 39500 39550 39600 39650 39700 39750 39800 39850 39900 39950 40000 40050 40100 40150 40200 40250 40300 40350 40400 40450 40500 40550 40600 40650 40700 40750 40800 40850 40900 40950 41000 41050 41100 41150 41200 41250 41300 41350 41400 41450 41500 41550 41600 41650 41700 41750 41800 41850 41900 41950 42000 42050 42100 42150 42200 42250 42300 42350 42400 42450 42500 42550 42600 42650 42700 42750 42800 42850 42900 42950 43000 43050 43100 43150 43200 43250 43300 43350 43400 43450 43500 43550 43600 43650 43700 43750 43800 43850 43900 43950 44000 44050 44100 44150 44200 44250 44300 44350 44400 44450 44500 44550 44600 44650 44700 44750 44800 44850 44900 44950 45000 45050 45100 45150 45200 45250 45300 45350 45400 45450 45500 45550 45600 45650 45700 45750 45800 45850 45900 45950 46000 46050 46100 46150 46200 46250 46300 46350 46400 46450 46500 46550 46600 46650 46700 46750 46800 46850 46900 46950 47000 47050 47100 47150 47200 47250 47300 47350 47400 47450 47500 47550 47600 47650 47700 47750 47800 47850 47900 47950 48000 48050 48100 48150 48200 48250 48300 48350 48400 48450 48500 48550 48600 48650 48700 48750 48800 48850 48900 48950 49000 49050 49100 49150 49200 49250 49300 49350 49400 49450 49500 49550 49600 49650 49700 49750 49800 49850 49900 49950 50000 50050 50100 50150 50200 50250 50300 50350 50400 50450 50500 50550 50600 50650 50700 50750 50800 50850 50900 50950 51000 51050 51100 51150 51200 51250 51300 51350 51400 51450 51500 51550 51600 51650 51700 51750 51800 51850 51900 51950 52000 52050 52100 52150 52200 52250 52300 52350 52400 52450 52500 52550 52600 52650 52700 52750 52800 52850 52900 52950 53000 53050 53100 53150 53200 53250 53300 53350 53400 53450 53500 53550 53600 53650 53700 53750 53800 53850 53900 53950 54000 54050 54100 54150 54200 54250 54300 54350 54400 54450 54500 54550 54600 54650 54700 54750 54800 54850 54900 54950 55000 55050 55100 55150 55200 55250 55300 55350 55400 55450 55500 55550 55600 55650 55700 55750 55800 55850 55900 55950 56000 56050 56100 56150 56200 56250 56300 56350 56400 56450 56500 56550 56600 56650 56700 56750 56800 56850 56900 56950 57000 57050 57100 57150 57200 57250 57300 57350 57400 57450 57500 57550 57600 57650 57700 57750 57800 57850 57900 57950 58000 58050 58100 58150 58200 58250 58300 58350 58400 58450 58500 58550 58600 58650 58700 58750 58800 58850 58900 58950 59000 59050 59100 59150 59200 59250 59300 59350 59400 59450 59500 59550 59600 59650 59700 59750 59800 59850 59900 59950 60000 60050 60100 60150 60200 60250 60300 60350 60400 60450 60500 60550 60600 60650 60700 60750 60800 60850 60900 60950 61000 61050 61100 61150 61200 61250 61300 61350 61400 61450 61500 61550 61600 61650 61700 61750 61800 61850 61900 61950 62000 62050 62100 62150 62200 62250 62300 62350 62400 62450 62500 62550 62600 62650 62700 62750 62800 62850 62900 62950 63000 63050 63100 63150 63200 63250 63300 63350 63400 63450 63500 63550 63600 63650 63700 63750 63800 63850 63900 63950 64000 64050 64100 64150 64200 64250 64300 64350 64400 64450 64500 64550 64600 64650 64700 64750 64800 64850 64900 64950 65000 65050 65100 65150 65200 65250 65300 65350 65400 65450 65500 65550 65600 65650 65700 65750 65800 65850 65900 65950 66000 66050 66100 66150 66200 66250 66300 66350 66400 66450 66500 66550 66600 66650 66700 66750 66800 66850 66900 66950 67000 67050 67100 67150 67200 67250 67300 67350 67400 67450 67500 67550 67600 67650 67700 67750 67800 67850 67900 67950 68000 68050 68100 68150 68200 68250 68300 68350 68400 68450 68500 68550 68600 68650 68700 68750 68800 68850 68900 68950 69000 69050 69100 69150 69200 69250 69300 69350 69400 69450 69500 69550 69600 69650 69700 69750 69800 69850 69900 69950 70000 70050 70100 70150 70200 70250 70300 70350 70400 70450 70500 70550 70600 70650 70700 70750 70800 70850 70900 70950 71000 71050 71100 71150 71200 71250 71300 71350 71400 71450 71500 71550 71600 71650 71700 71750 71800 71850 71900 71950 72000 72050 72100 72150 72200 72250 72300 72350 72400 72450 72500 72550 72600 72650 72700 72750 72800 72850 72900 72950 73000 73050 73100 73150 73200 73250 73300 73350 73400 73450 73500 73550 73600 73650 73700 73750 73800 73850 73900 73950 74000 74050 74100 74150 74200 74250 74300 74350 74400 74450 74500 74550 74600 74650 74700 74750 74800 74850 74900 74950 75000 75050 75100 75150 75200 75250 75300 75350 75400 75450 75500 75550 75600 75650 75700 75750 75800 75850 75900 75950 76000 76050 76100 76150 76200 76250 76300 76350 76400 76450 76500 76550 76600 76650 76700 76750 76800 76850 76900 76950 77000 77050 77100 77150 77200 77250 77300 77350 77400 77450 77500 77550 77600 77650 77700 77750 77800 77850 77900 77950 78000 78050 78100 78150 78200 78250 78300 78350 78400 78450 78500 78550 78600 78650 78700 78750 78800 78850 78900 78950 79000 79050 79100 79150 79200 79250 79300 79350 79400 79450 79500 79550 79600 79650 79700 79750 79800 79850 79900 79950 80000 80050 80100 80150 80200 80250 80300 80350 80400 80450 80500 80550 80600 80650 80700 80750 80800 80850 80900 80950 81000 81050 81100 81150 81200 81250 81300 81350 81400 81450 81500 81550 81600 81650 81700 81750 81800 81850 81900 81950 82000 82050 82100 82150 82200 82250 82300 82350 82400 82450 82500 82550 82600 82650 82700 82750 82800 82850 82900 82950 83000 83050 83100 83150 83200 83250 83300 83350 83400 83450 83500 83550 83600 83650 83700 83750 83800 83850 83900 83950 84000 84050 84140

filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti