Oficiální stránky Andrej Babiš
Oficiální stránky
  přidat osobnost
Limitless (Piano Guys) Oppidum (Filipova Lenka) Down The Road Wherever / Dlx (Knopfler Mark) Mamma Mia! Here We Go Again (UHD+BD) (Ultra HD 4k filmy) Růže (Vondráčková Lucie)

Andrej Babiš diskuse strana 25200

Jak na vás Andrej Babiš působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 81166 20.09.2018 11:51
Fungování ústavního a volebního systému
(7) Benátská komise již při několika příležitostech vyjádřila obavy ohledně ústavodárného procesu v Maďarsku, a to jak ve vztahu k základnímu zákonu, tak k jeho novelám. Uvítala skutečnost, že základním zákonem se zavádí ústavní pořádek založený na demokracii, právním státu a ochraně základních práv jako základních principech, a uznala úsilí o zavedení ústavního pořádku v souladu se společnými evropskými demokratickými hodnotami a normami a o regulaci základních práv a svobod v souladu se závaznými mezinárodními nástroji. Kritika byla zaměřena na nedostatečnou transparentnost procesu, nedostatečné zapojení občanské společnosti, absenci skutečné konzultace, ohrožení oddělení pravomocí a oslabení vnitrostátního systému brzd a protivah.
(8) V důsledku ústavní reformy byly omezeny pravomoci maďarského Ústavního soudu, a to i pokud jde o rozpočtové záležitosti, zrušení žalob ve veřejném zájmu (actio popularis ), možnosti soudu odkazovat na svou judikaturu platnou před 1. lednem 2012 a omezení pravomoci přezkoumávat ústavnost jakýchkoli změn základního zákona s výjimkou změn procesní povahy. Benátská komise vyjádřila závažné obavy ohledně těchto omezení a ohledně postupu jmenování soudců a ve svém stanovisku k Zákonu č. CLI z roku 2011 o Ústavním soudu Maďarska přijatém dne 19. června 2012 a ve svém stanovisku ke čtvrté novele základního zákona Maďarska přijatém dne 17. června 2013 doporučila maďarským orgánům, aby zajistily nezbytný systém brzd a protivah. Benátská komise ve svých stanoviscích taktéž poukázala na řadu pozitivních prvků reforem, např. poskytnutí rozpočtových záruk, vyloučení znovuzvolení soudců a přiznání práva na zahájení řízení ve věci přezkumu ex post komisaři pro základní práva.

Anonym 81166 20.09.2018 11:50
(4) Evropský parlament také konstatoval, že maďarské orgány jsou stále připraveny projednat zákonnost každého konkrétního opatření, ale že nepřijaly opatření doporučená v jeho předchozích usneseních.
(5) Ve svém usnesení ze dne 17. května 2017 o situaci v Maďarsku Evropský parlament prohlásil, že stávající situace v Maďarsku představuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o EU a že opravňuje k zahájení řízení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU.
(6) Ve svém sdělení z roku 2003 o článku 7 Smlouvy o Evropské unii Komise vyjmenovala řadu zdrojů informací, které je třeba vzít v úvahu při sledování dodržování a prosazování společných hodnot, jako jsou zprávy mezinárodních organizací, zprávy nevládních organizací a rozhodnutí regionálních a mezinárodních soudů. Hluboké znepokojení ohledně stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku vyjádřila celá řada aktérů na vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni, včetně institucí a orgánů Unie, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Organizace spojených národů (OSN), jakož i řada organizací občanské společnosti. Je však třeba považovat je za právně nezávazná stanoviska, neboť pouze Soudní dvůr Evropské unie může vykládat ustanovení Smluv.

Anonym 81166 20.09.2018 11:49
(1) Evropská unie je založena na hodnotách zakotvených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (dále jen Smlouva o EU), které jsou společné členským státům a mezi něž patří i dodržování demokracie, zásad právního státu a lidských práv. V souladu s článkem 49 Smlouvy o EU vyžaduje přistoupení k Unii dodržování a prosazování hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o EU.
(2) Přistoupení Maďarska k Evropské unii bylo dobrovolným aktem na základě svrchovaného rozhodnutí a za širokého konsenzu celého spektra maďarských politických stran.
(3) Evropský parlament ve svém odůvodněném návrhu představil své obavy ohledně situace v Maďarsku. Hlavní obavy se týkaly zejména fungování ústavního a volebního systému, nezávislosti soudnictví a dalších institucí, práv soudců, korupce a střetů zájmů, ochrany soukromí a údajů, svobody projevu, akademické svobody, svobody náboženského vyznání, svobody sdružování, práva na rovné zacházení, práv osob patřících k menšinám, včetně Romů a Židů, a ochrany proti nenávistným výrokům namířeným proti těmto menšinám, základních práv migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků a hospodářských a sociálních práv.

Anonym 81166 20.09.2018 11:49
Rozhodnutí Rady,
kterým se podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii stanovuje, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 7 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na odůvodněný návrh Evropského parlamentu,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
vzhledem k těmto důvodům:

Anonym 81166 20.09.2018 11:48
Přečtěte si, co Evropský parlament doopravdy vytýká Maďarsku

Anonym 81166 20.09.2018 11:46
Takzvaným Slušným lidem napařili pokutu. Co na to Duka, který má pro ně pochopení?

Anonym 81166 20.09.2018 11:46
SPD chce starostou Plzně devatenáctiletého Jakuba. Má maturitu a brzy i zaparkuje

Anonym 81166 20.09.2018 11:45
Taškařice pokračuje, ministrem má být malý Poche. Jak zareaguje Zeman?

Anonym 81166 20.09.2018 11:35
Pro 82134
Na chování arabských lázeňských hostů si stěžovalo formou protestu zhruba 200 Tepličanů. To byl rok 2015. Většinou šlo o pejskaře. Ostatní to využili k nahnání politických bodů. Např. neTepličan Okamura. Po těchto protestech byli lázenští hosté upozorněni jak se mají chovat. Situace se zlepšila. Posledního protestu se pod vedením Procházkové zúčastnilo pouze 5 lidí. Přitom bylo vyhrožováno arabským hostům s pistolí v ruce smrtí jenom kvůli tomu, že nevyznávají křesťanské hodnoty a ne kvůli nepořádku.
Tepličané už teď začínají pociťovat úbytek hostů a samozřejmě i peněz. Určitě budou nadšení, když budou muset zavřít třeba ubytování kvůli nedostatku klientely a stoupnou si na osm hodin k pásu. A to jenom, když budou mít štěstí a nějaký investor tam tu pásovou výrobu postaví.

Michal 8181 20.09.2018 11:13
Omlouvám se za případné chyby ,kecafon všechno nebere tak,jak mu to diktuji a já nemám čas to opravovat.

Michal 8181 20.09.2018 11:10
Zdravím přátelé prezidenta Zemana. Štvanici jsou v tomto státě vystaveni pouze ti politikové, kteří odmítají islamizaci. Sluníčkářskými politiky jsou označovány za fašisty, extremisty, rasisty a jsou na ně podávané žaloby. Zajímavé je, že teď z té euroblbky vypadlo, že sirotci nejsou její nápad, ale je za tím ziskovka Češi pomáhají. Ten pravdoláskařský hnůj vykopat ze všech veřejných funkcí, volby se za chvilku. Aby tyto zastánci islamizace Evropy dodali svým "argumentům" co největší váhu, nasadili nejtěžší kalibr ve formě osiřelých dětí a ta špína Šojdrová, která je sama matka, na tuto jejich špínu přistoupila jen proto, aby se zviditelnila. Ale když člověk viděl reportáž od Klímy, že její slavný synáček je šmejd,"který připravil poskytováním půjček spoustu lidí o střechu pod hlavou, tak se není vůbec čemu divit. Jaká matinka, takový synáček. Pražská kakárna už stojí v pozoru aby volila sobě rovné. Ještě bych napsat, lidi, odpovídejte jenom na ty příspěvky, které jsou vám blízké, přeskakujte 66ku ne věnujte je absolutně žádnou pozornost, vždyť ona vám za to nestojí, její největší radostí je, když jí odpovídáte a největší potupou, když jí ignorujete, obracejte se se svým příspěvkem pouze na ty, kterým to sdělit chcete, je to jen rada, nemusíte ji ale pokud nechcete akceptovat. Přeji hezký den.

Anonym 82134 20.09.2018 10:48
81166 ty troubo,já moc dobře vím co je to hoax.Proč přecházíš na blbiny a raději nenapíšeš proč je v Teplicích takový binec.Obyvatelé si stěžují na chování čmoudů.

Anonym 82134 20.09.2018 10:03
81166 nauč se raději pořádně česky.Máš tam zase hrubek jak smetí,Negramota nás tady poučuje.

Anonym 90165 20.09.2018 10:01
..neposmívejte se,nevíte co se přihodí v životě vám..

Yx 37133 20.09.2018 09:52
165 souhlas. Za peníze v Praze dům a nebo koho chleba jíš..

Yx 37133 20.09.2018 09:49
Vidím, že sleduješ Barrandov. To bylo keců, že je sledují jen tupci.

Anonym 90165 20.09.2018 09:47
..a je moc fajn,jak nám ty batolata rychle rostou..paní Š.není česká poslankyně,ale europoslankyně.Tudíž nehájí práva ČR v EU jak by mělo být logické:náš zástupce=hájí tam naše zájmy.Ne,stává se europem a hájí jejich zájmy.Nemohli na nás na přímo,tak paní Š.dostala úkol a pilně ho plní a tím se i ráda zviditelní vč.její strany.Tak proto ty tanečky.Koho chleba,toho píseň..Jsme jako národ velmi soucitný, solidární a obětavý.Vždy pomáháme.Např.při Tsunami jsme byli v přepočtu na obyvatele největšími dárci na světě..když už nás někdo chce kárat..a to je jen jeden příklad..jsme moc hodní a ochotní pomáhat..ale to neznamená,že si necháme všechno líbit a budeme tupě a podle pokynů druhých,plnit nesmyslné nápady.EU nabídne na pomoc migr.teď peníze..a pak,až by tady nějakou dobu byli nás pohrůžkami o neposkytnutí dalších finančních.prostředků může jednoduše posunovat tam,kam bude potřebovat ve svých zájmech..

Anonym 81166 20.09.2018 09:36
Ano demokracii voleb je třeba ctít. Narušovat jí začal právě Zeman tím svým lhaním. V podstatě se dá říci, že se tento člověk prolhal k moci.
To jak nejsou lidi hloupí dokazuje aféra se šmejdy, že kvůli nehlouposti musel být přijat speciální zákon, aby tyto nehlupáky alespoň trochu ochránil. To jak nejsou lidi hloupý svědčí i počty exekucí. Asi si probral z mrákot.

Anonym 82134 20.09.2018 09:35
81166 ty kolem sebe prskáš jen žluč a sliny jedůvky.Vidíš,že jsi jen pro smích.

Anonym 81166 20.09.2018 09:30
Pro 90165
Ano s Havlem lékaři cestovali, ale veřejnost byla pravdivě informována o jeho zdraví a nikdo nic netajil.
Nyní Hrad stále informuje, že Zeman je úplně zdraví, ale zároveň nasazuje ochranku, aby zabránila natáčení Zemana, aby nebylo vidět, že jeho zdravotní stav není nikterak dobrý. Ono se stačí podívat na záběry , když vítal toho Inda, tak měl co dělat, aby před ním nepoklekl.

Anonym 81166 20.09.2018 09:25
Pro 90165
Tak jsem se akorát dočetl, že kvůli lékařskému doprovodu Zemana prská Ovčáček a jednou větou je tam zmíněn reportér PL, který je asi tak tajemný, že nemá ani jméno. Asi nějaký agent.

Anonym 90165 20.09.2018 09:23
..lidé nejsou hloupí,pokud budou chtít jiného prezidenta,tak si ho zvolí..ovlivňovat tímto způsobem se nemusí..

Anonym 90165 20.09.2018 09:20
..a když už..tak právě s panem Havlem lékař|lékaři cestovali..buďme k sobě slušní

Anonym 90165 20.09.2018 09:16
..a kolik politiků po světě jezdilo|jezdí a zdravotní problémy mělo|má..a to nikdo neřeší.Ať jsme nebo nejsme zastánci M.Z.,měli bychom onu demokracii voleb ctít, když se na ní stále někdo odvolává,a navíc se chovat objektivně a spravedlivě ke všem stejně,ať je volil kdokoliv, druhé neurážet lží..

Anonym 81166 20.09.2018 09:15
Otrava Verzilova souvisí s vraždou ruských novinářů, tvrdí Pusy Riot

Anonym 81166 20.09.2018 09:13
Znovuzrozená Tatra se zadrhává. Kopřivnická firma neplní plány, oproti loňsku vyrobila do konce července jen polovinu vozů

Anonym 81166 20.09.2018 09:11
Ministr Metnar posvěcuje obcházení zákona. Transportéry dodá Strnadův bílý kůň

Anonym 90165 20.09.2018 09:11
..zdrav.systém

Anonym 90165 20.09.2018 09:10
..ono to s tím doprovodem je "trochu" jinak,podívejte se na stránky "Parlamentní listy" kdo tyhle nepravdivé informace píše,přebírá a šíří.Redaktor PL který byl akci v B.přítomen říká,že zdrav.personál přítomen nebyl.Z logiky proč taky..jejich zdravotnictví v případě pomoci komukoliv není o nic horší než ten náš..

Anonym 81166 20.09.2018 09:07
Pro 82134
Hoax ((houx), anglické slovo ze 17. století) obecně označuje podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je hoax speciálně nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.

Anonym 82134 20.09.2018 08:36
81166 ta jsi cyp jak Brno a svým IQ se blížíš Marcele.N ejde o to kdo se distancuje od článku pana Hubálka,ale o obsah.Tyto věci se děly a dějí.V Teplicích jsou lidé pěkně naštvaní,arabové odhazují odpadky kde se jím zlíbí a jsou hluční.O skupování pozemku ani nemluvím.Pan prezident je borec,i když není stopro fit,jede obhajovat naše zájmy do Německa.Jiný by nevytáhl paty z Lán.Velice si ho vážím.Čau

Lx 37246 20.09.2018 08:01
Již koukáme 25 let co tu tak zvaní demokraté způsobili.Nevratně!!

Marcela 9466  60 let 20.09.2018 07:14
40 miliard schodek.
Nejvíce budou prý platit přátelé velikána estébáka bureše.
Bratrstvo Opičí hlavičky podpoří svého vůdce dobrovolně
a rádi.Pomocná síla v závodní jídelně Eďouš nebude mít čas
na psaní primitivních příspěvků a začne makat.KONEČNĚ.
ANO budete koukat.

Lx 37246 20.09.2018 07:07
Po volbách si na sirotky nikdo ani nevzpomene.Nafouknutá bublina.

Anonym 81166 20.09.2018 01:39
Demonstraci na Orbánovu podporu svolal proruský spolek

Anonym 81166 20.09.2018 01:38
Tři lékaři a čtyři zdravotní sestry. Těchto sedm osob doprovází podle Českého rozhlasu prezidenta Miloše Zemana na jeho cestě do Berlína. Program je přesně připraven, možnost chůze po schodech eliminována, bodyguardi připraveni na to, aby novináři nemohli zdokumentovat, v jak špatném zdravotním stavu česká hlava státu je.
Je opravdu smutné, jak daleko jsou lidé kolem Miloše Zemana ochotní dojít, aby prezidenta udrželi na jeho místě co nejdéle. A ještě smutnější je, kolik lží a různých akcí musí být kolem toho, aby mohl Zeman mít alespoň nějaký program.
Český prezident je nemocný člověk. Není třeba to zapírat nebo jakkoli bagatelizovat, prostě to tak je. Všechny ty manévry, které kolem toho Pražský hrad realizuje, jsou prostě a jednoduše pod lidskou důstojnost.
Není nic špatného na tom, že má člověk v určitém věku zdravotní problémy. Hlava státu ale má běžně v celém světě náročný program. Miloše Zemana vídáme každý týden u Jaromíra Soukupa a zbytek času odpočívá v Lánech. I to je pochopitelné, kdyby konečně hysterický Jiří Ovčáček přiznal, co se děje.
Není normální, že na zahraniční cestu jezdí tři lékaři. Není normální, že prezidentské křeslo obhajoval člověk, který když už jede na zahraniční cestu, musí mít program striktně přizpůsoben zdravotnímu stavu. A není normální, že je českým občanům jeho voličům stále dokola prezentováno, že prezident je zcela zdráv.
Zeman se stal prezidentem pomocí mnoha lží. Ta o jeho zdraví možná není nejzávažnější, rozhodně ale nejméně důstojná. Pro něj, pro jeho blízké, pro jeho tým, pro Českou republiku. Je ale jasné, že Martin Nejedlý toho ještě chce co nejvíc dokázat, a tak bude na zahraniční cesty napříště nejspíš klidně posílat celou nemocnici.

Anonym 81166 20.09.2018 01:36
Pro 94236
Ty si taky dobrej kedluben. Ty chceš utíkat před muslimy do Ruska? Třetina obyvatel jsou muslimové a vyznávají sunnitský islám. Putin nechal v Moskvě vybudovat největší mešitu v Evropě. Vejde se do ní 10 tisíc věřících.

Anonym 81166 20.09.2018 01:23
U nácíčka Míši mě ani nepřekvapuje, že tady šíří HOAX z roku 2011. On chce jenom bílou a čistou Evropu, stejně jako jeho vzor Dolfík. Kdyby Míša neměl vydlabanej mozek, tak by pochopil, že arabští turisti svými penězi pomáhají rozvoji Teplic. Ale on raději obdivuje Procházkovou, která se svojí partou napadá lázeňské hosty a s pistolí jim vyhrožují smrtí kvůli tomu, že nevyznávají křesťanské náboženství.
Okamura sem taky tahal cizince a také se účastní jako kandidát různých voleb.
Mě by zajímalo jak Arabové třeba v katolické Brazílii terorizují svoje sousedy. Tam jich žije 10 milionů.

Anonym 81166 20.09.2018 00:23
Formy Tachov nemají s touto zprávou nic společného. Po prošetření jsme zjistili, že náš kolega Jiří Hubálek (bez titulu ing.) funkcí Project manager uvedenou zprávu obdržel mailem a přeposlal ji na více adres dále. To provedl z firemního mailu, kdy při odpovědi přeposlání atd. vždy automaticky nabíhá jméno, funkce, kontakty a adresa naší společnosti," uvedl k věci jednatel společnosti Pavel Hvizdoš.
Některý z příjemců e-mailu pak doplnil titul ing., drobně pozměnil příjmení a přeposlal dále. Firma se o tom dověděla záhy. Telefonickým kontaktem od jedné znepokojené příjemkyně této zprávy, kterou jsem ujistil, že s touto zprávou nemá naše firma nic společného, žádný náklad pro běžence jsme neorganizovali," dále popsal Hvizdoš, kterému tato příjemkyně zprávu na žádost přeposlala.
Cítíme poškození našeho obchodního jména. Všem dotazujícím vysvětlujeme, co se přihodilo a že naše společnost s tímto nemá nic společného mimo slaboduchost jednoho našeho kolegy. Celkem jsme měli asi deset telefonních a pět mailových dotazů," popsal Deníku jednatel Forem Tachov s tím, že nemají žádné informace o pravdivosti tohoto příběhu. Jsme však zcela přesvědčeni, že se jedná o smyšlený příběh s cílem eskalovat nesnášenlivost s migranty," dodal.
V memorandu firma oslovuje obchodní partnery, kolegy a spoluobčany a distancuje se od autorství článku "Jeden den v utečeneckém táboře. Změnil jsem názor. Už jim nebudu pomáhat! " Článek nevyjadřuje jejich stanoviska a postoje k dané problematice. Mrzí nás, že je jméno společnosti Formy Tachov v souvislosti s tímto článkem spojováno. Šíření článku na sociálních sítích a e-mailem je soukromou iniciativou jednoho z našich kolegů. Ctíme svobodu projevu, přesto důsledně řešíme zneužití pracovního e-mailu a pracovní doby k soukromým účelům," zní text memoranda.

Anonym 81166 20.09.2018 00:20
Nestačím zírat jak se tady rudohnědý náckové rozjeli.
Pro rudohnědou slepici Mirku.
To, že tady šíříš 3 roky starý HOAX jen dokazuje to, že ti nějaký virus vyzobal půlku mozku.
Ten tvůj Hubálek tímto HOAXem poškodil svého zaměstnavatele. Firma se veřejně od tohoto HOAXu distancovala.

EDA 78323  54 let 19.09.2018 21:13
Další fiasko pravicových s závistivých hňupu, dostávají ránu za ránou, lidé těch placených poskoků mají plné zuby!!
A ten opičák Kraďousek už neví jak se ukázat,cyp!

EDA 78323  54 let 19.09.2018 21:10
Teď jsem se mrkl přátelé na Novinky, už ten článek o " obrovské " demonstraci stáhli lidé jim tam těm pitomcum dávali kartáč,tak to " demokratický" stáhli!!

Anonym 94236 19.09.2018 21:07
Velmi příznivá zpráva je, že do Čech mohou přijít na práci Indové. Jsou to normální pracovití lidé. Uznávají rovnost národů. Nejsou nadřazené bytosti jako Muslimové, kteří nás považují jen za své otroky a nic více.

EDA 78323  54 let 19.09.2018 21:07
Přátelé volal mi bratranec z Prahy ,dál si tu práci a počítal ty analfabety u sněmovny, napočítal 65 a 15 novinářů a tv pracovníků,a objevil se tam jako vždy Lihomír Kalousek a pasáček vepřů Jurečka!!
10 milionů 456 tisíc se těm placeným hňupum směje!

Yx 37133 19.09.2018 21:05
Třeba jsou ty poslankyně na zajíčka. Mají možnost.

Michal 8181 19.09.2018 21:02
Mirko, ta škaredá, zapšklá babochlap Němcová, ta bude vždycky dělat to, co Babiš nechce, v té je jen vztek, s ním chodí spát i vstává. Br, takový život bych nechtěl, užírat se zlobou a nenávistí každou vteřinu svého života. Ale přejme ji to z celého srdce, ona sama si to vybrala, no a sama si může vzít třeba 5 sirotků, takových 20-21 let chlapů, kdo ví, proč o ně tolik stojí, přeji všem pěkný večer.

EDA 78323  54 let 19.09.2018 21:00
Přátelé velikána Kinga Miloše Zemana a skvělého premiéra pana Andreje Babiše, zítra je u Maďarské ambasády DEMONSTRACE na podporu Viktora Orbána a Maďarska!! ?
Kdo bydlíte poblíž jeďte podpořit Maďary, bojují i za nás!!
Jízdné je pro důchodce prakticky zadarmo!!

Lx 37246 19.09.2018 20:48
Zas pár pomatenců stepuje u sněmovny.Kdo je asi platí? Volby vyhrálo ANO a ostatní to musí respaktovat.Demokrati mají smůlu.

Mirka 46710  66 let 19.09.2018 20:03
ODS porad vyrvavala jak pan Babis devastuje Cesko a demokracie je ohrozena.Dnes Nemcova v parlamentu"Nase bohata a demokraticka zeme by mela prijmout 50 syrskych sirotku".Nevidi si do huby.

Fanda 46426  72 let 19.09.2018 19:55
Sojdrovka je stará ramla která neví co mluví , vážení ani jeden sířan ani ten který se má narodit až za půl roku , pane Babiši nedejte se

 <<nové   starší>> 

1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11350 11400 11450 11500 11550 11600 11650 11700 11750 11800 11850 11900 11950 12000 12050 12100 12150 12200 12250 12300 12350 12400 12450 12500 12550 12600 12650 12700 12750 12800 12850 12900 12950 13000 13050 13100 13150 13200 13250 13300 13350 13400 13450 13500 13550 13600 13650 13700 13750 13800 13850 13900 13950 14000 14050 14100 14150 14200 14250 14300 14350 14400 14450 14500 14550 14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000 16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 17450 17500 17550 17600 17650 17700 17750 17800 17850 17900 17950 18000 18050 18100 18150 18200 18250 18300 18350 18400 18450 18500 18550 18600 18650 18700 18750 18800 18850 18900 18950 19000 19050 19100 19150 19200 19250 19300 19350 19400 19450 19500 19550 19600 19650 19700 19750 19800 19850 19900 19950 20000 20050 20100 20150 20200 20250 20300 20350 20400 20450 20500 20550 20600 20650 20700 20750 20800 20850 20900 20950 21000 21050 21100 21150 21200 21250 21300 21350 21400 21450 21500 21550 21600 21650 21700 21750 21800 21850 21900 21950 22000 22050 22100 22150 22200 22250 22300 22350 22400 22450 22500 22550 22600 22650 22700 22750 22800 22850 22900 22950 23000 23050 23100 23150 23200 23250 23300 23350 23400 23450 23500 23550 23600 23650 23700 23750 23800 23850 23900 23950 24000 24050 24100 24150 24200 24250 24300 24350 24400 24450 24500 24550 24600 24650 24700 24750 24800 24850 24900 24950 25000 25050 25100 25150 25200 25250 25300 25350 25400 25450 25500 25550 25600 25650 25700 25750 25800 25850 25900 25950 26000 26050 26100 26150 26200 26250 26300 26350 26400 26450 26500 26550 26600 26650 26700 26750 26800 26850 26900 26950 27000 27050 27100 27150 27200 27250 27300 27350 27400 27450 27500 27550 27600 27650 27700 27750 27800 27850 27900 27950 28000 28050 28100 28150 28200 28250 28300 28350 28400 28450 28500 28550 28600 28650 28700 28750 28800 28850 28900 28950 29000 29050 29100 29150 29200 29250 29300 29350 29400 29450 29500 29550 29600 29650 29700 29750 29800 29850 29900 29950 30000 30050 30100 30150 30200 30250 30300 30350 30400 30450 30500 30550 30600 30650 30700 30750 30800 30850 30900 30950 31000 31050 31100 31150 31200 31250 31300 31350 31400 31450 31500 31550 31600 31650 31700 31750 31800 31850 31900 31950 32000 32050 32100 32150 32200 32250 32300 32350 32400 32450 32500 32550 32600 32650 32700 32750 32800 32850 32900 32950 33000 33050 33100 33150 33200 33250 33300 33350 33400 33450 33500 33550 33600 33650 33700 33750 33800 33850 33900 33950 34000 34050 34100 34150 34200 34250 34300 34350 34400 34450 34500 34550 34600 34650 34700 34750 34800 34850 34900 34950 35000 35050 35100 35150 35200 35250 35300 35350 35400 35450 35500 35550 35600 35650 35700 35750 35800 35850 35900 35950 36000 36050 36100 36150 36200 36250 36300 36350 36400 36450 36500 36550 36600 36650 36700 36750 36800 36850 36900 36950 37000 37050 37100 37150 37200 37250 37300 37350 37400 37450 37500 37550 37600 37650 37700 37750 37800 37850 37900 37950 38000 38050 38100 38150 38200 38250 38300 38350 38400 38450 38500 38550 38600 38650 38700 38750 38800 38850 38900 38950 39000 39050 39100 39150 39200 39250 39300 39350 39400 39450 39500 39550 39600 39650 39700 39750 39800 39850 39900 39950 40000 40050 40100 40150 40200 40250 40300 40350 40400 40450 40500 40550 40600 40650 40700 40750 40800 40850 40900 40950 41000 41050 41100 41150 41200 41250 41300 41350 41400 41450 41500 41550 41600 41650 41700 41750 41800 41850 41900 41950 42000 42050 42100 42150 42200 42250 42300 42350 42400 42450 42500 42550 42600 42650 42700 42750 42800 42850 42900 42950 43000 43050 43100 43150 43200 43250 43300 43350 43400 43450 43500 43550 43600 43650 43700 43750 43800 43850 43900 43950 44000 44050 44100 44150 44200 44250 44300 44350 44400 44450 44500 44550 44600 44650 44700 44750 44800 44850 44900 44950 45000 45050 45100 45150 45200 45250 45300 45350 45400 45450 45500 45550 45600 45650 45700 45750 45800 45850 45900 45950 46000 46050 46100 46150 46200 46250 46300 46350 46400 46450 46500 46550 46600 46650 46700 46750 46800 46850 46900 46950 47000 47050 47100 47150 47200 47250 47300 47350 47400 47450 47500 47550 47600 47650 47700 47750 47800 47850 47900 47950 48000 48050 48100 48150 48200 48250 48300 48350 48400 48450 48500 48550 48600 48650 48700 48750 48800 48850 48900 48950 49000 49050 49100 49150 49200 49250 49300 49350 49400 49450 49500 49550 49600 49650 49700 49750 49800 49850 49900 49950 50000 50050 50100 50150 50200 50250 50300 50350 50400 50450 50500 50550 50600 50650 50700 50750 50800 50850 50900 50950 51000

filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Miroslav Šimůnek oficiální stránky Kateřina Šildová oficiální stránky Dominika Richterová oficiální stránky František Brikcius oficiální stránky Zuzana Maxa oficiální stránky Dalibor Janda oficiální stránky Zdeněk Klumpar

Další osobnosti | Miroslav Šimůnek | Kateřina Šildová | Dominika Richterová | František Brikcius | Zuzana Maxa | Dalibor Janda | Zdeněk Klumpar |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti