Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost
Extended (Ultravox) Propustka Do Pekel (Divokej Bill) Limitless (Piano Guys) Oppidum (Filipova Lenka) Down The Road Wherever / Dlx (Knopfler Mark)

Andrej Babiš diskuse strana 25850

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Eda 78323  52 let 25.02. 20:04
Tím myslím samozřejmě, nedostudovaného věčně jak kůň ve stoje spícího knížete Hajaju!!

Eda 78323  52 let 25.02. 20:02
Nejlepší prezident všech dob Miloš Zeman,hlas jako většina mužů nemá jako Gott,to je jasné ale slova zná dokonale! Jinak doporučuji jeho marných voličů a obdivovatelů se podívat koutkem boka na YouTube!! Velmí úsměvné jistě se ti to bude líbit!!

Anonym 81166 25.02. 19:49
Pan romanopisec zkrátka zcela očividně trpí sklonem vydávat své představy za fakta a všechno to nepřehledně míchat dohromady. Zda je tomu neúmyslně, či záměrně, zůstává otázkou. V rozhovorech se každopádně vyjadřuje tak, aby to budilo dojem, že disponuje nějakými skandálními informacemi dokazujícími, že mluví pravdu.
Proč tento třaskavý materiál pokud by jej tedy skutečně vlastnil nikdy nezveřejnil v regulérní, řádně ozdrojované historické práci, na to nechť si myslící čtenář odpoví sám. Stejně jako na otázku, proč se žádné takové důkazy nedostaly do rukou žádnému českému (a ostatně ani jinému) historikovi a odborníkovi na dané téma. Z jakého důvodu by historici neměli problém jmenovat kohokoli, kdo se tenkrát na zřízení či provozu tábora podílel (jak je ve zmíněné práci Historikové a kauza Lety podrobně ke čtení), ale všichni by se na základě jakéhosi podivného mezinárodního spiknutí rozhodli zamlčet pouze jméno Karla, VI. knížete ze Schwarzenbergu?
Soudný člověk zkrátka, logicky, věří renomovaným historikům. Hlupák internetovým žvástům a blábolilům.

Anonym 81166 25.02. 19:48
Často citovaná Bouře ale není jediným Polanského dílem na toto téma. Mimo jiné vydal například knihu nazvanou Dvakrát tím samým. Básně o romském holocaustu. Podle J. Peňáse, který se o tom obsáhle vyjádřil roku 1998 v 23. čísle časopisu Respekt, nelze v Polanského knize rozlišit autentické výpovědi svědků od komentářů a domněnek autora.
Jiří Valenta k tomu podotýká: Nevím, kdo je Paul Polansky: jednou je označován jako historik, jindy jako genealog jindy jako básník.
O tom, jak mizivě byl Polanský informován a jaký mix faktů a obecných představ o koncentráku se mu mele v hlavě, prozrazuje autor sám na sebe třeba tím, že při své návštěvě v Letech pátral po podzemních plynových komorách. Svou fantazii nechává zkrátka rozletět naplno, takže například prohlašuje, že děti tam byly usmrcovány fenolovou injekcí do srdce a dospělí vězňové pak museli pálit jejich tělíčka. I když, tomu už se fantazírování ani při nejlepší vůli říkat nedá to je prostě lež. Nic takového se tam nikdy nedělo. Nepopravovalo se, natožpak děti injekcemi, žádná těla se nepálila. Nebylo ani kde.
A jak je jeho zvykem, i tentokrát se svým žvaněním bezostyšně dotýká něčí cti. V tomto případě cti židovského doktora MUDr. Bohina, který po rozpuštění Let přežil Osvětim, a jak píše J. Valenta, je naopak znám jako obětavý zachránce mnoha nemocných, zejména dětí.
Výpověďmi svědků Polansky bezostyšně manipuluje (nebo si je vymýšlí úplně, to nelze zjistit) tak, aby vyhovovaly jeho morbidním nápadům. Kupříkladu tvrdí, že byly zabity dva tisíce lidí, což je nesmysl už jen proto, že tolik osob táborem zdaleka ani neprošlo.

Anonym 81166 25.02. 19:46
A Ctibor Nečas ve stati Cikánský tábor v Letech uvádí:
Výnosem z 30. 11. 1939 protektorátní ministerstvo vnitra nařídilo, aby všichni Romové, jimž byla na základě zákona 117|1927 Sbzn. vystavena cikánská legitimace, nebo které měla v evidenci pražská kriminální ústředna, zanechali kočovného a potulného způsobu života a aby se do dvou měsíců trvale usadili. Mužům, kteří by zákaz kočování a potulování nerespektovali, bylo pohrozeno zařazením do kárných pracovních táborů.
Podle vyhlášky v něm měli být soustředěni práce schopní potulní cikáni a jiní tuláci stejným způsobem žijící, řemeslní žebráci a osoby žijící ze žebroty jiných (dětí apod.), řemeslní hazardní hráči, notoričtí zahaleči, povaleči a osoby, žijící z nečestných výdělků (prostituce a pod.) vlastních nebo jiných osob.
Prvních dvanáct vězňů dorazilo do tábora Lety 17. července 1940.
Tábor zřídila na pokyn z Berlína protektorátní administrativa, uvádí opět Ctibor Nečas.
Jedním z účelů tábora měla být převýchova prací. Proto byli muži většinou posíláni na nejrůznější pracoviště mimo areál, zatímco ženy pracovaly spíš uvnitř. Vězeňské skupiny vykonávaly převážně silniční, zemědělské a lesní práce, ale okolní statkáři si je najímali také na sklizeň brambor či obilí.
Podíl romských vězňů v táboře Lety byl však oproti obecným představám relativně nízký, od 5 do 25 procent, a tak to zůstalo i poté, co byl jeho statut z kárného změněn na sběrný. Taková zařízení měla podle vládního nařízení sloužit k prevenci zločinnosti čili k preventivnímu věznění osob označovaných za zločince z povolání nebo asociály.

Anonym 81166 25.02. 19:44
Jaroslav Valenta hned v úvodu nazvaném Mediální debata o táboru v Letech očima historika vysvětluje:
Rozhodli jsme se jako historikové předložit vládě, parlamentu, médiím a veřejnosti stručnou informaci o romském táboru v Letech u Písku v době okupace, aby všichni jmenovaní činitelé měli k dispozici věcnou, objektivní zprávu, shrnující spolehlivě ověřená historická fakta, na jejichž podkladě si budou moci učinit jasně konturovanou představu o tom, oč jde, respektive oč šlo, aby nedocházelo k závažným politickým rozhodnutím na podkladě informací, formovaných jen publicisticky a mediálně, žel někdy deformovaných vypjatě emocionalizovanými interpretacemi a vědomými či nevědomými významovými posuny.

Anonym 81166 25.02. 19:44
V rozhlasovém rozhovoru pro Radio Wave začal Polansky fantazírovat, že vše jsou fakta, že pracovní tábor vznikl na žádost Karlova otce, který prý tenkrát potřeboval levnou pracovní sílu. A rozvíjel své výmysly dál Vězňové prý byli převážně intelektuálové, kteří neuměli pracovat rukama a na těžkou práci se nehodili. Kníže prý tedy požádal, aby je vyměnili za cikány, kteří budou tvrdé práce schopni.
Skutečnost čímž myslím doložená skutečnost je ale úplně jiná. Se všemocným knížetem požadujícím to a pak zas ono a mávajícím protektorátní vládou, která kvůli němu sepisuje vyhlášky a zavírá lidi, jaksi nepočítá.
Nemluvě o tom, nakolik je pravděpodobné, že Karel VI. ze Schwarzenbergu, spoluautor, iniciátor a signatář obou Prohlášení české historické šlechty, který se odmítl přihlásit k německé národnosti, by byl u Němců tak dobře zapsán, aby skákali, jak píská. Přičemž by mu ovšem současně za trest vyvlastnili majetek a uvalili na něj nucenou německou správu, jak se samozřejmě v té době stalo. Jak ale ještě uvidíme, podobné absurdní a nelogické míchanice jsou pro Paula Polanského přímo typické.
Na scénu totiž přichází jiná nepovšimnutá kniha, o které skoro nikdo neví. Jmenuje se Historikové a kauza Lety, vydal ji Historický ústav Akademie věd České republiky a Academia Praha 199 a napsali ji Ctibor Nečas, Jaroslav Valenta a Oldřich Sládek. Ta je ovšem na rozdíl od Polanského Bouře nabitá fakty.

Anonym 81166 25.02. 19:43
Případ nepovšimnuté knihy. Pod tímto názvem koluje již delší dobu po internetu nesmyslný a velice stupidní pomlouvačný článek, který má dokazovat, že otec dnešního předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga kolaboroval s Němci. Ba co víc, že si dal zřídit soukromý koncentrák s otroky, jak expresivně vykřikují ti, kteří na onen blábol přísahají.
A onou nepovšimnutou knihou, která to všechno má dokazovat, je míněn román Bouře amerického autora Paula Polanského. Ano, správně román. Čili fiktivní příběh inspirovaný historií sběrného cikánského tábora v Letech u Písku. Takhle prý byl rukopis vydavateli českého překladu Fedoru Gálovi (a jeho nakladatelství G a G) před lety nabídnut, a jen proto jej také přijal. V soukromém rozhovoru mi pan Gál výslovně potvrdil, že Paul Polansky své dílo za nic jiného než beletrii neprohlašoval, jako faktografii je rozhodně k vydání nenabízel.
To ale pomateným konspirátorům a zdatným šiřitelům pomluv ani v nejmenším nevadí. Bouře se pro ně stala pravdou pravdoucí a zejména v prezidentské volbě posloužila tahle hromada lží jako ničivá páchnoucí munice.

Anonym 81166 25.02. 19:30
Edíku pokud vím tak hymnu neumí zazpívat ochránce STBáků Zeman. Místo něj to zpívá vocas Hůlka.

Eda 78323  52 let 25.02. 19:23
Josefe doplním od roků 1942,ale o tom se v "demokracii" nesmí psát, divná doba a kniže Hajaja spí!!

Josef 37246  50 let 25.02. 18:50
Lidé z Letů pracovali pro Schwarzenberg v lesích po polom poté i v kamenolomu Židi i cikáni. .

Eda 78323  52 let 25.02. 18:35
Nevíte chytli už nebohou 5822?

Eda 78323  52 let 25.02. 18:33
66 máš to v té modré makovicí popletené,vexlák byl tvůj oblíbenec zbohatlík lichvář Kiska mám už o tebe obavy ať neskončil jak Mařka z Humpolce,ta taky každou chvíli píše něco jiného!
Šetří se,dej si krátkou procházku ,tak 20-30 km a uvidíš že se ti uleví! Nebo si najdi i ve svém vysokém věku,partnerku!

Eda 78323  52 let 25.02. 18:28
TV velmí ale velmi zklamaná,nebylo co natáčet,je 180-200 pomatenců z toho 30 novinářů s kamery!
Jen se těším jestli ukáží jak jede, dívá Bára na kolobajďe!!

Eda 78323  52 let 25.02. 18:25
Kníže Hajaja modrý ptáku 66 neumí ani Českou hymnu, ten nerozumí sám sobě proboha přestaň už kvakat ,Tomše nedá ani číst!
Vždyť ten stařík , spí i ve stoje ,jak kůň!!
A to ta figura ještě kandidoval, něco příšerného!
Prahu OPLOTIT s nechat vyhladovět!!

Eda 78323  52 let 25.02. 18:22
66 na neformální kecáni nemá pan Babiš čas,jak řekl sám opilec Kalousek i modrý Fiala,tak pracovitého člověka ještě nepoznali!
NA Sobotka byl v EU jen do počtu ,s ním nemluvila ani klika od WC,ten neumí žádnou řeč, nejlepší ministr financí šest!!
A kolik umíš ty??

Eda 78323  52 let 25.02. 18:18
Povaleči dostávají ránu za ránou,jedny volby prohráli, druhé volby prohráli s teď ještě Rusové porazili Němce! A to ještě opilec Kalousek neví že příští olympijské hry jsou v Číně!
Jsem zvědavý jestli,bude běhat z Tibetskou vlajkou! Ale spíš si myslím bude už taky v ústavu!

Jiří 46271 25.02. 17:59
Pane Anonyme 81166! To jste si to špatně vyložil! Já Židy vůbec nevyjímám ,ti samozřejmě řádění fašistů odnesli nejvíce! Kdo zavčas neutekl,ten byl ztracen! Přesto někteří Židé unikli,myslím,že se i skrývali na území Protektorátu! Někde to bylo napsáno! Pane Josef! Že by bohatí pomáhali partizánům jsme se ve škole neučili,ale je to možné! Ironicky to bylo ztvárněno v 5. díle seriálu :Byl jednou jeden dům! Kdy jeden Nerudný( kapitalisté)se dal k Němcům a druhý Nerudný zase dal peníze odboji,aby po válce měl zásluhy! To byla ironie,jak bohatí se chtěli zavděčit odbojářům! Bohatí mohli pomáhat,ale drtivá většina odbojářů byli obyčejní lidé!

Josef 37246  50 let 25.02. 17:56
To je váš názor.

Anonym 81166 25.02. 17:29
Josefe, jak nám bude v Bruselu platný slovenský vekslák, se kterým se ostatní baví jen když musí a na neformální večeře ho nikdo nezve? Kníže kandidoval na prezidenta. Pokud vím, tak STBák na prezidenta nekandidoval. Pokud jde o knížete, tak pokud by byl zvolen v první volbě, tak by k nám západ choval určitý respekt. Nyní je náš prezident upozorňován,pokud se jen pokusí přiblížit k americkému prezidentovi, tak ho jeho ochranka sejme. Pokud jde o jazyky, kolik že náš současný prezident umí jazyků? Pokud vím, když se pokouší mluvit cizím jazykem, tak na youtube vznikají posměšná videa. Kníže umí šest jazyků.

Anonym 19377 25.02. 17:27
Ukázka toho jak chutná komunistická moc.ten darebakzw něco dokázal ano dokázal ožebračit poctivě pracující lidí zjistete si vážení jak získal kostelecké uzeniny firmu .pak vás přejde mráz po zádech.neco strašného co se tady děje.tricet let po revoluci a jsou znovu u moci ta StB sebranka

Josef 37246  50 let 25.02. 17:26
Vy co se chcete zbavit AB je to jednoduché vyhrajte volby! Demonstrace nic moc co? Lidi zajímá aby měli práci slušně placenou a ne šaškovat pod koněm.

Anonym 89154 25.02. 17:24
Pro Eda.Ono si hodně lumpů totiž uvědomilo,že všechny lumpy co tam demonstrují natáčejí aby mohli být v budoucnosti odporaženi za vlastizradu.Budoucnost v Česku patří už jen pořádně kruté levicové mladé generaci.

Anonym 89154 25.02. 17:20
Všechen ten lidský dobytek co se po komunistech prolhal k moci a dodnes Česko zbídačuje bude třeba odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí za vlastizradu.

Josef 37246  50 let 25.02. 16:38
Pořád lepší čobol než spící kníže. Vůbec mu nebylo rozumět. AB mluví československý aspoň mu rozumí všichni. Hlavně mluví cizím jazyky a ne jako ti před ním. Ti nám byli v Bruselu prd platní.

Eda 78323  52 let 25.02. 16:14
Dnešní demonstrace velké fiasko, říkal jsem Vám že co se Vám nelíbí současná politická situace, máte se teplé obléci a jít podpořit těch pár zoufalců! To víte Schapiro už tady není,a ZADARMO pražská kavárna demonstrovat nebude!! To by tak hrálo ZADARMO!! Měli jste jít, teď už je pozdě litovat dederóne Fifo!

Eda 78323  52 let 25.02. 16:09
Čím dál více lidí Vám pane Babiš drží prsty a fandí Vám! Vím co mluvím denně se v hospůdce bavím se spousty hostů a všichni vás obdivuji že jste se dál do tak těžkého boje z NULAMI kteří v životě nic nedokázali,jak velký rozdíl mezi vámi ní Vencou Lahváčem! Ještě jednou za obrovskou většinu občanů díky!! Budete skvělý premiér.

Eda 78323  52 let 25.02. 16:08
Čím dál více lidí Vám pane Babiš drží prsty a fandí Vám! Vím co mluvím denně se v hospůdce bavím se spousty hostů a všichni vás obdivuji že jste se dál do tak těžkého boje z NULAMI kteří v životě nic nedokázali,jak velký rozdíl mezi vámi ní Vencou Lahváčem! Ještě jednou za obrovskou většinu občanů díky!! Budete skvělý premiér.

Anonym 81166 25.02. 16:08
Na pražském magistrátu jsou zaměstnáni rodinní příslušníci dvou zastupitelů za ANO. Primátorka Adriana Krnáčová ale tvrdí, že zohledňovala jen profesionalitu.
Otec mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičové donedávna dělal poradce na ministerstvu pro místní rozvoj. S ministryní Karlou Šlechtovou si prý náhodně "padli do oka".
Žena poslance za ANO Milana Ferance má řídicí funkci ve státním podniku Vojenské lesy a statky. "Manžel mi v ničem nepomohl," brání se.

Anonym 81166 25.02. 16:07
Rodinné klany v Babišově hnutí: Otec mluvčí ANO byl poradcem Šlechtové, manželka poslance řídí personální oddělení státního podniku

Fifa74 89149  43 let 25.02. 16:07
Souhlas pod nadvládou ČOBOLŮ,KOMOUŠŮ a ESTÉBÁKŮ.

Eda 78323  52 let 25.02. 16:03
Přátelé teď jsem dostal informací co myslela nešťastná 5823 to je ta co je po ní vyhlášeno celostátní tím že jde na sjezdovku!
Už je mi to jasné,Mařka chtěla sjed po kandelábru v Bohnicích z prvního poschodí do přízemí, jenže zapomněla že má mezi nohama neoholenou Sněhurku, bobra neboli Čápajeva, a tím pádem silným třením ji mezi nohama začlo hořet,a skončila s těžkými popáleninami na popáleninovým centru! Teď už oni dlouho neuslyšíme,bude mít vývod!! Tak to jsem jí opravdu nepřál!

Anonym 81166 25.02. 16:02
Tenhle národ už byl pod nadvládou kdekoho. Nutno uznat, že to byly vždy větší a silnější. Ale být pod nadvládou čobolů, to je opravdu unikátní.

Eda 78323  52 let 25.02. 16:02
Přátelé teď jsem dostal informací co myslela nešťastná 5823 to je ta co je po ní vyhlášeno celostátní tím že jde na sjezdovku!
Už je mi to jasné,Mařka chtěla sjed po kandelábru v Bohnicích z prvního poschodí do přízemí, jenže zapomněla že má mezi nohama neoholenou Sněhurku, bobra neboli Čápajeva, a tím pádem silným třením ji mezi nohama začlo hořet,a skončila s těžkými popáleninami na popáleninovým centru! Teď už oni dlouho neuslyšíme,bude mít vývod!! Tak to jsem jí opravdu nepřál!

Eda 78323  52 let 25.02. 16:02
Přátelé teď jsem dostal informací co myslela nešťastná 5823 to je ta co je po ní vyhlášeno celostátní tím že jde na sjezdovku!
Už je mi to jasné,Mařka chtěla sjed po kandelábru v Bohnicích z prvního poschodí do přízemí, jenže zapomněla že má mezi nohama neoholenou Sněhurku, bobra neboli Čápajeva, a tím pádem silným třením ji mezi nohama začlo hořet,a skončila s těžkými popáleninami na popáleninovým centru! Teď už oni dlouho neuslyšíme,bude mít vývod!! Tak to jsem jí opravdu nepřál!

Anonym 81166 25.02. 15:55
Je absurdní, že čím statečnější šlechtic byl, tím hůř po válce dopadli jeho potomci. 10. července 1947 parlament schválil Lex Schwarzenberg, kterým byl rodu zabaven majetek hlubocko-krumlovské větve. 30. ledna, resp. 1. února 1948 přišel revizí pozemkové reformy o svůj majetek i orlický majorát. Pokud potomci neemigrovali, byli vězněni, směli vykonávat pouze podřadné práce a děti nesměly studovat.

Anonym 81166 25.02. 15:54
Tragický osud stihl zástupce českého šlechtického rodu Bořků Dohalských z Dohalic. Tři bratři - kanovník svatovítské kapituly, kněz Antonín, prvorepublikový novinář Zdeněk a diplomat František, byli aktivními členy odboje a vězněni v koncentračních táborech. Válku přežil jediný František.
Zdeněk byl popraven v Terezíně, Antonín zahynul při pochodu smrti v Osvětimi. František přežil Pankrác i Dachau, ale když v roce 1950 jeho syna Jiřího, právníka hradní prezidentské kanceláře, zatkla StB, byla to pro něj poslední rána, říká nejmladší Václav Bořek Dohalský.

Anonym 81166 25.02. 15:54
Za statečnost v odboji je nutné zmínit Bořky-Dohalské, velké vlastenectví prokázali Czerninové, Kinští, Kolowratové, Schwarzenbergové, ti přispěli nemalou částkou jednoho a čtvrt milionu na zlepšení opevnění Sudet. Některé rody signatářů už vyhynuly, třeba Battagliové, Baillet de la Tour nebo čeští Mladotové.

Anonym 81166 25.02. 15:53
Proti nucené správě se nedalo mnoho dělat. Jak připomíná Děpold Czernin, někteří se aktivně bránili. Toužili ochránit majetky a lidi. Dědečka se to týkalo silně. Soudil se s Protektorátem, poté, co mu byla uvalena nucená správa na majetek. Ten proces vyhrál. Den před tímto vítězným rozsudkem byl zavřen za poslouchání cizího státního rozhlasu. Dědeček strávil zbytek války v koncentráku. Naštěstí se vrátil.

Anonym 81166 25.02. 15:52
Deklaraci ze září 1939 zformuloval František Schwarzenberg, strýc Karla Schwarzenberga. Učinili tak s vědomím rizika, že přijdou o další majetky, což se vyplnilo. Nucená správa postihla všechny signatáře.
Nacisté si uvědomovali si, že záborem velkého počtu menších pozemků si poštvou proti sobě agrárníky. Proto cílili na majitele nejrozsáhlejších panství. Dopis Reinharda Heydricha říšskému vedoucímu Martinu Bormanovi z května 1942 hovoří o nucené správě na šlechtické majetky.

Anonym 81166 25.02. 15:51
V roce 1938 šlo především o Sudety a první deklarace ze září tohoto roku v předvečer mnichovské dohody akcentovala věrnost šlechty českému státu a touhu zachovat historické hranice České koruny. Inicioval ji Radslav Zdenko Kinský a zformuloval ji Karel IV. Schwarzenberg, otec našeho bývalého ministra zahraničí. Text se dvanácti podpisy adresovaný prezidentu Benešovi přednesl František Josef Kinský z kosteleckého panství.

Eda 78323  52 let 25.02. 15:50
Zítra mají být ještě větší mrazy,to PRAHA vyhlásí výjimečný stav!!

Anonym 81166 25.02. 15:50
"Vycházejíce z přesvědčení o jednotě našeho národa ve všech složkách a zejména o tom, že potomci někdejších spolutvůrců a nositelů české státnosti ještě mohou svému národu a své vlasti za všech poměrů platně posloužiti, chceme se vždy a za všech okolností hlásiti k českému národu."Těmito slovy končí Prohlášení české a moravské šlechty ze září 1939, které podepsalo 85 zástupců 33 šlechtických rodů, nejen českých. Šlo i o zdomácnělé rody původně odjinud nebo s jinou národností. Svou podporu adresovali šlechtici neveřejně prezidentu Háchovi.

Eda 78323  52 let 25.02. 15:49
Velké zklamání ČT 1 a ČT 24 nevysílá přímý přenos z " demonstrace" pár desítek klaunů!
Jinak by to v TV jelo nonstop! Už i Pražáci pochopili co za sebranku nám tady po 29let vládla,a že se našel člověk který odhodil své pohodlí a snaží se dát tuto rozkradenou zemi do pořádku! A je nejvíc úsměvné, že za zlatého sociku tady podle dnešních přiblblych politiků nic nebylo a země se privatizuje dodnes, hňupi!
Na to jím může skočit jedině pomýlený student ,Kliniky!!

Anonym 81166 25.02. 15:38
Svými protinacistickými názory se český písničkář a dramatik Karel Hašler (18791941) nikdy netajil. Do rukou gestapa padl poprvé začátkem roku 1941, záhy byl ale propuštěn. Půl roku nato ho však kdosi z jeho hereckých kolegů udal a nadějný umělec skončil ve vězení. Němci ho poslali do tábora Mauthausen-Gusen, kde Hašler na následky brutálního mučení, neléčené flegmóny a úplavice 22. prosince 1941 zemřel.

Anonym 81166 25.02. 15:38
Karel Poláček (18921945), spisovatel s židovskými kořeny, se stal podobně jako miliony jiných nevinných Židů terčem největší německé nenávisti. Už v roce 1943 byl proto odvlečen do Terezína, odkud byl transportován do koncentračního tábora v Osvětimi. Dlouho se předpokládalo, že slavný umělec zemřel tady v plynové komoře, teprve v 90. letech 20. století se však objevila svědkyně, která potvrdila, že Poláčkovi se stal osudným až pochod smrti do tábora v Gleiwitz.

Anonym 81166 25.02. 15:37
Krušné okamžiky v koncentračním táboře Buchenwald si prožil i český malíř, spisovatel a grafik Josef Čapek (18871945). V nacistickém vězení strávil téměř dva a půl roku, načež byl převezen do Sachsenhausenu a poté do Bergen-Belsenu. Zde se nakazil skvrnitým tyfem, kterému záhy podlehl. Přestože zemřel jen krátce před osvobozením, přesné datum ani jeho skutečný hrob neznáme. Ten symbolický se nachází na Vyšehradském hřbitově v Praze.

Anonym 81166 25.02. 15:37
Vojtěch Preissig (18731944), jeden z nejznámějších českých grafiků, malířů a ilustrátorů, se angažoval jak v protirakouském, tak protinacistickém odboji. Spolu se svou dcerou, novinářkou Irenou Bernáškovou (19041942), se zasadil o vydávání ilegálního časopisu V boj, avšak v roce 1940 ho Gestapo odhalilo a poslalo do koncentračního tábora Dachau. Jeho dceru nacisté popravili v roce 1942, on sám zahynul dva roky poté.

Anonym 81166 25.02. 15:29
Dne 11. června 1936 se oženil s uměleckou fotografkou Alicí Wienerovou (19021967), dcerou zámožného ředitele pražské banky. Společně vychovali adoptivní dceru Janu (19372006), později provdanou Včelákovou. Po nástupu nacismu hrozila Alici deportace do koncentračního tábora, kvůli jejímu židovskému původu. Nový ji bránil tím, že se s manželkou odmítal rozvést. Oba manželé i divadlo trpěli antisemitskými útoky v tisku i na veřejnosti.
Nový byl deportován přes Hagibor do Osterode v Sasku a jeho manželka měla jít do Terezína. O dceru Janu se v té době starali manželé Lelkovi, majitelé továrny na skelný papír v lázních Bělohrad.

Anonym 81166 25.02. 15:26
Po útěku rabína Weihse na podzim 1938 byla zastavena činnost Židovské obce vTeplicích.
Zájem německých úřadů byl především o obrovský židovský majetek a majetek Židovské obce, který tu byl zanechán. Snad veškerý obchod byl dříve vžidovských rukou a zvíce jak dvou set velkých podniků mělo židovské majitele 89, tedy takřka 40 %. Opuštěných zůstalo 511 vil a skoro stejný počet bytů. Celková hodnota veškerého zabraného a arizovaného majetku tehdy činila 126 milionů Kč.

 <<nové   starší>> 

1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11650 11700 11750 11800 11850 11900 11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500 12550 12600 12650 12700 12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300 13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 17450 17500 17550 17600 17650 17700 17750 17800 17850 17900 17950 18000 18050 18100 18150 18200 18250 18300 18350 18400 18450 18500 18550 18600 18650 18700 18750 18800 18850 18900 18950 19000 19050 19100 19150 19200 19250 19300 19350 19400 19450 19500 19550 19600 19650 19700 19750 19800 19850 19900 19950 20000 20050 20100 20150 20200 20250 20300 20350 20400 20450 20500 20550 20600 20650 20700 20750 20800 20850 20900 20950 21000 21050 21100 21150 21200 21250 21300 21350 21400 21450 21500 21550 21600 21650 21700 21750 21800 21850 21900 21950 22000 22050 22100 22150 22200 22250 22300 22350 22400 22450 22500 22550 22600 22650 22700 22750 22800 22850 22900 22950 23000 23050 23100 23150 23200 23250 23300 23350 23400 23450 23500 23550 23600 23650 23700 23750 23800 23850 23900 23950 24000 24050 24100 24150 24200 24250 24300 24350 24400 24450 24500 24550 24600 24650 24700 24750 24800 24850 24900 24950 25000 25050 25100 25150 25200 25250 25300 25350 25400 25450 25500 25550 25600 25650 25700 25750 25800 25850 25900 25950 26000 26050 26100 26150 26200 26250 26300 26350 26400 26450 26500 26550 26600 26650 26700 26750 26800 26850 26900 26950 27000 27050 27100 27150 27200 27250 27300 27350 27400 27450 27500 27550 27600 27650 27700 27750 27800 27850 27900 27950 28000 28050 28100 28150 28200 28250 28300 28350 28400 28450 28500 28550 28600 28650 28700 28750 28800 28850 28900 28950 29000 29050 29100 29150 29200 29250 29300 29350 29400 29450 29500 29550 29600 29650 29700 29750 29800 29850 29900 29950 30000 30050 30100 30150 30200 30250 30300 30350 30400 30450 30500 30550 30600 30650 30700 30750 30800 30850 30900 30950 31000 31050 31100 31150 31200 31250 31300 31350 31400 31450 31500 31550 31600 31650 31700 31750 31800 31850 31900 31950 32000 32050 32100 32150 32200 32250 32300 32350 32400 32450 32500 32550 32600 32650 32700 32750 32800 32850 32900 32950 33000 33050 33100 33150 33200 33250 33300 33350 33400 33450 33500 33550 33600 33650 33700 33750 33800 33850 33900 33950 34000 34050 34100 34150 34200 34250 34300 34350 34400 34450 34500 34550 34600 34650 34700 34750 34800 34850 34900 34950 35000 35050 35100 35150 35200 35250 35300 35350 35400 35450 35500 35550 35600 35650 35700 35750 35800 35850 35900 35950 36000 36050 36100 36150 36200 36250 36300 36350 36400 36450 36500 36550 36600 36650 36700 36750 36800 36850 36900 36950 37000 37050 37100 37150 37200 37250 37300 37350 37400 37450 37500 37550 37600 37650 37700 37750 37800 37850 37900 37950 38000 38050 38100 38150 38200 38250 38300 38350 38400 38450 38500 38550

filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti